2013-10-21

Ledarnas omvärldsspaning vecka 42

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Lönespridningen i samhället ligger still. Jobbchanserna minskar redan vid 50. Motiveras människor bättre av risken att förlora något än att få något? Det är lite av det du kan läsa om i veckans omvärldsnyheter, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

EU-utskott kräver kvinnokvotering

Två utskott i EU-parlamentet stödjer med stor majoritet EU-förslaget att kvotera in kvinnor i europeiska bolagsstyrelser. EU-parlamentets jämställdhets- och rättighetsutskott gick på måndagen på kommissionens linje och ställde sig bakom ett förslag att kvotera in minst 40 procent kvinnor i bolagsstyrelserna i de runt 5000 börsnoterade företagen i EU till 2020. Röstsiffrorna blev 40 för, nio mot och två som avstod.

Europaportalen 2013-10-14

Mångfaldsbarometern 2013: fler är positiva till mångfald – de mest negativa ökar mest

Andelen som är positiva till mångfald i det svenska samhället har kraftigt ökat mellan 2012 och 2013 och utgör en klar majoritet, knappt 74 procent. Samtidigt är andelen med extremt negativa attityder större än någonsin, nära 6 procent. Det visar Mångfaldsbarometern, den årliga studie som undersöker den svenska befolkningens attityd till etnisk mångfald. med extremt negativa attityder större än någonsin, nära 6 procent.

Forskning.se 2013-10-15

Facklig marknad

Svenska fack går emot EU-förslag om arbetsmiljöregler

De svenska facken vill att regeringen stoppar EU-kommissionens förslag om att begränsa skyddet för anställdas hälsa och säkerhet i företagen. ”Det är en oroväckande och provocerande utveckling”, säger Johan Danielsson som arbetar med EU-frågor på LO.

Kommunalarbetaren 2013-10-14

Hon fortsätter verka för sifferlöst

Arbetsgivarverket kommer att fortsätta arbeta för att lönebildningen ska ske lokalt. Men steget över till ett sifferlöst avtal måste ske i samförstånd, enligt Arbetsgivarverkets för-handlingschef Monica Dahlbom. ”Man kan inte forcera fram den tilltron till varandra.”

Publikt 2013-10-14

Utstationering splittrar EU:s arbetsmarknadsministrar

EU-ländernas arbetsmarknadsministrar kunde inte komma överens om nya regler för utstationerade arbetare. Tisdagens EU-möte i Luxemburg mellan medlemsländernas arbetsmarknadsministrar, där Elisabeth Svantesson (M) gjorde sin EU-debut, utmynnade inte i någon lösning på den kontroversiella frågan om utstationering av arbetare.

Europaportalen 2013-10-16

Ledarskap

Entitlement Issues

Character traits associated with entitled workers, such as an aversion to critical feedback, suggest they are more likely to create trouble on the job than their co-workers, new academic research shows. The study, which involved two surveys of full-time employees, compared responses between participants found to exhibit psychological entitlement and their co-workers. In both surveys, employees with higher levels of entitlement rated supervisors as more abusive than other workers with the same supervisor.

Human Resource Executive 2013-10-16

Middle managers key to developing future leaders

More than 90% of senior leaders see middle managers as critical for identifying, encouraging and supporting the development of future leaders, according to a report published by Sheffield Business School. The study, Closing the learning gap: From chief executive vision to middle management reality, also found senior leaders think middle managers should have more control over the training budget.

HR Magazine 2013-10-16

Only one in 10 have innate management talent

Good managers are born, not made, but when people without this ability are promoted into management roles they use manipulation and politics to get by, often with devastating effects on employee engagement, says the CEO of global research company Gallup Consulting.

HR Daily 2013-10-16

Boss’s day survey finds how workers really feel about their managers

The Workforce Institute at Kronos conducted an online survey with Harris Interactive that explored attributes of the best managers; employees preferred form of recognition; and the management-speak phrases that employees find the most annoying. Some findings are that an overwhelming majority of employees (69 percent) of employees believe their managers set a good example and that given the choice between a manager who is a high achiever but demanding, or a manager who is nice but ineffective, 75 percent of employees with managers would choose the high achiever.

TLNT 2013-10-17

Lön

Lönsamt läsa till yrke med hög lönespridning

För att en bibliotekarie inte ska förlora på sitt utbildningsval krävs det ett extra lönepåslag på en halv procent per år, utöver den ordinarie löneökningen. Och det genom hela yrkeslivet, visar nya siffror som Saco presenterar i dag. Om din utbildning ska löna sig krävs det att du kan göra lönekarriär. Då måste lönespridningen, skillnaden mellan de som tjänar minst och mest, inom yrket vara stor, visar Sacos studie som presenteras på tisdagen.

Saco 2013-10-15

Lönespridningen ligger still trots ökad individuell lönesättning

Många läser tidningarna och tror att löneskillnaderna har ökat, men lönespridningen i samhället som helhet har legat stilla under 2000-talet.

TCO-tidningen 2013-10-16

To motivate people, can it really be better to take away than to give?

Finding that motivational sweet spot, explains Kelly Goldsmith, Assistant Professor at Northwestern University's Kellogg School of Management, requires providing people with effective incentives.  So far so good.  What is the best way to do this?  Precisely the opposite of what most firms - and most managers - are doing, she claims.

Compensation Cafe 2013-10-18

Karriär & arbete

Så präglar ditt sociala nätverk din karriär

Vad är det som avgör vem som får jobbet? Trots rätt utbildning, kontakter och en aktiv sida på Linkedin hamnar vissa utanför i karriärsracet. Det undersöks i en ny avhandling från Linköpings universitet.

Forskning.se 2013-10-14

Karriär i fokus för ny rapport

Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men dåliga karriärmöjligheter. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten "Jobbet och karriären – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?" är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

SKL 2013-10-14

Jobbchanserna minskar redan vid 50 år

Åldern är ett hinder för att få ett nytt jobb redan vid 50 år. Det tycker närmare var fjärde i Du&jobbets undersökning. Åldersdiskrimineringen i arbetslivet verkar börja på allvar vid fyllda 50. Åtminstone om man får tro de som besvarat Du&jobbets enkät.

Du & Jobbet 2013-10-15

De fastnar mest i restaurangjobb

Jobb på restaurang är för många unga en språngbräda in på arbetsmarknaden. Men unga med utländsk bakgrund blir oftare kvar på krogjobben jämfört med unga med svensk bakgrund, visar en migrationsstudie gjord av forskare vid Linköpings universitet.

Forskning.se 2013-10-15

En av fyra kan tänka sig längre arbetsliv

De flesta trivs på arbetsplatsen och nästan en fjärdedel kan tänka sig att arbeta längre än 65 år. Män med hög inkomst är mest positiva, medan kvinnor med låg inkomst inte är lika intresserade av ett längre arbetsliv. Det visar en Novus-undersökning gjord på uppdrag av AMF.

AMF 2013-10-17

Antalet tidsbegränsat anställda fortsätter att öka

I september 2013 var 4 708 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 41 000 jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 160,1 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta och en svag minskning av antalet arbetslösa.

SCB 2013-10-17

Skolledarna slår larm om pressad arbetssituation

En ny undersökning visar att skolledares faktiska arbetstid är 46 timmar per vecka och att deras yrkesliv inkräktar på tiden för vila och återhämtning. -Vi vet att våra medlemmar är oerhört stolta att vara Sveriges viktigaste chefer, men vi ser att de arbetar alldeles för mycket, kanske 50 timmar eller mer i veckan.

Sveriges skolledarförbund 2013-10-17

Rekrytering i svenska företag

Många företag har svårt att hitta kompetent personal. Forskningsinstitutet Ratio har genomfört en undersökning bland rekryterande chefer i svenska företag för att ta reda på varför det är så svårt. Undersökningen visar att många rekryteringar går fel och att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling.

Ratio 2013-10-18

Ekonomi

Svenskarna tror på bättre ekonomi

Svenskarnas framtidstro på ekonomin har ökat under tredje kvartalet jämfört med föregående tremånadersperiod, enligt Svensk Kvalitetsindex (SKI).

SvD 2013-10-14

Framtidstron växer i handeln

Handlarnas framtidstro fortsätter att öka. Den så kallade framtidsindikatorn i den senaste Handelsbarometern är på högsta nivå sedan 2011. Framtidsindikatorn, som visar handlarnas tro på utvecklingen i svensk detaljhandel, landar i oktobermätningen på 10, vilket är en ökning med 5 enheter från september.

Market 2013-10-15

TRR justerar ner sin prognos för 2013

Än har den privata sektorn inte återhämtat sig från lågkonjunkturen, men fler uppsagda tjänstemän fångas upp av det offentliga. Under årets tre första kvartal har 13 198 upp-sagda tjänstemän sökt stöd hos TRR – 1 238 fler än under motsvarande period ifjol, och 60 procent fler än under samma period 2011. Samtidigt finns det tecken på att lågkon-junkturen närmar sig ett slut. September 2013 var en avsevärt bättre månad, med färre uppsagda tjänstemän än september i fjol. TRR justerar nu ner sin prognos för 2013 från 19 000 till 17 750.

TRR 2013-10-16

Byggkonjunkturen på väg uppåt

Byggkonjunkturen fortsätter utvecklas i en svagt positiv riktning. Det visar Sveriges Byggindustriers, BI:s, senaste konjunkturprognos. Den främsta tillväxtmotorn för branschens återhämtning är nyproduktion av bostäder – även om antalet byggstarter nästa år kommer att vara färre än 2011.

Byggindustrin 2013-10-16

Övriga trendsignaler

Tusentals jobb gick till utlandet

Mer än vart tionde företag har flyttat verksamhet utomlands under en treårsperiod. Det har betytt tusentals färre jobb för Sverige enligt en rapport från Statistiska centralbyrån.

SvD 2013-10-14

Arbetsresor tar allt längre tid och är fortfarande inte jämställda

Det råder stora skillnader mellan kvinnor och män i våra arbetsresor. Trots ett allt mer jämställt samhälle går det långsamt att förändra traditionella mönster i hushållen. I takt med den pågående regionförstoringen på många håll i landet ökar samtidigt restiderna överlag.

Forskning.se 2013-10-16

Bindande CSR-krav på väg

Obligatorisk hållbarhetsrapportering kan införas i EU-ländernas lagstiftning år 2017. I april föreslog EU-kommissionen obligatorisk hållbarhetsrapportering för europeiska företag enligt vedertagna standarder såsom GRI, Iso 26000, FN:s Global Compact och liknande. Kraven ska gälla för listade europeiska företag med fler än 500 anställda och/eller en årsomsättning på mer än 40 miljoner euro, vilket är cirka 40 000 företag. Av dem redovisar idag endast 2 000 sitt hållbarhetsarbete årligen.

Miljöaktuellt 2013-10-16

Uppdaterat: 2013-10-21

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem