2012-09-03

Ledarnas omvärldsspaning vecka 35

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Var går gränsen för felaktig användning av sociala medier i relation till arbetet? En sammanställning visar att samtliga som förlorat jobbet, och tagit frågan vidare till domstol, fått skadestånd, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Muslimer och äldre sorteras bort först

Äldre, överviktiga, judar och muslimer skulle först sorteras bort vid rekrytering. Det visar en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Även den som ofta blir sjuk eller har flera barn ligger illa till. Effekterna är stora, framför­allt för dem med kraftig övervikt och dem som varit mycket sjukfrånvarande, säger en av forskarna, Per Johansson.

Lag&Avtal 2012-08-27

Glass ceiling is outdated, Ernst & Young survey of 1,000 women reveals

“The concept of a single glass ceiling is an outdated model and no longer reflects the realities of modern working life for women", according to Ernst & Young. A survey of 1,000 UK working women, between the ages of 18 - 60, by Ernst & Young revealed two thirds believe they faced multiple barriers throughout their careers, rather than just a single ceiling on entry to the boardroom.

HR Magazine 2012-08-28

Facklig marknad

Union membership and density: Some (not so) stylized facts and challenges

Surveying some recent data and the empirical literature from various disciplines, this paper attempts to shed some light on what we know and don't know about (trends in) unionization and its determinants in advanced countries. It shows that there are relatively few robust stylized facts, for instance that unionization is positively related to public sector employment, to establishment size and to the business cycle (with union growth being procyclical). The existence of a union administered unemployment insurance and unions' presence at the workplace also play a positive role for (changes in) unionization. However, some seemingly obvious explanations for the decline in unionization over the last decades do not hold on closer scrutiny. Various trends like the ongoing economic globalization and changes in the sectoral structure of the economy and the composition of the workforce do not seem to have impeded union membership and density everywhere. Similarly, the trend towards decentralization of collective bargaining has not resulted in largescale deunionization. It also remains an open question whether changes in social values, rising individualism, and changing attitudes of employees towards unions have affected or will affect unionization negatively.

Institute for the study of labor 2012-08-31

Ledarskap

Lyft för kvinnliga chefer

Kvinnorna är på frammarsch och satsar på en chefkarriär. När School of executive Education på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för 35:e året startar sitt Executive MBAprogram är rekordmånga av de 25 deltagarna kvinnor.

DI 2012-08-30

Lön

HR success requires "total rewards" focus

Organisations that broaden their view of rewards and understand the actual value employees place on them can get more bang for their buck in terms of engagement, motivation and retention, says Aon Hewitt partner Richard Kantor. First, HR needs to think in terms of "total rewards", says Kantor. This encompasses "everything an employee gets from their employer that they perceive as valuable or rewarding". Rewards can be divided into those things that are more company orientated or personally orientated, and into financial versus experiential.

HR Daily 2012-08-27

Fackligt förtroendevalda vill kartlägga löneskillnader varje år

Lagen tvingar fram en lönekartläggning på arbetsplatsen vart tredje år. Två av tre förtroendevalda i TCO-förbunden tycker att det är för sällan. Kartläggning borde ske oftare än så, anser de, något som också sker på mer än var femte arbetsplats.

TCO-tidningen 2012-08-28

Privat a-kassa rumsren

En urholkad a-kassa och osäkra tider har fördubblat marknaden för att försäkra sin in-komst vid arbetslöshet. Genom fackens och privata inkomstförsäkringarna betalar 2,5 miljoner personer nu runt 750 miljoner kronor i premier.

Göteborgs-Posten 2012-09-02

Karriär & arbete

Tredubblade varsel första halvåret

Inom den svenska livsmedelsindustrin har varslen tredubblats under de första sju måna-derna i år, jämfört med förra året. Mellan januari och juni varslades 1 460 personer. Förra året låg den siffran på 552 personer. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen beror det på stigande råvarupriser, som gör att svenska livsmedelsföretag känner sig pressade att göra sig av med folk. 

Fri Köpenskap 2012-08-27

Ökad sysselsättning bland äldre och utrikes födda

Under det andra kvartalet 2012 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 689 000, vilket är en ökning med 28 000 jämfört med samma kvartal 2011. Av de sysselsatta var 2 458 000 män och 2 232 000 kvinnor. Bland utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 40 000 personer. Arbetslösheten uppgick till 8,3 procent. Männens arbetslöshet var 8,4 procent och kvinnornas 8,2 procent. Sjuka utanför arbetskraften minskade till 4,7 procent av befolkningen i åldern 15-74 år.

SCB 2012-08-28

Bemanning bra för arbetsmiljön

En dansk forskare har undersökt hur inhyrda påverkar arbetsmiljön hos kunden. De inhyrda vill delta i det sociala livet på arbetsplatsen och har ett gott inflytande. Många bemanningsanställda (”vikar” som det heter i Danmark) är duktiga specialister som höjer kunskapsnivån hos kunden. De inhyrda får fokusera på kärnuppgifterna och slipper många plikter som de fast anställda har. Den inhyrde sjuksköterskan eller läraren ägnar all sin tid åt att vårda patienter respektive att utbilda, medan de fast anställda också har bland annat administrativa uppgifter att sköta.

Almegabloggen 2012-08-29

Kollegorna viktigare för motivationen än cheferna

De som får bra stöd och förståelse från sina arbetskamrater känner störst motivation. Att chefen har en viktig roll för medarbetarnas motivation har forskningen redan visat. Nu kommer Tomas Jungert, forskare i pedagogisk psykologi vid Linköpings universitet, med nya rön om kollegorna. Om de som ingår i ett arbetslag stödjer varandra gynnar det arbetsmotivationen och engagemanget ännu mer än stödet från chefen, enligt studien som är gjord bland vårdpersonal och lärare.

Du&Jobbet 2012-08-30

Arbetsgivare för snabba att sparka i Facebook-mål

Samtliga som blivit av med jobbet efter inlägg i Facebook eller bloggar, och som har fått saken prövad i domstol, har fått skadestånd. Arbetsgivarna är ofta för snabba med att sparka eller omplacera personal som använt sociala medier på ett sätt som ansetts olämpligt. Det visar en sammanställning som TCO-tidningen har gjort av de fem domslut som finns inom området. Arbetsgivarna kan ha övertolkat lojalitetsplikten i arbetsrätten.

Du& Jobbet 2012-09-01

Ekonomi

SEB spår historiskt låga räntor framöver

Tillväxtutsikterna i världen har försämrats under den senaste tiden, bedömer SEB:s eko-nomer i sin senaste prognos. Världsekonomin saknar lyftkraft och det tvingar centralban-kerna till allt mer drastiska stimulansåtgärder. Det betyder också historiskt låga räntor under hela prognosperioden som sträcker sig till 2014, enligt SEB. Banken bedömer att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växer med 1,3 procent i år, med 1,5 procent nästa år.

SvD 2012-08-28

Ny konjunktursvacka väntar efter tillfälligt stark tillväxt

Svensk ekonomi har utvecklats starkt de senaste kvartalen. Men tillväxten försvagas nu och en återhämtning på arbetsmarknaden dröjer. Den starka kronan dämpar inflations-trycket. Riksbanken väntas sänka räntan till 1 procent. Det visar Konjunkturinstitutets prognos som publiceras i dag.

Konjunkturinstitutet 2012-08-29

Nedåt för både exporten och importen

Varuexporten från Sverige minskade under det andra kvartalet med 0,7 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med andra kvartalet 2011. Samtidigt sjönk varuimporten med 3,3 procent i volym. Antalet vardagar under andra kvartalet var en färre än under motsvarande kvartal 2011.

SCB 2012-09-01

Övriga trendsignaler

Högutbildade ökar i hela landet även i glesbygd

Allt fler svenskar väljer att skaffa sig en högre utbildning efter gymnasiet. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån som Ekot tagit del av. Andelen högutbildade har ökat i varenda kommun i landet sedan det senaste sekelskiftet, även i så kallade avfolkningsorter.

Sveriges Radio 2012-08-28

Text: Stefan Kummås Uppdaterat: 2012-09-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem