2013-05-27

Ledarnas omvärldsspaning vecka 21

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Vad präglar mest svenska arbetsplatser av idag? Enligt Sverigestudien 2013 är kostnadsjakt den värdering som bäst svarar på frågan, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Förvirring vanligt på svenska arbetsplatser

Kostnadsjakt först, men också lagarbete och ansvar finns i toppen över ord som svenskar väljer för att beskriva sin arbetsplats, enligt årets Sverigestudie. I studien har tusen personer fått välja ut tio värderingar, egenskaper eller beteenden som de tycker beskriver den organisation där de arbetar i dag. Valet har skett utifrån en lista med runt hundra ord. De har också fått välja vilka ord i listan som bäst beskriver vad som krävs för att organisationen ska fungera som bäst.

Arbetet 2013-05-22


Jämställdhet & diskriminering

Svensk jämställdhet har 500-åriga rötter

Kvinnor som försörjer familjen och män som sköter barn. Det klingar kanske mer nutid än 1500-tal i mångas öron? Men en ny databas om genus och arbete, GaW, kan vända upp och ner på våra föreställningar om den ”traditionella” könsfördelningen i det svenska samhället.

Forskning.se 2013-05-23

Facklig marknad

Ny bransch- och arbetsgivarorganisation – förväntas ha 30 000 nya anställda 2025

En ny bransch- och arbetsgivarorganisation ser dagens ljus – Almega FM-företagen. Här samverkar företag inom Facility Management, ett modernt arbetssätt för utförande av servicetjänster och helhetslösningar inom fastighetsservice, reception, växel och lokalvård etc.

Almega 2013-05-20

Ledarna startar en samhällspolitisk enhet

Fackförbundet Ledarna vill ta mer plats i samhällsdebatten och startar i höst en ny sam-hällspolitisk enhet. I första hand inriktad på lön och ledarskap. Den samhällspolitiska enheten kommer att fokusera på ledarskapsforskning och nationalekonomiska frågor med fokus på lönebildning.

TCO-tidningen 2013-05-22

Ledarskap

De vill veta varför kvinnor inte blir chefer

Handeln är kvinnodominerad men chefen är man. Forskare i Skövde vill ta reda på hur det blir så. ”Snedfördelningen är omotiverad”, säger Thomas Andersson som leder projektet. Inom handeln finns ganska begränsade möjligheter att göra karriär. Det handlar många gånger i princip om att bli butikschef. Ett jobb som relativt sällan innehas av kvinnor. En del av förklaringen är traditionella uppfattningar om könsroller. Men de är egentligen omotiverade, enligt Thomas Andersson.

Handelsnytt 2013-05-20

Chefer måste få tid att leda

Bra chefer får medarbetare att växa, når de bästa arbetsresultaten och skapar framgångsrika organisationer. Det kräver dock att chefer får rätt förutsättningar för sitt ledarskap, skriver fyra fackförbundsordföranden.

Dagens Samhälle 2013-05-20

Employers failing to future-proof their leadership teams, Ashridge research

Almost half (48%) of managers say their organisation is not doing enough to develop the next generation of leaders, according to a report published by Ashridge Business School. Viki Holton, research fellow, Ashridge Business School, and co-author of the research, said: "Talent management programmes and succession planning are essential. Without investment in developing the skills and experiences of younger managers it is hard to see how such organisations will continue to be successful.

HR Magazine 2013-05-23

Lön

Årlig lönekartläggning kostar företagen miljarder

Lönekartläggning har ett gott syfte, men det finns ingen anledning att göra dem varje år. Kostnaderna skulle slå hårt framförallt mot små företag. Vägen framåt för att jämna ut löneskillnader är istället att bland annat genomföra fler individuella lönesamtal, skriver Carina Lindfelt, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv 2013-05-24

Arbetsgivaren tvingas värdera arbetsinsatsen

Rusningen efter sifferlösa avtal som präglat våren 2013 har en tydlig gemensam nämnare – det är förbund som domineras av kvinnor som väljer en ny löneväg. ”Sifferlösa löneavtal är nödvändigt för oss för att kunna få ut mer än industrinormen. Vi vill skapa en uppvärdering av våra yrkesgrupper och det här är en möjlighet”, säger Anna Andersson, vice ordförande för Vårdförbundet.

Arbetet 2013-05-24

Karriär & arbete

European senior executives expect headcounts to fall in 2013

Only 15% of European senior executives expect to grow their workforces in the next 12 months and half predict headcounts to fall, according to research from member-based advisory firm CEB. As unemployment in Europe surged to a record high last month, CEB's survey of more than 1,000 C-suite executives worldwide revealed the Eurozone's weak labour market is unlikely to recover soon, with unemployment staying around 12% for the next year.

HR Magazine 2013-05-20

Antalet anställda inom Tillverkningsindustrin minskade

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 1,2 procent till 4 190 500 under första kvartalet 2013, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Lönesumman ökade totalt med 3,0 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,4 procent och lönesumman med 2,6 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,7 procent och lönesumman med 4,3 procent. Inom Tillverkningsindustrin minskade antalet anställda med 1,9 procent medan lönesumman ökade med 0,1 procent.

SCB 2013-05-21

Ökande stress ett europeiskt problem

Två av tre arbetsgivare i EU-länderna gör inte tillräckligt för att minska stressen för personalen. Det framgår av en omfattande kampanj som genomförts i Europa förra året, under ledning av Arbetsmiljöverket i Sverige. Totalt genomfördes omkring 13 000 inspektioner på cirka 10 000 arbetsplatser. De flesta f,anns inom vård och omsorg, servicesektorn och transportbranschen. Inspektionerna visar att 66 procent av arbetsplatserna behövde göra något för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Du&jobbet 2013-05-21

Skickliga it-chefer snart en bristvara

Studenter vill inte bli chefer men väl jobba strategiskt, visar en undersökning utförd av TNS Sifo. TDCs Sverige-vd Erik Heilborn är bekymrad över utvecklingen. Färre än var tionde it-student på svenska universitet och högskolor drömmer om att bli it-chef när de tagit examen.

Computer Sweden 2013-05-23

Strategi kring kompetensen blir allt viktigare för arbetsgivare

Sex av tio vd:ar i världen oroar sig för att inte hitta rätt kompetens till sina företag. I Sverige blir arbetsgivare mer strategiska kring sin personal. Men bara 16 procent är nöjda med hur de lyckas koppla ihop rekryteringar, ersättningar och värderingar med företagets affärsmål, visar en färsk undersökning.

SvD 2013-05-23

Ekonomi

Näringslivets investeringar förväntas minska

Efter flera år av ökande investeringar väntas industriföretagen minska sina volymer. Enligt den senaste investeringsenkäten planerar företagen att investera 53,7 miljarder kronor. Under 2012 investerade industriföretagen 56,9 miljarder, vilket innebär att årets investeringsvolym väntas minska med 10 procent.

SCB 2013-05-22

Bostadsbyggandet ökade under första kvartalet

Preliminärt påbörjades byggandet av ca 6 650 lägenheter under första kvartalet 2013. Det innebär en ökning med 34 procent jämfört med samma period 2012, då 4 950 lägenheter började byggas.

SCB 2013-05-23

Eurozonens inköpschefsindex stiger

Den ekonomiska nedgången i eurozonen har mildrats något, enligt Markits inköpschefsindex. En preliminär beräkning av maj månads inköpschefsindex för eurozonen steg till 47,7, upp från 46,9 i april. Ökningen var oväntat stor. Analytiker hade i snitt räknat med ett index-lyft till 47,2. Delindex för tillverkningsindustrin lyfte från 46,7 till 47,8, den högsta nivån på tre månader.Tjänstesektorns delindex steg från 47,0 till 47,5.

Industrinyheter 2013-05-24

Barometer vållar oro

För andra månaden i rad föll Konjunkturbarometern, nu till 91,9. I över ett år har nu Konjunkturinstitutets värdemätare indikerat lågkonjunktur. På marknaden tolkas barometern som en besvikelse och ytterligare ett steg mot en räntesänkning i juli.

SvD 2013-05-25

Övriga trendsignaler

Stor kampanj mot arbetsgivare som missköter arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverket har tröttnat på att många yrkesbranscher är för dåliga på systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, på arbetsplatserna. Nu inleds en tre år lång tillsynskampanj för att pressa fram en förbättring.

TCO-tidningen 2013-05-22

Svenska företag behöver förbättra prestationskulturen

Svenska arbetsplatser har inte lyckats skapa en prestationskultur som matchar den förhållandevis höga arbetsglädjen. Så många sex av tio medarbetare anser att en dålig prestation inte åtgärdas. Det visar Ennovas årliga undersökning om arbetsglädje.

Ennova 2013-05-23

Text: Uppdaterat: 2013-05-27

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem