2012-06-04

Ledarnas omvärldsspaning vecka 22

– Matchningsproblemet på arbetsmarknaderna blir tydligt i spaningen. Arbetslösheten är rekordhög i EU. Samtidigt säger var tredje tillfrågat företag i en undersökning att man har svårt att hitta personal med rätt kompetens, berättar Stefan Kummås.


Jämställdhet & diskriminering

Diskrimineringslagen ska omfatta bristande tillgänglighet

Arbetsmarknadsutskottet vill att bristande tillgänglighet för personer med funktionsned-sättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning. Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag. M, FP, C och KD reserverar sig.

Riksdagen 2012-06-01

Facklig marknad

Fackens kandidat ska leda ILO

Guy Ryder blir ny generaldirektör för FN-organet Internationella arbetsorganisationen, ILO. Han har lång internationell erfarenhet och var LOs och TCOs kandidat till posten.

Publikt 2012-05-28

Unionen och IF Metall rikaste fackförbunden

Fackföreningssverige sitter på stora förmögenheter. Men ­skillnaderna mellan förbundens kassakistor är påtaglig. Två storförbund inom industrin äger mer än hälften av fackens rikedomar.

Arbetet 2012-05-30

Märket inte heligt

Industrins löneledande roll är inte given för den nya LO-ledningen. Lönebildningen och andra avtalsfrågor ska diskuteras från grunden. ”Märket får den roll vi ger det”, säger Torbjörn Johansson, LO:s nye avtalssekreterare.

Arbetet 2012-06-01

EU-kommissionen vill sänka svenska löner

Sveriges statsminister som länge talat väl om den svenska modellen, måste agera. Menar regeringen allvar med att självständiga parter ska ta ansvar för den svenska arbetsmarknaden måste kommissionens rekommendationer med kraft avvisas.

Europaportalen 2012-06-01

Ledarskap

360 degree feedback: better than the annual performance review?

The traditional once-a-year performance review (if employees are lucky to get that), are not only dreaded but ineffective too. Studies consistently show that nearly every employee receives ratings higher than their actual performance - the "halo" effect. A better alternative to the annual review is called multi-rater feedback, or 360 degree feedback.

Success Performance Solutions 2012-05-30

Svensk vd stressad - trots all semester

Svenska företagsledare är bland de mest stressade i världen - trots ovanligt mycket semester. Eller kanske just på grund av den.

SvD 2012-06-03

Lön

Frustration över lönesamtal

Förbannat stor frustration. Så beskrivs medlemmarnas inställning till lönesamtal av kon-gressombuden. Chefer som inte har mandat att i realiteten sätta löner. För lite pengar lokalt. Alla får samma - låga löneökning trots att lönesättningen ska vara individuell. Löneprinciper som inte finns eller inte fungerar. Det är några av problemen i lönesamtalen som många ombud vittnade om. Efter en lång debatt antog kongressen ett skarpt formulerat uttalande som bland annat ska skickas till bankernas vd:ar.

Finansförbundets blogg 2012-05-31

Karriär & arbete

What is the future of work: Social recruitment

New online services are changing the recruitment and hiring process by giving employers new methods of culling new prospects from an expansive workforce. These services are giving potential employees updated ways of demonstrating their aptitude and creativity that go beyond the traditional resume and interview. Additionally, employers are finding innovative ways to use online services to select a workforce that is not only skilled, but that fits in well with their company’s culture.

PSFK 2012-05-29

Många vill byta jobb

51 procent av svenskarna känner sig inte uppskattade av sin arbetsgivare, och en tredjedel tänker ofta på att byta jobb. Det visar en ny undersökning från rekryteringsföretaget Kelly Services. Personer i åldrarna 30-50 år är mest benägna att byta jobb och arbetsgivare, visar undersökningen. Där har mer än två tredjedelar planer på att se sig om efter ett nytt jobb. Färre än hälften anser att deras nuvarande jobb är meningsfullt.

Prevent 2012-05-29

Därför skadas unga män på jobbet

Det är de unga som skadas mest på jobbet, det har Arbetarskydd tidigare rapporterat om. I samband med olyckan i kalkugnen visade det sig vara de unga som accepterade de farliga jobben. Nu visar också Arbetsmiljöverkets nya sammanställning av statistik att unga män mellan 18-24 år var värst utsatta för arbetsolyckor i fjol.

Arbetarskydd 2012-0-29

Break the crisis and complacency cycle and build the right workforce

ManpowerGroup's 2012 Talent Shortage Survey, "Break the Crisis and Complacency Cycle, Get Ahead of the Global Talent Shortage," shows the world is for the seventh year in a row gripped by an acute talent mismatch, as over a third (34%) of employers globally identify a lack of available skilled talent to their organizations. Despite this, a substantial proportion of employers indicate unfilled positions are expected to have little or no impact on key constituents, such as customers and investors; this proportion has grown from 36% in 2011 to 56% in 2012.

Manpower 2012-05-30

2012 talent shortage survey results

Svenskarna vill jobba längre

Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter att de fyllt 65 år. Andelen förvärvsarbetande personer som är äldre än 64 år har ökat med 80 procent sedan 2004. Men viljan och orken att fortsätta jobba skiljer sig mellan män och kvinnor, landsdelar, branscher och utbildningsnivå. Det visar en ny rapport från AMF. Det finns stora regionala skillnader när det gäller äldres sysselsättningsgrad. I Stockholms län arbetar nästan var femte invånare mellan 65 och 74 år.

Ekonomisverige 2012-05-31

Rekordhög arbetslöshet i EU

Arbetslösheten inom EU når nya, rekordhöga nivåer. Mer än 17 miljoner människor - 11 procent av arbetskraften - står utan arbete, enligt officiell statistik som Eurostat presenterade på fredagen. Den ekonomiska krisen talar sitt tydliga språk, och i topp ligger Spanien med den högsta arbetslösheten på 24,3 procent. Statistiken för Grekland har ännu inte kommit men i februari var arbetslösheten där nära 22 procent.

SvD 2012-06-02

Ekonomi

Gruvbolaget raggar Saabfolk

Gruvboomen i Malmbältet skapar 5 000 jobb de kommande fem åren. För att möta efterfrågan vänder gruvbolag och arbets förmedling nu blicken ut i landet – och mot Trollhättan. Men satsningen är inte oproblematisk. ”Vi har inte bostäder till alla arbetare”, säger arbetsförmedlingens chef Terje Raattamaa.

SvD 2012-05-28

Oförändrad utrikeshandel första kvartalet

Under första kvartalet 2012 var både den svenska exporten och importen oförändrad jämfört med samma period året innan.

SCB 2012-05-28

BNP ökade 1,5 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,5 procent första kvartalet 2012 jämförd med motsvarande kvartal 2011. Fasta bruttoinvesteringar och hushållskonsumtion bidrog mest till BNP-tillväxten. Säsongrensad och jämförd med fjärde kvartalet 2011 ökade BNP med 0,8 procent.

SCB 2012-05-30

Optimismen ökar

Trots den skakiga börsutvecklingen ökar hushållens optimism om ekonomin. I näringslivet sjunker dock förtroendet. Det visar den senaste barometern från Konjunkturinstitutet, KI.

DI 2012-05-30

Nettokostnaderna för hälso- och sjukvård ökar

Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård, exklusive tandvård, uppgick till 203,6 miljarder kronor år 2011. Jämfört med året innan är det en ökning med 6,9 miljarder kronor, eller 3,5 procent. Motsvarande ökning mellan åren 2009 och 2010 var 2,4 procent. Landstingen redovisade ett resultat på -2,5 miljarder kronor för år 2011.

SCB 2012-05-31

Konsumtionen minskar i Europa

Första kvartalet minskade konsumtionen i Europa med 0,2 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Det visar Visa Europes Consumer Spending Barometer. Den bygger på data om inköp gjord på Visa-kort i 27 EU-länder. Detta är den svagaste utvecklingen seden lågkonjunkturen 2009. Trenderna i de olika länderna skiljer sig åt. I Frankrike skedde en tillväxt på 2,0 procent medan Tyskland fäll tillbaka 1,0 procent och Italien med 1,2. Mest minskade Grekland med en nedgång på hela 12,7 procent.

Fri Köpenskap 2012-05-31

Nedgång för svensk industri

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, sjönk i maj till 49,0 från 50,2 i april. Nedgången förstärker bilden av att återhämtningen i den svenska industrikonjunkturen har kommit av sig, skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande. Ett indextal under 50 anses tyda på tillbakagång inom industrin. Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin.

SvD 2012-06-02

Övriga trendsignaler

Industrial breakthrough with robots

In 2011, about 165,000 industrial robots were sold worldwide, by far the highest level ever recorded, 37% more than 2010. The most important countries responsible for the remarkable growth were China, the United States and Germany with growth rates of robot sales between 39% and 51%. All three countries reached new peak levels.

IFR 2012-05-29

Svenska företag brister i klimatredovisning

De svenska företagen är undermåliga när det gäller redovisningen av sitt klimatarbete, visar en ny undersökning. Allra sämst är läget i snabbmatsbranschen.

SvD 2012-05-30

Uppdaterat: 2012-06-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem