2013-04-23

Ledarnas omvärldsspaning vecka 16

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– En metastudie av nästan 400 studier rörande uppfattningar kring anställda 40+ visar att flertalet av de generaliserande negativa värderingarna är fel. Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Stereotypes and the older worker

Almost all negative generalizations about employees over the age of 40 are not true, says this analysis of four decades of data. Older employees get a bad rap in the workplace, according to this recent analysis of close to 400 studies about their performance, which finds that nearly all negative stereotypes about this group are unfounded. As the number of older workers continues to swell, this paper suggests, managers should reconsider widely held misconceptions that often lead to age discrimination.

Strategy+Business 2013-04-16

Jämställdhet & diskriminering

Moms with elite education opting out of careers

Female graduates from top-ranked universities who become mothers are working less despite the promise of higher wages, new research finds. “Even though elite graduates are more likely to earn advanced degrees, marry at later ages and have higher expected earnings, they are still opting out of full-time work at much higher rates than other graduates, especially if they have children”, says Joni Hersch, professor of law and economics and of management at Vanderbilt University.

Futurity.org 2013-04-15

Mer jämställt i bolagen

återigen, men med myrsteg. 2013 kommer 24,0 procent av styrelseposterna att innehas av en kvinna, en ökning med 0,4 procentenheter. Det visar ny statistik från Sis Ägarservice som Di har tagit del av.

DI 2013-04-19

Borg öppnar för lag om kvotering

Anders Borg öppnar för en lagstiftning om kvotering av bolagsstyrelser. Finansministern tror att det kan behövas mot bakgrund av att utvecklingen, utan lagkrav, går så långsamt. – Jag tror inte att företagen klarar av att rätta till det här själva, säger Borg i en intervju i Dagens Industri.

SvD 2013-04-20

Facklig marknad

Avtalsrörelse: Kommunal varslar om blockad och strejk

Fackförbundet Kommunal varslar om nyanställningsblockad i alla kommuner, landsting och vissa Pactaföretag samt om strejk för anställda i 100 kommuner, landsting och ett antal Pactaföretag.

DI 2013-04-15

Akademiker ska förhandla mer på egen hand

I framtidens kollektivavtal är grunden relationen mellan den anställde och närmaste che-fen. I det ingår individuella löneförhandlingar och möjlighet att sluta egna överenskommelser med chefen och företaget. Det anser i alla fall Almega och Akademikerförbunden för privatanställda, som i samband med årets avtalsrörelse skrivit en gemensam avsiktsförklaring.

Arbetet 2013-04-16

Hotell- och restaurang kräver minst 700 till alla

700 kronor mer i månaden varje år under en 35-månadersperiod, tryggare anställningar och mer förutsägbara arbetstider. Det är de viktigaste kraven från Hotell- och restaurangfacket.

Arbetet 2013-04-16

Svenska folkets förtroende: Facket på väg upp ur bottenträsket

Årets undersökning från SOM-institutet, Göteborgs universitet, visar att förtroendet för facket som vanligt är lågt men snabbt på väg att förbättras.

TCO-tidningen 2013-04-17

Twitter fackens nya vapen

Fackföreningsrörelsen har funnit ett nytt konfliktvapen. Metoden är att via sociala medier uttala påtryckningar på företag som facket anser inte sköter sig. Nu har Unionen ett hittills omedgörligt kapitalförvaltningsbolag i kikarsiktet på Twitter.

SvD 2013-04-18

Transport går emot märket

Transport går inte med på något treårigt avtal med en löneökningstakt på 6,8 procent på tre år, som är märket. Förhandlingarna om transport- och miljöarbetareavtalet är stran-dade. ”Vi kräver ettårigt avtal”, säger Lars Lindgren, ordförande för Transport.

Lag & Avtal 2013-04-21

Lön

Are wages around the world converging?

According to the ILO Global Wage Report 2012/2013, in the last decade, real wages – adjusted to reflect purchasing power – had doubled in Asia, almost tripled in Eastern Europe and Central Asia and increased by 15 per cent in Latin America. That compares with a rise of just five per cent in developed economies. These trends confirmed what we already know about the direction of the current changing regional dynamics, but do they tell us the extent to which wages around the world are converging?

ILO 2013-04-18

Invandrade med svensk utbildning har lägre lön än infödda

Personer med svensk bakgrund har högre lön än utrikes födda, även om dessa kommit till Sverige som barn och har lika hög utbildning. I en ny IFAU-rapport jämförs individer som alla fått sin högsta utbildning i Sverige men har olika bakgrund. Det visar sig också att det ofta är svårare för de utrikes födda att höja sina löner genom längre utbildning.

IFAU 2013-04-19

Karriär & arbete

Employers worried by lack of future leaders

Employers continue to worry about the lack of future leaders in their organization ranks, according to a survey of more than 2,000 senior human resource executives in 14 coun-tries by Right Management, the talent and career management experts within Manpower Group.

Global Talent Strategy 2013-04-15

Framtidens arbetsplats är mobil

Arbetsplatsen och kontorstider tillhör snart det förflutna enligt en ny rapport, The future of work, av Richard Watson och Andrew Crosthwaite of Futures House Europe. Rapporten tittar på nyckelfaktorer som påverkar hur vi arbetar idag och ser tydliga trender för framtiden. Eftersom vi är så uppkopplade idag och kommer åt information varifrån som helst arbetar vi mer än någonsin, oftast utan betalning. Många personer arbetar flera timmar än de sover.

Flexspan 2013-04-15

What job candidates really want: meaningful work

What talented people want has changed. They used to want high salaries to verify their value and stable career paths to allow them to sleep well at night. Now they want purposeful work and jobs that fit clearly into the larger context of their career. And that means they want jobs that are sensible parts of an ongoing journey through a series of professional endeavors — not some supposedly linear path toward “success”.

Harvard Business Review 2013-04-18

Islossning bland landets personalchefer

Det är fler anställda som arbetar på företag som planerar att öka än minska på personalstyrkan. Ändå spår Sveriges personalchefer historiskt få rekryteringar under andra kvartalet i år - och särskilt tufft blir det för detaljhandeln. Det visar senaste mätningen av Personalchefsindex.

SvD 2013-04-21

Ekonomi

KI:s kommentarer till regeringens vårproposition

Regeringen och Konjunkturinstitutet har en likartad syn på den svenska ekonomins utveckling de närmaste åren, regeringen är dock lite mer pessimistiska om utvecklingen på arbetsmarknaden. Men på lite längre sikt, åren 2015-2017, är skillnaderna i prognoserna större. Regeringen räknar med en betydligt starkare tillväxt i BNP och även om de i sin prognos har reviderat ner nivån på potentiell BNP 2017 ligger den 1,7 procent eller ca 70 miljarder kronor högre än Konjunkturinstitutets bedömning.

Konjunkturinstitutet 2013-04-15

Riksbanken ser ljusning

Svensk ekonomi är på väg att tina upp. Det var beskedet när Riksbankschefen Stefan Ingves lämnade besked om att räntan lämnas oförändrad på 1 procent och blir kvar där en längre tid. Med andra ord en något ljusare bild än den finansministern gav tidigare i veckan.

SvD 2013-04-18

Övertidsuttaget fortsätter öka och motsvarar 117 000 till 150 000 heltidsjobb

17 % av alla anställda arbetade övertid under 2012. Över 4 % arbetade övertid utan ersättning. Övertidsuttaget motsvarar 117 000 till 150 000 heltidsjobb, beroende på hur man räknar (4,6 miljoner arbetstimmar). Det visar TCO:s nya rapport Övertiden under 2012.

TCO 2013-04-21

Övriga trendsignaler

Coming to a workplace near you: Fines for being fat?

CVS Caremark (CVS) recently made headlines for rolling out a $600 penalty on workers who fail to report biometric data such as weight, body fat, blood sugar, and cholesterol in an annual screening. The controversial move is likely just the start of a new wave of workplace programs that aim to encourage healthier employee behavior through targeted incentives.

Fortune 2013-04-15

The Maker Revolution

Chris Anderson focuses on innovation in terms of the new technology driven industrial revolution. Todays entrepreneurs, using open source design and 3-D printing, are bringing manufacturing to the desktop. This DIY movement coupled with social networking is creating a new world of crowd-sourced design and production. Do It Yourself!: What are the implications of the worldwide Maker revolution? Chris revisits the industrial revolution and how fantastic it was.

Next Big Future 2013-04-15

Allt fler äldre i den framtida befolkningen

Trenden att allt fler lever allt högre upp i åldrarna fortsätter under hela prognosperioden. I slutet av prognosperioden, år 2060, kommer mer än hälften av dödsfallen att ske i åldrarna över 90 år. Idag har var fjärde som dör uppnått den åldern. För 50 år sedan gällde det var tionde.

SCB 2013-04-19

Text: Uppdaterat: 2013-04-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem