2014-01-27

Ledarnas omvärldsspaning vecka 4

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– En undersökning från Ledarna visar att endast 2 av 10 styrelseledamöter i svenska bolag är kvinnor, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

– Behovet av ökad jämställdhet lyfts också på årets World Economic Forum. Där presenteras en rapport som visar på ett starkt samband mellan länder som är mest framgångsrika med att minska klyftan mellan könen, och de som är mest ekonomiskt konkurrenskraftig, berättar Stefan.


Jämställdhet & diskriminering

Too few women in leadership positions across the EU

A new report from the European Commission looks at the number of women in leadership positions in the European Union. While the Commission points to the evidence that more women are reaching top positions, it underlines the fact that more needs to be done to tackle a significant disparity across EU Member States. It says the under-representation of women in corporate decision-making represents a significant economic cost to companies and to the economy as a whole.

Eurofound 2014-01-20

Developing women leaders is key to driving economic growth and business success

ManpowerGroup's annual Talent Shortage Survey revealed that of the 35% of employers struggling with talent shortages globally, only 24% are seeking to recruit from alternative talent sources and only 2% of these are actively recruiting women. Data from the World Economic Forum suggests a strong correlation between countries that are most successful at closing the gender gap, and those that are the most economically competitive. The research found that the companies with a high percentage of female employees, particularly in board positions, fare better than competitors.

Manpower 2014-01-22

2 av 10 styrelseledamöter kvinnor i svenska företag

En färsk kartläggning från Ledarna och affärsinformationsföretaget Bisnode visar att enbart 2 av 10 styrelseledamöter är kvinnor i svenska bolag. Sämst kvinnlig representation i bolagens styrelser finns i Jönköpings län, medan Gotland har högst andel.

Ledarna 2014-01-23


Facklig marknad

TCO kampanjar för partsmodellen med hjälp av en amerikansk film

Filmen, Like a Swede, har på ett par dagar fått 63 000 visningar. Glädjande siffror tycker projektledaren Ana Esteban som förvånats över att den även fått många klick utomlands.

TCO-tidningen 2014-01-21


Lön

Female graduates demand smaller salaries than men

Female graduates request lower starting salaries than male graduates when looking for their first job, a vacancy website has found. Analysis of salary requests made by almost 500,000 graduate job seekers between 2003 and 2013 on Graduate-jobs.com revealed the trend has remained the same for the past ten years. The difference between the wage expectations of males and females in 2013 was £1,438. On average, men requested £20,219 a year while women asked for £18,781.

HR Magazine 2014-01-22


Karriär & arbete

Fortsatt mardröm på jobbmarknaden

Fem år har gått sedan den globala finanskrisen tog strypgrepp på arbetsmarknaderna. Svag ekonomisk uppgång har lett till nytt hopp. Men det är inte läge för några glädjeskutt: mardrömmen på världens arbetsmarknader fortsätter, enligt ILO.  Internationella arbetsorganisationens globala jobbrapport, som släpptes på måndagen, lär få många att dra en djup suck.

SvD 2014-01-20

Industrijobb lockar inte efter 65

Mer än hälften av industriarbetarna kan inte tänka sig att arbeta efter 65 års ålder, enligt en ny undersökning. Allt fler säger att de vill fortsätta jobba efter fyllda 65 år. Men för privatanställda arbetare går utvecklingen åt motsatt håll. En ny undersökning som pensionsbolaget AMF låtit göra visar att 51 procent av industriarbetarna inte kan tänka sig att arbeta efter 65 år ålder, jämfört med 43 procent för allmänheten.

Du & Jobbet 2014-01-21

Fler är redo att anställa

Majoriteten av svenska företagsledare är optimistiska om den makroekonomiska utvecklingen i år. Som första åtgärd räknar de med att öka den egna personalstyrkan, men framtidstron räcker inte till offensiver på nya marknader eller nya produkter.

DI 2014-01-21

Färre sägs upp i staten

Antalet uppsägningar senaste halvåret och förväntningar på kommande övertalighet minskar hos de statliga arbetsgivarna. Fyra av tio myndigheter myndigheter uppger att det är svårt att hitta lämpliga sökande till lediga jobb.

Publikt 2014-01-22

Antalet tidsbegränsat anställda fortsätter att öka

I december 2013 var 4 680 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 137,2 miljoner per vecka. För säsongrensade data är trenden fortsatt positiv för antalet och andelen sysselsatta medan trenden för antalet och andelen arbetslösa endast uppvisar små förändringar.

SCB 2014-01-23

Flexibel arbetstid lockar fler att förlänga arbetslivet

Var tredje person kan tänka sig att skjuta upp pensionsdagen om jobbförutsättningarna är de rätta. Inställningen till ett förlängt arbetsliv är positivt bland många svenskar i åldersgruppen 50 år och äldre, förutsatt att de själva kan påverka deras arbetssituation när pensionsdagen börjar närma sig. Det visar undersökningen Manpower Work Life.

Computer Sweden 2014-01-24


Ekonomi

Stockholmskonjunkturen: Högsta tillväxttakten sedan 2010

Stockholm visar ett starkt tredje kvartal. Försäljningen i privat sektor når den högsta tillväxttakten sedan 2010 samtidigt som lönesumman fortsätter att växa. Även befolkningen och bostadsbyggandet ökar. Det framgår av den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Stockholm Business Region 2014-01-20

Deflationsspöket lurar i kulisserna

Deflationsspöket lurar i kulisserna - åtminstone sedan Europeiska Centralbanken i november förra året överraskande sänkte styrräntan och flaggade för långvarigt låg inflation. Nu varnar också Internationella Valutafonden för deflation i eurozonen och uppmanar ECB att hålla fast vid en ultragenerös penningpolitik.

SvD 2014-01-21


Övriga trendsignaler

Check-app för arbetsmiljö

Prevent bygger en mobil applikation för bemanningsbranschen, på initiativ från Beman-ningsföretagen. Appen ska göra det enklare att utföra riskbedömning av arbetsmiljön hos kunden samt att spara resultaten i företagets system.

Bemanningsföretagen 2014-01-21

Five things on the Millennial wish list

Quantifying the Millennial zeitgeist has captivated academics and the media alike. And yet, despite the extensive coverage on the subject, I think we’re all still struggling to define what this generation actually wants. Facebook might tell us what they “like” and Spotify what they listen to … but as a leader of a major international organization with more than 200,000 employees, I’m particularly interested by their expectations for their careers. And therein lies the question: what does the Millennial generation want to be when it grows up? A new survey of Millennials (born January 1983 onwards), conducted globally by Deloitte Touche Tohmatsu Limited provides some fascinating insights.

World Economic Forum 2014-01-23

Uppdaterat: 2014-01-27

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem