2013-06-03

Ledarnas omvärldsspaning vecka 22

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Enligt Medlingsinstitutets senaste årsrapport omfattas ungefär en tredjedel av alla anställda av någon form av sifferlöst avtal. Nu växer diskussionen hur detta kommer att påverka lönebildningen i stort, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Halvtid för satsning på kvinnliga chefer

Sveriges största jämställdhetssatsning har nått halvtid och pekar ut rekryteringsarbetet som en nyckel till fler kvinnor på chefspositioner. Samtidigt visar en ny undersökning att företag måste söka extra noga för att hitta kvinnliga talanger. Bara 17 procent av alla anställda kvinnor visar intresse för högre tjänster.

SvD 2013-05-27

Ensamt på toppen för kvinnliga vd:ar

It-branschen är en av de branscher med lägst andel kvinnor på vd-posten. CS granskning visar att bara 7,6 procent av vd:arna är kvinnor, en nivå i klass med transportsektorn och tillverkningsindustrin.

Computer Sweden 2013-05-28

Facklig marknad

Pandoras ask har öppnats

Flera rapporter visar att det blir allt vanligare med centrala sifferlösa avtal, alltså avtal där det inte skrivs in någon löneökning alls, och där all löneökning i stället bestäms i lokala förhandlingar. Och plötsligt känns det som om Pandoras ask har öppnats. Det skrämmande är nämligen att tjänstemannafack alltmer tycks använda dessa sifferlösa avtal som ett sätt att undkomma Medlingsinstitutet. Om en central förhandling strandar och hamnar i Medlingsinstitutets klor är ju utgången given. Medlingsinstitutet följer kategoriskt och utan undantag industrins avtal.

Arbetet 2013-05-31

Ledarskap

Research perspectives on the new CEO

Academic studies of the recruitment of chief executives suggest that those from outside the industry do relatively well, companies pay more for generalists than for specialists, and “shadow emperors" hamper performance. Management researchers are taking note lately of factors affecting recruitment, selection, and performance of new CEOs. Since mid-2012, a number of academic papers have explored the impact and performance of different types of incoming chief executives.

Strategy+Business 2013-05-28

Lön

Många samtal – men lite resultat

En majoritet av Arbetslivs läsare har medarbetarsamtal och lönesamtal på sin arbetsplats. Många har också mallar för samtalen och lönekriterier. Ändå svarar många att de inte tycker att samtalen leder till något konkret och få vet vad som krävs för att de ska kunna höja sin lön. Hela 96 procent av Arbetslivs läsare har medarbetarsamtal på jobbet. Det vanligaste är att de hålls en gång om året. Cirka 10 procent har medarbetarsamtal en gång i halvåret och bara 4 procent har oftare än så.

Prevent 2013-05-28

Politisk majoritet för tätare lönekartläggningar

För att minska löneskillnader mellan män och kvinnor ska lönekartläggningar göras varje år istället för var tredje. Det anser en majoritet i arbetsmarknadsutskottet.

Tidningen Vision 2013-05-29

Arbetsmarknadsreformer höll tillbaka löneökningarna

En ny rapport från IFAU finner att löneökningarna har hållits tillbaka av jobbskatteavdraget och av att arbetslöshetsersättningen blivit mindre generös.

IFAU 2013-05-31

Karriär & arbete

Var fjärde svensk arbetsgivare hittar inte rätt kompetens: Ingenjörer, säljare och hantverkare efterlyses

Många arbetsgivare världen över vill anställa men 35 procent uppger att de inte hittar rätt kompetens. I Sverige uppger 24 procent av företagen att de har matchningsproblem. Detta är de högsta siffrorna sedan 2007 globalt men samtidigt en liten förbättring för Sverige. Störst brist världen över är det på utbildade hantverkare medan man i Sverige just nu har svårast att hitta ingenjörer och säljare. Problemen med matchning på arbetsmarknaden börjar nu få allvarliga konsekvenser och 77 procent av de svenska arbetsgivarna anser att detta påverkar deras konkurrenskraft och leveransmöjligheter negativt.

Manpower 2013-05-28

Allt fler avtalar bort sin övertid

Sedan lågkonjunkturen 2009 har svenskarnas övertid börjat öka igen. Mycket tyder också på allt fler arbetar obetald övertid. TCO, Unionen och Svenskt Näringsliv ger en likartad bild. Det blir vanligare att avtala bort sin övertidsersättning. Enligt Daniel Gullstrand, utredare och arbetstidsexpert på Unionen, får förbundet signaler från arbetsplatsklubbarna att fler undertecknar dessa avtal, ofta för att få en veckas extra semester.

TCO-tidningen 2013-05-29

100 000 fler arbetslösa under april

I april steg arbetslösheten i euroländerna med 0,1 procentenheter till 12,2 procent. I EU som helhet ligger siffran kvar på 11 procent. Sammanlagt går omkring 26 588 000 EU-bor utan jobb, en ökning med 104 000 sedan mars. Det visar dagsfärska från EU:s statistikbyrå Eurostat. I Sverige låg andelen arbetslösa kvar på 8,4 procent. Sett under det senaste året har största ökningen av andelen arbetslösa skett i krisländerna Grekland, Cypern, Spanien och Portugal.

Europaportalen 2013-05-31

Ekonomi

Barometer vållar oro

För andra månaden i rad föll Konjunkturbarometern, nu till 91,9. I över ett år har nu Konjunkturinstitutets värdemätare indikerat lågkonjunktur. På marknaden tolkas barometern som en besvikelse och ytterligare ett steg mot en räntesänkning i juli.

SvD 2013-05-25

Detaljhandelsindex pekar uppåt

Detaljhandeln gick bättre under april än under katastrofmånaden mars. Sällanköpshandeln ökade med 4,1 procent jämfört med april 2012. Detta enligt Detaljhandelsindex från HUI research och SCB.

Dagens handel 2013-05-27

Sverige trea i EU:s tillväxtliga

Under årets första kvartal växte Sveriges bruttonationalprodukt med 0,6 procent i jämförelse med föregående kvartal, visar dagsfärska siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Detta kan jämföras med att eurozonens ekonomier under samma period krympte med 0,2 procent. I jämförelse med samma period för ett år sedan växte den svenska ekonomin med 1,7 procent. Med denna siffra hamnar Sverige på en tredjeplats efter Lettland och Litauen i tillväxtlistan för EU-länderna.

Europaportalen 2013-05-29

Övriga trendsignaler

Svenskarna ligger högt på lyckoindex

Miljö och utbildning är de två faktorer som svenskarna anser viktigast för att göra livet bättre, enligt ett "lyckoindex" från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, som lyfts fram av flera stora internationella medier. Utbildning, miljö och samhällsengagemang är det som svenskar rankar högst på lyckoskalan. Indexet bygger på webbsvar från alla som vill delta och hittat enkäten på OECD:s hemsida, alltså inte det bästa statistiska urvalet.

SvD 2013-05-28

Uppdaterat: 2013-06-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem