2012-09-10

Ledarnas omvärldsspaning vecka 36

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– EU lägger förslag om att stora företag måste kvotera in minst 40 procent kvinnor i sina styrelser. Sveriges regering vill dock inte se EU-lagstiftning på området. Läs om detta och annat i veckans omvärldsnyheter, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

EU-förslag: 40 procent kvinnor i bolagsstyrelser

I framtiden måste stora företag ha minst 40 procent kvinnor i sina styrelser. Detta enligt ett förslag som EU-kommissionen snart kommer lägga fram, trots motstånd från länder som Sverige. Den ansvariga EU-kommissionären gav redan i våras antydningar om att en kvoteringslag är på gång.

Sveriges Radio 2012-09-04

Sverige vill stoppa könskvotering

Statliga och privata företag ska ha minst 40 procent av varje kön i styrelsen. Det anser EU-kommissionen som snart kommer med ett sådant förslag. Den svenska regeringen vill dock stoppa förslaget.

Veckans Affärer 2012-09-04

Facklig marknad

Staten vill ha sifferlösa tillsvidareavtal

Avtalsförhandlingarna på statens område är nu i gång. I förra avtalsrörelsen blev det klart att Saco-S sifferlösa avtal också skulle gälla tills vidare. Nu vill Arbetsgivarverket ha det på samma sätt med sina övriga parter. ”Vi står väldigt långt ifrån varandra”, säger Fackförbundet ST:s förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar.

Lag&Avtal 2012-09-03

Arbetsgivare övertolkar lojalitetsplikten

Arbetsgivare inom framför allt offentlig sektor övertolkar arbetsrättens lojalitetsplikt och förlorar därför rättegångarna om anställdas användning av sociala medier, visar en färsk genomgång. En av de fem rättsfall som hittills finns på området visar att arbetsgivare generellt är för snabba med att sparka medarbetare på grund av sådant de facebookat eller bloggat om. Därför har arbetsgivarna i samtliga fall förlorat rättegången och de anställda har tilldömts skadestånd.

HR-bloggen 2012-09-04

Europafacket: Arbetsrätten drabbad av krisen

Den ekonomiska krisen i Europa tas som intäkt för att avreglera arbetsrätten. Det påstår Europafacket i en rapport om ökande orättvisa och otrygghet. I rapporten har Europafackets utredningsinstitut studerat effekterna av förändringar i arbetsrätten. Förändringarna har lett till mer flexibla tolkningar av de arbetsrättsliga lagarna och lägre miniminivåer, hävdar institutet. Tyngdpunkten har förskjutits mot icke bindande regler.

Lag&Avtal 2012-09-05

Förhandlingar om nytt omställningsavtal drar snart igång

I mitten av september drar förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal igång mellan facken i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv. Kompetensutveckling står högst på den fackliga dagordningen, medan arbetsgivarna sannolikt helst vill tala om turordningsreglerna.

TCO-tidningen 2012-09-07

Lön

Declining to differentiate: Does it drive out your top performers?

Does declining to differentiate rewards cause your high performers to head for the doors and your low performers to settle in?  Recent research suggests that it could be a strong possibility. The paper “The Effect of Relative Compensation Dispersion of Firms on the Mobility and Entrepreneurship of Extreme Performers shows that low compensation dispersion (less differentiation) increases the probability that high performers will exit and high compensation dispersion (more differentiation) increases the probability that low performers will exit.

Compensation cafe 2012-08-31

Lokala arbetsgivare dåliga på att följa avtalen

Vårdförbundets medlemmar underkänner sina chefers förmåga att efterleva kollektivavtalen. Nästan sex av tio upplever att chefen saknar förhandlingsmandat.

TCO-tidningen 2012-09-05

Karriär & arbete

Teknikföretagen: Vi får allt fler varsel

Den allt svagare industrikonjunkturen märks allt tydligare, enligt Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen som är bransch-, och arbetsgivarorganisation för ett stort antal teknik och industriföretag.

DI 2012-09-03

Fler chefer befarar neddragningar

Andelen chefer som tror att de behöver minska antalet anställda ökar från 16 till 26 procent i jämförelse med förra året. Cheferna i tillverknings- och industrisektorn är de mest pessimistiska där så många som var tredje chef bedömer att det kommer att bli aktuellt att dra ner på antalet anställda. Det visar en färsk undersökning från Ledarna bland 1 200 chefer.

Ledarna 2012-09-05

Det mörknar på arbetsmarknaden

Antalet varslade har ökat med över 50 procent under årets första sju månader jämfört med samma tid förra året. Siffrorna ligger långt under chocknivåerna under finanskrisen men det mörknar alltmer – särskilt inom industrin. För att motverka det sänkte Riksbanken igår räntan.

SvD 2012-09-06

Work-life fit and job enjoyment top retention factors

Workers say they stay with their current employers because of work-life fit and job enjoy-ment - as opposed to more concrete" reasons like benefits, pay or a lack of other job opportunities, according to a new survey by the American Psychological Association (APA). The APAs Workforce Retention Survey , which examined the factors that contribute to employee retention, found that: Over two-thirds (67%) of employees chose to stay in their jobs because it was balanced alongside the other aspects of their lives.

HRM Asia 2012-09-06

The rise of the new contract worker

More and more people are choosing a contingent work style — that is, temporary work that may be project-based or time-based — over full-time or part-time work. Temporary placement service provider Adecco predicts that the rate of growth in contingent workers will be three to four times the growth rate among traditional workforces, and that they eventually will make up about 25% of the global workforce.

Harvard Business Review blog 2012-09-07

Ekonomi

Ras för industrin i augusti

"Det är en påtaglig försvagning av industrikonjunkturen jämfört med tidigare under året då indexet fluktuerade kring 50-strecket", skriver Swedbank och Silf, som tar fram siffran, i ett pressmeddelande. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt. Samtliga delindex sjönk i augusti. Den största minskningen stod orderingången för. Sysselsättningen föll till nytt årslägsta till följd av företagens anpassning av personalstyrkan till den svagare efterfrågan.

SvD 2012-09-03

Svag tillväxt och färre jobb i tjänstesektorn

Tillväxttakten i tjänstesektorn kommer att vara fortsatt svag även under tredje kvartalet. Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet visar att produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn ligger kvar på ungefär samma tillväxttakt som under andra kvartalet, klart lägre än 3 procent.

Almega 2012-09-04

Uppgång för tjänsteproduktionen

Tjänsteproduktionen ökade med 0,8 procent under juli 2012 jämfört med juli förra året. Bäst gick det för produktionen inom hälso- och sjukvård, där ökningen var 9,6 procent. Mellan juni och juli minskade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,6 procent. För perioden maj-juli var ökningen 1,0 procent, säsongrensat, jämfört med perioden februari-april.

SCB 2012-09-06

Reporäntan sänks med 0,25 procentenheter till 1,25 procent

Efter en oväntat stark utveckling hittills i år dämpas nu tillväxten i svensk ekonomi. Under sommaren har kronan stärkts snabbare än väntat och därtill har produktiviteten blivit oväntat hög. Inflationstrycket väntas därför bli lägre än vid bedömningen i juli. För att motverka att inflationen blir för låg framöver har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna nivå fram till mitten av nästa år, vilket understödjer konjunkturen och bidrar till att inflationen stiger mot målet på 2 procent.

Riksbanken 2012-09-06

Sverige tappar i konkurrenskraft

Sverige ligger på fjärde plats i världen när det gäller konkurrenskraft, enligt organisationen World Economic Forum (WEF). Det innebär att Sverige har tappat en placering från förra året, och blivit omsprunget av Finland. Schweiz och Singapore ligger kvar på första respektive andra plats. Sveriges finansminister Anders Borg.

SvD 2012-09-08

Övriga trendsignaler

Företagshälsovården mår allt sämre

När fler ska arbeta mer och längre är företagshälsovården en viktig resurs. Men andelen anställda som får tillgång till företagshälsovård har minskat ända sedan 1990-talet. Och trots regeringens satsningar i reda pengar och utbildningar uteblir framgångarna. I dag är det cirka 65 procent av alla anställda som har tillgång till företagshälsovård, år 1995 var det cirka 85 procent. Den höga andelen då hängde antagligen delvis ihop med att det fanns ett statligt bidrag.

Prevent 2012-09-05

Web Index: Sverige är världens bästa internetland

Sverige är världsbäst på internet. Det menar det ansedda som varje år släpper en lista över de länder där webben har störst inflytande. Undersökningen baseras på fem års data och utgår från webbens påverkan på det ekonomiska, politiska och sociala i världens nationer. Web index menar att Sverige har maximalt genomslag när det gäller nätets politiska inflytande. Efter Sverige på listan kommer, i tur och ordning, USA, Storbritannien, Kanada och Finland.

Ajour 2012-09-05

Utlandsfödda främjar företagens utrikeshandel

Mångfald i arbetskraften har betydelse för internationaliseringen av svenska företag. Personer födda i andra länder har kompetens som sänker trösklarna för internationalisering. De besitter användbara kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk i sina tidigare hemländer. De har även tillgång till nätverk och kontakter i sina födelseländer som kan underlätta för internationella affärer.

Ekonomisk debatt 2012-09-08

Text: Uppdaterat: 2012-09-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem