2013-10-14

Ledarnas omvärldsspaning vecka 41

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Företagens sätt att säkerställa tillgång på kompetens kommer att behöva ändras, menar Deloitte. Kompetensen måste söka i vidare cirklar och dessa medarbetare kommer i minskande omfattning att vara direkt anställda i företagen, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Deloitte forecasts a global shift in talent management

Global companies are seeing a dramatic shift away from the classical employment model of hiring full-time employees to work a typical 9 to 5 hour shift to a new collaborative, transparent, technology-enabled approach. Jeff Schwartz, Global Leader for Marketing, Eminence, and Brand Human Capital, DTTL says: Global business leaders will need to rethink their approach to talent beyond the balance sheet (talent employed directly by a company), and focus on talent in joint ventures, contracting relationships, freelance workers, and a new category: open source talent.

Global Talent Strategy 2013-10-08


Jämställdhet & diskriminering

Lönegapet ökar mellan kvinnor och män

Sedan finanskrisen har lönegapet mellan kvinnor och män ökat i Europa. Det visar forsk-ningen, säger Jill Rubery som är arbetsmarknadsprofessor vid universitet i Manchester.

Sveriges Radio 2013-10-11

Bara 16 av 231 börsbolag leds av kvinnor

Valberedningarnas jobb är snart i gång på allvar. Även om antalet kvinnor på ledande positioner i näringslivet fortfarande är skralt har trots allt ytterligare fyra börsbolag fått en kvinnlig vd efter sommaren.

SvD 2013-10-12

Facklig marknad

Förhandlingar om vad som ska gälla vid uppsägningar

Fack och arbetsgivare årterupptar nu förhandlingarna om vilka regler som ska gälla när ett företag vill säga upp personal. Arbetsgivarna vill att kompetens ska väga tyngre än anställningstid. Fackets viktigaste motkrav är mer kompetensutveckling till de anställda.

Sveriges Radio 2013-10-08

Almegas syn på framtidens kollektivavtal

När avtalsrörelsen nu är över vill arbetsgivarorganisationen Almega gå vidare med parts-samarbeten för vad de kallar framtidens kollektivavtal. Hörnstenarna är lönebildningen och hur omfattande kollektivavtalet skall vara enligt Almegas VD, Jonas Milton.

TCO-tidningen 2013-10-10

Facken varnar för enklare regler

Minskad regelbörda för företagen kan få oacceptabla konsekvenser för arbetstagarna. Den varningen skickar de fackliga organisationerna LO, TCO och Saco i ett gemensamt brev till statsminister Fredrik Reinfeldt inför EU-toppmötet i slutet av oktober, där förslagen om de små och medelstora företagens förenklade regelbördor ska diskuteras.

Gefle Dagblad 2013-10-10

Transportarbetareförbundet vill lagstifta om kollektivavtalet

Transportarbetareförbundet vill nu att staten griper in och lagstiftar om kollektivavtalet för att komma till rätta med lönedumpningen i branschen

Sveriges Radio 2013-10-12

Strid om löner och jobb i Europafacket

Flera förbund i Europafacket vill ha en EU-lag om minimilöner. Nordiska fack säger nej. Men de är inte alltid överens om EU:s framtid. TCO vill att Sverige är med och betalar för nya jobb i Grekland och andra krisländer. LO gillar inte den idén. Om ett par veckor ska Europafacket försöka enas om en krisplan för EU.

Kommunalarbetaren 2013-10-12

Ledarskap

Därför är din chef avgörande för hälsan

Den arbetsrelaterade ohälsan ökar kraftigt i Sverige. På seminariet Healthy Business under tisdagen möttes hälsoexperter och svenskt näringsliv fi en diskussion om arbetsgivarens roll för att förebygga sjukdom. Psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Det är framför allt bland kvinnor mitt i livet som den psykiska ohälsan ökat kraftigt. Inför världsdagen för psykisk ohälsa på torsdag möttes hälsoexperter och svenskt näringsliv på Nalen i Stockholm för att prata om hur chefen kan påverka medarbetarnas hälsa och välmående, och i förlängningen förbättra anställdas produktivitet.

SvD 2013-10-08

Bra stämning på jobbet gör chefen bättre

En chef som vill inspirera och motivera sina medarbetare får stort stöd av att de anställda har bra relationer till varandra. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet. Allt fler chefer vill vara bra förebilder för att skapa positiva attityder och välmående på arbetsplatsen. Men hur de anställdas relationer till varandra ser ut och hur lång tid en chef leder en arbetsgrupp är viktiga delar för att skapa ett bra arbetsklimat.

Prevent 2013-10-10

Anställda tar för givet att chefen bryr sig

Ny forskning visar att omtänksamma chefer som hjälper sina medarbetare att lösa problem såväl i deras privatliv som på jobbet inte kan förvänta sig vare sig tacksamhet, lojalitet eller engagemang i gengäld.

IMD 2013-10-10

Karriär & arbete

Akademisk examen allt viktigare för arbetsgivare

Betydelsen av en akademisk examen har blivit allt viktigare. Hälften av Sveriges personalchefer säger att en akademisk examen har ökat i betydelse de senaste tio åren. Bara 15 procent uppger att behovet av en akademisk utbildning har minskat. Det visar Poolias Kompetensindikator som bygger på telefonintervjuer med 500 personalchefer.

Poolia 2013-10-07

Engaged workplaces are engines of job creation

Gallup's just-released State of the Global Workplace report shows that worldwide, engaged employees are almost twice as likely as those who are actively disengaged to report that their companies are hiring new people or expanding the size of their workforces. By contrast, actively disengaged employees report that their companies are letting people go at rates almost three times that of the engaged population. The bad news is that only 13% of employees are engaged in their jobs -- that is, emotionally involved in and committed to their work -- according to Gallup's 2011-2012 study of employees in 142 countries worldwide.

Gallup Business Journal 2013-10-08

Ekonomi

Större osäkerhet inför 2014

Osäkerheten inför 2014 har ökat. Det konjunkturindex som presenterades i samband med Teknikföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet indikerar att produktionsnivån under tredje kvartalet kommer att öka något jämfört med andra kvartalet.

Teknikföretagen 2013-10-07

Ingenjörer ser ljusning i ekonomin

Varselvågen har brutits och tillväxten ökar, om än marginellt, enligt Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport. I konjunkturrapporten, som släpptes på tisdagsförmiddagen, ser Sveriges Ingenjörer små tecken på ljusning i ekonomin. Detta trots att den svenska indu-strin har en pressad tillvaro med låg internationell efterfrågan. Reallönerna har ökat, skatterna har blivit lägre och fler människor är i arbete. Hushållen konsumerar Sverige ur krisen och varselvågen har brutits, står det i rapporten.

Ingenjören 2013-10-08

Ökad sysselsättning i sikte

En vändning av konjunkturen till det bättre kan vara nära. Nu är det nästan dubbelt så vanligt att arbeta på ett företag som planerar att nyrekrytera än som spår uppsägningar. Personalchefsindex når de högsta nivåerna på över ett år.

SvD 2013-10-09

SKL: Skattehöjningar behövs

Sveriges kommuner väntas redovisa ett överskott på 12 miljarder kronor i år. För lands-tingen blir det i stället ett minus på 2 miljarder kronor, visar siffror från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Enligt SKL:s ekonomer behövs det både statliga tillskott och skattehöjningar framöver, för att bibehålla en god ekonomi. Nästa år bedömer SKL att resultaten faller till fem miljarder kronor för kommuner och landsting sammantaget.

SvD 2013-10-10

Övriga trendsignaler

Unga konsumerar allt mer nyheter

Nyhetskonsumtionen bland unga har ökat. Men de hittar dem inte i papperstidningar. Mobilen är den kanal där ungas nyhetskonsumtion ökat mest. Det visar nya siffror från Statens medieråd. Den vanligaste nyhetskällan är tv, förutom för gruppen 17 till 18-åringar som får merparten av sina nyheter från mobilen.

Medievärlden 2013-10-07

Vuxnas färdigheter står sig väl internationellt

Sverige ligger totalt sett över genomsnittet för de deltagande länderna i den internationella jämförelsen PIAAC när det gäller läsning och räkning och högst när det gäller problemlösning med hjälp av dator. Samtidigt är skillnaderna stora i befolkningen. En ganska stor del ligger på låg nivå inom dessa kunskapsområden.

SCB 2013-10-08

Forskarstudie underkänner europeisk krispolitik

Finanskrisen har använts av europeiska politiker för att riva ned EU:s sociala dimension, menar tre forskare på Europafackets utredningsinstitut i en ny studie.

Europaportalen 2013-10-08

Tekniken suddar ut gränsen mellan jobb och fritid

Allt fler är ständigt tillgängliga via jobbmobilen eller e-post, även när vi inte är på jobbet. Konstant uppkoppling gör att många aldrig känner sig helt lediga, men ändå saknas det regler och rutiner på många företag kring vad som förväntas i form av tillgänglighet.

Cap Design 2013-10-09

Uppdaterat: 2013-10-14

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem