2012-06-19

Ledarnas omvärldsspaning vecka 24

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Förändrad syn på mellanchefen? Enligt konsultföretaget PWCs undersökning ”Annual Global CEO Survey 2012” så verkar företagens syn på vikten av mellanchefen förändras, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Utökat diskrimineringsförbud

Regeringen vill införa ett uttryckligt förbud för anställda i stat och kommun att bemöta människor olika på grund av deras ålder. Det är en del av förslaget om utvidgat skydd mot åldersdiskriminering.

Publikt 2012-06-14

Tvingande könskvotering på gång i EU

Nu har hon givit upp om att europeiska företag frivilligt ska ta in fler kvinnor i sina styrelser. Om bara några månader kommer EU-kommissionär Viviane Reding att lägga ett lagförslag om att bolagsstyrelserna ska ha minst 40 procent kvinnor.

Europaportalen 2012-06-14

Myndigheter dåliga på att anställa personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning är den grupp som har allra svårast att komma ut i arbete. Närmare hälften, 45 procent, av totalt antal inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning har varit utan jobb i mer än tre av de senaste tio åren. Nio av tio myndigheter nyanställde ifjol. Av dem var det bara drygt 14 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

Handisam 2012-06-15

Facklig marknad

Lärarna tackar nej till 4 procent

Lärarorganisationerna tackade i dag nej till SKL:s förslag om ett femårigt avtal och en löneökningsnivå på 4 procent i år. Budet är det mest generösa som erbjudits på hela arbetsmarknaden i årets avtalsförhandlingar. Trots detta tillbakavisar lärarna förslaget.

SKL 2012-06-14

Medlare utsedda i tvist om inhyrning

Erland Olauson och Göran Ekström har utsetts som medlare i tvisten mellan Handels och Almega om huruvida facklig förhandling ska krävas inför inhyrning eller ej. Min utgångs-punkt är alltid när jag börjar en medling att det ska gå att lösa. Och det så snabbt som möjligt, säger Erland Olausson, rutinerad medlare och tidigare avtalssekreterare på LO

Handelsnytt 2012-06-14

Strejkvarsel på 16 hotell till

Ingen lösning i sikte Restaurangbranschen går allt närmare strejk och parterna står fortfarande långt ifrån varandra. Tjänstemannafacket har däremot kommit överens med Visita. På fredag går 1 800 av Hotell- och restaurangfackets (HRF) medlemmar i strejk, om ingen överenskommelse har nåtts med arbetsgivarna Visita innan dess. Förhandlingar med medlarna har pågått sedan förra veckan, men enligt HRF är parterna oense om både lönehöjningens storlek, minimilönerna och allmänna villkor.

SvD 2012-06-16

Ledarskap

Rise of the middle manager?
There used to be a time in America when the term "middle manager" was an aspirational position. Then came the great flattening of organizations -- and the position became an endangered species in the jungle of business professionals. But now, new reports are showing the middle manager is making a comeback in importance in the eyes of organizational leaders.

Human Resource Executive 2012-06-12

Stop working all those hours

“One of my best employees. He always puts in ten-hour days, sometimes much more.” Is this how your boss judges you and your colleagues? Probably yes, according to a 2010 study published in Human Relations. In the study, a group of researchers led by business professor Kimberly Elsbach conducted extensive interviews of 39 corporate managers. They found that these managers generally considered their employees who spent more time in the office to be more dedicated, more hardworking, and more responsible.

Harvard Business Review blog 2012-06-15

Let's play!

Increasingly, HR is using elements of game playing to motivate employees and change their attitudes about training. Almost everyone loves games. Online training? Not so much. Washington-based Constellation Research predicts that, by the end of 2013, more than 50 percent of all social business initiatives -- projects involving many individuals through social media-type systems -- will include an enterprise gamification component. Gamification experts point out that people play games voluntarily, not because they are told to. That's evidence of a very high level of motivation, which HR would love to engender in corporate employees.

Human Resource Executive 2012-06-16

Lön

9 av 10 vill behålla dagens a-kassor

A-kassorna behåller sin topplacering jämfört med svenska myndigheter. I den senaste mätningen får de ett NKI-värde på 70, vilket är en ökning med två enheter jämfört med 2010. Samtidigt vill 85 procent av medlemmarna behålla nuvarande system med branschspecifika a-kassor. Det visar en medlemsundersökning som gjorts av SO, Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation 2012-06-11

Agil lönesättning

Hur ska lön sättas i organisationer som arbetar agilt? Detta blir lite av en knäckfråga eftersom lönesättningsmetoder traditionellt fokuserar mycket (eller ja…enbart) på individuella prestationer, medan agila metoder sätter teamet framför individerna, och dessutom i högre grad förespråkar intrinsika motivationsfaktorer. Hur bör man hantera denna “krock” mellan traditionell lönesättning och agila värderingar?

AgilHR 2012-06-15

Sweden, where CEOs come cheap and still deliver

Highly paid executives in the United States and Britain take note - your Swedish counter-parts are paid much less, yet still deliver strong corporate results.

Reuters 2012-06-14

Crowdsource your performance reviews

Forty-five percent of human resources (HR) leaders don't think annual performance reviews are an accurate appraisal for employees' work. And 42 percent don't think employees are rewarded fairly for their job performance. These stats, from a recent survey by Globoforce and the Society for Human Resource Management (SHRM), show that HR has lost confidence in the traditional review process. Most people know that employees dread annual reviews, but when nearly half of HR professionals agree, it's clear we need a new approach to how employee performance is measured and evaluated.

Harvard Business Review blog 2012-06-15

Karriär & arbete

Platsannonserna nio procent färre än för ett år sedan

Monster Employment Index sjönk med nio procent på årsbasis, den största årliga ned-gången sedan januari 2010. Läget var bäst inom IT, marknadsföring och utbildning. Platsannonserna i båda branscherna ökade med nio procent jämfört med för ett år sedan. Efterfrågan på arbetskraft var lägst inom redovisning och revision. För tredje månaden i rad minskade platsannonserna där mest av alla branscher. Jämfört med för ett år sedan var antalet platsannonser färre för alla yrkeskategorier. Efterfrågan på chefer sjönk med 20 procent jämfört med föregående år.

Monster 2012-06-12

20 000 fler sysselsatta på två år

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med sammanlagt 20 000 personer under åren 2012 och 2013. Samtidigt förblir arbetslösheten i stort sett oförändrad. Tillväxten av nya jobb kommer inom byggnadsverksamheten och området privata tjänster.

Arbetsförmedlingen 2012-06-12

Varannan har för mycket att göra – värst för chefer och lärare

Allt fler har alldeles för mycket att göra på jobbet och arbetsbelastningen har ökat de senaste åren. Det framgår av Arbetsmiljöverkets nya rapport ”Arbetsmiljön 2011”.

Du & Jobbet 2012-06-14

Svenskarna jobbar mer än på 20 år

Genomsnittssvensken arbetar nästan en timme mer i veckan i dag jämfört med 2006. Ökningen motsvarar 120 000 jobb, enligt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Trots att arbetslösheten är hög tycker chefsekonom Stefan Fölster att arbetsmarknaden är stark.

Sveriges Radio 2012-06-15

Ekonomi

Antalet företagskonkurser ökade med tre procent under maj månad

Under maj månad 2012 försattes 740 företag i konkurs (inkluderat enskilda näringsidkare) jämfört med 715 företag under maj 2011, en ökning med tre procent. Antalet anställda i företag i konkurs ökade med 52 procent och uppgick till 2 838 personer jämfört med 1 862 personer i maj 2011. Inom tjänstesektorn försattes 291 företag i konkurs jämfört med 308 företag i maj 2011. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 148 stycken jämfört med 162 i maj 2011.

Tillväxtanalys 2012-06-11

Prognosen för detaljhandeln upp

Utsikterna för svensk ekonomi är svårbedömda, men detaljhandeln har dock gått bättre än väntat. Därför skriver HUI nu upp helårsprognosen till 2,5 procent.

Dagens Handel 2012-06-12

Inflationstakten 1,0 procent

Inflationstakten var 1,0 procent i maj, vilket är en nedgång från april då den var 1,3 pro-cent. Från april till maj sjönk KPI med i genomsnitt 0,1 procent. Under samma period förra året ökade KPI med 0,2 procent. Inflationen enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i maj.

SCB 2012-06-13

Husbyggandet kommer öka 2013

Efter ett starkt fjolår väntas ett tuffare 2012 för byggsektorn. Nästa år beräknas byggandet få ny skjuts. Byggbranschen får en trögare utveckling i år. 2013 väntas husbyggena ta fart igen.

SvD 2012-06-14

Övriga trendsignaler

Kortspel ska få företag att ta socialt ansvar

Engagerade medarbetarna är nyckeln till att lyckas med hållbarhetsarbete. Det är tanken bakom Hållbarhetsspelet, ett nytt kortspel, där deltagarna ställs inför olika etiska dilemman och själva får sätta ord på vad samhällsansvar innebär i praktiken. Hållbarhetsspelet, som tagits fram av Swedish Standards Institute (SIS), bygger på den globala standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Genom spelet hoppas SIS att hållbarhetsarbete ska bli mer konkret.

Prevent 2012-06-12

Volvokoncernen öppnar dörren till sin framtidsforskning

Grävmaskiner utan förare, virituell plåtlackering och elbussar som laddas på tio minuter. Volvokoncernen gläntar på dörren till framtiden med sin nya site Tech World.

Affärsvärlden Börs 2012-06-13

Unik kartläggning av utlandsfödda i Sverige

Flera myter om utlandsföddas levnadssituation i Sverige avlivas i en ny unik undersökning. Bilden av att utlandsfödda generellt har lägre utbildning än de som är födda i Sverige dementeras. Undersökningen bygger på intervjuer med omkring 3500 utlandsfödda som Linnécentrum för integrationsstudier vid Stockholms universitet just nu lägger sista handen vid.

Sveriges Radio 2012-06-13

Så viktigt är kundmötet

En ny studie från Handelshögskolan visar att antalet medarbetare som kunden har kontakt med inne i livsmedelbutiken bidrar till att öka både antalet produkter som kunden köper och hur mycket pengar kunden handlar för. För varje medarbetarkontakt ökade antalet inköpta produkter med 3,2 och det totala inköpsbeloppet ökade med 65 kronor. Dessutom hade antalet medarbetare som kunden hade kontakt med en positiv påverkan på kundens nöjdhet efter butiksbesöket.

Fri-Köpenskap 2012-06-16

Sekundstatus – mer än en trend

Allt har zzzin tid. Långkok och långdistanslöpning – intresset för saker som tar låååång tid bara ökar. Samtidigt stiger vår beundran för dem som hittar den där tiden. Att äga sin tid och planera den är en 2012-mässig signal för social rang.

Dagens Nyheter 2012-06-16

Uppdaterat: 2012-06-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem