2012-05-28

Ledarnas omvärldsspaning vecka 20-21

– Den pågående snabba teknikutvecklingen påverkar oss på många områden, inte minst i förhållande till våra arbeten. Läs mer om det, och fler nyheter inom karriär, arbete och ledarskap i den senaste omvärldsspaningen, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

Ledarnas Annika Elias ny ledare för Europas chefer

Ledarnas förbundsordförande Annika Elias har i dag den 23 maj valts till ny ordförande för den europeiska chefsorganisationen CEC. För första gången någonsin i organisationens historia är det en svensk som tar över ordförandeskapet för 1,5 miljoner chefer spridda i 15 europeiska länder.

Ledarna 2012-05-23

Kvinnor förlorare i avtalsrörelsen

Bygg-gubbarna tjänar bäst och fick mest. Det blev inte mycket av LO:s kvinnosatsning i årets lönerörelse. Och avgående ordförande Wanja Lundby-Wedin medger att jämställdhetssatsningen var ett misslyckande.

DN 2012-05-23

Höga förväntningar på LOs nye ordförande

Ställs näst intill omöjliga krav på den ledartrio som i helgen tar över LO. De ska hejda decennier av medlemstapp – trots att de osäkra anställningarna ökar och allt fler jobb koncentreras till storstäderna. De ska stå upp för lågavlönade kvinnor – utan att hejda lönekraven från mansdominerade LO-grupper.

Sydsvenskan 2012-05-25

Karl-Petter Thorwaldsson ny LO-ordförande

Idag valde LO-kongressen Karl-Petter Thorwaldsson till ny ordförande. Han är idag ordförande för ABF och ombudsman på IF Metall, som också var det förbund som nominerade honom. Valet av Thorwaldsson har inför kongressen beskrivits som ett sätt att ena LO, inte minst efter konflikterna under den senaste avtalsrörelsen.

Makthavare.se 2012-05-26

LO fortsätter verka för minskade löneskillnader

LO ska fortsatt verka för att minska löneskillnaderna mellan manligt och kvinnligt dominerade områden. Det slog LO-kongressen fast på lördagen. Men kravet på det ska ske genom kvinnopotter avslogs efter het debatt.

SvD 2012-05-26

Ledarskap

The value of adaptive leadership

Encouraging employees to be flexible in accomplishing organizational business goals often has a positive result on the bottom line, according to a recent report. And "HR is in the catbird seat" when it comes to influencing the culture toward one of adaptive leadership.

Human Resource Executive 2012-05-14

Löpande utvecklingssamtal på Scania

Jag förespråkar utvecklingssamtal som sker löpande, är behovsanpassade, mindre bedömande och aldrig görs bara för att chefen "måste". I grunden är utvecklingssamtal ett väldigt effektivt sätt att engagera medarbetare, men oftast blir det snarare ett kontrollverktyg som skapar ångest för både chefer och medarbetare.

Agil HR 2012-05-17

Kreativiteten ökar när chefen ger beröm

Ledarskapet är viktigt för ett kreativt arbetsklimat. Men det krävs att chefen backas upp av organisationen. Glädje, respekt och trygghet samt en gnutta spänning är andra viktiga komponenter, enligt ny svensk forskning.

Prevent 2012-05-21

Does performance management have a future?

Management is all about performance: encouraging it, delivering it, maintaining it. Which is why it was slightly troubling to see the findings in workplace expert Roffey Park's annual 'management agenda' report, published in January. It revealed that performance management is probably being carried out more ineptly now than it has been for some years. Almost half the managers surveyed said that underperformance was not being handled at all well in their business or organisation - a five-year high. We are all supposed to be doing 'more with less' these days, but instead, it appears, we are doing 'less with less'.

Management Today 2012-05-22

IBM 2012 Global CEO Study: Öppenhet och kundfokus viktigare än ekonomisk instabilitet

"Det är spännande att se att chefer världen över, trots de senaste årens ekonomiska turbulens, nu sätter ett ytterligare fokus på hur de ska skapa innovation och framgång", säger Johan Sandell, VD, IBM Svenska. Det är dock illavarslande att nordiska chefer, som i många fall kommit längre i teknisk utveckling, ändå upplever att de har svårare att hantera förändring och utnyttja digitala möjligheter såsom sociala medier, än deras internationella gelikar.

IBM 2012-05-22

Lön

Bara en tredjedel nöjda med sin lön

Vi mäter oss hela tiden med andra och löneskillnader har betydelse för produktiviteten, men bara till en viss gräns. Därefter kan de få motsatt effekt. Och jämförandet gör oss inte nöjdare. Två tredjedelar av svenska folket anser att de har lägre lön än de förtjänar.

SvD 2012-05-15

Allt fler har lönesamtal: Kvinnor tjänar mest på att träffa chefen

Allt fler har lönesamtal. De som har det får högre lön än de som inte har det. Särskilt om den samtalande chefen har mandat att sätta lön. Det är en myt att kvinnor skulle förlora på individuell lönesättning. I ännu en studie visar Saco att kvinnor tjänar mer än män på att ha lönesamtal. I avtalsrörelsen riktas uppmärksamheten mot de centrala förhandlingarna.

Saco 2012-05-15

Högre lön för 140 000 offentligt anställda

Nya löner är klara för 140 000 kommun- och landstingsanställda. Det nya löneavtalet innebär ett lönepåslag på 2,6 procent. Men i frågan om strukturella löneskillnader lyckades parterna inte enas.

Sydsvenskan 2012-05-18

Facken kräver höjt tak i a-kassan

TCO och Saco kräver höjt tak för a-kassan, och LO hävdar att regeringen avsiktligt vill göra de arbetslösa fattiga. Uttalandena kommer efter en rapport som visar att värdet av socialförsäkringarna rasat.

Publikt 2012-05-22

Tjänstemän inom privat sektor har högst genomsnittlig månadslön

Tjänstemän inom privat sektor hade den högsta genomsnittliga månadslönen, 34 800 kronor enligt Lönestrukturstatistiken för 2011. Den lägsta genomsnittliga månadslönen, 25000 kronor, fanns i kommunerna. Det var små förändringar av löneskillnaden mellan män och kvinnor när hänsyn tagits till yrke, ålder, utbildning och arbetstid.

SCB 2012-05-22

Inkomstskillnader verkar inte påverka hälsan

Invånarnas hälsa verkar inte påverkas av hur stor skillnad det är mellan de högsta och lägsta inkomsterna i ett område. Det visar en ny IFAU-rapport som studerar flyktingar som genom 1980- och 1990-talets placeringspolitik kom att bo i områden med olika stora inkomst­skillnader.

IFAU 2012-05-23

Karriär & arbete

The Future of Work: A Manifesto

The future of work starts right here, right now. This manifesto is about the future of work in a post-­Cluetrain world. This manifesto is also about an emerging ideology of business, where people are at the center of a human ecosystem instead of boxed into a mechanical system. Let's talk about the things that human beings bring to the table in a work environment. Let's leverage our human attributes and make people and all of their whole selves the fuel that makes organizations and businesses grow and flourish. Let's unleash our power as networked individuals.

Monster Thinking 2012-05-15

Färre anställda inom tillverkningsindustrin

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 2,3 procent till 4 140 800 under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal 2011. Lönesumman ökade totalt med 4,2 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 3,1 procent och lönesumman med 4,3 procent. I offentlig sektor ökade anställda med 0,6 procent.

SCB 2012-05-15

Rekordmånga sjuka under årets första fyra månader

Andelen anställda som sjukanmälde sig var rekordstor under årets fyra första månader. Sjukanmälningstalet har hittills i år konstant legat högre än de senaste två åren, med undantag för tre av de 17 veckorna. I mitten av februari var andelen sjukanmälda den största någonsin sedan Previa började föra statistik över anmälningarna hösten 2009.

Previa 2012-05-19

Var fjärde hinner sällan med det de borde på jobbet

Nästan var fjärde svensk, 23 procent, känner sällan eller nästan aldrig att de hinner med det de borde på jobbet. Bara 44 procent känner nästan alltid att de hinner med. Det visar en ny undersökning från Manpower Work Life, Sveriges största arbetslivspanel.

Manpower 2012-05-23

Generation x and the narrowing career path

Many X'ers tend to be very wary of putting all their eggs in one corporate basket. They don't like to be pigeon-holed or pushed out on a limb of specialization — with the inherent danger of a whimsical corporation sawing that limb off behind them during the next restructuring. One of their highest priorities is keeping their options open and their skills diverse — to be as self-reliant as possible. And they don't like it when Boomers assume they're interested only in the "obvious" career path choice.

Harvard Business Review Blog 2012-05-23

Svensken vill byta jobb

51 procent av svenskarna känner sig inte uppskattade av sin arbetsgivare, och en tredjedel tänker ofta på att byta jobb. Två tredjedelar säger också att man tänker leta efter nytt jobb hos en annan arbetsgivare inom loppet av 12 månader.

Dagens möjligheter 2012-05-25

Ekonomi

Utdragen lågkonjunktur väntar

Produktionen för teknikföretag i Sverige väntas minska med 2 procent i år. Nedgången förklaras av en svag efterfrågan inom EU samt att industrin är inne i en cyklisk nedgångsperiod, enligt Teknikföretagens uppdaterade konjunkturprognos för 2012.

Teknikföretagen 2012-05-21

OECD sänker prognos för eurozonen

Bruttonationalprodukten (BNP) i eurozonen krymper i år, enligt en färsk prognos från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Nedgången beräknas till 0,1 procent jämfört med en tidigare prognos på en tillväxt på 0,2 procent.

SvD 2012-05-22

Övriga trendsignaler

"Mobilitet tar oss tillbaka till jordbrukssamhället"

Nio-till-fem-arbetsdagen var en historisk parentes som hörde till industrialismen. Nu återgår vi till till den dygnsrytm vi hade i innan, anser Mats Lundqvist på Telenor. Gränserna mellan fritid och arbete suddas ut. Och stressen den både ökar - och minskar. Det är två påtagliga effekter av nya mobila arbetssätt enligt studien Mobility Report som Telenor låtit genomföra bland 1000 svenska mobilanvändare samt 600 it-beslutsfattare inom it och telekom.

CIO 2012-05-16

Sverige faller i trygghetsligan

Sverige har rasat i den internationella trygghetsligan. Från att ha haft den näst högsta a-kassan i världen ligger vi nu under snittet i en internationell jämförelse. För att klara ekonomin var Marianne Berglund tvungen att använda sina sparpengar när hon förlorade jobbet.

SvD 2012-05-21

10 miljoner redan år 2018

Befolkningen i Sverige passerade nyligen 9,5 miljoner invånare. Enligt SCB:s nya prognos beräknas 10-miljonersgränsen uppnås redan år 2018. Då har det tagit 14 år för befolk-ningen att öka med en miljon. En folkökning på en miljon har aldrig skett så fort.

SCB 2012-05-22

Technology will lead to de-urbanization

Since the industrial revolution, humanity has flocked to the cities, where jobs are plentiful and centralized services make inhabitants lives easier. However, technology is gradually beginning to reverse this trend. People who have always dreamed of escaping the city for the country life, but who have been held back by a lack of employment opportunities in rural areas, are starting to find that the transition is possible due to recent advances in technology.

Big Think 2012-05-26

Uppdaterat: 2012-05-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem