2012-08-27

Ledarnas omvärldsspaning vecka 34

– Frågan om dagens och morgondagens unga vill bli chefer diskuteras. Enligt en nyligen publicerad undersökning vill de yngre talangerna bli chefer. I sig positivt. Men med tanke på att underlaget i undersökningen är ett talangnätverk tror jag att frågan fortfarande väntar på ett definitivare svar, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på LedarnaFacklig marknad

Nya förhandlingar om bemanningsavtalet

Förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal återupptas i september. LO-förbunden kräver bland annat nya regler för garantilön. I slutet av maj avbröt de 14 LO-förbunden förhandlingarna med Almega Bemanningsföretagen om ett nytt bemanningsavtal. Under sommaren har Bemanningsföretagen lämnat ett nytt förslag som bland annat berör den viktiga knäckfrågan om hur garantilön för bemanningsanställda ska beräknas.

Handelsnytt 2012-08-21

Bemanningsanställda får bättre skydd

Regeringen vill stärka skyddet för arbetstagare från bemanningsföretag. I en lagrådsremiss förslår man att de ska ha samma rättigheter som ordinarie anställda.

Prevent 2012-08-21

Inget statligt permitteringsstöd

Regeringen skrinlägger definitivt idén om ett förnyat statligt permitteringsstöd. Industrin har inte kommit med några sådana önskemål. Igår berättade statssekreterare Jöran Hägglund för Ekot att Regeringskansliet bereder frågan om statligt permitteringsstöd. Önskemålet hade kommit från en av regeringens regionala samordnare. Beskedet förvirrade eftersom såväl näringsminister Maud Olofsson som arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin upprepade gånger sagt nej till ett statligt permitteringsstöd liknande det som historiskt funnits i Sverige.

Lag&Avtal 2012-08-22

Ledarskap

Chefer presterar bäst över 50

Ledare över 50 år är mest passionerade och kompetenta i sitt arbete, visar en ny studie vid Haifas Universitet, Israel. Forskarna bakom studien uppmuntrar arbetsplatser att satsa på äldre arbetskraft.

Du&Jobbet 2012-08-22

Unga vill visst bli chef

Sveriges yngre talanger vill bli chefer. Alla farhågor om att arbetsplatserna ska bli utan chefer i framtiden verkar inte besannas, enligt en talangrapport. 80 procent av personer mellan 25 och 35 år i Novare Accelerates talangnätverk kan tänka sig att bli chef med personalansvar. 20 procent ser det inte som ett självändamål men kan tänka sig det om de gavs möjligheten.

SvD 2012-08-26

Why remote workers are more (yes, more) engaged

Who is more engaged and more committed to their work and rates their leaders the highest? A. People who work in the office B. People who work remotely If you picked A, you might be as surprised as the investment firm I worked with recently, which found in reviewing results of a 360-degree feedback process that the answer was, in fact, B. The team members who were not in the same location with their leaders were more engaged and committed — and rated the same leader higher — than team members sitting right nearby. While the differences were not enormous (a couple of tenths of a point in both categories), they were enough to provoke some interesting speculations as to why this might be happening.

Harvard Business Review blog 2012-08-26

Lön

Lönesättningen fungerar illa

Sju av tio offentliganställda anser att de har liten eller ingen möjlighet att påverka utfallet när de har lönesamtal. De flesta upplever samtalet som ett rent informationsmöte där de blir meddelade sin nya lön, skriver Annika Elias.

Borås Tidning 2012-08-20

Svenska chefer får mindre i bonus

Den rörliga delen i svenska toppchefers löner är liten ur ett internationellt perspektiv. Debatten om vd:ars bonusar har gått het i Sverige. Ändå visar det sig att svenska vd:ars rörliga ersättning bara är 21 procent av den totala ersättningen, medan motsvarande siffra i USA är 66 procent.

DI 2012-08-26

Karriär & arbete

Många jobbar sjuka

Svenskarna är bäst i Europa på stanna hemma från jobbet när de blir sjuka. Men ändå väljer en av tio att jobba när de är sjuka i rädsla att få sparken. Nästan 20 procent av svenskarna uppger att de alltid stannar hemma när de är sjuka, enligt en europeisk undersökning. Den siffran gör svenskarna bäst i Europa på att ta en sjukdag. Frankrike är det land i Europa där de anställda känner störst press att inte vara borta från jobbet.

Prevent 2012-08-20

Antalet anställda fortsätter att öka

Det totala antalet anställda i Sverige ökade med 2,0 procent till 4 268 200 under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Lönesumman ökade totalt med 3,8 procent. I privat sektor ökade antalet anställda med 2,5 procent och lönesumman med 4,3 procent. I offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,7 procent.

SCB 2012-08-21

Risk för varsel inom fordonsindustrin

Fordonskrisen kan slå hårt mot svenska företag och redan nu pratar företag om att minska personalstyrkan. Fordonskomponentgruppens vd Fredrik Sidahl ser en tuff höst framför sig.

Sveriges Radio 2012-08-21

The world's most powerful women in business 2012

It’s been a standout year for women in business. For the first time in history, there are now 20 female CEOs at the 500 biggest U.S. corporations, several foreign businesswomen moving into global power positions and a growing number of women on major company boards, inching past 16% in the US and higher than 40% in Norway.

Forbes 2012-08-22

Ökad sysselsättning bland kvinnor

I juli 2012 var 4 859 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 46 000 personer jämfört med juli 2011. Antalet arbetslösa var 367 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 93,2 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka, samt att arbetslösheten ökar något bland männen och minskar något bland kvinnorna.

SCB 2012-08-23

Facket hoppas på nytt konsultbolag

Sony Mobiles verksamhet i Lund ska minskas med uppemot tusen personer. Igår varslades 650 anställda om uppsägning. Samtidigt förklarade företaget att jobben försvinner även för en stor del av företagets inhyrda konsulter.

Sydsvenskan 2012-08-24

Jobben blir fler men arbetslösheten ökar

Trots att de skånska företagens personalbehov ökar är arbetslösheten högre än under finanskrisen. Vart femte rekryteringsförsök i Skåne har misslyckats hittills i år. Enligt arbetsgivarna är skälet de sökandes brist på kompetens.

Sydsvenskan 2012-08-25

Ekonomi

Svensk tillväxt ger huvudbry

Ekonomerna står förundrade inför den oväntat starka tillväxten i den svenska ekonomin. Men framöver kommer det att gå trögare, tror kåren. BNP-utvecklingen har hittills i år överträffat alla prognosmakares förväntningar. ”Det är lite svårt att svara på vad det beror på. Vi tror att det är tillfälliga faktorer som bidragit till den höga tillväxten. Man ska komma ihåg att siffrorna för det andra kvartalet är snabbt framräknade, så de är ganska osäkra. Men svensk ekonomi verkar ha gått bra jämfört med andra”, säger Mats Dillén, Konjunkturinstitutets generaldirektör.

Arbetet 2012-08-20

Shoppingturism stärker handeln

Under 2011 handlade turister för 76 miljarder kronor i svenska butiker. Det innebär att nära 30 procent av turisternas reskassa hamnade i detaljhandeln. Utländska besökare shoppar mer än svenska. De lägger cirka 50 procent av sin konsumtion i detaljhandeln enligt en ny rapport från Svensk Handel. Shoppingturismen är stark i många kommuner i Sverige, både stora och små, till exempel Stockholm, Malmö, Visby, Åre, Sundsvall och Kalmar.

Dagens Handel 2012-08-21

Stark krona pressar kommunerna

Inte bara exportföretagen sliter sitt hår över den starka svenska kronan. Även kommunerna är rädda för vad en fortsatt stark krona kan leda till. "Vi känner oro", säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, till Dagens industri.

DI 2012-08-23

Text: Uppdaterat: 2012-08-27

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem