2012-09-17

Ledarnas omvärldsspaning vecka 37

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Den svenska arbetsmarknaden börjar nu allt tydligare påverkas av omvärldens ekonomiska utveckling. ”Arbetsmarknaden är inne i en period av dämpning”, säger Arbetsförmedlingens analyschef. Men vissa branscher, exempelvis IT, ser fortsatt en god efterfrågan, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

Facket - inget att skämmas för

Om fackligt arbete räknades som kompetensutveckling skulle fler engagera sig mer. Men fyra av tio kan inte tänka sig att ta ett uppdrag alls, visar en undersökning som Kollega låtit göra.

Kollega 2012-09-10

Anställningstidens betydelse minskar

I dag startar förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal för 700 000 privattjänstemän. Fackens mål är mer betald utbildning till många ler, och under hela arbetslivet. Men priset kan bli att din anställningstid väger lättare vid uppsägningar.

DN 2012-09-13

Här ökar medlemstalen

Arbetsgivarnas organisering stärks samtidigt som facken tappar medlemmar. Det betyder att arbetsgivarna får allt större betydelse för att upprätthålla kollektivavtalen. Utvecklingen påverkar styrkeförhållandena mellan parterna och den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Arbetet 2012-09-14

Ledarskap

100 miljoner till utbildning av enhetschefer

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på utbildning av enhetschefer inom äldreomsorgen. Satsningen ska höja kompentensen och statusen inom yrket.

Tidningen Vision 2012-09-10

Bosses think they champion innovation, employees know better, study shows

Is your company a great place for innovation? That probably depends on whether you ask the boss or the underlings. According to a new study by Development Dimensions International, a human resources consulting firm, the boss and the workers could hardly disagree more. Why is innovation so crucial and a disconnect about it so potentially damaging? Consider this fact the study cites: “Over the last decade, the average time to copy another company’s new product has dropped from 369 days to 266.”

Forbes 2012-09-12

Karriär & arbete

Framtidens jobb finns hos kommunen

Fram till år 2020 lämnar två av tre anställda inom Landskrona stad sina jobb.  Vi måste börja vända oss mer mot unga och säga att framtidens tjänster finns här, säger Anders Kullenberg, personalchef vid Landskrona stad.

Helsingborgs Dagblad 2012-09-10

Nu drar arbetsgivarna i bromsen

De svenska arbetsgivarna har trotsat övriga Europa och rapporterat klart positiva syssel-sättningsplaner under 2012 men inför årets sista kvartal dras svångremmen åt på många håll även i Sverige. Stockholms och Uppsala län rapporterar rejäla neddragningar och även Västsverige drar i bromsen medan både norra Sverige och Skåne förväntar sig en stabil arbetsmarknad. Hotell- och restaurangbranschen fortsätter att gå bra liksom energisektorn och skogs- och jordbruk medan både tillverknings- och gruvindustrin står inför stora utmaningar.

Manpower 2012-09-11

Platsannonserna tre procent färre än för ett år sedan

Monster Employment Index sjönk med tre procent sett över året. ”I augusti är platsannonserna färre än för ett år sedan. Det är ett tecken på att Sverige inte står opåverkat i den europeiska ekonomiska oron. Trots detta är efterfrågan på arbetskraft fortfarande stark inom IT-branschen och inom de stora branscherna försäljning och detaljhandel ökar de utannonserade arbetstillfällena”, sade Carl Silverstolpe, managing director, Monster Scandinavia.

Monster 2012-09-11

Eurokrisen slår mot rekrytering

Avvaktan och längre rekryteringsprocesser. En exportberoende industri med anställnings-stopp, men ett fortsatt starkt personalsug från it-sektorn. Företag som sparkar i ena änden av organisationen och satsar i en annan. Bilden av läget på den svenska rekryteringsmarknaden är splittrad.

SvD 2012-09-11

Eurozone risks losing a further 4.5 million jobs

A report by the ILOs International Institute for Labour Studies says a concerted policy shift towards job creation is needed in order to reverse the heavy unemployment crisis affecting the single-currency area.  Unemployment in the Eurozone could reach almost 22 million over the next four years, up from 17.4 million, unless policies change course in a concerted manner.

ILO 2012-09-12

The digital you at work: What to consider

Algorithms that measure influence and motivation are part of a new group of analytic tools from pre-employment analytics to on-the-job assessments that can help a company determine an employee’s value throughout her career and the course of her digital footprint. LinkedIn. Facebook. Twitter. Email. IM. Text messages. Blogs. The list goes on. Data driven by you, and about you, is everywhere. And it is increasingly an organizational instrument that employers — or perspective employers — ply with a bevy of data analytics tools to determine your value, influence or motivation within and outside an organization.

MIT Sloan Management Review 2012-09-12

Små förändringar på arbetsmarknaden

Den totala arbetslösheten har i stort sett planat ut den senaste tiden, och uppgick i slutet av augusti till 389 000 personer, vilket dock är 19 000 fler än för ett år sedan. Den aktuella nivån motsvarar 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. “Arbetsmarknaden är inne i en period av dämpning, men ännu så länge är det inte fråga om någon markant nedgång. Det största problemet just nu är den långsiktiga ökningen av antalet arbetslösa personer inom olika utsatta grupper, och många av dem har långa arbetslöshetstider bakom sig”, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens analyschef.

Arbetsförmedlingen 2012-09-12

Vanligare att personal köps ut

Det har blivit vanligare att offentliga arbetsgivare köper ut personal: Avgångsvederlagen ökar kraftigt. Stockholms läns landsting betalade förra året ut 46 miljoner kronor i av-gångsvederlag, och totalt i landet betalade landstingen ut mer än 150 miljoner i avgångs-vederlag. Det skriver tidningen Vision.

Sveriges Radio 2012-09-12

Fler kan hitta jobbet i utlandet

Modern teknik gör att allt fler svenska företag flyttar sina kundtjänster och call center till länder som anses ha fördelaktigare regler och skattetryck.

SvD 2012-09-13

Ekonomi

Teknikföretagen slår larm: Konjunkturen faller snabbt

Konjunkturen fortsätter nedåt på bred front. Det visar Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer. Kurvorna pekar neråt för samtliga delbranscher och efterfrågan på yrkesarbetare är den lägsta på två år.

SvD 2012-09-11

Antalet företagskonkurser ökade med 16 procent under augusti månad

Under augusti månad 2012 försattes 506 företag i konkurs (inkluderat enskilda näringsidkare) jämfört med 435 företag under augusti 2011, en ökning med 16 procent. Inom tjänstesektorn försattes 198 företag i konkurs jämfört med 177 företag augusti 2011. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 126 stycken jämfört med 105 stycken augusti 2011, en ökning med 20 procent.

Tillväxtanalys 2012-09-12

Inflationstakten oförändrad

Konsumentpriserna steg med 0,1 procent i augusti jämfört med föregående månad, enligt SCB. Jämfört med motsvarande månad 2011 steg KPI med 0,7 procent. Analytikerna hade räknat med att konsumentpriserna skulle ha stigit 0,3 procent på månadsbasis och stigit med 0,9 procent jämfört med samma månad 2011, enligt SME Direkts prognosenkät. Till den totala uppgången bidrog säsongsnormala prisökningar på kläder och skor (3,6 procent) med 0,2 procentenheter.

SvD 2012-09-14

BNP ökade 1,3 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3 procent andra kvartalet 2012 jämförd med motsvarande kvartal 2011. Hushållskonsumtionen, fasta bruttoinvesteringarna och exportnettot lämnade störst bidrag till BNP-tillväxten. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2012 ökade BNP med 0,7 procent.

SCB 2012-09-14

Övriga trendsignaler

Eight out of 10 companies concerned about climate change

Following the hottest US summer on record, fires in Russia, drought in the Balkans and flooding in the UK, Japan and Thailand, eight out of 10 major companies now believe that their operations or supply chains could be put at risk by climate change. According to a new report by the Carbon Disclosure Project (CDP), the increased prevalence of extreme weather events means that climate change is climbing the boardroom agenda, with more than a third (37 per cent) of companies now perceiving these risks as a real and present danger compared to just one in 10 two years ago.

Management-issues 2012-09-12

A hotter climate limits growth

New research by MITs Benjamin Olken shows that countries experienced significantly slower growth in years with higher temperatures. It seems pretty obvious that droughts and hot weather hurt agricultural output and growth, but MIT professor of economics asserts that even localized hot spells can significantly damage long-term economic growth in developing countries.

MIT Sloan Management Review 2012-09-12

Högskolor lyckas inte locka män att studera

Bara drygt en tredjedel av alla män i 24-årsåldern har påbörjat universitets- eller högsko-lestudier, visar en ny rapport som DN har tagit del av. Flera lärosäten tycker att regeringen gör för lite för att få in ler män.

DN 2012-09-13


Text: Uppdaterat: 2012-09-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem