2012-10-01

Ledarnas omvärldsspaning vecka 39

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Att ledningens ersättning är kopplad till verksamhetens hållbarhet är ovanligt i Sverige. Men världens kapitalförvaltare ser det som en ny het trend, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Män rekryterar män

60 procent av börsbolagen har ingen kvinna i sin valberedning. Det är en orsak till att andelen kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagen står still.

Veckans Affärer 2012-09-25

Facklig marknad

6F ger röst åt vänsterkritik

De fem LO-förbunden i 6 F startar en ny tankesmedja.  De vill ha en mer frejdig samhällskritik som är helt fri från det socialdemokratiska partiet, säger Daniel Suhonen. Han är 33 år och chefredaktör för den socialdemokratiska idétidskriften Tiden. Han kör i gång tillsammans med Victor Bernhardtz, 29, som närmast kommer från Dagens Arena.

Arbetet 2012-09-25

Löneavtal: Lärarfacken tecknar avtal - 4,2 % löneökning 2012

Parterna i lärarlöneavtalsförhandlingarna, SKL på arbetsgivarsidan och lärarnas två fack-förbund på arbetstagarsidan, har enats om en löneökning på minst 4,2 procent i år och minst industrimärket 2013. Avtalet är fyraårigt, och för de två sista åren finns till skillnad från 2012 och 2013 inga siffror fastställda ("sifferlösa"). I snitt uppges avtalet innebära en löneökning på cirka 1 100 kronor per månad för Sveriges lärare. Avtalet gäller retroaktivt från och med den första april i år.

Redeye 2012-09-27

Industrinormen är bruten

Normen för löneökningarna under 2012 har hittills varit skriven i sten. Allt sedan industrins framförhandlade avtal har efterföljarna fått nöja sig med samma 2,6 procent i årlig löneökning. Men i går ändrades bilden. Med läraravtalet etablerades en ny siffra för löneökningstakten 2012 och den var avsevärt högre eller mera precist 4,2 procent. Och till skillnad från andra grupper har lärarna inte betalat de högre löneökningarna med försämringar av andra villkor i avtalet. Bland lärare som levt i tron eller förhoppningen om än mycket högre löneökningar togs uppgörelsen emot med burop och protester, hot om protestmarscher och avgångskrav riktade mot de två fackledningarna.

Arbetet 2012-09-27

Tuff avtalsrörelse väntar

Den kommande avtalsrörelsen kommer att bli tuffare än på länge. Indikationer på att svensk industri tappar fart kan göra läget mindre gynnsamt än förra året, enligt Unionens bedömning. Viktigaste kraven i årets avtalsmatch kommer att bli ökad köpkraft, löneut-veckling för alla samt skärpta regler för övertid.

Kollega 2012-09-27

Uppsägningstvistutredningen överlämnar betänkande

Idag har Livförsäkringsutredningen överlämnat sitt betänkande om förstärkt försäkringstagarskydd (SOU 2012:64). Utredningen har bland annat haft i uppdrag att ta fram ett förslag till lagstiftning om utvidgad flytträtt av försäkringssparande samt att redovisa de för- och nackdelar som förslaget innebär. Utredaren har också haft i uppdrag att överväga vissa andra livförsäkringsfrågor med huvudsakligt syfte att stärka försäkringstagarnas intressen.

Regeringskansliet 2012-09-28

”Stora ändringar i las om förslag går igenom”

Att göra sig av med personal är ganska lätt redan i dag. Att arbetsgivarna eventuellt är felinformerade om rättsläget är inte ett godtagbart skäl för att ändra reglerna, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Eva Nordmark, TCO, och Göran Arrius, Saco.

SvD Opinion 2012-09-28

Allt fler unga går med i facket

Fackföreningsrörelsen har det senaste året fått en ökad tillströmning av unga. Både Handelsanställdas förbund och Unionen har fått en fördubbling av medlemsantalet i gruppen under 25 år.

Sveriges Radio 2012-09-29

Ledarskap

Driv förändring som en svensk

Att leda förändringsarbete hör till var­dagen för de allra flesta CIO:er. Men hur gör man det på bästa sätt? Ska man peka med hela handen, eller är det bättre med den svenska, lite mer försiktiga modellen där man söker delaktighet och konsensus mellan medarbetarna innan man fattar beslut? Det senare, absolut. I alla fall om man får tro forskaren i arbetsvetenskap Margareta Oudhuis. Konsensusledarskap är oöverträffat när det gäller att genomdriva ett lyckat förändringsarbete, och en modell vi bör värna om i landet, menar hon.

CIO 2012-09-24

Stark lärandekultur föder framgång

Kunskapsöverföring är en central fråga för organisationens konkurrenskraft. Framgångs-rika företag bygger en kultur där medarbetare både vill, kan och ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och kunnande till andra. Det menar Anna Jonsson, forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ökade krav på effektivitet och innovationsförmåga och en generation som lämnar arbetsmarknaden. Det är utmaningar som många pratar om.

HRBloggen 2012-09-25

In defense of hierarchies

There is a growing trend among organizational consultants and gurus toward democratic workplaces. Whether they promote flat, matrixed, open or decentralized organizations the message is the same: hierarchies are out-dated and need to be scrapped. The case is compelling. The evidence, however, isn’t as strong as many assert.

Leader Lab 2012-09-26

How to be a modern manager

Is the day of the control freak over? These days, good management is all about empathy and the savvy use of technology, argues UK MD of Regus Steve Purdy. The key to managing in the modern workplace is to forget about control, and think instead about motivation, teamwork, creativity and responsiveness. Then, when it comes to organisation, you need to be constantly on the lookout for new technology that can enable you to transfer information, communicate decisions and activate projects more quickly and cheaply than you ever thought possible.

Management Today 2012-09-26

Lön

Dags att koppla ledningens ersättning till hållbarhet

Att koppla bonus och vd-löner till mer långsiktiga hållbarhetsmål har seglat upp som den hetaste frågan när det gäller bolagsstyrning anser världens kapitalförvaltare. Tanken är att investerare tjänar mer pengar än marknaden generellt genom att investera i företag som har höga ESG-krav. På Stockholmsbörsen är det bara byggbolaget NCC som har någon form av långsiktigt hållbarhetsmål knutet till bonus.

Veckans Affärer 2012-09-25

Karriär & arbete

Nu krävs det mod

Frihet och personligt ledarskap - det förväntar sig 90-talisterna när de tar klivet in på arbetsmarknaden. Det ställer höga krav på företagen.

Computer Sweden Jobb 2012-09-26

Pensionärer vill inte sluta jobba

Allt fler pensionärer fortsätter sitt yrkesliv som företagare. Varje vecka blev 40 pensionärer egna företagare under första halvåret i år och antalet registreringar av enskilda firmor bland 65-plussarna ökade med 22,6 procent jämfört med förra året. 71 procent är män. Det visar en färsk sammanställning från Visma.

SvD 2012-09-27

Most employees plan to stay put, reveals Deloitte global survey

Four out of five employees plan to stay with their organisation over the coming year, a reversal of the situation in 2011 when two-thirds said they were planning to leave, according to a global survey published today by professional services firm, Deloitte. Deloitte’s Talent 2020 report shows that, despite this, nearly one-third of employees are not satisfied with their jobs. In the past 12 months, nearly one in 10 employees have changed jobs (9%), 22% were promoted and 15% have taken new positions with their employer.

HR Magazine 2012-09-27

Study: Generational job seekers not using all their tools

Baby boomers, Gen X and millennials are spending almost all their time job searching online instead of offline. Boomers turn to LinkedIn first, while Gen X and millennials are first using Google and Google Plus.

Workforce 2012-09-28

Ekonomi

Nästan samtliga konfidensindikatorer sjönk något i september

Barometerindikatorn backade en dryg enhet i september, från 96,9 till 95,8. Den indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog såväl tillverkningsindustri som bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar negativt den här månaden. Endast detaljhandeln bidrog positivt. Resultaten från hushållen bidrog negativt.

Konjunkturinstitutet 2012-09-26

Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar

Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde kvartal i fjol. När tillväxten i Europa har stagnerat så har Sverige visat stark motståndskraft. En låg varuimport medförde att utrikeshandeln bidrog till tillväxten andra kvartalet. Både hushållkonsumtion och offentlig konsumtion bidrog svagt till tillväxten medan fasta bruttoinvesteringar stannade av efter ett tillsynes tillfälligt stark första kvartal.

SCB 2012-09-28

”Det blir en svacka i svensk ekonomi”

Fölster spår ekonomisk storm. Svensk ekonomi står inför en nedgång i höst. När Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster i veckan presenterade arbetsgivarorganisationens konjunkturprognos var det väldigt låga tillväxtsiffror de närmaste åren.

SvD 2012-09-30

Övriga trendsignaler

Managing just fine

A new Harvard study explodes the commonly held image of the stressed-out boss, revealing that leaders actually have lower stress levels than lower-ranking individuals, likely because they have greater control over their office lives. “The conventional wisdom is it is very stressful to be the top dog, the CEO or the military general. There are an increasing number of popular press books stemming from the idea that the top dog needs help managing stress,” Lerner said. “Our results indicate that the top dog has less stress as measured by baseline cortisol. That is quite surprising to some people.”

Harvard Gazette 2012-09-24

Hård press knäcker allt fler toppchefer

Volvo PV:s koncernchef Stefan Jacoby har fått en stroke som innebär att han blir borta en tid. För många på ledande positioner i näringslivet är situationen extremt hårt pressad. Ett uppskruvat tempo och känslan av att aldrig kunna koppla av knäcker allt fler. Globaliseringen och teknikutvecklingen gör det möjligt och ibland förväntat att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet.

SvD 2012-09-25

Hörlurarna är den nya dörren på kontoret

Att sätta på sig lurar är räddningen i kontorslandskapet framför allt bland yngre. Fyra av tio 80-talister lyssnar på musik i hörlurar när de behöver vara effektiva på jobbet.

Manpower 2012-09-27

Twitterkonto till låns för skyddsombud

Ett gästkonto för skyddsombud som vill twittra om sin vardag, kan det vara något? Så funderade arbetsmiljöskribenten Nils Östergren och lanserade ett särskilt twitterkonto för skyddsombud. Nu finns också ett motsvarande konto för chefer. Allt började när twittterkontot @skyddsombud blev ledigt. Personen som tidigare haft det avslutade nämligen sitt förtroendeuppdrag och bytte namn. Detta uppmärksammade arbetslivsskribenten och twitterentusiasten Nils Östergren.

Prevent 2012-09-27

Text: Uppdaterat: 2012-10-01

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem