2014-04-14

Ledarnas omvärldsspaning vecka 15

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Arbetsmarknadsläget förbättras gradvis. Arbetsförmedlingen rapporterar att inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av arbetskraften, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

– Även TRR ser minskat behov av stöd men skriver samtidigt att det är en "långsam vår på tjänstemännens arbetsmarknad". Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan.


Jämställdhet & diskriminering

Sex av tio svenskar vill öka mångfalden på jobbet

De flesta svenskar är positiva till ökad mångfald i arbetslivet. Sex av tio, 60 procent, tycker att det egna företaget eller organisationen ska ta hänsyn till mångfalden när nyanställningar görs. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

Manpower 2014-04-09

DO-kritik mot landstingens lönekartläggningar

Diskrimineringsombudsmannen, DO, håller just nu på med en granskning av landstingens lönekartläggningar, som enligt lag ska analysera skillnader mellan kvinnor och mäns löner. Nu börjar resultaten droppa in och ingen av de hittills åtta granskade landstingen får godkänt.

Vårdförbundet 2014-04-11


Ledarskap

Nytt verktyg ska stötta chefer

Nu satsar Ledarna på att förbättra förutsättningarna för landets chefer. På temat Hållbara chefer sprids kunskap och metoder för att stärka både enskilda personer och hela arbetslivet. Flera studier visar att unga personer inte ser chef som något drömjobb. Yrkesrollen förknippas av många med inskränkningar i privatlivet. Samtidigt vill de vara med och påverka på jobbet, men med andra villkor än i dag.

Prevent 2014-04-07


Lön

EU-förslag: Chefslöner ska regleras av aktieägarna

EU-kommissionen vill stärka europeiska aktieägare för att stävja skadliga konsekvenser av företags kortsiktighet. Kommissionen vill att aktieägarna ska kunna bestämma över direktörernas löner. Syftet med detta är att undvika det bonusrejs som vissa menar ökar på företagens riskbenägenhet. Lagförslagen från kommissionen berör runt tio tusen europeiska börsnoterade företag.

Europaportalen 2014-04-09

Större lönelyft för kvinnor i staten

Löneökningen är snabbare för kvinnor som är anställda i staten än för män. Det framgår av statistik för lönerörelsen under 2013 som Arbetsgivarverket publicerat. I genomsnitt ökade de statsanställdas löner med 2,6 procent mellan 2012 och 2013, enligt en färsk undersökning från Arbetsgivarverket. Bland kvinnorna i staten ökade genomsnittslönen med 3,1 procent, bland männen med 2,3.

Publikt 2014-04-09


Karriär & arbete

Workplace flexibility still proves elusive

Study shows flexible-work arrangements remain out of reach for most employees, and finds employers' options are still too limited. Despite all the research and rhetoric about the positives of workplace flexibility, recent data from the Sloan Center on Aging & Work at Boston College shows flexible arrangements aren't being offered to most employees, and finds employers' flexible-work options are too limited in scope and type to be effective.

Human Resource Executive 2014-04-07

Färre jobb lämnar Sverige

En undersökning genomförd vid Högskolan i Gävle visar att antalet industrirelaterade jobb som lämnar landet minskat samtidigt som andelen jobb som kommer tillbaka ökat. Professorerna Lars Bengtsson och Robin von Hartman, vid Högskolan i Gävle, har undersökt hur andelen jobb som lämnar Sverige utvecklats det senaste årtiondet. De menar att utflyttningen visserligen är större än inflyttningen, men att trenden talar sitt tydliga språk. Att färre industrijobb flyttar ur landet, och fler flyttar in, skriver Dagens arbete.

Mentor 2014-04-07

Commission welcomes EU-wide campaign to manage stress at work

Stress is one of the most frequently reported work-related health problem in Europe and is believed to be the cause of the majority of all lost working days. The European Commission therefore welcomes the "Healthy Workplaces Manage Stress" campaign launched today by the European Agency for Safety at Health at Work (EU-OSHA) to raise awareness about the psychological, physical and social risks linked to stress at work.

EU 2014-04-07

Future employees could be “entrepreneurial, but lack communication skills”

Research comparing school children to current employees shows that the workforce of tomorrow is likely to be more assertive, but potentially harder to manage. The study, carried out by psychometric testing company Thomas International, profiled 1,695 school-aged children and compared the results with 91,044 adults in employment. The most notable trend was a 22% reduction in children with high influencing skills. These people are commonly defined as good verbal communicators and comfortable working with others.

HR Magazine 2014-04-08

The sluggish multitasker

Cognitive demands aside, multitasking can be inefficient and demoralizing. Seven open browser windows, a chiming smart phone, and an ongoing Skype call: these are the hall-marks of the modern-day, multitasking employee. “Organizations are becoming more complex and information technology is becoming more prevalent," says Nicola Persico, a professor of managerial economics and decision sciences at the Kellogg School. As such, workers are often asked to do more in the same amount of time—a challenge that invariably leads to doing more at the same time.

Kellogg School of Management 2014-04-08

Långsam vår på tjänstemännens arbetsmarknad

Antalet tjänstemän som söker TRRs stöd har minskat jämfört med samma period föregå-ende år, men inte så mycket som TRRs prognos. Nio av tio aktivt arbetssökande tjänste-män får nytt jobb men fler får lägre lön på nya jobbet och färre får tillsvidareanställning.

TRR 2014-04-10

Minskning av inskrivna arbetslösa i alla län

De inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. I slutet av mars var 393 00 personer inskrivna som arbetslösa. Det motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Arbetsförmedlingen 2014-04-11


Ekonomi

”Fortsatt positiva tongångar i verkstadsindustrin”

Allt fler svenska verkstadsföretag ser ljust på framtiden. Över hälften av de ekonomichefer i verkstadssektorn som intervjuades i årets första Verkstadsbarometer spår en ökad vinstutveckling under de kommande 12 månaderna. Under första kvartalet 2014 säger 52 procent av företagen att de tror på ökade vinster under året. Vilket kan jämföras med 36 procent för ett år sedan.

Industrinyheter 2014-04-09

Reporäntan oförändrad på 0,75 procent

Konjunkturen stärks tydligt men inflationen väntas vara låg ännu en tid. För att inflationen ska stiga mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå i ungefär ett år. Först när inflationen tagit fart är det lämpligt att börja höja räntan. Reporäntebanan är något nedjusterad och avspeglar en större sannolikhet för en räntesänkning i närtid, jämfört med bedömningen i februari.

Riksbanken 2014-04-09

Sämre lönsamhet för småföretagen

Landets småföretag brottas med en allt sämre lönsamhet. Sedan finanskrisåret 2008 har lönsamheten stadigt minskat, visar en sammanställning från LRF Konsult. Sämst marginaler har handeln medan fastighetsbolagen klarar sig bättre.

DN 2014-04-10

Inflationstakten -0,6 procent

Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 procent. Från februari 2014 till mars 2014 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,0 procent i mars.

SCB 2014-04-10

Rapport: Nästan alla medlemsländer tjänar på EU

Alla EU-länder förutom Grekland har tjänat mer än de förlorat på att vara medlem i EU, visar en rapport från Vox Europa. Samtliga EU-länder som gick med i unionen på 80-talet och 2004 har sett en stor ekonomisk uppgång sedan medlemskapet. Det enda undantaget är Grekland. I genomsnitt uppskattas bruttonationalprodukten per capita ha ökat med 12 procent i länderna som en effekt av EU-inträdet. Tre ekonomer har gjort uppskattningar av hur den ekonomiska utvecklingen skulle sett ut i länderna om de stannat utanför EU och jämfört med den faktiska ekonomiska utvecklingen.

Europaportalen 2014-04-11


Övriga trendsignaler

Hållbart och lönsamt på samma gång

Hållbarhet är en framtidsfråga för näringslivet. En ny avhandling har studerat hur miljö-märkning, upphandling och styrning av leverantörskedjor kan förbättras för att mer effektivt och samordnat bidra till hållbar utveckling.  Allt fler företag är medvetna om vikten av att ta in hållbarhet i sina beslutssystem. Trycket ökar från både kunder, allmänhet, media och investeringsbolag. Men det finns även en ökande insikt om affärsnyttan.

Miljö & Utveckling 2014-04-08

Going flat: the re-imagined organization

Earlier this year, with sweeping transparency as the goal, Zappos announced that its traditional organizational structure is being replaced by a Holacracy - a "self-governing" management system where there are no job titles and no managers". Expected to be fully in place by year's end, the retailer's commitment to establishing a flatter, leaner and more flexible work environment is yet another example of how successful organizations are changing the way businesses are structured and organized.

Management-issues 2014-04-09

”Vi behöver de stora skiftena”

Det är dags att sluta smågneta med miljöarbetet och våga ta de stora kliven. Det är Imorgon Gröns framtidsspanare överens om. ”För att tänka nytt och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågorna måste vi ha kunskap. Den har funnits bland forskare och bland experter bolagen. Men de som har suttit i ledningen har inte alltid haft kunskap. Där ser jag en tydlig utveckling, att man förstår att kunskap är nödvändig”, säger Emma Ihre, ansvarig för hållbart företagande på Finansdepartementet.

Miljö & Utveckling 2014-04-09

Fem fronter för humanioras försvar

I en utskälld rapport från Svenskt Näringsliv diskuterades för några år sedan den högre utbildningens bristande anpassning till arbetsmarknad och ekonomiska realiteter. Skriften från Svenskt Näringsliv sammanställde visserligen en del oroande fakta. Nonsenskurser utan forskningsförankring borde givetvis inte få ges, och studenter som hamnar snett är ett problem. Men det som med viss distans till debatten framför allt lever kvar är intrycket av näringslivsföreträdarnas totala oförståelse för vad humanistisk utbildning och forskning kan tänkas betyda för individ och samhälle.

SvD 2014-04-11

Uppdaterat: 2014-04-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem