2012-10-22

Ledarnas omvärldsspaning vecka 42

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– En studie från PEW Research i USA visar på omkastade könsroller. Den vikt unga kvinnor lägger vid att ha ett välbetalt yrke eller karriär överträffar de unga männens. Två tredjedelar av kvinnorna 18-34 år sätter karriären högst på prioritetslistan, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Facklig marknad

LO-förbunden gör gemensam sak om låga löner

Samtliga 14 LO-förbund kommer att gå fram gemensamt i den kommande avtalsrörelsen. Det sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vid en pressträff på måndagen. LO har enats om att avtalsområden med lägre genomsnittlig lön än industriarbetarna, motsvarande 25.000 kronor i månaden, ska få löneökningar med samma krontalsbelopp som industriarbetarna. De med löner på mer än 25.000 kronor får sina sina löneökningar uttryckta i procent och de under ska sedan få samma löneökning i krontal.

DI 2012-10-15

Rekordlångt avtal för arbetare i bemanningsbranschen

Sju månader långa förhandlingar ledde till 2012 års längsta kollektivavtal. Bemanningsföretagen träffade den 17 oktober kollektivavtal på tre år med samtliga 14 LO-förbund. Löneökningarna följer övriga avtal på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv 2012-10-18

Ledarskap

Report: People management propels profits

Although some organizations have cut corners when it comes to investing in talent, a survey of top-performing companies has found that's not the best way to boost the bottom line. Companies with stronger people-management capabilities consistently record remarkably stronger financial performance, the report, "From Capability to Profitability: Realizing the Value of People Management," by the Boston Consulting Group and World Federation of People Management Associations, has found. Revenue growth was 3.5 times higher and profit margins were 2.1 times higher that those of companies with poor people management skills, the report found.

Workforce 2012-10-15

Tummen upp för social återkoppling

Att använda sociala medier för feedback har anammats av amerikanska företag och är sakta men säkert på gång även i Sverige. En fördel är att jobbprestationer blir synliga för fler på företaget än bara chefen. Vi har äntligen gått ifrån det gamla systemet med utvecklingssamtal och papper-i-en-låda till att allt händer här och nu. Det bästa är att det är feedback som drivs av oss själva genom att vi definierar olika mål och interagerar med kollegor för att nå målen.

Prevent 2012-10-18

Lön

66% - Young women now top young men in valuing high-paying career

In a reversal of traditional gender roles, young women now surpass young men in the importance they place on having a high-paying career or profession, according to survey findings from the Pew Research Center. Two-thirds (66%) of young women ages 18 to 34 rate career high on their list of life priorities, compared with 59% of young men. The past 15 years have also seen an increase in the share of middle-aged and older women who say being successful in a high-paying career or profession is "one of the most important things" or "very important" in their lives.

PEW Research 2012-10-17

De höga vd-lönerna är marknadsmässiga

Företagsledarnas höga löner orsakar mycket debatt. Är de verkligen rättfärdigade? Professor Clas Bergström har gått igenom den senaste forskningen och hans svar är ja. Lönerna är nödvändiga för att kunna rekrytera och motivera de bästa.

Personal & Ledarskap 2012-10-19

Karriär & arbete

Forskarsstudie: Högutbildade arbetar längre

Det skiljer stort mellan olika yrkesgrupper när det gäller att arbeta efter 65 år. Dubbelt så många läkare fortsätter jämfört med sjuksköterskor. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet. Vilka väljer att jobba kvar efter 65 när möjligheten finns? Läkare, lärare och ingenjörer jobbar kvar i högre utsträckning. Undersköterskor, anställda inom kök, tvätt och städ, och andra med lägre krav på formell utbildning, väljer att gå tidigare.

Du&jobbet 2012-10-15

Varselvåg i byggbranschen

Varslen i byggbranschen tredubblades i september och storvarsel har nyligen lagts på NCC och Skanska i både Stockholm och Skåne. Men inte i Göteborg.

Göteborgs-Posten 2012-10-15

Ljus framtid enligt svenska CFOer

Trots kris i Europa ser svenska CFOer ljust på framtiden. Nästan en tredjedel uppger att de avser att rekrytera under 2012. Det visar en undersökning från Michael Page International. Den årliga underökningen Global CFO Barometer 2012 från Michael Page International visar tydligt att CFOer över hela världen har påverkats av det försämrade ekonomiska klimatet. Däremot tycks svenska CFOer se ljusare på framtiden än sina europeiska kollegor.

Ekonomisverige 2012-10-16

Telia sparkar 2.000

Ska ändra arbetssätt Telia Sonera ska spara två miljarder kronor under de närmaste två åren. Det innebär att 2.000 tjänster försvinner, enligt delårsrapporten.

SVT 2012-10-17

Tecken på en svagare arbetsmarknad

I september 2012 var 4 680 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Andelen arbetslösa var 7,4 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period 2011. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,9 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att den positiva trenden för antalet sysselsatta har försvagats, samt att antalet arbetslösa ökar.

SCB 2012-10-18

Unga föredrar eget framför anställning

Fyra av tio unga svenskar föredrar eget företag framför anställning - men samtidigt är mindre än 1 procent företagare. Det visar Ungdomsbarometern 2012, som också slår fast att svenska ungdomar är tillfreds med livet, trots allt.

SvD 2012-10-18

Varselvågen når tjänstemännen

Den vikande konjunkturen börjar nu även drabba tjänstemännen. Antalet som söker stöd hos Trygghetsrådet ökar snabbt och facket Unionen får in ungefär 30 procent fler förhandlingar om nerdragning.

DI 2012-10-18

Fler tjänstemän får fast anställning och högre lön

Under årets första nio månader sökte 11 960 tjänstemän stöd hos TRR – 3 730 fler än under motsvarande period ifjol. Den sviktande konjunkturen till trots måste arbetsmark-naden för tjänstemän beskrivas som god då nio av tio aktivt arbetssökande fått nytt jobb. Andelen som får fast anställning har ökat från 66 till 70 procent, dessutom har andelen som får högre lön på sin nya arbetsplats ökat från 29 till 31 procent.

TRR 2012-10-18

Nytt centrum för arbetsmiljö

Arbetsmiljöforskare vid Lunds och Göteborgs universitet går samman och bildar ett kompetenscentrum för arbetsmiljö. Att föra forskning närmare praktiken är ett viktigt syfte.  Vi vill att befintlig kunskap kommer till nytta, men vi vill också utveckla ny kunskap där det finns luckor. Att anpassa den kunskap som finns så den funkar i olika branscher och företag är ett annat viktigt område, säger Maria Albin, överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Prevent 2012-10-19

Ekonomi

Svenskarnas framtidstro ökar

Fler började under det tredje kvartalet tro på att ekonomin - både deras egen och landets ekonomi i stort - är på bättringsvägen. Det visar en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Den ökade optimismen kopplas till löften om politiska satsningar från regeringen och oppositionen. Framförallt personer yngre än 29 år har blivit mer positiva kring ekonomin. Rapporten från SKI kopplar det till att ungas sysselsättning blivit en mycket debatterad fråga, och att de kanske därför väntar sig resultat.

SvD 2012-10-15

Lägre löneökningar och ränta kan ge fler jobb

De närmaste åren präglas av hög arbetslöshet och låg produktivitetstillväxt i näringslivet. Löneökningar på central och lokal nivå väntas sammantaget uppgå till i genomsnitt 3 procent per år 2013 – 2015 och arbetslösheten minskar till 7 procent först 2015. Konjunkturåterhämtningen skulle snabbas på om lägre löneökningar backades upp av en sänkt styrränta. En snabbare nedgång i arbetslösheten försvåras dock av ökade problem för företag att hitta arbetskraft med rätt kvalifikationer. Den bedömningen gör Konjunkturinstitutet i Lönebildningsrapporten.

Konjunkturinstitutet 2012-10-17

Övriga trendsignaler

How hard do executives really work today?

Certainly things must have been different 50-60 years ago. Without email, people left work at work. Right? Not really. According to a 1954 Fortune story titled "How hard do executives work?" executives have always thought they were working harder than anyone else in history. Intriguingly, 1950s sorts and our current crop of workers complain about very similar things.

Forbes 2012-10-16

Sveriges treåringar redan vana nätanvändare

Internetdebuten kryper allt längre ner i åldrarna. Hälften av alla treåringar är ute på nätet i dag. Barnen är den grupp som ökat närvaron mest på internet det senaste året, enligt den årliga rapporten ”Svenskarna och Internet” från stiftelsen.SE. 16 procent av treåringarna är ute på nätet varje dag. De sitter inte vid en dator och surfar runt på egen hand. Föräldrarna väljer videoklipp eller enkla barnspel som de får använda på mobilen eller surfplattan. Det senaste årets snabba ökning bland småbarnen hänger ihop med genombrottet för mobilt internet.

Sydsvenskan 2012-10-18

Text: Uppdaterat: 2012-10-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem