2013-05-06

Ledarnas omvärldsspaning vecka 17-18

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Automatiseringen tar sig in på nya områden. Det blir en enligt en rapport vanligare att arbetsgivare i Danmark använder robotar för att gå igenom jobbansökningar, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Nu sållar robotar jobbansökningar

I Danmark blir det allt vanligare att arbetsgivare använder sig av robotar för att gå igenom jobbansökningar. Den främsta kritiken mot att robotar utgör en del av rekryteringsprocessen är att de kan sortera ansökningarna utifrån ålder, kön och etnicitet. Något som strider mot lagen. Att användningen av dessa robotar ökar sker däremot inte bara i Danmark, konstaterar Lümesse Nordenansvarige Michael Lazik, som bland annat levererat en robot till bryggerijätten Carlsberg.

Computer Sweden 2013-04-24

Jämställdhet & diskriminering

Arnholm ej redo lagstifta om kvotering

Jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) anser inte att det är tid att lagstifta om kvotering för att få in fler kvinnor i bolagsstyrelserna.

SvD 2013-04-23

Male corporate culture the biggest barrier to women reaching the top

Male-dominated corporate culture is the biggest barrier for women reaching board level, a report out today from executive search firm Harvey Nash and board network Inspire has found. In the report of 600 directors, CEOs and senior executives, a quarter of respondents claimed this was the single biggest barrier to progression, and more than half said they believe todays cultures are dramatically reducing the length of time women are prepared to stay and develop their career with their employer.

HR Magazine 2013-04-25

Fortsatt kvinnounderskott i EUs forskning

Även om antalet kvinnliga forskare i Europa ökar består underrepresentationen av kvinnor inom de vetenskapliga disciplinerna och på högre poster. Siffrorna redovisas i den senaste upplagan av She Figures från EU-kommissionen. Kvinnor utgör bara 33 procent av Europas forskare, 20 procent av professorerna och 15,5 procent av institutionscheferna inom sektorn högre utbildning.

Chemicalnet 2013-04-30

Facklig marknad

Sverige står på sig om visstidsanställningar

Den svenska regeringen vidhåller att Sverige uppfyller de EU-regler som ska skydda anställda mot arbetsgivares missbruk av visstidsanställningar.

Europaportalen 2013-04-23

Här är innehållet i nya Transportavtalet

Efter en timmes strejk fick chaufförer och terminalare ett nytt avtal. Vinnare är inte minst de inhyrda själva, betonar Transports ordförande Lars Lindgren. ”Nu blir företag som anlitar bemanningsbolag skyldiga att lämna ut uppgifter om förtjänstläget på arbetsplatsen. Det gör att vi lättare kan kräva rätt lön till de inhyrda”.

Transportarbetaren 2013-04-25

Fler tar strid om arbetsrätt

Fackförbunden driver fler rättsfall. Förra året ökade ­antalet nyanmälda ärenden till LO-TCO Rättsskydd. Den totala summan som betalas ut till medlemmar och förbund steg också. Kommunal toppar ligan. Totalt fick LO-TCO Rättsskydd in 1 241 nya ärenden under förra året. Vilket är närmare 40 fler än året innan. Och det är de arbetsrättsliga fallen som blivit fler, medan de som handlar om försäkringsfrågor fortsätter sjunka. Om än i lägre takt än åren innan.

Arbetet 2013-04-26

Kommunals avtal klart - strejken avblåst

Avtalet för Kommunals medlemmar i kommuner och landsting blev klart igår, en dag innan strejkvarslet skulle träda i kraft. Avtalet ger minst 1 700 kronor i löneökning under en treårsperiod.

Tidningen Vision 2013-04-29

Ledarskap

Ledarskap är en nyckel till framgång

Framgångsrika företag planerar långsiktigt och strategiskt. Men de är mer tveksamma om hur de bäst ska utveckla ledare som passar framtida behov.

Det saknas ofta kopplingar mellan företagens strategiska val och kriterier för ledarskapsförsörjning”, sa Tobias Fredberg, docent vid Chalmers avdelning Teknikens ekonomi och organisation, vid ett seminarium arrangerat av IVAs avdelning för företagande och ledarskap. HR-systemen är byggda för utvärdering, inte för utveckling.

IVA 2013-04-23

Undersökning: Kvinnor är bättre chefer i Danmark

Tre huvudfrågor togs upp vid intervjuerna med medarbetare, chefens förmåga att se till att avdelningen nådde uppställda mål, förmågan att vidareutveckla avdelningen i en positiv riktning och den sociala kompetensen. Svaret kallas i Jyllandsposten för ”entydigt”; kvinnor är bättre chefer än män. Fast skillnaden är ganska liten, kvinnliga chefer fick i genomsnitt 68 av 100 poäng medan männen fick ”bara” 65 poäng.

DI 2013-04-24

Turning the tables on success

In today’s workplace, what goes around comes around faster, sinking takers and propelling givers to the top. In a wide range of fields that span manufacturing, service, and knowledge work, recent research has shown that employees with the highest rates of promotion to supervisory and leadership roles exhibit the characteristics of givers—helping colleagues solve problems and manage heavy workloads. Takers, who put their own agenda first, are far less likely to climb the corporate ladder.

Strategy+Business 2013-04-29

Resursbrist får kvinnor att byta chefsjobb

Det finns tydliga könskillnader i varför kommunala chefer slutar. Männen vill ha mer stimulans, kvinnorna vill ha bättre förutsättningar att göra ett bra chefsjobb. Undersökningen, som ingår i forskningsprojektet Chefios vid Göteborgs universitet, omfattar 86 kommunala chefer inom skola, omsorg och teknik som lämnade sina jobb 2009-2011.

Tidningen Vision 2013-05-02

Perspektiv på offentligt ledarskap

Lång erfarenhet ger inga garantier för framgångsrikt ledarskap. Det krävs en kontinuerlig reflektion och strävan att utvecklas vidare, säger PwCs främste rådgivare inom kommunalt ledarskap, PO Gunnarsson. Han ser också att individer och personlighet är viktigare än till exempel formell utbildning.

Offentliga Affärer 2013-05-02

Lön

Svenskarna pessimistiska till löneutvecklingen i år

Närmare varannan svensk tror att löneutvecklingen kommer vara sämre under 2013 än tidigare. Det visar en ny undersökning från Skop. I december 2012 tillfrågades dryg 1000 svenskar hur det såg på löneökningstakten – såväl den generella som den egna löneökningen. 45,8 procent svarade att de trodde att den genomsnittliga löneökningen skulle vara lägre under det kommande året jämfört med de senaste tolv månaderna, mot 8,3 procent som förväntar sig en snabbare löneutveckling.

Computer Sweden 2013-04-24

Slarva inte bort ditt viktigaste samtal

De har samma kompetens och presterar lika bra men den ena får höjd lön i hundringar och den andra i tusenlappar. Olika förhandlingsstilar kan påverka facit efter lönesamtalet, men tydliga kriterier kan förhindra att osakliga löneskillnader växer.

SvD 2013-04-25

Sifferlösa löneavtal den framgångsrika modellen

Enligt förhandlingschef Lena Samuelsson JUSEK är centrala sifferlösa avtal den nya trenden och tillsvidareavtal utan angiven löneökningsnivå är en framgångsrik modell för medlemmarna. Men det krävs stora insatser från arbetsgivaren att verkligen ta tillvara avtalets möjligheter att arbeta långsiktigt med lönebildningsfrågorna, inte minst att utbilda chefer i hur man genomför bra lönesamtal med medarbetarna, enligt JUSEK.

Dagens Samhälle 2013-04-29

Förmågan att utveckla sig själv ger resultat på lönen

Föreningen Blomsterfonden har sedan 10 år tillbaka arbetat med individuell lönesättning. Föreningen lägger stor vikt vid att hålla samman löneprocessen för att visa att det finns en stark koppling mellan mål, prestation och lön. Den nya förenklade modellen är ett år gammal och består av en matris med fem lönekriterier: bemötande, kompetens, service och engagemang, samarbete och kommunikation samt ansvar och lojalitet.

Svenskt Näringsliv 2013-04-29

Tydlighet skapar trovärdighet – så ska individuell lönesättning fungera

Flera studier belyser akademikernas erfarenheter av den decentraliserade och individualiserade lönesättningen. Men få granskar de överväganden som en lönesättande chef måste göra innan det slutgiltiga beslutet om en ny lön för en enskild medarbetare. Ett lysande undantag är en studie av Stig Blomskog som presenterades på Saco i början av april. Den studien sätter fingret på de knepiga besluten och många problem. Men det betyder samtidigt att den ger karta och kompass till de som vill utveckla och förändra den lokala lönesättningsmodellen. Att se bristerna och åtgärda dem känns som en naturlig väg framåt.

Sacobloggen 2013-05-02

Karriär & arbete

More employees unhappy with work-life balance

While telecommuting can allow an employee to balance life and work, it may also limit their upward mobility within a company, according to a recent survey by Korn/Ferry International.  Even though almost all responses to both surveys believe telecommuting has a positive effect on employee work/life balance, 60 percent also believe working from home can limit career upward mobility, according to the April 12 survey.

Workforce 2013-04-22

Hiring as science, thanks to big data

In an era where every digital interaction leaves a mark, companies are better prepared than ever to hire and promote the best people, thanks to a new discipline called work-force science. The massive amounts of worker data gathered annually by recruiting company Kenexa were a big factor in their being acquired by IBM last December, and Google has conducted extensive surveys of its workers since 2007, using that information to improve their workplace in a variety of ways.

Big Think 2013-04-22

Generation Y choose greater flexibility over financial reward

Generation Y would choose workplace flexibility, work/life balance and the opportunity for overseas assignments over financial rewards, a study published by PwC has found. The PwC NextGen survey of 44,000 workers, in conjunction with the London Business School and the University of Southern California, reveals Generation Y are more likely to stay in a job if they feel supported and appreciated, are part of a cohesive team and have greater flexibility over where and how much they work.

HR Magazine 2013-04-22

Minskad sysselsättning inom tillverkningsindustrin

I mars 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 643 000. Antalet arbetslösa uppgick till 448 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med mars 2012. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,7 miljoner per vecka. Säsongrensad data visar på en svag ökning för såväl arbetskraften som antalet sysselsatta och arbetslösa.

SCB 2013-04-23

Job titles aren’t that important

Are companies creating their own skills gap? While much of the skills deficit in the U.S. is fueled by a sheer lack of high skill labor for in-demand occupations, a of more than 2,000 companies suggests that employers may unwittingly be playing a part. Half of hiring managers said that they were concerned about the , and around the same amount say they limit their candidate pools by only looking at applicants with specific job titles.

Harvard Business Review 2013-04-23

Arbetslösheten i EU oförändrad

I mars låg arbetslösheten i EU oförändrad på 10,9 procent medan den ökade marginellt i euroländerna. Arbetslösheten i euroländerna ökade från februari med 0,1 procentenhet till rekordhöga 12,1 procent, upp från 11 procent i mars 2012. Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat på tisdagen.

Europaportalen 2013-04-30

Ekonomi

Ett trendbrott har skett för Personalchefsindex

Ett trendbrott har skett för Personalchefsindex (PCI) inför kvartal 2. Personalcheferna förväntas nu öka nyanställningarna med 6 % under det kommande kvartalet. Den mest positiva prognosen kommer från tjänstesektorn där sysselsättningsgraden förväntas öka med 16 %. Den negativa trenden i PCI har avtagit En ökning av sysselsättningen med 6 % förväntas under kvartal 2 och den negativa trenden som startade kvartal 3 2012 har därmed nu avtagit.

IC-potential 2013-04-22

Anders Borg räknar med ”skakig åktur”

”Vi får nog räkna med en ’bumpy ride’”, sade finansministern på en telefonkonferens efter att ha bevistat ett tre dagar långt toppmöte i Washington. I måndags tecknade Anders Borg en dyster bild över utvecklingen i världsekonomin och använde sig av vädermässiga termer för att beskriva utvecklingen. Det blåser en stark motvind från världsekonomin som håller tillbaka återhämtningen i Sverige.

SvD 2013-04-22

Almega: Fallande sysselsätt­ning inom tjänstesektorn

I dag torsdag presenterar tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega sin nya konjunkturrapport. I rapporten sänks prognosen för Sveriges BNP-tillväxt 2013 något, till 0,9 procent. Vidare räknar Almega med fallande sysselsättning inom tjänstesektorn och pressad lönsamhet i tjänsteföretagen.

Ekonomisverige 2013-04-25

Konsumenterna är mer optimistiska

Svenska konsumenter har blivit mer optimistiska. Nu ligger förtroendet över det historiska snittet. ”Hushållen har en mer positiv syn på den svenska och egna ekonomin”, säger Roger Knudsen på Konjunkturinstitutet. Konjunkturinstitutets barometer visar att hushållen är på allt bättre humör – och i april hamnar konfidensindikatorn över det historiska genomsnittet. Hushållens uppfattning om läget i ekonomin har återhämtats successivt de senaste månaderna.

Market 2013-04-26

ECB:s sänkning ökar pressen på Riksbanken

Pressen på Riksbanken att sänka räntan i juli har ökat ett snäpp. Trycket kommer från Europeiska centralbanken (ECB), som på torsdagen sänkte styrräntan till rekordlåga 0,50 procent.

Sydsvenskan 2013-05-03

Tillväxten en chimär

Svängningarna i svensk ekonomi blir allt häftigare. Men samtidigt pågår en betydligt viktigare trend under ytan: Sverige växer allt långsammare. Och i snitt – räknat per invånare – står tillväxten helt stilla.

DI 2013-05-02

Övriga trendsignaler

”Introverta ideal på väg tillbaka

Lågmäld, noggrann och eftertänksam. Hur ofta efterfrågas de egenskaperna i en jobbannons? Inte så ofta, eller hur? Men introverta ideal kan vara på väg tillbaka, tror författaren Linus Jonkman. Var tredje person är född tystlåten och eftertänksam snarare än pratsam och spontan. De inåtvända har ända sedan barnsben fått förhålla sig till en extrovert värld. De har fått anstränga sig för att passa in i normen, prata inför klassen och mingla på fester, men det tär på krafterna.

Prevent 2013-04-22

Sweden ranked most socially advanced country in the world

Sweden was found to be the most socially advanced country in the world, followed by Britain, Germany, the USA, and Japan according to the recently launched Social Progress Index. Michael E. Porter, renowned Harvard Business School Professor and The Social Progress Imperative lead the team that designed the Social Progress Index, a ranking of 50 countries by their social and environmental performance.

Global Talent Strategy 2013-04-23

Stockholm växer snart mest i Europa

Stockholm är en av de storstäder där befolkningen ökar snabbast i Europa, enligt en ny rapport. Före 2030 spås Stockholmsregionen ha gått om London och blivit den snabbast växande staden i Västeuropa. Stockholms befolkning väntas under åren fram till 2030 växa dubbelt så snabbt som Köpenhamn och Zürich. De senaste åren har befolkningsökningen i Stockholm överträffat prognoserna, med i snitt ett Skellefteå som flyttar in varje år.

SvD 2013-04-23

Cirkulär ekonomi-gurun: ”Vi måste förändra det ekonomiska systemet”

Walter R. Stahel är professor och grundare av Product Life Institute i Geneve. Han är en av de främsta framgångsfigurerna när det kommer till cirkulär ekonomi och resursproblematik. Hans huvudtes är att man inte ska beskatta förnybara resurser - som till exempel mänskligt arbete - utan istället beskatta uttag av ändliga resurser. ”En sådan beskattning skulle omedelbart driva näringslivet mot en cirkulär ekonomi”, konstaterar han då han talar på Sustainability Day 2013.

Miljöaktuellt 2013-04-24

Miljöteknikbranschen växer

Allt fler får jobb inom miljöteknikbranschen. Mellan 2007 och 2011 ökade sysselsättningen i branschen med 15 procent. Det visar en rapport som IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört på initiativ av Vinnova.  Studien har kartlagt företag som arbetar med bland annat vatten- och luftkvalitet, förnybara energikällor och avfallshantering. De flesta i branschen, 22 procent, jobbar i konsultföretag. Näst flest arbetar inom energi- och resursåtervinning.

Miljö & Utveckling 2013-04-24

Sustainability at a profit

How profitable are the world’s major industrial and agricultural sectors? According to a new report by the London-based consultancy Trucost, when one accounts for these sectors’ costs to third parties in the form of environmental and other damages, the answer is “not very.” After factoring in externalities, the global cement sector has average pre-tax losses of 67%, and crude-oil and natural-gas extraction barely break even.

Project Syndicate 2013-04-25

Mammor tar större familjeansvar och är därför mer sjukfrånvarande än pappor

Mammor är mer sjukfrånvarande än pappor. En ny rapport från IFAU visar att det tycks bero på mammornas större familjeansvar och sämre förankring i arbetslivet snarare än på hälsoskillnader. IFAU har tidigare konstaterat att kvinnor har ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som män efter första barnets födelse. Det gäller sjukfall längre än 14 dagar och alltså inte den kortaste frånvaron. Skillnaden finns kvar i upp till 16 år och gäller kvinnor i alla inkomstgrupper. I den nya rapporten undersöks möjliga orsaker – verkar det som om kvinnorna får sämre hälsa eller har det med anknytningen till arbets­mark­naden att göra?

IFAU 2013-04-29

Sex av tio har ingen plan för Big data

Big data är en av de tydligaste trenderna inom it-sektorn de senaste åren. Trots att många skandinaviska företag ligger långt fram inom andra it-områden, har de dock hamnat på efterkälken när det gäller Big data. I Europa har två tredjedelar redan gjort en plan för Big data. Det visar rapporten ”Big data – beyond the hype” som har gjorts av undersökningsföretaget Vanson Bourne på uppdrag av Interxion. Undersökningen bygger på 750 intervjuer med it-chefer i Europa.

Skydd & Säkerhet 2013-05-02

Text: Linda Lundin Uppdaterat: 2013-05-13

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem