2013-09-23

Ledarnas omvärldsspaning vecka 38

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Chefers arbetsmiljö är ämnet för en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet. Daniel Lundqvist har studerat samband mellan chefers arbetsmiljö, hälsa och ledarskap, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Jämställdhet & diskriminering

Allt fler kvinnor bland nyanställd högskolepersonal – på lång sikt kan de gå om männen

Andelen kvinnor bland högskolans forskande och undervisande personal har ökat från 38 till 43 procent under de senaste tio åren. För de flesta forskningsområden och anställningskategorier tycks riktningen gå mot en jämnare könsfördelning, men i vissa fall kan man skönja en risk för manlig underrepresentation i framtiden om utvecklingen håller i sig. Det visar en ny analys från Universitetskanslersämbetet.

Universitetskanslersämbetet 2013-09-16

The Flextime Fraternity

The importance of a man's job -- as well as his gender -- works in his favor when he asks for a flextime arrangement, according to new research. But that's not the case for women, and experts say HR needs to train managers to seek a better balance.

Human Resource Executive 2013-09-17

Facklig marknad

Kurs i några veckor ska kunna paras med a-kassa

Efter fackliga krav föreslår regeringen tydligare regler för när arbetslösa kan gå korta omställningskurser med bibehållen a-kassa. Förslaget finns med i höstbudgeten som presenteras på onsdag.

DN 2013-09-16

Lag om korttidsarbete kan införas 2014

Industrins parter har arbetat fram ett förslag där också staten är med och betalar nästa gång det blir en djup kris. I budgeten lämnar regeringen ett förslag om korttidsarbete till riksdagen. ”Det är i huvudsak som vårt förslag”, säger Anders Weihe, Teknikarbetsgivarna. Regeringen definierar korttidsarbete som en överenskommelse där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden under en begränsad period och med anledning av en synnerligen djup lågkonjunktur.

Lag & Avtal 2013-09-19

Ledarskap

Why the best teams might be temporary

When we think of high-performing teams, we often think of them as long-term allies—a band of brothers in the organizational world. It takes a while for teams to move through the traditional phases of storming and norming before they start to really perform. It’s logical, then, to assume that the longer a team is together, the better they’ll be at performing. But research into the inner workings of teams, particularly creative teams, suggests a different conclusion, one supported by experience from many of the most innovative companies: The best teams might temporary, with members forming around a given project and then going their separate ways to work on new projects.

Harvard Business Review 2013-09-17

Daniel synar chefers arbetsmiljö

Det räcker inte att gå ledarskapskurser för att bli en bra ledare. Det krävs en bra arbets-miljö också. Det menar Daniel Lundqvist som forskat om chefers hälsa i relation till deras psykosociala arbetsvillkor. Han har kartlagt och analyserat samband mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap. Resultaten visar att flera arbetsvillkor är viktiga för att kunna utöva ett bra ledarskap, till exempel att få feedback i sin roll som chef och att ha goda relationer på sin arbetsplats.

Kvalitetsmagasinet 2013-09-18

The 2013 Best Companies for Leadership focus on middle managers – for good reason

The results of the 2013 Hay Group Best Companies for Leadership study have been released. The top-line finding of this year’s study is the dual focus of the best companies on innovation and operational excellence. This is no small feat, as the first is a fickle, uncertain process aimed at disrupting the status quo, while the second is all about maintaining consistency and minimizing disruptions. The ability of these organizations to balance such different priorities simultaneously is another example of “both-and” leadership – one of the consistent themes we’ve seen in our Best Company studies.

Hay Group 2013-09-18

Flyr jobbet på grund av dåligt ledarskap

I den årliga arbetslivsundersökningen Kelly Global Workforce Index (KGWI) svarar nästan hälften av de tillfrågade svenskarna att de vill och eller tänker på att byta jobb. Anledningen är framförallt dåligt ledarskap och där skiljer Sverige ut sig från övriga Europa där lönen är den främsta orsaken till att man vill byta jobb.

Kvalitetsmagasinet 2013-09-19

Remote management on the rise, driven by technology

Face-to-face management is on the decline, as more managers are leading their teams remotely via texts and video calls. According to a new survey by recruitment firm Reed, a third of the 2,000 UK employees surveyed were found to be supervised by remote managers at least once weekly. Of this group, a further 40% say face-to-face contact has decreased in the last year, while interactions over technology using smart phones and video conferencing has increased.

HRM Asia 2013-09-19

Only three percent of organisations see exceptional value in performance management

Just three percent of organisations believe that performance management provides exceptional value. According to the latest 2013 Global Performance management survey by Mercer, employees acknowledge that talent brings a competitive advantage in business, but say that it is a challenge to establish effective performance management. The survey, which polled leaders from more than 1,000 organisations in 53 countries, showed that more than 25% of organisations in Europe, Middle East and Africa have substantially changed their performance management process in the last year.

HRM Asia 2013-09-22

Lön

Mer pengar i plånboken för genomsnittssvensken

2013 ser ut att bli ett starkt år lönemässigt. Genomsnittslöntagaren får omkring 750 kronor mer i plånboken varje månad enligt prognoserna. Reallöneökningarna, alltså när inflationen räknats bort från lönepåslaget, blir cirka 2,5 procent, vilket är högre än snittet under 2000-talet som ligger på 1,9 procent.

Sveriges Radio 2013-09-16

Rekordlåga arbetskostnadsökningar i Europa

Eurostat Labour Cost Index (LCI) till och med andra kvartalet 2013 visar en ökningstakt för arbetskraftskostnaderna på 0,9 procent för andra kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period 2012, både i euroområdet och i EU totalt. Detta är den svagaste ökningstakt som uppmätts hittills.

Medlingsinstitutet 2013-09-17

Regeringen ska utreda tätare lönekartläggningar
Riksdagen har krävt att lönekartläggningar ska göras oftare. Enligt budgetpropositionen tänker regeringen lämna över den frågan till utredningen om hur aktiva åtgärder kan förhindra diskriminering.

Lag & Avtal 2013-09-20

Karriär & arbete

Här är världens mest populära arbetsgivare

Google hamnar i topp när världens ekonomi- och teknikstudenter rankar drömarbetsplatser. Ikea och Volvo är de enda svenska bolagen som kvalar in på topp 50-listan över världens mest attraktiva arbetsgivare. Det visar en ny global undersökning med 200 000 deltagare. Google är mest populärt hos studenter.

SvD 2013-09-17

Ekonomi

Nu är optimisterna fler än pessimisterna

Optimisterna är fler än pessimisterna för första gången på drygt två år, visar en undersökning av hushållens ekonomiska förväntningar gjord av Skop. Mätningens så kallade makroindex, lyfte från -9,8 i maj till +0,8 i augusti-september, enligt Skop.

SvD 2013-09-16

Sverige i topp enligt EU:s nya innovationsindikator

Sverige, Tyskland, Irland och Luxemburg är de EU-länder som får ut mest av innovation, enligt en ny indikator som EU-kommissionen föreslår. "Indicator of Innovation output" mäter i vilken utsträckning idéer från innovativa sektorer lyckas nå ut på markanden, skapa bättre arbetstillfällen och göra EU mer konkurrenskraftig. Den nya indikatorn visar att det fortfarande finns betydande skillnader mellan EU-länderna men de nordiska länderna med Sverige i toppen hamnar alla över EU:s genomsnitt.

Vinnova 2013-09-17

Svag svensk tillväxt väntas

Regeringen tror att exporten utvecklas svagt nästa år och att hushållens konsumtion väntas ge det största bidraget till tillväxten. Arbetslösheten räknas bli hög och inflationen låg. Det framgår av höstbudgeten.

Avanza 2013-09-18

Övriga trendsignaler

Stora skillnader mellan sjukskrivningar i länen

Sjukskrivningarna ökar i Sverige, men inte överallt. Det är stora skillnader mellan länen och i Dalarna har antalet nya sjukskrivningar till och med minskat. Det visar statistik som Försäkringskassan har tagit fram åt DN.

DN 2013-09-16

Ökad risk för psykisk ohälsa bland tillfälligt anställda

Tillfälliga anställningar ökar risken för psykisk ohälsa. Det skriver Anna-Karin Waenerlund, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin i sin avhandling. Anna-Karin Waenerlund har undersökt hur tillfälliga anställningar är kopplade till psykisk ohälsa. Resultatet är tydligt och visar att en högre andel tillfälligt anställda upplever psykiska besvär och skattar sitt allmänna hälsotillstånd sämre än tillsvidareanställda.

Forskning.se 2013-09-17

The 20 countries with the world's biggest “material footprints”

Instead of calculating carbon footprints, this new measurement collects all the resources a country uses--even if they're imported from abroad. The results? Wealthy countries that seemed to be slowing their environmental impact are actually as bad as ever. Sustainable economic development requires pulling off a difficult feat: increasing people’s wealth while also reducing their material impact on the planet. It's not a trick society has mastered yet. But the world is apparently digging itself into a deeper hole than most experts ever imagined.

Fast Company 2013-09-18

The rise of compassionate management (finally)

Don’t look now, but all of a sudden the topic of compassionate management is becoming trendy. A growing number of business conferences are focusing in on the topic of compassion at work. There’s the International Working Group on Compassionate Organizations. There’s the Changing Culture in the Workplace Conference. Then there’s Wisdom 2.0, dedicated to “exploring living with greater awareness, wisdom and compassion in the modern age.”

Harvard Business Review 2013-09-18

Utvecklad metod ger bättre omställning vid ohälsa

Nära hälften, 42 procent, av dem TRR stöttat fann nytt jobb.  Det visar en färsk studie av TRRs utvecklade metod för att stötta uppsagda tjänstemän med upplevd ohälsa på vägen tillbaka till ett nytt jobb. Av de aktivt arbetssökande, uppsagda tjänstemän som söker stöd av TRR får nio av tio nytt jobb, de allra flesta inom sex månader efter uppsägningen. Men för en grupp tjänstemän är vägen tillbaka ofta både mer komplicerad och tidskrävande. Fem till tio procent av tjänstemännen som söker stöd av TRR har fysiska, psykiska eller sociala förutsättningar som hindrar dem på vägen till nytt jobb.

TRR 2013-09-20

Uppdaterat: 2013-09-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem