2012-10-08

Ledarnas omvärldsspaning vecka 40

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– I en studie från Stanford University har forskare sökt uppskatta mellanchefers betydelse för företagets produktivitet. Slutsatsen är att de spelar roll och att mellanchefens komptens är viktig, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Avhandling: Gender equality – for the sake of men, the working class and effectiveness?

Issues concerning gender equality are today an integral part of Swedish society. Because of this, even traditionally male-dominated actors are forced to incorporate a focus on gender equality. What kind of tensions may this provoke, and how are these tensions visible in the gender equality policy making of traditionally male-dominated organizations? Against this background, the aim of this dissertation is to analyse how issues of gender equality are “problematized” by three organizations that originate from masculine environments; Män, för jämställdhet, IF Metall  and Rikpolisstyrelsen.

Stockholms universitet 2012-10-04

Facklig marknad

Nu ska Lex Laval utredas

En ny parlamentarisk kommitté ska se över reglerna om utstationering på svensk arbets-marknad. ”Även om Lex Laval bara varit i kraft i två år tycker regeringen att det är lämpligt att utvärdera den”, sade arbetsmarknadsminister Hillevi Engström på en presskonferens i dag, måndag. Regeringen tycker att det är snart inpå, men ändå lämpligt. Riksdagen kanske tycker något annat. Våren 2011 krävde riksdagsmajoriteten att Lex Laval skulle utredas skyndsamt och att resultatet skulle ha presenterats för en månad sedan.

Lag & Avtal 2012-10-01

Små justeringar i las räcker inte

Dagens regelverk innebär att företag som tvingas säga upp en anställd tar avsevärda ekonomiska risker. Det utgör således ett hinder för företagens tillväxt och konkurrenskraft, skriver Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv i en replik.

SvD Opinion 2012-10-02

Arbetsgivarna inom industrin vill helst se treåriga avtal 2013

Teknikföretagen vill ha treåriga löneavtal i avtalsrörelsen våren 2013. Unionen sätter ökade reallöner och skärpta regler för övertid högst på kravlistan. Redan nu säger förhandlingschefen Anders Weihe att han gärna ser treåriga avtal på nytt och motiverar det med att lång planeringshorisont är bra för konkurrenskraften.

TCO-tidningen 2012-10-03

Facket nöjt med statsanställdas avtal

Löneökningar på 2,6 procent och insatser för att minska hot och våld på arbetet. Det innebär avtalen inom staten, som nu är klara. Facken är nöjda. "Vi lyckades med det allra viktigaste, att få ett minsta garanterat löneutrymme inskrivet i det centrala avtalet", säger Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST.

SvD 2012-10-04

Arbetsgivarna för en kampanj mot las

Svenskt Näringsliv anser att anställningsskyddslagen (las) kostar för mycket och utgör ett hinder för företagens tillväxt och konkurrenskraft. Vi delar inte den uppfattningen. Vi anser att det ska kosta att bryta mot las-regler om saklig grund för uppsägning, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Eva Nordmark, TCO och Göran Arrius, Saco i en slutreplik.

SvD Opinion 2012-10-05

Ledarskap

Blivande chefer lär sig för lite om arbetsmiljö

Sex av tio lärare har inte med arbetsmiljö i undervisningen på högskolan och hälften tycker inte att de har tillräckliga kunskaper för att undervisa i ämnet. Det visar en ny undersökning. Prevent, som gjort studien, menar att det finns en risk att många blivande chefer lämnar högskolan utan kunskaper om arbetsmiljö.  Bland ekonomi- och teknikstuderande finns många blivande chefer. Att de riskerar att lämna högskolan utan viktiga kunskaper om arbetsmiljö är oroväckande.

Prevent 2012-10-03

Chefer lyssnar sämre i dåliga tider

Chefers förmåga att lyssna är konjunkturberoende. När arbetslösheten ökar lyssnar che-ferna mindre. Detta enligt en omfattande studie från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Det blir fler chefer som inte lyssnar tillräckligt på sina anställda i dåliga tider.  När den ekonomiska omgivningen blir hotfull tycker kanske många chefer att de inte har tid eller råd att lyssna och ta hänsyn till de anställda. Men i själva verket borde det ju vara tvärt om.

Du&jobbet 2012-10-04

Heavy lifting: Leading in modern times

For a variety of reasons, exercising leadership has become harder in recent years and resisting leadership has become easier. Followers are ascendant, leaders are in decline.  This author calls the change a “seismic shift” and most observers can see it. Most, that is, except perhaps the one constituency that either does not or cannot see the change – the leadership industry. Readers will learn how the shift occurred and how it has caused what the author refers to as a “crisis in leadership.

Ivey Business Journal 2012-10-05

Chefers betydelse för produktiviteten

Det finns lite statistik analys kring chefers på verkan på produktivitet. I en studie från Stanford University har forskarna försökt mäta mellanchefers påverkan på de anställdas prestation. Slutsatsen är att mellanchefers kompetens är viktig. Om en av de tio procent sämsta cheferna ersätts med en av de tio procent bästa ökar exempelvis de anställdas produktivitet med i genomsnitt elva procent. I studien uppskattas att mellanchefens bidrag till produktiviteten motsvarar den genomsnittliga produktiviteten hos 1,75 anställda.

IFN Nyhetsbrev 2 2012

Lön

Finanschefer ligger efter med lönen

Svenska finanschefer tjänar i allmänhet mindre än sina europeiska kolleger, men är ändå inte missnöjda med sina löner. "De är mindre giriga, på gott och ont", säger Eoin Laird, som lett en världsomspännande undersökning för rekryteringsföretaget Michael Page International. Eoin Laird har undersökt CFO-löner världen över. Andelen finansdirektörer i Sverige med en årsinkomst över 1 miljon kronor uppgår till 31 procent.

SvD 2012-10-04

Karriär & arbete

God hälsa krav för att få jobbet

Sjukfrånvaron har blivit ett allt större problem på arbetsplatser enligt chefer. Var tredje chef ställer krav på god hälsa för anställning. Det visar årets Hälsobarometer framtagen av PwC och Riksidrottsförbundet.

SvD 2012-10-02

New Report: Crisis is affecting quality of jobs in Europe

The economic crisis has put into question the EU’s target to create “more and better jobs”. It is clear that since 2008, several member states have seen unemployment rising to record levels, but what about job quality? Did the crisis have an effect on the overall quality of employment in EU countries? This is the question the authors of a new ETUI working paper have tried to answer by measuring for the EU27 recent developments in six areas: wages, non-standard forms of employment, working time and work-life balance, working conditions and job security, access to training and career development, and collective interest representation.

ETUI 2012-10-03

Lund blir ledande på forskning om framtidens arbetsliv

I framtiden är det inte lika självklart att vara ett bestämt antal timmar på arbetet. Sociala medier har gjort sitt intåg och påverkar gamla strukturer. Arbetslivet är i snabb förändring och nu blir Lunds universitets internetinstitut ledande i forskningen om arbetets omvandling. Under året har LUii (Lund University internet institute) fått tio miljoner kronor till ny arbetslivsforskning.

Lunds Universitet 2010-10-04

Squeezed middle management face most pressure at work says Lane4 survey

More than 90% of UK workers believe the vast majority of workplace stress is falling on middle management, which is also filtering down to junior staff, according to a study pub-lished today by business performance consultants Lane4 and conducted by research firm OnePoll. More than two fifths (43%) of the 1,500 employees surveyed admit feeling under pressure at work. Middle management suffers the greatest stress levels, with two in five (39%) under severe stress, reports the study.

HR Magazine 2012-10-04

Almost 70% of employed persons in the EU27 worked in the service sector in 2011

According to the latest Labour Force Survey, almost 70% of employed persons (which includes both employees and self-employed) in the EU27 worked within the service sector in 2011, compared with 62% in 2000. Market services1, such as trade, transportation, financial activities etc. accounted for 39% of persons employed in 2011, while mainly non-market services, such as public administration, education, health etc. accounted for 30%. The industry and construction sector accounted for 25% and agriculture for 5%.

Eurostat 2012-10-05

Varselvågen sprider sig nu över Sverige

En varselvåg sprider sig över hela Sverige och har fått förnyad fart den senaste veckan. Utvecklingen är klart oroväckande, säger Clas Olsson, analyschef på Arbetsförmedlingen. Volvo Bussar planerar att lägga ner sin produktion i Säffle och flytta den till Polen.  390 industriarbetare på Volvo Bussar i Säffle och 230 anställda vid Holmens pappersbruk i Hallstavik. 220 anställda vid Swedwood i Tibro och 650 vid Sony Mobile i Lund.

SvD 2012-10-05

Lifestyle-driven virtual teams: A new paradigm for professional services firms

Social changes in the workforce are leading more and more employees to demand more and more control over how, when, and where they work. The result, which is gaining in-creasing traction, is a rise in lifestyle-driven virtual teams. 24/7? Running to Gate 9? Who needs them.  Especially when forward-looking employers can accommodate the needs and wants of talented, ambitious employees by creating lifestyle-driven virtual teams. This author describes how professional services firms that can make this approach work will make them employers of choice.

Ivey business journal 2012-10-05

Ekonomi

Allt pekar nedåt i svensk industri

Svensk tillverkningsindustri är på väg in i en rejäl svacka. Det visar inköpschefsindex för september. Produktionsplanerna för sex månader framåt försämrades och signalerar nya vinstvarningar från svenska företag. Svenskt inköpschefsindex sjunker ytterligare. Siffran för september hamnar på låga 44,7 vilket är långt från en konjunktur i tillväxt (som ska vara 50,0 och uppåt). Sammantaget ligger inköpschefsindex nu på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008/2009.

SvD 2012-10-01

Riksbankens företagsundersökning: Konjunkturen och priserna viker nedåt

Många svenska företag ser framför sig en svagare konjunkturutveckling. Det visar Riksbankens företagsundersökning i september. Det är framför allt tillverkningsindustrin och byggföretagen som är pessimistiska om framtiden. Det dystrare klimatet och en hård priskonkurrens gör att företagen inom främst tillverkningsindustrin tror att priserna kommer att bli lägre den närmaste tiden. Inom handeln är konjunkturläget bättre men även de företagen märker av en avvaktande hållning bland kunderna.

Riksbanken 2012-10-02

Kraftig ökning av konkurser i höst

Konkurserna fortsätter att belasta det svenska näringslivet. Antalet företag som går omkull har ökat med 11 procent jämfört med förra året. Särskilt illa har läget varit under september. ”Endast under 2009, då finanskrisen var som djupast, hade vi fler konkurser under perioden januari–september”, säger Roland Sigbladh, marknadschef på kreditupplysningsföretaget UC. Värst utsatt under september var storstadsområdena.

Dagens Industri 2012-10-05

Övriga trendsignaler

Svensk vindkraft har nått 7 TWh

Den svenska vindkraftsproduktionen har ökat ytterligare. I dagarna producerades för första gången mer än 7 TWh förnybar el under en 12-månadersperiod. Det innebär att vindkraftenergin skulle kunna försörja alla hushåll i hela Stockholms län med el. Elproduktionen från vindkraften har passerat 7 TWh under den senaste 12-månadersperioden. Det innebär en ökning jämfört med de 6,1 TWh som producerades 2011.

Vindkraftsnytt 2012-10-02

Trögt för ekologiska livsmedel

Ekologiskt är ingen hit i matbutikerna. Varornas andel av den totala försäljningen är liten och ökar inte. De ekologiska varornas andel av den totala livsmedelsförsäljningen ökade inte förra året. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Försäljningen av ekologiska varor ökade visserligen med 3,6 procent i löpande priser, men varornas andel av den totala försäljningen stannade på 4,1 procent, vilket är samma andel som 2010. Kaffe, te och chokladdryck är den varugrupp där den ekologiska försäljningen är som störst.

Market 2012-10-02

Fyra av tio bryter mot IT-policyn på jobbet

Mer än fyra av tio, 42 procent, följer inte alltid IT-policyn på sin arbetsplats. De vanligaste skälen är att man upplever policyn som omodern, att man inte känner till innehållet och att man inte kan utföra sitt jobb om man följer den. Det visar den senaste undersökningen från Manpower Work Life, Sveriges största arbetslivspanel.  En genomtänkt IT-policy borde vara en självklarhet på svenska arbetsplatser i dag. Trådlöst bredband, smarta mobiler och sociala medier gör oss uppkopplade överallt och arbetstid flyter ihop med fritid.

Manpower 2012-10-03

Text: Uppdaterat: 2012-10-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem