2012-09-24

Ledarnas omvärldsspaning vecka 38

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– EU:s förslag om könskvotering till bolagsstyrelser möter starkt motstånd. Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Nytt EU-förslag om kvotering möter massivt motstånd

Ett påtänkt förslag från EU om könskvotering till bolagsstyrelser har mött protester innan det ens är lagt. Nio länder har undertecknat ett brev som i starka ordalag fördömer förslaget. Sverige har inte undertecknat förslaget men jämställdhetsminister Nyamko Sabuni säger att Sverige tänker skriva ett eget brev som tar ställning mot lagstadgad könskvotering.

SvD 2012-09-17

Facklig marknad

"Livförsäkringsutredningen ett slag mot konsumenterna"

Fel väg. Förslaget om flytträtt för premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar är ett hot mot den svenska modellen med kollektivavtal. Målsättningen för utredningen har varit att stärka konsumenterna, men resultatet har blivit precis det motsatta, skriver företrädare för de tre fackliga samorganisationerna. Släng förslaget i papperskorgen! Vi kan inte säga annat efter att ha tagit del av den Livförsäkringsutredning som kommer att överlämnas till regeringen inom kort.

TCO 2012-09-19

Svenskt Näringsliv instämmer i pensionkritik

Svenskt Näringsliv stämmer in i delar av den fackliga kritiken mot ett förslag om flytträtt för tjänstepensioner.

DI 2012-09-19

Basindustrin samlar sig

Arbetsgivarna inom basindustrin har bildat en ny organisation – Industriarbetsgivarna. Tillsammans har nya Industriarbetsgivarna 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Arbetet 2012-09-21

Karriär & arbete

If you're stressed at work, don’t blame your employer, says study

Should you feel stressed at work, a new study published in the scientific journal Organizational Behavior and Human Decisions suggests that environmental factors at your place of business are not necessarily what is causing your constricted feelings. Led by Timothy Judge, professor of management at the University of Notre Dames Mendoza College of Business, the research followed some 600 twins and concluded that genetic factors are about four times as important as shared environmental circumstances when it comes to personality, stress and health.

Big Think 2012-09-17

Less complex businesses are better places for everyone to work

Last September, we unveiled research by then Warwick Business School and now Henley professor Simon Collinson and consultancy Simplicity Partnership. It found the biggest 200 global companies were losing 10.2% of their profit each year (about £735 million each), due to failure to cope with increasing business complexity. We argued human behaviour in the workplace was a root cause. A study by Boston Consulting backed this up.

HR Magazine 2012-09-17

Kollegor motiverar mer än chefen

Chefen spelar en viktig roll för arbetsmotivationen. Men stödet från kollegorna betyder mer. Det slår forskaren Tomas Jungert fast efter att ha studerat arbetsteamets betydelse för motivation. Ett väl fungerande arbetsteam som stöttar varandra visar störst arbetsmotivation och engagemang, och betyder mer i det långa loppet än stöd från chefen. Det visar en studie gjord på anställda inom vård och omsorg, såväl privat som offentlig sektor, i Sverige.

Prevent 2012-09-17

Hur mycket jobbar vi i Sverige? - internationellt och över tid

Vid en jämförelse av medelarbetstiden bland sysselsatta inom EU och Norge är medelar-betstiden i Sverige och de nordiska länderna lägre än genomsnittet. Medelarbetstiden per capita i befolkningen 15-74 år är istället högre än genomsnittet. Arbetstiden är beroende av olika förhållanden i respektive land.

SCB 2012-09-18

Alarmerande brist på tekniker väntar i landets kommuner

Åtta av tio personalchefer i kommuner och stadsdelar uppger att det kommer att bli svårt att rekrytera medarbetare inom tekniskt arbete de närmaste tre åren. Det här visar Visions Personalchefsbarometer 2012.

Vision 2012-09-19

Sämst trivsel i öppna kontor

Att vara chef i ett kontorslandskap ställer andra krav på ledarskapet än när de anställda har egna rum. Det konstaterar forskaren Aram Seddigh. I en ännu opublicerad enkätstudie uppger mer än hälften att de tycker illa om landskap.

SvD 2012-09-20

Var femte företag har ett ökat personalbehov

Var femte företag uppger att de har ett ökat personalbehov de närmaste 6 månaderna och så många som 28 % av tjänstemännen planerar att aktivt söka nytt jobb. Det visar Poolias Kompetensindikator 2012. Bland de företag som har ett ökat personalbehov är det främst ingenjörer som söks.

Poolia 2012-09-21

Ekonomi

The top 10 most competitive economies in the world

The World Economic Forums confirms a tendency of the last few years with the top 10 most competitive economies being dominated by a number of European nations along with the United States and three Asian economies. Sweden, overtaken by Finland, falls one place to 4th position. Like Switzerland, the country has been placing significant emphasis on creating the conditions for innovation-led growth. The quality of its public institutions remains first-rate, with a very high degree of efficiency, trust, and transparency. Private institutions also receive excellent marks, with firms that demonstrate excellent ethical behavior.

World Economic Forum blog 2012-09-17

”Eurofobin” ebbar ut ... men fondförvaltarna spår nedgång i ekonomin

Rädslan för att den europeiska valutaunionen ska falla sönder har avtagit de senaste veckorna. Det visar en enkät gjort bland världens största fondförvaltare. Tre fjärdedelar av förvaltarna tror på låg tillväxt och låg inflation de närmaste tolv månaderna. Noterbart är att nästan var fjärde tror på stagflation, alltså att tillväxttakten hamnar under sin långsiktiga trend medan inflationen stiger över trenden.

DI 20120-09-20

Övriga trendsignaler

Robotar får stå åt sidan

Robotar som framtidens montörer? Nja, inte om man ska tro ny forskning som visar att människan fortfarande är långt bättre på att möta kundkrav och säkra kvaliteten.

Kvalitetsmagasinet 2012-09-17

Text: Uppdaterat: 2012-09-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem