2013-01-28

Ledarnas omvärldsspaning vecka 4

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Inställningen till äldre arbetskraft är positivare än för tio år sedan visar en undersökning från Pensionsmyndigheten. Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Mer positiv inställning hos arbetsgivare till äldre arbetskraft

Hur ser arbetsgivare och fackliga representanter på äldre arbetskraft? Det är den centrala frågan i rapporten Arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft, som också rymmer en jämförelse med motsvarande undersökning från 2001. Majoriteten av arbetsgivare och fackliga representanter har i stort en positiv inställning till äldre arbetskraft. Den är mer positiv än för tio år sedan, då en motsvarande undersökning gjordes. Generellt anser arbetsgivare att den högsta åldern för att kunna utföra arbetsuppgifter är 67 år. Men en relativt stor andel, mellan 20 och 36 procent beroende på bransch, anger en ännu högre ålder.

Pensionsmyndigheten 203-01-22

Jämställdhet & diskriminering

Rättvis lön mellan kön Arnholms stora fråga

Maria Arnholm tror att få unga kvinnor vet att en kvinna under sin livstid kommer att tjäna 3,6 miljoner mindre än en jämnårig man. Löneskillnaden mellan kvinnor och män är den största orättvisan bland jämställdhetsfrågorna, anser hon. ”Skillnaden mellan mans- och kvinnodominerade yrken i första hand, men också skillnader i hel- och deltid mellan kvinnor och män har ju varit ett konstant faktum de senaste decennierna. Ingen tycker det är bra, men ändå händer inget”. Därför vill hon i första hand prata om det och upplysa unga kvinnor.

Göteborgs-Posten 2013-01-24

Facklig marknad

Jobbpakten nära en överenskommelse

Förhandlingarna mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om den så kallade jobbpakten, där ungdomar får lägre lön varvat med praktik, är inne i sitt slutskede och en överenskommelse måste vara träffad före den 1 februari. Det säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe till Nyhetsbyrån Direkt.

SvD 2013-01-22

STs förhandlingschef: Minimilöner inget för staten

I flera branscher styrs ingångs­lönerna av kollektivavtalade minimilöner. Men det centrala avtalet inom staten saknar minimilöner. Åsa Erba-Stenhammar tror att det mest är av godo.

Publikt 2013-01-22

Svensk Handel: Vill se ökad lönespridning, avtal enl märke

I de kommande avtalsförhandlingarna med fackförbundet Handels kräver arbetsgivarorganisationen Svensk Handel mer individuell lönesättning med ökad lönespridning, moderniserade arbetstidsregler i partihandeln och ett treårigt avtal som följer industrins normerande avtal, som ännu inte är slutet. Handels kräver löneökningar på 700 kronor i månaden, vilket enligt dem motsvarar ungefär 3 procents löneökningar.

DI 2013-01-24

”Genomför Las-utredningens förslag”

Svenskt Näringsliv säger ja till utredaren Jonas Malmbergs förslag och vill att de genomförs. De anser att det är steg i rätt riktning. Teknikföretagen håller inte med, och kräver en total översyn av Las i stället.

Lag & Avtal 2013-01-24

Almega: Vill ha lokalt anpassade avtal, slopa individgarantier

Arbetsgivarorganisationen Almega vill i den kommande avtalsrörelsen att parterna träffar överenskommelse om ramvillkor, det centrala avtalet, som sedan uppmuntrar lokala parter att anpassa innehållet efter förhållanden på arbetsplatsen.

Avanza 2013-01-24

Unionen: ”Det går vi inte med på”

Det ekonomiska läget är kärvt, menar fackförbundet Unionen. Men några slopade garantilöner kommer man inte att gå med på. ”Självklart påverkas avtalsrörelsen av det ekonomiska läget. Men jag tror absolut att vi kan uppnå reallöner i år. Vi börjar se slutet av konjunkturnedgången”, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

Göteborgs-Posten 2013-01-24

Ledarskap

Transformational leaders and change

Could the next generation of business leaders come from the ranks of music, creative writing, and anthropology? Some business theorists are starting to suggest that they might as transactional leaders start to be exposed as what they are: kings who wear no clothes.

Management-issues.com 2013-01-21

Smarta organisationer bör också vara korkade visar ny teori

Såväl skarpsinne som "dumhet" fyller en funktion i organisationen. Kritisk reflektion och skarpsinne kan hjälpa företag att styra undan kriser, men ibland fyller hederlig dumhet en viktig funktion i att höja effektiviteten i en organisation. Det hävdar Mats Alvesson, organisationsprofessor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i en ny teori om "funktionell dumhet" som publicerats i Journal of Management Studies.

Forskning.se 2013-01-24

Lön

DO synar finansen

En första lönegranskning av finans- och försäkringsbranschen visar att mer än hälften av företagen inte lever upp till diskrimineringslagens krav. Men det finns inga tecken på att branschen skulle vara unik. Nu hotar Diskrimineringsombudsmannen med fler granskningar framöver.

SvD 2013-01-23

Karriär & arbete

Arbetsgivarna kan inte lösa stressen på jobbet

Endast sju procent av de anställda i Sverige uppger att de har stort förtroende för arbetsgivarnas förmåga att kunna hantera stress på grund av för hög arbetsbelastning. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar nyligen genomfört bland anställda och arbetsgivare. Anställda anser också att det är viktigt att arbetsgivaren klarar av att hjälpa sina medarbetare att hantera stress på grund av för hög arbetsbelastning. Nästan tre av fyra anser att det är mycket viktigt.

Länsförsäkringar 2013-01-21

Ny forskning om människors vilja till ansvarstagande på jobbet

Örebroforskaren Helén Stockhult har undersökt vad det är som gör att människor väljer att engagera sig, ta ansvar och göra det lilla extra på jobbet. Helén Stockhults avhandling i företagsekonomi visar att svaret finns i det sociala samspelet och i dialogen mellan människor, men att medarbetares agerande följer ett mer komplicerat mönster än företagslogiken.

Forskning.se 2013-01-22

Ekonomi

World jobless figure to hit record high in 2013, says ILO

The number of jobless people around the world in 2012 was 197 million, and that figure is projected to rise to 200 million in 2013, according to a report published today by the International Labour Organisation (ILO). The report - Global Employment Trends 2013 - found that although the crisis may have started in the developed world, its effects are now being felt strongly in East Asia, South Asia and Sub-Saharan Africa. Long-term unemployment is growing: a third of Europe's jobless have been without work for more than a year, and the report estimated that 39 million people had withdrawn from the labour market.

HR Magazine 2013-01-22

Små förändringar på arbetsmarknaden

I december 2012 var 4 663 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 41 000 personer jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa var 371 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 136,3 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en svag ökning av både antalet sysselsatta och antalet arbetslösa.

SCB 2013-01-24

Männen var vinnarna 2012

”Manliga privatanställda tjänstemän fick fast anställning och högre lön på nya arbetsplatsen i högre utsträckning än kvinnliga tjänstemän”. Trots varsel och nedläggningar måste tjänstemännens arbetsmarknad under 2012 beskrivas som god, nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän fick nytt arbete. Omställningen fungerar väl, även om skillnaden mellan könen är betydande.

TRR 2013-01-24

Fortsatt dystra tongångar när toppchefer spår framtiden

Allt färre företagsledare tror på ökad tillväxt i det egna bolaget det närmaste året. Däremot är det inte längre lika många som tror att världsekonomin kommer att försämras ytterligare, visar PwC:s årliga vd-undersökning som presenteras under World Economic Forum i Davos. Endast 36 procent av de 1 330 intervjuade företagsledarna från 68 länder är övertygade om att deras företag kommer att växa på tolv månaders sikt. Även om siffran har sjunkit de senaste två åren är den inte lika låg som under de båda åren dessförinnan.

Ekonomisverige.se 2013-01-25

Övriga trendsignaler

Svenskarna anser sig mer kreativa än sina kollegor

Resultatet från Manpower Worklife visar att nio av tio svenskar ser sig själva som mycket eller ganska kreativa och tycker det är viktigt att få utlopp för sin kreativitet på jobbet. Två av tre, 66 procent, tycker också att de är mer kreativa än sina kollegor.

Manpower 2013-01-24


Uppdaterat: 2013-01-28

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem