2013-05-20

Ledarnas omvärldsspaning vecka 19-20

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Privat och offentlig verksamhet misslyckas med att säkerställa etnisk mångfald bland chefer, men värst är det inom statlig sektor. I en artikel i SvD skriver man att "inom staten har 6 procent av cheferna utländsk bakgrund, trots att hela 14 procent av de anställda totalt har det", berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Fattigt på mångfald i svenska chefsled

För att bli chef i Sverige ska man helst vara född här och ha svenskfödda föräldrar. Både privat och offentlig sektor har misslyckats med det etniska mångfaldsuppdraget på chefsnivå. Men värst ställt är det inom staten.

SvD 2013-05-19


Jämställdhet & diskriminering

Jämställt bland Sveriges chefer år 2031

Andelen kvinnliga chefer har ökat under det senaste decenniet och om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor och män att vara chefer 2031. Men bland de högre chefspositionerna är framstegen mindre – nästan 3 av 4 mellanchefer är män. Det visar Jämställdhetsbarometern 2013 från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Ledarna 2013-05-07

Tackling the gender pay gap in the EU

Despite many years of equal pay legislation, the gender pay gap was just over 16% in the European Union in 2010, with wide variations between Member States from 0.9% in Slovenia to 27.7% in Estonia. Various inter-related factors contribute to the gap and the European Commission is committed to reducing it. Its actions include legislation, equality strategies, measures to help companies to implement equal pay, and awareness-raising events.

Eurofound 2013-05-17

Facklig marknad

Läkare ger sifferlöst avtal en chans till

Trots en skepsis till sifferlösa avtal har Läkarförbundet gått med på att försöka med ett sådant igen. Läkarförbundet är, liksom Vårdförbundet, skeptiskt till avtal där siffran inte sätts centralt. Ändå har förbundet valt att gå med på arbetsgivarsidans krav i det nya avtalet, berättar Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. ”I den bästa av världar, där chefer har mandat att sätta löner, hade vi också varit för sifferlösheten. Men de erfarenheter vi har haft under åren har gjort oss mer skeptiska. Vi är ändå beredda att prova sifferlösheten nu”, säger hon.

Dagens medicin 2013-05-10

LO säger nej till sifferlösa avtal

Sifferlösa löneavtal blir vanligare, men det gäller inte alla på arbetsmarknaden. Arbetsgi-varorganisationen Almegas vd Jonas Milton varnar för en utveckling där akademiker i allt högre grad kan påverka sin lön medan breda LO-grupper inte kan det.

Sveriges Radio 2013-05-16

”Facken måste visa att de är värda pengarna”

Höjda avgifter, fler korta och tillfälliga anställningar och ett minskat socialt tryck är viktiga orsaker till att fackförbunden tappat många medlemmar, säger forskaren Henrik Lindberg till Agenda. ”Medlemstappet har gått ganska långt i Sverige. I slutet av 90–talet var anslutningsgraden ungefär 85 procent. Sedan föll den med ungefär en procent om året fram till 2006–2007. Då kom ett ras med tre till fyra procentenheter om året i två år. Nu är vi nere på knappt 70 procents anslutningsgrad”, säger Henrik Lindberg som arbetar på forskningsinstitutet Ratio.

SVT 2013-05-19

Värvare ger facket nya medlemmar

Handelsanställdas förbund ökade förra året med över 4.000 medlemmar, medan flertalet andra LO-förbund tappade medlemmar. En anledning är att Handels har nästan 50 aktiva värvare.

SVT 2013-05-19

Ledarskap

The ripple effects you create as a manager

Each one of us holds a set of beliefs and attitudes — a mindset — that determines how we interpret and respond to situations. That mindset shapes how we interact with others, and therefore it also affects the people we work with — in ways both subtle and profound. A person with a distrustful mindset, for example, views situations at work as competitive and acts to advance his own interest at others expense by politicking: shifting allegiances, taking credit, assigning blame, withholding or distorting information. What you might not appreciate is that the socially-transmitted impact of your mindset extends well beyond those people with whom you interact directly in the workplace.

Harvard Business Review 2013-05-07

Ta hjälp av hjärnforskning i ledarskapet

Med enkla metoder kan chefen nå goda resultat genom att belöna medarbetarnas hjärnor. Det visar nya rön från hjärnforskningen. Hjärnforskarna har blivit alltmer övertygade om att våra sociala behov är lika viktiga för hjärnan som våra grundläggande överlevnadsbehov. Hjärnan är inställd på att automatiskt "scanna" av sin omgivning, vilket är en nedärvd överlevnadsfaktor. Det handlar om att kontrollera om man befinner sig på utsidan eller insidan av gruppen.

Prevent 2013-05-08

Bye bye, baby boomers. Hello, workplace chaos

When all the baby boomers have left the building, British business will be ill-equipped to survive, reckons a new report by Odgers Berndtson and Cass Business School. The report 'After the baby boomers: the next generation of leadership' reveals that 68% of the 100 senior executives interviewed believe their companies are over-dependent on male baby boomer CEOs and will not be able to adapt to the needs of the new digital generations X and Y. Many respondents also reckon that the retirement of these baby boomers from leadership positions will result in a mass exodus of talent over the next 20 years, which will intensify the global war for talent among existing executives.

Management Today 2013-05-08

Lön

Sifferlösa avtal kan ge för höga löneökningar

Om ett par år kommer ungefär en fjärdedel av alla anställda med kollektivavtal ha avtal utan centralt bestämda löneökningsnivåer. Och det kan leda till problem för den nuvarande lönebildningsmodellen där industrin bestämmer löneökningstakten. ”Jag tror att det är en allmän tendens vi ser att intresset för individuell och differentierad ökar, och därmed också intresset för sifferlösa avtal”, säger Claes Stråth.

Sveriges Radio 2013-05-16

Karriär & arbete

Arbetsmarknaden värre än det verkar

Arbetsmarknaden är svagare än den ser ut. Varningen kommer från Nordea, som gjort en djupdykning i statistiken. Den svenska arbetsmarknaden har hittills klarat den svaga konjunkturen oväntat bra. Sysselsättningen har envist fortsatt att stiga efter det branta fallet under krisens mesta akuta fas 2008-2009. ”Sysselsättningsgraden har däremot inte ökat. Reformerna har höjt den potentiella produktionsnivån i den svenska ekonomin. Än så länge förefaller dock reformerna snarare ha resulterat i högre arbetslöshet än i ökad produktion”, skriver Nordea.

DI 2013-05-06

Unga vill ha ett privatliv på jobbet

Att ta med sig privatlivet till jobbet - men inte tvärtom. Att få jobba flexibelt i tid och rum och få kontinuerlig feedback. Det är några av de förväntningar den nya generationen har på dagens arbetsgivare. 2,4 miljoner – ungefär så många svenskar tillhör generation Y. Gruppen, som består av personer födda mellan 1977 och 1997, kommer att påverka vårt sätt att arbeta mer än någon tidigare generation, påpekar Mikael Eriksson Björling, expert på konsumentbeteenden på Ericssons Consumer Lab.

Computer Sweden 2013-05-08

Global youth unemployment “close to crisis peak" says ILO

Young people are increasingly giving up on looking for employment as the global youth unemployment rate reaches “crisis peak", a new report by UN agency the International Labour Officer has warned. The report, Global Unemployment Trends for Youth 2013 , said the global youth unemployment rate is projected to rise to 12.8% (from 12.6%) by 2018. It estimates about 73 million young people (aged 15 to 24) are likely to be unemployed in 2013.

HR Magazine 2013-05-09

Unga teknikutbildade ratar storföretagen

Nästan var tredje blivande ingenjör vill jobba som entreprenör eller på annat sätt gå bortom traditionella karriärvägar. Det riskerar att göra ingenjörsbristen värre än befarat, särskilt inom industrin, enligt en ny sammanställning.

SvD 2013-05-12

Gen Y employees seek flexible independent working over traditional corporate jobs, study reveals

Most young people (84%) in traditional corporate jobs want to quit in favour of more flexible independent working, a study published today has found. The survey revealed that among Gen Y employees who were still at regular nine-to-five jobs, "freedom in the workplace" was the top reason they wanted to quit.

HR Magazine 2013-05-15

Svenskar stressar mest i Europa

Stress i arbetslivet är ett internationellt fenomen. Men svenskarna upplever det mer och är sämre på att hantera stressen än andra i Europa. Bland arbetstagarna i Europa säger hälften (51 procent) att arbetsrelaterad stress är vanligt. Kvinnor tycker det i något högre grad än männen och personer under 55 år högre grad än de äldre. Svenskarna tycker jobbstress är mer vanligt än den genomsnittlige europén (57 procent).

Du & Jobbet 2013-05-16

Ekonomi

Fler konkurser i april

Antalet företagskonkurser ökar. Under april månad försattes 633 företag i konkurs, plus 16 procent jämfört med april i fjol.

Göteborgs-Posten 2013-05-06

Historisk ekonomisk tillbakagång för euroländerna

Inte sedan mätningarna började 1995 har Eurostat registreat en lika lång recession i eurozonen som nu. För sjätte kvartalet i rad krymper ekonomierna i euroländerna samtidigt som Frankrike officiellt glider in recession. Under årets första kvartal minskade eurozonens sammanlagda ekonomi med 0,2 procent i jämförelse med föregående kvartal. Av euroländerna var det endast Slovakiens (0,3 procent), Belgiens och Tysklands ekonomier (vardera 0,1 procent) som växte. De 27 ekonomierna i EU som helhet krympte med 0,1 procent.

Europaportalen 2013-05-15

Övriga trendsignaler

Höjd pensionsålder kräver nya tjänstepensionsavtal

Om ålderspensionsutredningens förslag om höjd pensionsålder införs utan att villkoren för de kollektivavtalade tjänstepensionerna ändras kan många ändå fortsätta gå i pension tidigt. Det skriver tidningen Pensioner och Förmåner. Det är främst den förmånsbestämda tjänstepensionen som behöver ändras eftersom det annars kan leda till att låginkomsttagare behöver jobba allt längre medan höginkomsttagare har möjlighet att dra sig tillbaka före 65-årsåldern. Det beror på att den förmånsbestämda tjänstepensionen har generösa regler för höginkomsttagare vilka inte skulle påverkas lika mycket av den höjda pensionsåldern (riktåldern).

Avanza 2013-05-06

Svenska företag i unikt initiativ för hållbar global utveckling

20 svenska företag har i dag, som första nationella företagargrupp i världen, antagit fyra centrala principer för hur de gemensamt ska medverka till hållbar utveckling och minskad fattigdom i det globala arbete som sker med nya utvecklingsmål efter 2015. Hållbarhet ska genomsyra verksamhet och affärsmodeller. Företagen understryker också betydelsen av att skapa fler och bättre jobb, systematiskt minska miljöpåverkan, samt bekämpa korruption och oetiska affärsmetoder.

Sida 2013-05-13

Industrin tar hjälp av appar i arbetsmiljöarbetet

Nu kommer högteknologiska appar som gör det lättare för företagen att hålla koll på om något hänt som påverkar arbetsmiljön i anläggningen och hur en specifik maskin mår. Utvecklingen av appar för effektivare underhåll inom bland annat järnväg, gruva, väg, flyg samt papper och massa, pågår för fullt vid Luleås tekniska universitet. Labbet Emain-tenance invigdes 2012 med syftet att öka tillgängligheten och produktiviteten i industrin med hjälp av it.

Prevent 2013-05-15

Uppdaterat: 2013-05-21

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem