2012-10-15

Ledarnas omvärldsspaning vecka 41

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– En studie visar att ett agilt förhållningssätt och agilt ledarskap spelar stor roll för företagens förmåga att navigera och vara framgångsrika i en omvärld där förutsättningarna snabbt förändras, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Hård kritik mot norsk jämställdhet

Trots att Norge varit först med många grepp, som pappamånader och kvotering av kvinnor i styrelserna för börsbolagen, är landet långt ifrån det jämställdhetens paradis som det framställs. En ny utredning slaktar jämställdhetspolitiken och föreslår en radikal omläggning.

SvD 2012-10-12

Facklig marknad

Staten fick inte sifferlösa avtal

Staten ville ha sifferlösa tillsvidareavtal med alla sina motparter. På samma sätt som staten redan har det med Saco-S. Så blev det inte. ”Men vi kommer fortsätta kräva det”, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom. De nya centrala avtalen är ettåriga och ger löneökningar på 2,6 procent (industrinormen) om inte de lokala parterna kan komma överens om annat. Parterna blev överens lagom till att avtalen löpte ut.

Lag & Avtal 2012-10-09

TCO vill höja inkomsttaket

Tjänstemännens fackliga centralorganisation TCO föreslår en ny arbetslöshetsförsäkring med höjt inkomsttak, sänkt och avdragsgill a-kasseavgift och att försäkringen delas i en breddad allmän och en fortsatt frivillig del.

DI 2012-10-10

Industriföretag vill damma av krisavtal

Samtidigt som varslen blir fler gör försämrad orderingång i industrin att vissa företag vill införa varianter på krisavtalen från 2009 då fack och arbetsgivare kom överens om sänkt lön och sänkt arbetstid, för att behovet av att säga upp anställda skulle minska.

Sveriges Radio 2012-10-10

Facken i handeln samarbetar tätare

Handels och Unionen ska samarbeta tätare. Syftet är att öka den fackliga styrkan genom att uppträda gemensamt. Handels och Unionens nya samarbetsavtal börjar gälla vid årsskiftet. Det är en vidareutveckling av ett liknande avtal som slöts 1992 mellan Handels och dåvarande tjänstemannafacket HTF. ”Vi vill stärka samarbetet mellan förbunden och lyfta detalj- och partihandeln genom att jobba gemensamt”, förklarar Handels andre vice ordförande Tommy Tillgren.

Handelsnytt 2012-10-12

”Märket” ökar löneskillnader

LO-facken krävde 3,5 procent. 450 avtal senare ­visar Arbetets granskning av avtalsrörelsen att industrin fortfarande sätter normen för så gott som alla löneökningar på den svenska ­arbetsmarknaden. Och förhandlarna ligger redan i startgroparna för kommanande uppgörelser.

Arbetet 2012-10-12

Ledarskap

More Coaching, Less Counting

A new study finds only 37 percent of employers think their organization is effective in incorporating career development into the performance-management process, and experts say coaching, feedback and goal setting are all getting less attention than workers require.

Human Resource Executive 2012-10-09

Ökat intresse för friskvård bland chefer

Många chefer anser att friska och hälsosamma medarbetare är bra för varumärket. Var tredje chef uppger att de ställer krav på en god hälsa för anställning. Det visar en under-sökning från PwC och Riksidrottsförbundet.

Kvalitetsmagasinet 2012-10-10

How to build an agile leader

Companies adept at navigating the accelerating change and mounting complexity found in today's business environment are called agile organisations. A 2010 survey conducted by consulting and training firm ChangeWise and research organization the Institute for Corporate Productivity found that the central factor for increasing an organization's agility is the level of agility exhibited by a company's leaders and leadership culture. The implication is that CLOs [Chief Learning Officer] and other leadership development professionals have a crucial role to play in developing organizational agility.

CLOMedia 2012-10-11

Lean ledarskap passar väl in i den svenska chefskulturen

Lean kan beskrivas som en filosofi, ett förhållningssätt och metod som under senare år fått stort genomslag i såväl privat som offentlig verksamhet. Det finns flera framgångsrika exempel på verksamheter där förändringar uppnåtts med hjälp av lean, men det är också många som misslyckas. Flera experter inom området säger att för att uppnå långsiktiga och hållbara resultat räcker det inte att tillämpa några lean-verktyg, utan det krävs också en principiell förändring av synen på chefskap, på styrningen av verksamheten och på medarbetarnas roll.

Sacobloggen 2012-10-12

Lön

Paying for employee honesty

Paying employees more makes them less likely to pilfer shelves or rob the till, according to this study of retail workers, which also found that almost 40 percent of higher compensation could be made up by savings from the reduced theft. Including side effects, such as reduced employee turnover and new-hire training costs, companies could break even or potentially show a net gain by paying their employees more, the authors say. The findings also empirically illustrate how higher wages can help reinforce employees’ honesty and ethical standards.

Strategy+business 2012-10-12

Karriär & arbete

Molntjänster kan ge miljontals nya jobb

Europas nya Eldorado ligger kanske uppe i det blå. Molntjänster kan skapa 2,5 miljoner nya jobb, enligt EU-kommissionens it-ansvariga.

Jusektidningen 2012-10-09

Ökad oro för rekryteringsproblemen: "Snöbollen rullar allt snabbare!"

Energibranschens rekryteringskris blir nu allt mer påtaglig för medlemsföretagen. I en färsk enkät svarar 52 procent att de inte har ett betryggande underlag vid rekryteringar redan idag. Detta bekräftar att rekryteringsfrågan snabbt växer till ett stort strategiskt problem.

Svensk Energi 2012-10-10

Antal varsel ökar

Den totala arbetslösheten har i stort sett planat ut den senaste tiden, och uppgick i slutet av augusti till 389 000 personer, vilket dock är 19 000 fler än för ett år sedan. Den aktuella nivån motsvarar 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Arbetsförmedlingen 2012-10-11

Arbetslösheten väntas öka

Arbetslösheten väntas uppgå till 7,3 procent, ej säsongsrensat, i september, vilket skulle innebära en uppgång från 7,2 procent i augusti. Det framgår av SME Direkts sammanställning av prognoser från nio banker och fondkommissionärer. Prognosintervallet spänner mellan 7,1 och 7,4 procent.  I september 2011 var arbetslösheten 6,8 procent, vilket var upp från 6,6 procent från föregående månad. I augusti i år steg arbetslösheten till 7,2 procent från 7,0 procent i juli.

SvD 2012-10-12

Ekonomi

Antalet företagskonkurser ökade med 20 procent under september månad

Under september månad 2012 försattes 570 företag i konkurs (inkluderat enskilda nä-ringsidkare) jämfört med 474 företag under september 2011, en ökning med 20 procent. Antalet anställda i företag i konkurs uppgick till 3 881 personer jämfört med 1 381 personer september 2011. Inom tjänstesektorn försattes 234 företag i konkurs jämfört med 197 företag september 2011. Inom handeln uppgick antalet konkurser till 132 stycken jämfört med 105 stycken september 2011, en ökning med 26 procent.

Tillväxtanalys 2012-10-10

Kommunsektorn går från höga resultat mot tuffare tider

I år kommer kommuner och landsting att gå mot ett överskott på drygt 18 miljarder kronor tack vare engångsintäkter på 11 miljarder kronor. För år 2013 beräknas resultatet bli 9 miljarder kronor. Det framgår av SKL:s ekonomirapport som presenteras i dag. Enligt de beräkningar som gjorts av SKL:s ekonomer, krävs flera olika åtgärder, statliga tillskott utöver de redan beslutade, effektiviseringar och skattehöjningar för att behålla ett resultat som motsvarar en procent av skatter och statsbidrag fram till 2016.

SKL 2012-10-11

Överraskande låg inflationstakt

Inflationen bromsade in något i september jämfört med månaden innan och landade på lägre nivåer än analytikerna förväntat sig. En ganska stor överraskning, säger SEB-ekonomen Olle Holmgren. Konsumentpriserna steg med 0,4 procent från augusti till sep-tember, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationstakten var 0,4 procent, jämfört med 0,7 procent i augusti. Inflationstakten är den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna de senaste tolv månaderna.

SvD 2012-10-11

Övriga trendsignaler

Vanligt med privat sjukförsäkring

Fler och fler har en privat sjukvårdsförsäkring. Mellan 2007 och 2011 var ökningen 58 procent, enligt branschstatistik. För de flesta rör det sig om en löneförmån som arbetsgivaren har tecknat.

Gefle Dagblad 2012-10-09

Idébaserade rörelser måste förändras i takt med samhället för att överleva

I avhandlingen "Ideology Being Governed: Strategy Formation in Civil Society", har Stefan Einarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, undersökt hur strategier växer fram inom idébaserade rörelser. Avhandlingen är baserad på IOGT-NTO-rörelsen och studerar rörelsens utveckling från 1970 till 2009. Det sägs ofta i den allmänna debatten att civilsamhällets organisationer tappar medlemmar, att de förlorar fokus på sitt ursprungliga uppdrag eller att de inte längre är lika relevanta i dagens samhälle. Flera forskare varnar för denna utveckling då den kan leda till minskad demokrati, inte enbart inom de berörda organisationerna utan även på samhällsnivå.

Forskning.se 2012-10-09

”Mindre klimatoro hos män och äldre”

Män och äldre personer är allmänhet mindre oroliga än kvinnor och yngre för klimatförändringarna, konstaterar en grupp forskare vid Umeå universitet och Försvarets forskningsinstitut, FOI, i en färsk rapport. Forskningen på området är idag samstämmig om att klimatet förändras så att delar av Sverige kommer att få stigande havsnivåer samt fler och mer intensiva värmeböljor, torrperioder och skyfall. I samarbete med FOI har forskare vid enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet genomfört en attitydstudie om hur svenskar uppfattar de framtida effekterna av klimatförändringarna för egen del.

Umeå Universitet 2012-10-12

Text: Uppdaterat: 2012-10-15

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem