2013-08-20

Ledarnas omvärldsspaning vecka 27-33

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Veckans spaning är en sammanfattning av en del av sommarens nyheter. Bland annat kan konstateras att prognoserna, både runt arbetsmarknad och ekonomi, går i försiktig positiv riktning, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Facklig marknad

Facken oeniga framtidens löneavtal

Frågan om löneökningarna ska bestämmas i centrala förhandlingar eller lokalt på arbets-platserna splittrar facken. Chefsorganisationen Ledarnas ordförande Annika Elias är kritisk till dagens avtalsmodell där arbetsgivare och fack centralt kommer överens om löneökningarnas nivå.

Sveriges Radio 2013-08-16

Ledarskap

Large organizations failing the engagement test

Large organizations are facing an employee engagement crisis, a new report suggests, with only a quarter of their employees highly engaged with their jobs. The Temkin Group, a US-based customer experience research and consulting firm, surveyed 200 companies with 1,000 or more employees to understand what they are doing in the area of employee engagement. And as their report, State of Employee Engagement Activities, 2013, highlights, large companies appear to be having particular difficulty engaging their employees.

Management-Issues 2013-08-05

Teknikbolagen som ratar chefer

Många nystartade it-företag väljer bort chefsroller så långt det bara går. Fler som kodar och färre som övervakar utvecklingen är idealet. Chicagoföretaget 37signals, mest känt för sin webbtjänst Basecamp, utsåg i våras en chef för första gången. Och då har företaget ändå funnits sedan 1999, skriver Wall Street Journal. Att undvika chefsroller är en del av företagets filosofi. Ett exempel återfinns på 37 signals supportavdelning, där ansvarsområden roteras mellan de anställda.

Computer Sweden 2013-08-09

Kvinnliga chefer värdesätts mest

Kvinnorna ratar chefsjobben. Samtidigt anser medarbetare inom såväl privat och offentlig sektor att kvinnor är bättre chefer än män, visar en ny undersökning.

Prevent 2013-07-18

Lön

Lönekartläggning har effekt

Arbetsgivares arbete med lönekartläggning är effektivt för att upptäcka och åtgärda oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Av arbetsgivare som granskades 2006–2008 har mer än tre fjärdedelar fortsatt det aktiva arbetet, och drygt hälften har identifierat behov av lönejusteringar.

SvD Opinion 2013-07-25

Ny karta över EU-löner

Ett nytt verktyg på nätet från den fackliga tankesmedjan European trade union institut visar hur mycket lönerna och arbetslösheten förändras i alla EU-länder. Kartan gör det enkelt att jämföra vad som händer i alla EU-länder och en tydlig förändring är att lönernas andel av BNP i stort sett sjunkit i alla EU:s 28 länder. Endast i Tjeckien har löneandelen ökat märkbart, där steg den med 3 procent av BNP mellan 2009 och 2012. Även uppgifter om ekonomins utveckling samt andelen av befolkningen som riskerar att hamna i fattigdom finns listade.

Arbetet 2013-08-05

Utbildningarna som inte alltid ger högre lön

En dags utbildning i att köra truck kan ge mer utdelning än fem års studier på universitet, i alla fall om du väljer ett jobb inom en kvinno­dominerad bransch. Det visar lönestatistik från SCB. Om ett par veckor slår landets universitet upp sina portar och tusen­tals nyblivna studenter börjar lägga grunden till resten av sina liv. DN har jämfört vad du tjänar inom några olika branscher och kommit fram till att studier inte alltid lönar sig.

Dagens Nyheter  2013-08-11

Karriär & arbete

Rekordmånga tjänstemän får nytt jobb

Under de första sex månaderna 2013 har antalet tjänstemän som förlorat sitt jobb fortsatt att öka. Totalt sökte 9 564 tjänstemän stöd hos TRR, vilket är drygt 2 000 fler än 2012. Positivt är dock att andelen tjänstemän som fått nytt jobb varit rekordhög under det senaste kvartalet. Totalt har 91 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fått jobb under april-juni. För första halvåret som helhet ligger siffran på 90 procent, två procentenheter fler än motsvarande period förgående år.

TRR 2013-07-01

Kampen om arbetskraften skärps i landet

Konkurrensen om arbetskraften mellan olika regioner i landet kan öka. Tillgången till arbetskraft minskar när befolkningen blir äldre och gapet mellan glesbygden och tillväxtregioner växer – mer än i tidigare prognoser.

Sveriges Radio 2013-07-02

Personalchefsindex – fortsatt positiv trend

Den positiva trenden från föregående kvartal forsätter under K3. Personalcheferna förväntas öka nyanställningarna med 2 % under det kommande kvartalet. Den mest positiva prognosen kommer från byggsektorn där sysselsättningsgraden förväntas öka med 15 %.  Index ligger på en fortsatt positiv nivå 2 % förväntas sysselsättningen att öka under kvartal 3, vilket innebär att den positiva riktningen från föregående kvartal fortsätter. Det säsongsrensade indexvärdet är något högre än under K2, men ligger fortsatt på en negativ nivå.

IC Potential 2013-07-12

”Dags överge drömmen om perfekt matchning”

Arbetsgivarna har blivit fixerade vid tanken att direkt kunna rekrytera rätt person till ett arbete. Men att anställa en person som till synes är den bästa för jobbet kan ha sina avigsidor. Det är dags att överge drömmen om den perfekta matchningen på arbetsmarknaden, skriver två företrädare för Saco. Den svenska arbetsmarknaden lider av bristande matchning.

Saco 2013-07-22

”Matchningsproblem måste tas på allvar”

Matchningen på arbetsmarknaden har försämrats det senaste decenniet, och det är ett samhällsproblem. En rad larmrapporter har visat hur arbetsmarknaden har utvecklats mot ett allt större glapp mellan efterfrågan och utbud, skriver företrädare för Almega. Det finns alltmer lediga resurser i form av vakanser, samtidigt som arbetslösheten är hög, särskilt bland lågutbildade. Huvuddelen av jobbtillväxten sker i dag i de kunskapsintensiva tjänstenäringarna.

Dagens Nyheter debatt 2013-07-23

EU-kommissionen vill ha ”flexicurity”

EU-kommissionen föreslår en flexicuritymodell för arbetsmarknaden. Inriktningen ska vara att öka andelen fast anställda genom att tillämpa "tillräckligt lång" provanställningstid. Anställningstryggheten ska öka gradvis och resultatet ska bli att skillnaden mellan visstids- och tillsvidareanställningar minskar.

Lag & Avtal 2013-07-30

Being unemployed for over nine months is the same as losing four years of experience

There is reason to believe that the long-term unemployed face discrimination when they try to get a job. Now some Swedish economists have tried to quantify exactly what that penalty looks like. They found that for someone applying for a medium or low-skill job after being jobless for more than nine months, interview requests drop by 20 percent, which is about the same as losing four years of work experience from their resumes.

Think Progress 2013-08-08

A mass exodus of millennials?

New research finds millennials leaving jobs more frequently and in greater numbers than their older co-workers. Employers and HR must put special emphasis on flexible work environments, advancement opportunities, and coaching to improve retention rates among this growing employee population, experts say.

Human Resource Executive 2013-08-12

Industrijättarna på personaljakt

De svenska industrijättarna ökar i höst produktionen och börjar nyanställa i Sverige. Det visar Dagens industris rundringning. Trendbrottet drar med sig hundratals underleverantörer som ökar takten i sina svenska fabriker.

DI 2013-08-14

Vart tredje jobb borta på pappersbruken

Sveriges största krisbransch Under de senaste fem åren har vart tredje jobb försvunnit på de svenska pappersbruken. Det visar en ny kartläggning som fackföreningen Pappers gjort.

SVT 2013-08-18

Ekonomi

Ljuset kommer från hushållen

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i juli, från 94,6 i juni till 95,4. Den ligger nu 4,6 enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog bygg- och anläggningsverksamhet, detaljhandel och privata tjänstenäringar positivt. Indikatorn för tillverkningsindustri backade marginellt. Dessutom steg konfidensindikatorn för hushållen med närmare 2 enheter i juli och passerade därmed det historiska genomsnittet med några tiondelar.

Konjunkturinstitutet 2013-07-25

Ekonomiska stämningen stiger i EU

Tron på ekonomin stiger i EU för tredje månaden i rad samtidigt som antalet arbetslösa i unionen minskar. Även andra indikatorer pekar på ett ökande ekonomiskt förtroende. I fyra av euroländernas fem största ekonomier steg under juli över tilliten till ekonomin. Största ökningen av euroländerna stod Cypern och Italien för. Indexet, Economic Sentiment Indicator (ESI), steg i EU i genomsnitt med 2,4 punkter till 95 under den senaste månaden, vilket är den tredje månaden i rad detta sker.

Europaportalen 2013-07-31

Tillväxten tillbaka i tjänstesektorn

Flera signaler pekar på ett lyft för den svenska ekonomin. "Det är en viss ljusning, sedan får vi se styrkan i den här återhämtningen", säger Åke Gustafsson, ekonom på Swedbank. På måndagen kom nya positiva siffror om tillståndet i den svenska tjänstesektorn. Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 56,6 i juli, upp från 44,9 i juni. Det är den högsta nivån på över två år och var också den klart kraftigaste uppgången sedan mätningarna började 2005, och också tydligt över 50-strecket som signalerar tillväxt.

Dagens Nyheter 2013-08-05

Inflationstakten 0,1 procent

Inflationstakten var 0,1 procent i juli, vilket är en uppgång sedan juni då den var minus 0,1 procent. Från juni 2013 till juli 2013 sjönk KPI med i genomsnitt 0,1 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,2 procent i juli.

SCB 2013-08-13

Uppåt för EU:s tre största ekonomier - minskning i Sverige

Tillväxten i EU ökade under andra kvartalet jämfört med årets första kvartal. Men på årsbasis är den ekonomiska aktiviteten i EU-länderna och i synnerhet euroländerna fortfarande negativ. Tillväxten ökade i EU under andra kvartalet jämfört med årets första kvartal. I Sverige backade ekonomin. Tillväxten i EU och eurozonen ökade med 0,3 procent under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2013. Det är en tiondel bättre än vad analytiker hade förutspått.

Europaportalen 2013-08-14

Övriga trendsignaler

”Höj åldern för tjänstepension”

Tjänstepension ska inte längre kunna tas ut redan vid 55 års ålder, tycker socialförsäk-ringsminister Ulf Kristersson (M). Han vill ändra reglerna. Pensionsåldersutredningen före-slog i april att man ska ha rätt att arbeta till 69 års ålder, mot i dag 67, och att den all-männa ålderspensionen inte får tas ut förrän vid 63 år, mot nu 61.

SvD 2013-08-05

Kreativitet en outnyttjad resurs på svenska arbetsplatser

Sju av tio svenskar upplever att det finns en stor outnyttjad kreativitet på deras arbetsplatser i dag. Samtidigt upplever mer än hälften att arbetsgivaren inte främjar kreativiteten hos de anställda – trots att en majoritet tror att det skulle öka både trivseln och lönsamheten. Det visar den senaste undersökningen från Manpower Work Life, Sveriges största arbetslivspanel.

Manpower 2013-08-08

Sverige nära målet för ohälsan

Sjukfrånvaron minskar i allt snabbare takt, visar ny statistik från Försäkringskassan, som nu bedömer att det nationella målet för ohälsan ligger inom räckhåll. Den positiva utvecklingen framgår av det så kallade ohälsotalet, som enkelt uttryckt betyder antalet sjukdagar per vuxen och år. I mars var ohälsotalet 37,7 dagar, vilket innebär en minskning med närmare två dagar under de senaste tolv månaderna. Försäkringskassans nationella mål, att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar som genomsnitt för riket i slutet av 2008, är därmed inom räckhåll.

Lag & Avtal 2013-08-10

Ny industriutbildning skapas

Regeringen tänker införa en ny industriutbildning i gymnasiet. Båda fack och arbetsgivare är positiva till förslaget. Regeringens förslag är att dagens två industriinriktade gymnasie-program – det högskoleförberedande teknikprogrammet och det yrkesinriktade industri-tekniska programmet – ersätts av ett nytt industriprogram.

Arbetet 2013-08-12

Uppdaterat: 2013-08-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem