2013-09-09

Ledarnas omvärldsspaning vecka 36

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Intressant att EU-kommissionen förbereder ett förslag om könskvotering i bolagsstyrelser. Frågan är dock om förslaget kommer att godtas av EU:s beslutande organ. Tidigast i november vet vi mer, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Jämställdhet & diskriminering

Könskvotering i storbolag kan bli lag

Ett förslag om könskvotering i bolagsstyrelser för att öka jämställdheten förbereds inom EU. I november kommer ett första beslut från parlamentet.

Riksdag & Departement 2013-09-02

Så kan fler kvinnor lockas att bli chefer

Bara fem procent av börsnoterade företag har en kvinnlig vd. Sveriges företagsklimat är långt i från jämställt och jämställdhetsminister Maria Arnholm säger att utvecklingen står still. En ny undersökning visar att kvinnor som vill bli chefer efterlyser ett flexiblare arbetsklimat.

SvD 2013-09-06

Svårare för kvinnor att bli professorer

Kvinnor har 37 procents lägre chans än sina manliga kolleger att bli professorer. Det visar en undersökning gjord av sociologerna Mikael Hjerm och Rickard Danell från Umeå universitet. ”Vi trodde att skillnaden skulle vara mindre”, säger professor Mikael Hjerm.

Ingenjören 2013-09-06

Facklig marknad

Nej till trygghetsavtal oroar facken

Arbetsgivarverket har sagt upp trygghetsavtalet för att kunna förhandla fram ett nytt som bättre stämmer med den nuvarande arbetsmarknadens situation. – Vi vill ha förändrade regler, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef på Arbetsgivarverket. Men facken är bekymrade.  – Vi vill ha förändrade regler som bättre stödjer arbetslinjen och ett längre arbetsliv, att man ska komma snabbt i arbete. De nuvarande reglerna gör inte det fullt ut i alla delar i dag, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

Lag & Avtal 2013-09-02

Europafacket anmäler kommissionen

Europafacket har anmält EU-kommissionen till EU-ombudsmannen, för att kommissionen inte lagt fram något förslag till skärpt lagstiftning till skydd för löntagare. Både Europafacket och en överväldigande majoritet i Europaparlamentet vill ha lagstiftning på europeisk nivå som skyddar arbetstagare när arbetsmarknaden förändras, skriver de svenska fackens Brysselkontor. EU-kommissionen har hittills inte lagt fram något förslag till lagstiftning, och därför har Europafacket anmält kommissionen till den europeiska ombudsmannen.

Publikt 2013-09-04

ILO: Fack och arbetsgivare i konflikt om strejkrätten

Arbetsgivarna överger den tolkning som hittills har gällt av ILO:s konvention om föreningsfrihet och organisationsrätt. Man anser nu att den inte längre omfattar strejkrätten. I bakgrunden spökar det svenska Lavalmålet, skriver TCO–juristen Lise Donovan i en analys.

TCO-tidningen 2013-09-05

LO granskar inhyrdas villkor

I höst inleder LO en egen granskning av inhyrda, inlånade och anställda hos entreprenörer på små arbetsplatser. Samtliga LO:s förbund medverkar i granskningen. – Satsningen är både unik och spännande, säger Bo Andersson som är arbetsmiljöombudsman på IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet. Han utesluter inte att LO går vidare med den här typen av granskningar, som han anser är ett bra komplement till Arbetsmiljöverkets egna inspektioner.

Prevent 2013-09-06

Pest eller kolera, minimilön eller allmängiltigförklaring

Vad gör man när det inte längre går att upprätthålla kollektivavtalen? I Sverige har parterna alltid hävdat att staten inte ska lägga sig i vilka löner och villkor som ska gälla. Men nu ändras attityderna så sakteliga.

TCO-tidningen 2013-09-06

Ledarskap

Communication breakdowns undermine change

Three-quarters of change management initiatives fail to deliver over the long term, new research suggest, with companies' inability to prepare and train managers to be effective change leaders a major contributory factor. The 2013 Towers Watson Change and Communication ROI Survey found that over half of employers (55 per cent) say of their change management initiatives meet their initial objectives. However, only a quarter respondents say they are able to sustain gains from their change management initiatives over the longer term.

Management-issues.com 2013-09-02

Ledarskap viktigt för innovationsskapande

En ny avhandling från Göteborgs universitet visar hur ledarskap påverkar innovationsför-mågan i forsknings- och utvecklingsgrupper i svensk industri. Men hur själva organisationen stödjer innovation har också betydelse. Ledare är centrala för organisationers innovationsförmåga då de kan stimulera medarbetarnas vilja och driv att skapa innovativa produkter – men också sabotera detta driv.

Göteborgs Universitet 2013-09-03

Lön

Löneutveckling första halvåret 2013

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under första halvåret 2013 uppgick i genomsnitt till 2,0 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,2 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,0 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Medlingsinstitutet 2013-09-03

Staten drar åt två håll

Staten driver två helt olika principer för lönesättning. Genom Medlingsinstitutet verkar staten för att industrins löner ska vara normen för alla andra. Men genom Arbetsgivarverket arbetar staten för sifferlösa tillsvidareavtal helt utan centralt bestämda lönegarantier.

Arbetet 2013-09-06

Karriär & arbete

Folk mitt i karriären ratar chefsjobb

Mer än varannan person som befinner sig mitt i karriären är intresserad av att byta jobb eller arbetsgivare. Men att klättra på den hierarkiska jobbstegen lockar inte, chefskap och befordran är inget som värderas högt i yrkeslivet. Istället söker mitt-i-karriäristerna nya kunskaper, personlig utveckling, högre lön och bättre balans mellan jobb och fritid. Det visar en undersökning som Folkuniversitetet Stockholm har gjort med hjälp av YouGov.

Folkuniversitetet Stockholm 2013-09-02

EU:s arbetslöshet fortsatt hög

Hög men stabil. Arbetslösheten i EU ligger still jämfört med föregående mätning, uppger Eurostat. Andelen arbetslösa i EU var lika hög i juli som juni, visar de senaste siffrorna från Eurostat. I de 17 euroländerna var 12,1 procent arbetslösa och i EU:s samtliga länder var i genomsnitt 11 procent utan jobb. Det innebär att nästan 26,7 miljoner räknas som arbetslösa i hela unionen. Skillnaden mellan länderna är dock stor.

Arbetet 2013-09-02

Färre arbetslösa och fler jobb

I slutet av förra veckan var 227 502 personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 650 färre än veckan före men 3 501 fler än samma vecka i fjol. Samtidigt deltog 174 796 personer i program med aktivitetsstöd, 509 fler än veckan före och 9 169 fler än i fjol. Under veckan anmäldes 12 531 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är 932 fler jämfört med veckan före och 1 277 fler än i fjol.

SvD 2013-09-02

Hr-cheferna väljer varumärket

Att profilera sitt företag för att locka de bästa medarbetarna är högprioriterat för nordiska personalchefer. Det visar Linkedins senaste rapport. Nästan varannan nordisk personalchef ser employer branding som den viktigaste rekryteringstrenden just nu. Detta enligt rapporten Global Recruiting Trends som har tagits fram av Linkedin. De nordiska cheferna prioriterar därmed arbetsgivarens varumärke på arbetsmarknaden betydligt högre än kollegor i andra delar av världen.

Computer Sweden 2013-09-02

Myndigheter rekryterar chefer i motvind

Mer än var femte myndighet har svårt att rekrytera chefer trots att flertalet satsar på chefsutvecklingsprogram enligt en studie gjord av Statskontoret.

Statskontoret 2013-09-02

The big data employment boom

Big data jobs aren't just for engineers and IT departments -- analysts could come from just about anywhere.

Fortune 2013-09-04

Ekonomi

Inköpschefsindex för EMU stiger

Euroområdets inköpschefsindex för industrin steg till 51,4 i augusti, från 50,3 jämfört med föregående månad, rapporterar Reuters. Enligt Bloomberg News enkät väntades ett index på 51,3, i linje med den preliminära statistiken. Produktionsindex steg till 53,4 i augusti från 52,3 föregående månad, preliminärt angavs 53,4. Nya order steg till 53,5, från 50,8 i juli. Preliminärt angavs 53,0.

SvD 2013-09-02

Tjänstesektorn vänder upp

Almegas tjänsteindikator pekar på en svag vändning uppåt för tjänsteproduktionen under tredje kvartalet. Flera branscher visar tecken på att lämna konjunktursvackan bakom sig, även om återhämtningen inledningsvis är svag.

Almega 2013-09-03

Svensk konkurrenskraft tappar i världsranking

Sverige har under det senaste året tappat två placeringar i ett global konkurrensindex sammanställt av World Economic Forum. Från att 2012 ha legat på fjärde plats halkar Sverige i år ner på en sjätteplats omsprunget av Tyskland och USA. Det framgår av World Economic Forums över konkurrenskraften i världens länder. World Economic Forum menar att fallet beror ”huvudsakligen på ett något svagare ekonomiskt klimat”.

Europaportalen 2013-09-04

Bygg visar tecken på återhämtning

Den svenska byggmarknaden visar tecken på återhämtning. Det konstaterar analysföretaget Prognoscentret. Det är främst flerbostadshusen som bidrar med tillväxt i byggbranschen. Antalet beviljade bygglov för flerbostadshus under första halvåret i år är 60 procent fler än under motsvarande period förra året. Även småhusfabrikanterna kan se fram emot bättre tider men Prognoscentret tror på en låg tillväxt. ROT-sektorn är stabil och för lokalbyggandet spår Prognoscentret en svag uppgång under 2014.

Byggindustrin 2013-09-05

Övriga trendsignaler

”IT-stress en tickande bomb”

Den digitala arbetsmiljön är en tickande bomb, enligt it-konsulten Jonas Söderström, som tidigt varnade för it-stress som ett arbetsmiljöproblem. Trots det ser han en ljusning. IT-krångel är en stor källa till stress. Enligt en studie från Högskolan i Skövde känner sig var fjärde anställd belastad av IT i arbetslivet. Trots det betraktas IT-relaterad stress inte alltid som ett arbetsmiljöproblem. IT-systemen ska underlätta vårt jobb men i stället får vi anpassa oss efter systemen som ofta fungerar för dåligt, säger Jonas Söderström.

Prevent 2013-09-04

Blågul näthandel värd 37 miljarder

E-handeln rekordrusar och noterar en uppgång med 19 procent under årets andra kvartal. Postnords nya prognos förutspår att svenskarna i år näthandlar för drygt 37 miljarder kronor.

DI 2013-09-05

Uppdaterat: 2013-09-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem