2013-09-16

Ledarnas omvärldsspaning vecka 37

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Internets betydelse för svensk ekonomi ökar. Enligt rapporten Digital Sweden är 7,7 procent av Sveriges ekonomi drivet av internet, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Jämställdhet & diskriminering

Fack hotar riva upp bankavtal

Lönegapet mellan män och kvinnor i finansbranschen ökar ju högre upp kvinnorna klättrar i karriären. En kartläggning av Finansförbundets medlemmar visar att det i genomsnitt kan skilja många tusenlappar på de riktigt höga befattningarna. Nu hotar facket att riva upp avtalet med arbetsgivarna. Så länge det inte kostar pengar är företagen med på att komma till rätta med löneklyftan mellan män och kvinnor, menar Finansförbundet ordförande Ulrika Boëthius.

SvD 2103-09-13

Ingen kvinna är diskriminerad

Lönediskriminering förekommer inte. I alla fall inte enligt Arbetsdomstolen. Att i domstol få igenom att en lön är orättvis är näst intill omöjligt – och orsaken heter marknadskrafter. Två arbetsgivare har fällts för att de satt diskriminerande löner sedan jämställdhetslagen kom till 1980 och det har gått 17 år sedan den senaste fällande domen. De senaste tolv 12 åren har ett enda ärende prövats – och där blev beskedet för tre veckor sedan att lönediskriminering inte hade förekommit.

Arbetet 2013-09-13

Facklig marknad

Sista stora fajten i avtalsrörelsen

Den här månaden ska omkring 250 000 statligt anställda få nya löneavtal, bland annat kriminalvårdare, poliser och tjänstemän på olika myndigheter. Den största stridsfrågan handlar om hur avtalen ska se ut.

Sveriges Radio 2013-09-09

”Märket kan hota den svenska modellen”

Torbjörn Johansson summerar avtalsrörelsen och ser en risk i att LO-förbunden men inte tjänstemannafacken­ är bundna av Medlingsinstitutets strikta tolkning av löneutrymmet. LO-förbunden dras isär. Medan de högavlönade, mansdominerade facken tar strid om maktfrågor har de kvinnodominerade med lägre lön fullt upp med att få ut samma löne-påslag som andra – och ibland tvingas de till sämre villkor för att få igenom lönepåslagen.

Arbetet 2013-09-13

Ledarskap

Effektivt ledarskap kräver stabila arbetsrelationer

Ett visionsbaserat ledarskap där ledaren agerar förebild för att inspirera och motivera personalen bidrar till positiva attityder och välmående bland personalen. Men för att ledaren ska kunna påverka personalen i positiv riktning krävs stabila relationer på arbetsplatsen. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Umeå Universitet 2013-09-09

Nice or Tough: Which Approach Engages Employees Most?

It's probably no news to most people who work that poor leaders produce disgruntled, unengaged employees. Our research also shows convincingly that great leaders do the opposite — that is, that they produce highly committed, engaged, and productive employees. What exactly fosters this engagement? During our time in the training and development industry we've observed two common — and very different — approaches. On the one hand are leaders we call "drivers"; on the other, those we call "enhancers."

Harvard Business Review 2013-09-11

Sveriges bästa äldreboende behöver chefer med tid att leda

Att bli Sveriges bästa äldreboende är ingen omöjlighet – men det kräver medvetna sats-ningar på ledarskapet. I dag har allt för många chefer i äldreomsorgen så många under-ställda att det saknas förutsättningar för ett professionellt ledarskap.

Dagens Samhälle Debatt 2013-09-12

Research: Middle Managers Have an Outsized Impact on Innovation

Just the mention of “middle managers" is enough to make people’s eyes roll back. But these supposedly boring cogs of the corporation, these objects of derision in Dilbertland, can have a profound impact on innovation and performance. For decades, researchers and businesspeople have assumed that in the thick of large organizations, what matters is process. Are the right resources available? Are incentives effective? If the organization isn’t being innovative, the solution must be structural. My study of computer-game makers shows something different — that individuals matter a lot. And of all the individuals, the choice of who is middle manager on vital projects goes the furthest in explaining why some firms do better than others.

Harvard Business Review 2013-09-12

Chefer vill inte sitta fast vid skrivbordet

Går det att arbeta effektivt trots att både chefer och personal jobbar hemma? Inga pro-blem, tycker cheferna som själva arbetar på distans nästan halva veckan. Det visar en ny undersökning från Regus. Där framkom att 48 procent av världens chefer arbetar på distans åtminstone halva arbetsveckan. I Sverige arbetar knappt hälften, 46 procent, av alla chefer på distans åtminstone halva veckan.

CIO 2013-09-12

Lön

Svårt laga trasig a-kassa

Regeringens ungdomspaket på 3,1 miljarder var till större delen en återställare av en a-kassereform som gått snett. Men trots att regeringen backar bandet tror bedömare att det blir svårt att få tillbaka tappade medlemmar.

DI 2013-09-09

Karriär & arbete

Nu är jobben på väg tillbaka

De svenska arbetsgivarna signalerar en uppgång i antalet jobb under hösten och syssel-sättningen förväntas öka med tre procentenheter jämfört med förra kvartalet. Norra Sverige får ett uppsving och Stockholms- och Uppsalaregionens arbetsmarknad ser ut att återhämta sig efter en svacka. Västra Götaland lämnar som enda region en negativ prognos. Bland de undersökta branscherna går handeln och tillverkningsindustrin fortsatt bra men hotell- och restaurangbranschen ser ut att få problem med neddragningar, liksom skogs- och jordbrukssektorn.

Manpower 2013-09-10

Fler äldre jobbar

Var fjärde man jobbar vidare efter 65. Fast det allt längre arbetslivet ökar mest bland kvinnor. Bland västvärldens länder är det bara Island som har ett högre arbetskraftsdeltagande i åldrarna 55—64 år än Sverige. Det är förmodligen nödvändigt för att det ska vara meningsfullt att höja pensionsåldern ytterligare som politikerna nu överväger.

Arbetet 2013-09-10

Antalet sysselsatta fortsätter att öka

I augusti 2013 var 4 766 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 48 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 377 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 122,3 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta och en minskning av antalet arbetslösa.

SCB 2013-09-12

Ekonomi

Internet står för 7,7 procent av Sveriges ekonomi

Den andel av Sveriges ekonomi som drivs av Internet har vuxit med över 10 procent årligen enligt Boston Consulting Groups rapport . Under 2012 uppgick den till 275 miljarder vilket motsvarat 7,7 procent av den totala svenska ekonomin. Det är en andel som är ungefär lika stor som som omsättningen i turismbranschen. On-line konsumtionen stod för den största delen och var 160 miljarder under 2012. Tillväxten har fått draghjälp av nya mobila enheter så som smarta telefoner och surfplattor.

Internetstatistik 2013-09-09

Optimismen spirar bland finanscheferna

Nio av tio svenska finanschefer tycker affärsläget är normalt eller bättre än normalt, vilket innebär att de är betydligt mer optimistiska nu jämfört med för sex månader sedan. Det visar Deloittes och SEB:s senaste undersökning; Deloitte/SEB:s CFO Survey, som publicerades på onsdagen. Finanschefsindexet steg till 53,7 från 49,5 för ett halvår sedan, vilket är första gången sedan början av 2012 som index ligger över 50-nivån.

SvD 2013-09-11

Chefer ser ljust på konjunkturen

Andelen chefer som ser positivt på konjunkturutvecklingen har fördubblats sedan januari i år. Hälften av Sveriges chefer tror nu att konjunkturläget blir något eller mycket bättre de kommande 12 månaderna. För första gången sedan 2010 minskar andelen chefer som ser nedskärningar i personalstyrkan som det mest troliga alternativet för verksamheten. Det visar en ny undersökning från Ledarna som genomförts av Novus bland 1 511 chefer.

Ledarna 2013-09-13

Övriga trendsignaler

Older workers just as productive as younger colleagues

The common stereotype that older workers are less productive than their younger col-leagues is a complete myth, new research has found. A review of published research carried out by Essex Business School at the University of Essex on behalf of the charity Age UK found little evidence to back up engrained stereotypes of older workers when it came to productivity, health, commitment or flexibility. While many employers viewed older workers as being less productive than their younger counterparts, older workers emerged as being just as motivated and willing to work flexibly as younger colleagues.

Management-Issues 2013-09-09

Danska forskare: Lean skapar stress och utmattning

Danska forskare vid Århus universitet är kritiska till hur Lean har införts och menar att strävandena efter effektivitet och ständiga förbättringar skapar stress och utmattning hos de anställda. De danska forskarna har i projektet "Stress, nya ledningsformer och intervention – gränslöst arbete i offentliga organisationer", kartlagt vilka konsekvenser nya ledningsformer har fått, inom bland annat hälso- och sjukvård samt kommunala förvaltningar.

Sjukhusläkaren 2013-09-10

Svenskarna allt mer välutbildade

Sverige står inför en kraftig höjning av utbildningsnivån, enligt en prognos från regerings-kansliet som offentliggörs i dag. 53 procent av dagens 19-åringar kommer att få en plats på högskolan. ”Rekordnivåer”, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

SvD 2013-09-10

Här är världens lyckligaste land

Svenskar femte lyckligast i världen Sverige har världens femte mest lyckliga folk. Allra lyckligast är danskar och norrmän, enligt FN:s världslyckarapport. Danmark är världens gladaste folk. Olyckligast är invånarna i afrikanska Togo. Enligt årets FN-rapport har världen blivit en lyckligare plats. I 60 av de undersökta länderna har lyckan förbättrats påtagligt. I bara 41 länder har lyckan minskat.

SvD 2013-09-10

Humanioras bästa tid är nu

Varför är det så svårt för humanisterna att motivera sin nytta – trots att det globaliserade samhället bygger på språkförståelse, kommunikation och komplex reflektion? Flera nya böcker söker en ny roll för humaniora.

SvD 2013-09-12

Uppdaterat: 2013-09-16

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem