2013-09-30

Ledarnas omvärldsspaning vecka 39

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– En ny undersökning från Ledarna visar att ungefär 125 000 chefer försvinner från arbetsmarknaden de kommande 10 åren. Samtidigt har andelen chefer under 35 år stadigt minskat sedan 2001, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

Dags att förhandla om nytt omställningsavtal igen

De flesta löneavtalen är klara. Nu tas förhandlingarna om nytt omställningsavtal för 750 000 privatanställda tjänstemän upp i oktober. För facket är det viktigt att i ett nytt avtal få garantier om mer kompetensutveckling. Dessutom vill man ha bättre villkor för visstidsanställda samt de som sägs upp på grund av ohälsa. Arbetsgivarna prioriterar nya turordningsregler vid uppsägning och vid företrädesrätt för återanställning.

TCO-tidningen 2013-09-23

Fackens tilläggsförsäkringar mot arbetslöshet driver ned a-kassan

De fackliga tilläggsförsäkringarna, som blivit allt vanligare sedan a-kassans tak sänktes 2007, leder till sänkning av den allmänna a-kassan. Detta drabbar dem som står utanför. Detta framgår av nationalekonomen Jonas Kolsruds doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Forskning.se 2013-09-25

Visstidsbråket hettar till

Fackförbundet TCO hävdar att 65 000 svenskar har varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i längre än fem år och ser det som bevis på att Sverige bryter mot EU:s regler. Nu ger sig Svenskt Näringsliv in i visstidsbråket och påstår att det inte finns några belägg för omfattande missbruk av anställningsformen.

SvD 2013-09-27

Ledarskap

A Manager-Millennial Disconnect

Recent study shows surprising disconnects between what managers think of millennials and what millennials think of managers. Also surprising are what most believe millennials want at work and what they really want.

Human Resource Executive 2013-09-24

Så leder du en agil organisation

Vilken roll får chefer när företagen börjar arbeta i små själv-styrande team? Framför allt att skapa energi och motivation, enligt Jurgen Appelo, författare till boken Management 3.0. "Agilt ledarskap handlar absolut inte om att avskaffa chefer. Det är istället fråga om att forma ett ledarskap som får självstyrande team att arbeta och utvecklas på egen hand", säger Jurgen Appelo.

Computer Sweden 2013-09-26

Lön

Så stort är lönegapet mellan arbetare och tjänstemän

Arbetarnas löner ökar lite mer än tjänstemännens. Men lönegapet är fortfarande 10 000 i månaden. Det visar LO:s nya lönerapport. En tjänsteman hade förra året 33 700 kronor i medellön. Motsvarande arbetarlön var 23 500 kronor.

Lag & Avtal 2013-09-26

Shrinking wage gap will re-shape global business, PwC study finds

The narrowing wage gap between the UK and emerging economies such as China, India and the Philippines will have major implications for business, according to research by PwC. Real wages in the UK and US are projected to rise by a third by 2030. However, in India they are expected to quadruple and in the Philippines grow threefold, the study found. The analysis is based on estimates of average monthly wage levels from the International Labour Organisation (ILO) and projected forward to 2030 using results from PwC's World in 2050.

HR Magazine 2013-09-26

Medianinkomsten har ökat 3,8 procent på fem år

Mellan 2007 och 2012 ökade medianinkomsten med 3,8 procent. Ökningen var större för kvinnor än för män. I var tionde kommun var medianinkomsten 2012 lägre än den var 2007.

SCB 2013-09-27

Karriär & arbete

Fler svenska chefer är nära pensionen

Andelen unga chefer placerar Sverige i EU-botten. Samtidigt blir svenska arbetsledare allt äldre. Dalarna och Gotland har flest chefer nära pensionsstrecket visar Ledarnas framtidsbarometer 2013.

SvD 2013-09-23

Right management survey reports workers put in longer hours than five years

Employees are putting in longer hours than five years ago, according to a poll by Right Management, the talent and career management experts within ManpowerGroup. Nearly four out of five surveyed workers said their organization's employees spend more time on the job since the recession began in 2008. As many as 67% said they are spending "a great deal" more hours at work.

Manpower 2013-09-24

Insights on next generation managers

The face of managers in U.S. companies is changing rapidly, according to a study by Ernst & Young. Members of the Gen Y “millennial” generation (defined by the study as ages 18 to 32) are getting promoted into management roles more quickly than any other generation today. The survey noted that of new managers (those who took on a formal leadership role in the last five years), 87% were Gen Y’s with only 38% being Gen X’s and 19% of the baby boomer generation.

Smartblogs 2013-09-24

Arbetsvillkoren viktigast för kvinnliga chefer

Villkoren för jobbet avgör om kvinnor tackar ja till chefsjobb eller inte, att få möjlighet till barnpassning är mindre viktigt. Det visar en undersökning som tidningen Chef har gjort.

DN 2013-09-24

Många socialchefer överväger att hoppa av

Jobbet är utsatt och arbetsbelastningen hög. Det är några av förklaringarna till att bara var tredje socialchef tror att de är kvar på sin tjänst om tre år. För fjärde året presenterar Vision en socialchefsrapport, i år heter den Mod att planera. Precis som tidigare uppger socialcheferna att de trivs med sitt arbete, med ledarskapet och mötena med andra människor.

Tidningen Vision 2013-09-25

Ekonomi

Euroländernas ekonomi skjuter fart

Euroländernas återhämtning fortsätter. Orderingången till det europeiska näringslivet växte under den gångna månaden mer än på över två år, enligt analysföretaget Markits inköpschefsindex.  Det samlade indexet för såväl industri- som tjänstesektorn steg till 52,1, från 51,5 förra månaden, den högsta siffran sedan juni 2011. Indexsiffran var också högre än vad ekonomerna hade räknat med. En indexsiffra över 50 anses tyda på tillväxt.

SvD 2013-09-23

Studie: Ungdomsarbetslösheten kostar två biljoner kronor

Sedan finanskrisens början beräknas förlusten för samhället för den rekordhöga ungdomsarbetslösheten i EU vara 1 953 miljarder kronor. Undersökningen, genomförd av Viadrinauniversitetet i Frankfurt an der Oder för tyska tidningen die Welts räkning, har beräknat hur mycket varje arbetslös ungdom i EU skulle tjäna om de hade haft jobb i sina hemländer och därmed kunnat bidra till samhällsekonomin.

Europaportalen 2013-09-23

Övriga trendsignaler

Skärpta sanktioner för arbetsmiljöbrott

Företag som bryter mot arbetsmiljölagen kommer att vara tvungna att böta upp till 3 miljoner kronor. Arbetsmiljöverket föreslår nu att böterna ska graderas efter hur allvarlig risken för de anställda är.

TCO-tidningen 2013-09-24

Svenska vd:ar: Detta hindrar klimatarbete

Av 1 000 företagsledare världen över anser en av tre att näringslivet inte gör tillräckligt för att möta världens hållbarhetsutmaningar. De svenska vd:arna upplever klimatfrågan som den viktigaste utmaningen, dock menar de att brist på intresse från investerarhåll och konkurrerande strategiska prioriteringar lägger hinder i vägen.

SvD 2013-09-25

Stora regionala skillnader i andelen ungdomar som påbörjat högskoleutbildning

Universitetskanslersämbetet har kartlagt hur många av landets ungdomar som har gått vidare till högskolan. Av dem som fyllde 24 år under 2012, det vill säga årskullen 1988, har 44 procent börjat studera. Men valet att studera vidare på högskolan påverkas i hög grad av var i landet man bor. I topp ligger, som tidigare år, Stockholmskommunerna Danderyd och Lidingö där tre av fyra börjat studera. Det är även fortfarande långt fler kvinnor än män som går vidare till högskolan.

Universitetskanslersämbetet 2013-09-26

Tretton procent av de svenska företagen har flyttat verksamhet utomlands

Under perioden 2009–2011 har 13 procent av företagen med mer än 100 anställda flyttat verksamhet utomlands. För både industrin och bygg- och tjänstesektorn är det stödverksamhet som flyttats utomlands i störst utsträckning.

SCB 2013-09-27

Det är bråttom att välja en annan väg

Formuleringarna är glasklara. Människan påverkar klimatet, och uppvärmningen är otvetydig. Ändå önskar jag att klimatpanelen skulle ha varit tydligare med att vi är på väg mot en katastrof.

DN 2013-09-28

Uppdaterat: 2013-09-30

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem