2013-09-02

Ledarnas omvärldsspaning vecka 35

– Tydlighet är en viktigt men förbisedd faktor för arbetsmiljö och att må bra på jobbet. Den slutsatsen drar folkhälsovetaren Cathrine Reineholm i sin avhandling vid Linköpings universitet, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Europeiska centralbanken inför könskvotering

Europeiska centralbankens (ECB) har beslutat att införa könskvotering för att fördubbla andelen kvinnor i ledande ställning. Vid slutet av 2019 ska andelen kvinnor i ledande ställning på mellannivå ha ökat från dagens 17 procent till 35 procent och på högre nivå från 14 procent till 28 procent. Det beslutade centralbankens direktion på torsdagen. Banken har tidigare kritiserats av bland andra Europaparlamentariker för att ha allt för få kvinnor på högre poster.

Europaportalen 2013-08-30

Ledarskap

Tydlighet viktigt för att må bra på jobbet

En tydlig organisation, med klara mål och förväntningar på den anställde, är en grundläg-gande men tidigare förbisedd faktor för ett gott arbetsliv. Det skriver folkhälsovetaren Cathrine Reineholm i sin avhandling i arbetslivsforskning vid Helix, Linköpings universitet. ”Med dagens arbetsliv och dess krav på flexibilitet, snabba ryck och många lösa anställ-ningar, så blir tydligheten ännu viktigare för välmåendet”, säger hon. ”Att fungera i arbetsgrupper har också blivit viktigare, och därmed kraven på social kompetens och samarbetsförmåga. En väl fungerande arbetsgrupp befrämjar också hälsan hos de anställda”.

Forskning.se 2013-08-28

Här är nya kraven på cheferna

Spelplanen ritas om när nya generationer ställer krav på frihet och kräver uppmärksamhet. En modern ledare måste ha stor social kompetens och vara bra på att kommunicera både i tal och text. Individuellt bemötande Medarbetarnas uppfattning styr Det är stor skillnad på att vara chef i dag jämfört med för tio år sedan. ”Komplexiteten är en annan i jobbet och det finns en större osäkerhet. Chefen förväntas hantera varje person individuellt. Förr var det kollektivet som gällde, nu vill alla bli sedda”, säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

Computer Sweden 2013-08-29

Employers failing to sustain change management initiatives, study finds

Only a quarter of employers achieve long-term gains from change management initiatives, according to a Towers Watson study. The study blames a lack of long-term success on companies' inability to prepare and train managers to be effective change leaders. It found more than half (55%) said their change management initiatives met initial objectives, but only 25% are able to sustain gains over the long term. These initiatives can range from programme or policy changes to business transformation and mergers and acquisitions.

HR Magazine 2013-08-30

Lön

Sifferlösa avtal ska höja lönerna

Lärarna förkastade sifferlösa avtal efter sitt första försök. Nu ändrar de sig. ”Det sifferlösa avtalet 2007 var ett totalhaveri. Vi har gått med på det igen, men arbetsgivarna måste visa att de är seriösa”, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström. Men Kommunal vägrar.

Lag & Avtal 2013-08-27

Åtstramning har lett till lägre löner

Reallönerna i Europa har sjunkit som en följd av åtstramningspolitiken. Det visar en forskningsrapport från det europeiska fackliga forskningsinstitutet, ETUI. De flesta EU-länder har gått igenom reallönesänkningar under perioden 2000 till 2012. I nio av medlemsländerna har lönerna stått still eller ökat, däribland Sverige. Mest har lönerna minskat i de länder som fått nödlån, skriver de svenska fackens Brysselkontor. Undersökningen har gjorts av European Trade Union Institute i Düsseldorf.

Publikt 2013-08-29

Finansförbundet river upp avtal

Finansförbundet säger upp avtalet för 29 000 bankanställda ett år i förtid. Osakliga lö-neskillnader på grund av kön och marginella löneökningar till lågavlönade är orsaken enligt facket.  Avtalet var sifferlöst och hade inga traditionella lönegarantier. ”Även med en sådan modell ska alla medlemmar som omfattas känna att deras löneutveckling är rimlig. Nu visar det sig att många medlemmar inte har fått något alls eller högst marginella ökningar”, säger Finansförbundets ordförande.

DI 2013-08-31

Karriär & arbete

Employers must adapt global mobility strategies as millennials shun emerging markets, study warns

Global companies are facing talent shortages and skills gaps because graduates do not want to work in emerging economies such as India and China, a PWC report has found. The Talent Mobility: 2020 and Beyond report predicts the number of workers taking on global assignments will increase by 50% in the next decade as companies re-think where their talent needs to be to fulfill their growth ambitions. However, the report finds there is a mismatch between where employees need talent and where the talent is willing to go.

HR Magazine 2013-08-27

Data shows revival of job for life mindset

The proportion of workers leaving their employer at any one time fell by more than two-fifths between 1998 and 2012, presenting businesses with challenges in establishing cultures of innovation, new research has revealed. Since 2008, the average period that people spend in their job has been increasing and this is a trend that has been seen in a number of other countries including the USA. “This is a trend that seems to have crept up on us. We have been told for a long time to expect the end of the ‘job for life’ and more frequent changes of employers and careers but the data appears to have been moving in the opposite direction”.

CIPD 2013-08-27

Ökad sysselsättning i Stockholm och Skåne

Under andra kvartalet 2013 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 716 000, en ökning med 38 000 jämfört med samma kvartal 2012. Av dessa var 35 000 utrikes födda. Antalet sysselsatta ökade i Stockholms och Skånes län. Antalet arbetslösa uppgick till 452 000 och arbetslösheten till 8,7 procent. Jämfört med andra kvartalet 2012 är det ingen statistiskt säkerställd ökning i varken antal eller andel arbetslösa.

SCB 2013-08-27

Arbetsförmedlingen klassar var fjärde som funktionshindrad

Ökade krav på arbetsmarknaden är förklaringen till att allt fler klassas som funktionshindrad. Den analysen gör två forskare, Ida Seing och Kerstin Jacobsson, vid Linköpings universitet. Att vara överviktig, inte socialt kompetent, ha ett kriminellt förflutet eller bristande hygien kan i dag kodas som ett "socialmedicinskt funktionshinder" hos Arbetsförmedlingen, vilket gör fler icke anställningsbara.

Tidningen Vision 2013-08-29

Ekonomi

Sämre framtidstro hos tillverkningsföretag

Tillverkningsindustrin i Norrbotten förväntar sig en mycket svag konjunktur framöver, det visar en ny konjunkturrapport från Norrlandsfonden. "Tillverkningsindustrin har en större känslighet mot export, så där påverkar säkert den svaga ekonomin ute i Europa. Sedan beror det på vilken typ av tillverkningsindustri man har i länet, här har vi stålverk som är pressade mer än andra sektorer", säger Lars-Olov Söderström, vd för Norrlandsfonden.

Jernkontoret 2013-08-26

Svenska exportchefer tror på ljusning i Västeuropa

”Ett trendbrott”. Så sammanfattar Mauro Gozzo, chefsekonom på Business Sweden, det senaste Exportchefsindex för tredje kvartalet 2013. Index låg på 56,5, vilket är den högsta noteringen sedan maj 2011.

SvD 2013-08-27

Negativa utsikter för stålindustrin

Utsikterna för den europiska stålindustrin kommer att fortsätta vara negativa under de närmsta 12-18 månaderna, mot bakgrund av den pressade prisbilden. Det skriver Moody's Investors Service i en sektoranalys. "Vi förväntar oss att svag efterfrågan, kapacitetsutnyttjande under 75 procent och sjunkande råvarupriser kommer att pressa stålpriset”.

Metaller & Gruvor 2013-08-28

Snart tillbaka på historiska genomsnittet

Konjunkturinstitutet tror nu på en snabbare återhämtning för Sveriges ekonomi och skriver upp sin prognos för några år framöver. Men räntan tros ligga still till 2015. I sin nya bedömning av konjunkturläget spår KI att Sveriges BNP kommer att öka med 1,1 procent i år, 2,6 procent nästa år och 3,3 procent 2015. Det är en lägre siffra för i år än tidigare trott på, men uppjusteringar för de två kommande åren.

SvD 2013-08-28

Förbättrad lönsamhet för livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet visar på en tydlig förbättring av företagens lönsamhet, mycket tack vare stabilare råvarupriser. Den svenska livsmedels­industrin visar upp den starkaste lönsamhetssiffran på tre år. ”Vi ser den starkaste lönsamhetssiffran på tre år. Förhoppningsvis kommer detta i förlängningen leda till en positivare utveckling även för sysselsättningen och investeringsviljan inom livsmedelsindustrin”, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

Jordbruksaktuellt 2013-08-29

Övriga trendsignaler

Sämre arbetsmiljö i Europa under krisen

Den ekonomiska krisen har försämrat arbetsvillkoren och arbetsmiljön i Europa, visar en EU-rapport. Men samtidigt har sjukfrånvaron och arbetsolyckorna minskat.

Prevent 2013-08-26

Mindre jobbpress kan förlänga livet

Vi skulle kunna jobba längre upp i åren om den psykiska pressen på jobbet minskade. Hur det konkret ska ske finns det dock liten forskning om. Enligt nya rön så skulle många sjukdomar kunna förebyggas med mindre psykosocial belastning i arbetet. Risken att bli förtidspensionerad på grund av sjukdomar i rörelseorganen skulle minska med 37 procent och på grund av psykisk ohälsa med 20 procent. Det framgår av en studie i Finland som omfattade 30 000 män och kvinnor.

Du & Jobbet 2013-08-27

Ja till höjd pensionsålder

Gärna höjd pensionsålder, men tafsa inte på reglerna för tjänstepensioner. Det beskedet ger tunga fackliga organisationer till regeringen. Svenskt Näringsliv säger däremot blankt nej till att höja anställningstryggheten till 69 år.

DI 2013-08-29

Uppdaterat: 2013-09-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem