2014-01-20

Ledarnas omvärldsspaning vecka 3

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

Det amerikanska e-handelsföretaget Zappos tar bort sina chefer och låter de anställda leda sig själva. Läs om detta och mer i veckans omvärldsspaning, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


USA-bolag tar platta svenska modellen längre

En ny trend bland amerikanska nystartade företag är att ta det som brukar kallas den svenska modellen med platta organisationer ett steg längre. Hierarkierna får stå åt sidan och de anställda styr sig själva. Forskarna Per-Hugo Skärvad och Brochs-Haukedal tror att organisationerna kommer att plattas ut ytterligare. Men skillnaden är stor inom olika branscher.

SvD 2014-01-16


Jämställdhet & diskriminering

Almost one in three senior executives dismiss gender diversity

Almost a third of senior executives doubt the value of gender diversity in the boardroom, research has suggested. The survey of almost 400 managers working across roles including HR, marketing and finance found 29% thought having more women in top management positions was not good for business. The web-based study, conducted with members of recruitment service Executives Online, also revealed three-quarters of executives thought more appointments of women to senior executive roles could be achieved without quotas.

HR Magazine 2014-01-15


Facklig marknad

EU-ja till krav på kollektivavtal vid upphandling

Europaparlamentet röstade i dag för nya regler för offentlig upphandling. LO är positivt: "Nu ökar möjligheten att ställa krav på miljö- och sociala hänsyn och på kollektivavtal när varor och tjänster upphandlas." Svenskt Näringsliv är negativt: "Företagen kommer i kläm."

Lag & Avtal 2014-01-15


Ledarskap

The role of feedback in employee engagement

Employee engagement is widely believed to be in dire straights throughout the world. Nevertheless, figures from a new Gallup survey should shock and alarm managers. It shows an alarmingly low 13% of employees are actually engaged in their jobs. Some research from 2011 highlighted the important role positive feedback plays in employee engagement. It’s a telling reminder that esteem doesn’t have to be delivered in financial ways, but that in our financially challenged times you should look for ways to boost the supply of feedback and thus prick the self-esteem of your employees.

Work 2014-01-14

Why leadership-development programs fail

For years, organizations have lavished time and money on improving the capabilities of managers and on nurturing new leaders. US companies alone spend almost $14 billion annually on leadership development. But when asked only 7 percent of senior managers polled by a UK business school think that their companies develop global leaders effectively, and around 30 percent of US companies admit that they have failed to exploit their international business opportunities fully because they lack enough leaders with the right capabilities.

McKinsey 2014-01-15


Lön

Kvinnor i välfärden dubbla förlorare

Kvinnor som arbetar i offentlig sektor drabbas inte bara av strukturella löneskillnader, utan också av osakliga visar en ny rapport från Vision. Bilden som tonar fram i rapporten är att både kvinnor och män förlorar på att arbeta i välfärden. Men kvinnor – och särskilt välutbildade kvinnor – förlorar mest: män tjänar i princip konsekvent mer än de kvinnor som har en nivå högre utbildning och på alla utbildningsnivåer har män större lönespridning.

Tidningen Vision 2014-01-15


Karriär & arbete

How Amazon involves current employees in the hiring process

Imagine you're the hiring manager of a large company, charged with wading through tens of thousands of applications to staff a company larger than the population of Burbank, Calif. You need to ensure the new hires are the right fit for the job and mesh well with the corporate culture. How do you do it? Greg Bensinger of the Wall Street Journal recently examined Amazon's “bar raiser” program, which uses a select group of current employees to interview and recommend outstanding candidates for corporate positions.

Fast Company 2014-01-13

Halverat antal varsel i industrin

Antalet varslade på hela arbetsmarknaden ser ut att landa kring 60 000 personer för helåret 2013. Totalsiffran släpps i morgon. Det är cirka 11 000 färre än året före. Men i tillverkningsindustrin är nedgången betydligt kraftigare och allra störst i verkstadsindustrin, från 14 000 till en förmodad siffra på runt 7 000.

Arbetet 2014-01-13

Unemployment, underemployment named key global risks

Unemployment and underemployment is the second most concerning global risk in 2014, according to the World Economic Forum (WEF). For its Global Risks 2014 report, the WEF consulted 700 global experts to assess 31 international-scale risks that could cause significant negative impact across countries and industries. ‘Structurally high unemploy-ment/underemployment’ was the second most concerning risk, behind ‘fiscal crises in key economies’ and ahead of ‘water crises’.

HR Magazine 2014-01-17

Ny rapport: brist på kvalificerad arbetskraft i EU trots den höga arbetslösheten

Trots att över fem och en halv miljon ungdomar i EU är arbetslösa har arbetsgivarna svårt att finna personer med rätt kompetens. Detta enligt en ny rapport från konsultfirman McKinsey & Company.

Fackligt.eu 2014-01-17

Flexiblare arbetstid kan locka fler att jobba längre

Var tredje svensk i åldersgruppen 50+ kan tänka sig att skjuta upp pensioneringen om de får flexiblare arbetstider eller en möjlighet att arbeta deltid. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

Manpower 2014-01-19


Övriga trendsignaler

En miljon svenskar använder inte nätet

Nio av tio svenskar har tillgång till nätet. Men drygt en miljon har det inte. Och även om många har en dator innebär inte det att samtliga använder den. Ändå förväntas vi alla göra sådant som att köpa resor, boka biljetter och hitta telefonnummer på internet.

SvD 2014-01-14

Will 3-D Printing cause traditional manufacturing to collapse?

How accurately can we anticipate the future given today’s emerging technologies? Take 3-D printing. Our current model of producing goods is built around large-scale, globally linked manufacturing facilities with massive, complex lines of supply and delivery. What happens when 3-D printers overtake current models in terms of speed and cost effectiveness, allowing goods to be custom made for little cost by localized manufacturing hubs? Will we still need today’s manufacturing model?

Harvard Business Review 2014-01-14

Uppdaterat: 2014-01-20

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem