2013-10-07

Ledarnas omvärldsspaning vecka 40

Kan en robot ersätta ditt arbete? Hur mycket har Sveriges löner ökat? Vad är viktigast när man söker jobb? Dessa och fler frågor hittar du svar på i Stefan Kummås omvärldsspaning.

Facklig marknad

Företagsnära lönebildning inget hot

Under senare tid har vi kunnat läsa att LO och LO:s förbund anser att s.k. sifferlösa avtal hotar den svenska modellen, bland annat i den rapport som SvD publicerade i förra veckan.  Man kan misstänka att det finns en dold agenda, att LO kanske är ute efter att bevara sin egen roll snarare än att utveckla lönebildningen så att medarbetare och enskilda företag får mer att säga till om.

Almegabloggen 2013-09-30

Finansförbundet säger upp avtalet med BAO

Finansförbundet har på tisdagen sagt upp gällande kollektivavtal med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. ”Skälet är att många arbetsgivare inte har tagit sin del av ansvaret för avtalet. Följden har blivit stora brister i hur löneökningarna fördelats. Dessutom bedömer förbundsstyrelsen att satsningen på lika lön inte kommer att nå målen”, skriver Finansförbundet.

Avanza 2013-10-01

Industrifack kritiskt till sifferlösa avtal

Fackförbundet IF Metall varnar nu för att det inte blir intressant med fleråriga löneavtal, om systemet med sifferlösa avtal gör att många får högre löneökningar än industriarbetarna.

Sveriges Radio Ekot 2013-10-04

Ledarskap

Motstridiga krav på äldreomsorgens chefer

De ska arbeta för kvalitet i omsorgen men också hålla sig inom budget och inte sällan genomföra besparingar. Första linjens chefer inom äldreomsorgen hanterar vad som kallas för ett organisatoriskt hyckleri, enligt en ny avhandling i företagsekonomi vid Helix, Linköpings universitet.

Forskning.se 2013-10-01

Strong leadership undermines performance

Despite considerable evidence that hierarchical organizational structures encourages group-think and hamper innovation, forceful individuals such as Bob Welch, Larry Ellison and the late Steve Jobs are still held up as role models for corporate leadership. But a new paper published in the October issue of the Academy of Management Journal argues that far from pushing their organizations to greater levels of achievement, strong leaders can actively undermine performance thanks to the twin evils of power dependence and the devaluing of subordinates.

Management-issues 2013-10-03

Lön

Paying the price for not training your managers

Coaching and developing others is part of a manager's job. So communicating what performance standards they expect and giving honest and constructive feedback are key skills for any manager. But at the same time, most managers would agree that the traditional system of formal annual performance reviews is at best ineffective and at worst counter-productive. In fact, research has found that nine out of 10 employees believe that their performance appraisals just don't work.

Management-issues 2103-10-01

Så mycket ökar lönerna i Sverige

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet i år uppgick i genomsnitt till 2,0 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,9 procent och för arbetare 2,2 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,0 procent.

DI 2013-10-02

Statliga löneavtal klara

På fredagen fick även tjänstemannafacken och akademikerförbundet Saco-S sina avtal klara med Arbetsgivarverket. Sedan tidigare hade även LO-förbundet Seko gjort upp. Tjänstemannakartellen OFR/S, P, O får 6,8 procent i löneökningar på tre år, i linje med övriga avtal på arbetsmarknaden.

DN 2013-10-04

Karriär & arbete

Detta är viktigast för att få jobb

Erfarenhet är viktigare än utbildning när man söker jobb. Det anser åtta av tio svenska arbetstagare, enligt en ny undersökning. Undersökningen är gjord av bemannings- och rekryteringsföretaget Randstad och bygger på frågor till yrkesverksamma i 32 länder. På frågan om arbetserfarenhet väger mer än utbildning i jakten på drömjobbet svarar 83 procent av de anställda i Sverige ja. Trenden är den samma internationellt: utbildning är viktigt vid jobbsökande, men erfarenhet väger tyngre.

Du & Jobbet 2013-10-01

Ekonomi

Starkt svenskt inköpschefsindex

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 56,0 i september från 52,2 månaden före. Motsvarande månad förra året var inköpschefsindex 44,7. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex ha stigit till 52,5 i september. Indexet är en sammanställning av omkring 200 inköpschefers bedömning av den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Affärsvärlden 2013-10-01

Fler kommuner varnar för kris

70 procent av Sveriges kommuner uppger att de har använt återbetalda försäkringspremier för att bättra på årets resultat. Det visar en enkät som Sveriges Radio har gjort. SKL, Sveriges kommuner och landsting, varnar nu för att fler kommuner kommer att få ekonomiska problem.

SvD 2013-10-01

Riksbankens företagsundersökning: Bättre styrfart i väntan på uppgång

Konjunkturen fortsätter att förbättras, men i långsam takt. Det visar Riksbankens företagsundersökning som gjordes i september. Produktion, sysselsättning och försäljning har överlag ökat något det senaste kvartalet. Samtidigt är företagen ovanligt splittrade i sina bedömningar om rådande konjunkturläge. En mer påtaglig konjunkturuppgång dröjer och väntas nu komma först efter årsskiftet.

Riksbanken 2013-10-01

Övriga trendsignaler

Is your job among the 47% that robots could steal?

Even if you do fancy pants “creative” work, you're not safe from the machines. Beep it and weep: a full of jobs in America are in danger of being “computerized.” What does that mean? Of the 702 (!) occupation types that Oxford researchers Carl Frey and Michael Osborne surveyed, nearly half of them are at risk of being fully automated. Instead of being done by human hands, these gigs could go to the machines. “The automation of these occupations is made possible by big data and advanced sensors,” the authors write, “giving robots enhanced senses and dexterity, allowing them to perform a broader scope of non-routine manual tasks.”

Fast Company 2013-10-01

Uppdaterat: 2013-10-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem