2013-07-03

Ledarnas omvärldsspaning vecka 25-26

- Anders Borg tycker att bolagsstyrelserna tar lång tid på sig för att få fram kvinnor. Till sist blir kanske kvotering nödvändigt menar finansministern, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Jämställdhet & diskriminering

”Stärkta skäl för kvotering”  

En lag som tvingar fram fler kvinnor i näringslivets styrelser rycker allt närmare. Det menar finansminister Anders Borg som tycker det är ett "stort problem" att det går så långsamt att öka den kvinnliga representationen. 

DN 2013-06-24

Unionen emot könskvotering till styrelserna

Även om andelen kvinnor i företagens styrelser inte ökar utan till och med minskar så är Unionen emot en lag om kvotering till styrelserna. ”Vi tror inte det är rätt väg att gå. Istället bör man använda sig av positiv särbehandling”, säger Sonja Hallsten, som är förbundets likabehandlingsexpert.

Kollega 2013-06-24

Facklig marknad

Tågstrejk avblåst i sista minuten

På onsdagskvällen godkände Spårtrafikföretagen Almega och fackförbunden SEKO och ST medlarnas bud om nytt treårigt kollektivavtal. Lönerna ökar med 6,8 procent under tre år, vilket är i nivå med vad andra grupper på arbetsmarknaden har enats om under året.

Svenskt Näringsliv 2013-06-20

Nu rullar bussarna igen

Avtalsregleringar som skapar ordning och reda för personalen vid entreprenörsbyte, ökat inflytande på schemaläggning, förbättringar av reglerna kring matraster och lägstalön för de yrkesgrupper som inte redan har det. Ett nytt avtal har slutits på trafikområdet mellan Kommunal och Bussarbetsgivarna.

Kommunal 2013-06-27

Strejkkassan värd 20 miljarder

Med 7,4 miljarder kronor, nästan 28 000 kronor per yrkesaktiv medlem, har IF Metall den mest välfyllda strejkkassan av Sveriges största fackföreningar, visar DI:s granskning. Totalt har de tio största fackförbunden kassor på över 20 miljarder kronor.

DI 2013-06-28

Ledarskap

What's a Leader?

What defines a leader at your organization? Is it a person's title, or is it their ability to influence a wide range of people? The latter appears to be far more important than the former, going by two recent surveys of business and HR leaders. More than half of the 1 200 executives from more than 20 countries who participated in an annual survey on leadership development by the American Management Association now consider individuals to be leaders not according to job level but by their influence and performance, while 40 percent choose as their definition of leader “anyone whose role allows them to influence a group, regardless of direct reporting relationships”.

Human Resource Executive 2013-06-18

Lön

Struntar i planer för jämställda löner

Sex av femton granskade myndigheter har inte gjort den handlingsplan för jämställda löner som lagen kräver. Bara fyra av myndigheterna har godtagbara planer. Ansvarige minis­tern medger att regeringen inte styrt tillräckligt tydligt. Och riksdagen kräver lagskärpningar.

Publikt 2013-06-19

Kvinnolöner halkar efter

Den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar, visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. Det är framför allt bland tjänste­män i privat sektor som lönegapet växer. Den totala löneskillnaden mellan könen fortsätter att minska långsamt. Kvinnor hade i snitt 86,1 procent av männens lön förra året. Det innebär att kvinnor tjänar 54 000 kronor mindre varje år. Löneskillnaden var alltså 13,9 procent, en svag minskning från föregående år då skillnaden var 13,7 procent.

DN 2013-06-21

Kvinner velger bort høy lønn

Selv kvinner som er opptatt av høy lønn, legger vekt på andre ting når de velger jobb. ”Selv om både mannlige og kvinnelige studenter er like opptatt av høy inntekt i sitt fremtidige yrke, har kvinnene en tendens til å nedprioritere drømmen om høy inntekt når de velger jobb”, sier forsker Bente Abrahamsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Forskning.no 2013-06-25

Kvinnor borde kräva högre ingångslön

Kvinnliga studenter väntar sig betydligt lägre ingångslön än vad män på samma utbildning gör. Bland ekonomistudenter är gapet åtta procent. Kvinnor borde uppmuntras att kräva högre ingångslön, enligt bedömare. ”Det är märkligt att det inte har hänt mer. Men det kan exempelvis vara så att männen dragit mer nytta av övergången till mer individuell lönesättning än kvinnorna”, säger Åsa Löfström, docent i nationalekonomi vid Umeå Universitet.

Aftonbladet 2013-06-27

Karriär & arbete

Tiotusentals jobb bort från Sverige

I USA är den senaste trenden att flytta hem tillverkningsindustrin – men i Sverige går företagen i motsatt riktning. Bara de kommande sju åren riskerar 75 000 jobb att gå förlorade, visar en analys som Boston Consulting Group har gjort.

DI 2013-06-17

Framtidens chefer kan fly kommunerna

I förhandlingarna om tjänstepensionen i kommuner och landsting verkar SKL nu välja att drastiskt försämra villkoren för 30 000 chefsjobb. Det undergräver bilden av kommunerna som en attraktiv arbetsgivare och slår mot chefsförsörjningen.

Dagens Samhälle Debatt 2013-06-18

Samhällsnytta viktigare än lön när unga väljer jobb

Organisationen Ungdomar.se och Sustainergies har gemensamt undersökt ungas viljor, känslor och funderingar inför framtiden. Undersökningen visar att 4 av 5 unga är oroliga för klimatet och att klimatet är det som oroar mest. Enligt undersökningen är det viktigare för unga att ha ett meningsfullt arbete som skapar samhällsnytta än att ha en högre lön. Andra saker som prioriteras av unga när de söker jobb är spännande arbetsuppgifter, bra kollegor och god personlig utveckling. Mindre vikt lägger ungdomar på hög lön, ingen eller liten övertid och hur stor organisationen är.

Miljöaktuellt 2013-06-18

War for talent increases threefold, CIPD survey finds

The number of employers reporting an increase in competition for top talent has risen threefold since 2009, research released today by the CIPD has revealed. According to the CIPD's annual resourcing report, the CIPD/Hays Resourcing and Talent Planning Survey 2013, the proportion of employers reporting a 'war for talent' has risen from 20% in 2009 to 62% in 2013.

HR Magazine 2013-06-19

Få anställda i Europa kan påverka jobbet

Av alla anställda i Europa är det bara en fjärdedel som kan påverka arbetets innehåll och utveckling. Det visar en stor europeisk undersökning som presenterades vid en internationell arbetslivskonferens i Linköping i förra veckan. Undersökningen om hur anställda kan påverka sitt arbete och hur deras synpunkter och idéer tas tillvara på jobbet är gjord av forskningsorganisationen Eurofound inom EU. 43 000 anställda inom vitt skilda arbetsområden i 34 länder har intervjuats.

Prevent 2013-06-19

Fler sysselsatta

I maj 2013 var 4 667 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 51 000 jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 417 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 146,5 miljoner per vecka. Säsongrensad data visar på en fortsatt ökande trend för såväl antalet personer i arbetskraften som antalet sysselsatta och då särskilt bland kvinnor.

SCB 2013-06-19

New research: where the talent wars are hottest

Given the forecasts of uncertain global economic growth, we might expect companies to hold off from hiring new employees and to limit whatever international hiring they do to emerging markets. But our of more than 1 000 corporate directors, conducted in partnership with WomenCorporateDirectors and Heidrick & Struggles, said otherwise. The vast majority of board members told us their companies are hiring in double-digits and across the globe.

Harvard Business Review 2013-06-21

Det växande övertidsberget

Övertiden i Sverige uppgår till 4,6 miljoner timmar - i veckan. Det motsvarar över 117 000 jobb enligt fackförbundet TCO. SAS markservice på Landvetter flygplats är en av alla arbetsplatser där övertid använts för att klara verksamheten.                     

SvD 2013-06-25

Over half of organisations have rejected candidates based on cultural fit

Over half of organisations (59%) have rejected a potential candidate based on cultural fit, research from assessment and development consultancy Cubiks has found. According to the research, 82% of respondents said measuring the cultural fit of candidates is an essential part of the recruitment process. However, only around a third (32%) of respondents said their organisation actively measures it. And just over half (54%) of respondents say their organisation has a clear definition of their culture.

HR Magazine 2013-06-28

Ekonomi

Vändningen kommer men inte riktigt än

Den svaga internationella efterfrågan fortsätter att sätta företagen på sparlåga. Hushållens konsumtion är därför det enda ben som svensk ekonomi balanserar på för tillfället. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för andra kvartalet.

Svenskt Näringsliv 2013-06-18

Långsam återhämtning inleds i höst

Den ekonomiska tillväxten i Sverige var tillfälligt hög första kvartalet. Men än så länge räcker varken omvärldens eller inhemsk efterfrågan för att dra Sverige ur lågkonjunkturen. Förtroendet hos företag och hushåll stiger visserligen, men långsamt och från låga nivåer. Därför inleds återhämtningen först till hösten och konjunkturell balans dröjer till 2017. Det visar Konjunkturinstitutets senaste prognos som publiceras i dag.

Konjunkturinstitutet 2013-06-19

BI tror på vändning

Den svaga tillväxten för svensk ekonomi under fjolåret bromsar utvecklingen för byggindustrin i år. Bostadsbyggandet ökar under prognosperioden, 2013-2014, vilket gör att bostadsinvesteringarna stiger. Lokal- och anläggningsinvesteringarna agerar sänke för branschen i år, men bidrar till återhämtningen under 2014. Det skriver Sveriges Byggindustrier, BI, i en konjunkturprognos som släpptes på onsdagen.

Byggnyheter 2013-06-19

Övriga trendsignaler

Dyrare att bryta mot lag om arbetsmiljö

Arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljöreglerna riskerar att få betala upp till en miljon kronor, enligt ett beslut i riksdagen. Riksdagen har därmed ställt sig bakom regeringens förslag att kraftig höja beloppet för sanktionsavgifter vid arbetsmiljöbrott – från dagens 100 000 kronor till en miljon kronor. Beslutet innebär även att sanktionsavgifter i många fall ska ersätta straff – böter eller fängelse – vid överträdelse av reglerna om arbetsmiljö och arbetstid.

Riksdag & Departement 2013-06-17

Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

Cirka 40 kommuner, till största delen storstadskommuner och residensstäder, har en större andel högutbildade än riksgenomsnittet som är 25 procent. Majoriteten av kommunerna med de högsta utbildningsnivåerna ligger i Stockholms län.

SCB 2013-06-26

Text: Stefan Kummås Uppdaterat: 2013-07-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem