2013-04-15

Ledarnas omvärldsspaning vecka 15

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Trygghetsrådet ställer sig frågan om vi nu står inför en vändning i ekonomin och på arbetsmarknaden. Frågan ställs utifrån statistik för mars där TRR ser att en rekordhög andel av arbetssökande tjänstemän fått nytt jobb, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Är det vändningen vi ser?

Rekordhög andel aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt jobb i mars. Under årets tre första månader har 4 906 uppsagda tjänstemän sökt stöd av TRR, vilket är marginellt fler jämfört med samma period 2012. Omställningen fungerar mycket väl, 88 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fick nytt jobb under årets första kvartal. Under mars stöttade TRR hela 91 procent tjänstemän till nytt arbete, det högsta uppmätta resultatet på hela 2000-talet. Detta kan vara ett tecken på en vändning i konjunkturen.

Trygghetsrådet 2013-04-11

Jämställdhet & diskriminering

Mångfald som självklarhet på arbetsplatserna

Nya generationer på väg ut i arbetslivet ser mångfald som en rättighetsfråga. Men en mer sammansatt personalgrupp är också lönsamt för företagen.

TCO-tidningen 2013-04-11

Facklig marknad

Lönerna klara i treårigt byggavtal

I kväll, måndag 7 april, kom Sveriges Byggindustrier, BI, och Byggnads överens om ett löneavtal i nivå med exportindustrins lönenorm, det så kallade märket. Avtalet löper över 37 månader och löper ut samtidigt som industriavtalet. Det ger 6,8 procent fördelat över tre år. Det görs avräkning för arbetstidsförkortningen som ingick i det avtal om Byggavtalets allmänna bestämmelser som medlarna fick parterna att acceptera förra veckan. Även förändringar i föräldraförsäkringen och en mindre del för konjunkturkorrigering görs.

Byggindustrin 2013-04-08

Unions, Inc.

Capitalism is struggling but organised labour shows no sign of profiting from its mistakes. Unions are in trouble. Some unions, however, are adapting. More than most, Sweden’s unions know the difference between protecting a fixed job and protecting the long-term interests of their members. Even fans of the Swedish model concede that it is not perfect: the consensus between unions and bosses can inhibit entrepreneurship. It relies on a costly welfare state to bridge social fissures. But it works.

Economist 2013-04-08

Avtalet klart för kommuner och landsting

165 000 jänstemän i kommuner och landsting har fått de hittills högsta löneökningarna i årets avtalsrörelse. Avtalet är på fyra år och ger löneökningar på 2,6 procent det första året.

Sveriges Radio 2013-04-10

Ledarskap

Kvinnliga teknikstudenter vill inte bli it-chefer – mansdominansen riskerar öka

63 procent av de kvinnliga it-studenterna säger nej till it-chefsjobbet. Bland männen är motsvarande siffra endast 29 procent. Detta enligt en ny undersökning av TNS Sifo, beställd av telekomföretaget TDC. Men det finns flera sätt att göra jobbet mer attraktivt för kvinnor. En flexibel arbetskultur med goda möjligheter att kunna arbeta på distans exempelvis.

TDC Sverige 2013-04-11

Lön

Lönehöjningar bara i vartannat småföretag

Bara hälften av landets småföretagare tänker följa utfallet av årets avtalsrörelse och höja medarbetarnas löner. Det visar en enkätundersökning som Visma gjort när flera av avtalen på arbetsmarknaden nu är klara.

Nya Wermlands Tidning 2013-04-08

Karriär & arbete

Big data and hiring: Robot recruiters

The problem with human-resource managers is that they are human. They have biases; they make mistakes. But with better tools, they can make better hiring decisions, say advocates of “big data”. Software that crunches piles of information can spot things that may not be apparent to the naked eye. In the case of hiring American workers who toil by the hour, number-crunching has uncovered some surprising correlations.

Economist 2013-04-08

Ökad framtidstro på arbetsmarknaden men matchningsproblematiken kvarstår

En nyligen publicerad europeisk HR- och rekryteringsundersökning av StepStone påvisar en stadigt ökad framtidstro och utveckling mot tillväxt, trots att läget alltjämt är osäkert på marknaden.

Stepstone 2013-04-08

Den första minuten avgör om jobbet är ditt

Den första minuten under jobbintervjun är avgörande för vilket intryck man gör. Därför är det oerhört viktigt vad vi gör och säger under jobbintervjun. Det visar en ny studie från University of Western Ontario som presenteras i Proffices nya jobbguide "Jobbet är ditt – Vägen till en lyckad anställningsintervju".

Proffice 2013-04-11

Arbetslösheten kvar på hög nivå

Arbetslösheten visar inga större förändringar under mars. Den  ligger kvar på en hög nivå motsvarande 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften. I mars  var 415 000 personer arbetslösa. Det är 19 000 fler jämfört med samma månad året innan. 6 600 personer varslades om uppsägning, men det senaste halvåret är trenden nedåtgående.

Arbetsförmedlingen 2013-04-11

Jobben får ökad tyngd i studieval

Allt fler blivande studenter väljer utbildning utifrån hur arbetsmarknaden ser ut, visar en ny undersökning. Om utsikterna hade varit ljusare hade nästan hälften valt jobb före plugg.

SvD 2013-04-14

Ekonomi

Tuff start för företag

Inte sedan 2009 har Sverige haft så många företagskonkurser som under första kvartalet i år. Ett ytterligare orostecken är att nyföretagandet är det lägsta på tre år. Men utvecklingen är svårbedömd.

SvD 2013-04-08

Bilkrisen slår nedåt

Bilkrisen hotar 80 000 jobb hos underleverantörer i Västeuropa. Den mycket dystra slut-satsen drar konsultfirman Roland Berger Strategy Consultants i en färsk rapport. Företag och jobb flyttar med biltillverkarna österut.

DI 2013-04-08

CFO:erna tror på ett ljusare 2013

Sveriges CFO:er blir allt mer optimistiska, även om affärsklimatet fortfarande är tufft. Det visar Deloittes och SEB:s senaste undersökning CFO Survey.

CFO World 2013-04-11

Övriga trendsignaler

Your least engaged employees might be your top performers

Some of the most engaged employees in your organization are your worst performers. And some of the least engaged are your highest performers. This conclusion comes from by the consulting firm, Leadership IQ. The study "matched engagement survey and performance appraisal data for 207 organizations." According to CEO Mark Murphy (who I interviewed via email), "We had long suspected that high performers might not be as engaged as has traditionally been assumed.

Harvard Business Review 2013-04-08

Pensionsutredningen: Fler måste jobba längre

Fler behöver jobba till 66, är slutsatsen i Pensionsåldersutredningen som presenterades i dag. Men en förutsättning för höjd pensionsålder är långsiktiga och breda satsningar mot åldersdiskriminering och på arbetsmiljön, menar regeringens utredare. Riktåldern i pensionssystemet ska flyttas upp med genomsnittsåldern och höjas till 66 år från 2019. 61-årsgränsen för att börja ta ut den allmänna pensionen ska stegvis höjas till 62 år.

Lag & Avtal 2013-04-09

Another generation rises: Looking beyond the millennials

A new generation without an official moniker and relatively unknown to the larger corporate society of the United States is trudging through the American education system just like millions of others before them, and they are just starting to think about what they want to do with their lives. “This generation has been steeped in reality and is living within finite limits”, Erickson says. They're very concerned with environmental issues, very conscious of looming energy shortages, water shortages.

Workforce 2013-04-12

Trendbrott: Fler svenskar har bara grundskoleutbildning

Allt färre unga lämnar skolsystemet i förtid i EU-länderna. Men trots en positiv trend har andelen svenska skollämnare stigit högst i EU under de senaste två åren. Mellan 2010 och 2012 minskade andelen 18–24-åringar som bara hade grundskoleutbildning i genomsnitt med 8,6 procent medan den i Sverige steg med 15,4 procent – högst av alla EU-länder. Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Europaportalen 2013-04-12

Big data gör om vår värld i grunden

Klimatkatastrofer och svåra sjukdomar kommer att kunna undvikas, politiken blir bättre och ekonomin blomstrande med hjälp av de enorma mängder data som regelbundet samlas in. Allt enligt boken ”Big data”.

SvD 2013-04-12

Uppdaterat: 2013-04-15

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem