2012-10-29

Ledarnas omvärldsspaning vecka 43

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Omröstningen i EU kring förslaget rörande könskvotering till bolagsstyrelser sköts upp i veckan. Kommissionären Viviane Reding skriver på Twitter: "Gender balance directive postponed. But I will not give up". Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

EU justice commissioner u-turns on plans to impose quotas for women on company boards

The EU justice commissioner, Viviane Reding has today postponed plans to impose quotas for women on company boards. Reding wanted a vote to make it compulsory for companies to keep 40% of seats for women. The proposals will now be debated in November. Reding said earlier today on Twitter: "Gender balance directive postponed. But I will not give up."

HR Magazine 2012-10-23

Facklig marknad

Historisk dom för EIO i Arbetsdomstolen

Granskningsavgifter Arbetsdomstolen har i dag gett Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, rätt i det så kallade kontrollavgiftsmålet. Därmed kommer inte längre oorganiserade arbetstagare att behöva betala ackordkontrollavgift till Svenska Elektrikerförbundet, SEF.

Svenskt Näringsliv 2012-10-24

Chefer behöver mer tid för arbetsmiljöarbete

Nästan var fjärde skyddsombud upplever att chefer och arbetsledare inte har tid att driva arbetsmiljöarbetet. Det visar en granskning av arbetssituationen för 8000 skyddsombud som TCO presenterar idag.

TCO 2012-10-24

Vårdförbundet förlänger löneavtal till 2015 och fokuserar på arbetstid

Vårdförbundet säger inte upp löneavtalet med Sveriges kommuner och landsting. Det innebär att nuvarande avtal förlängs till 2015. Samtidigt ska fack och arbetsgivare se över arbetstiderna.

TCO-tidningen 2012-10-25

85 000 akademiker i staten fortsätter med sifferlösa avtal

Akademikerna i Saco-S fortsätter med sifferlösa avtal. Detta efter att ha gjort upp med Arbetsgivarverket om att utveckla tillämpningen av löneavtalet samt villkoren för chefer och ålderspensionärer.

TCO-tidningen 2012-10-26

Ledarskap

Myterna om den effektiva organisationen

Kvalitet behöver inte behöver mätas i minsta detalj och behovet av ledarskap är överskattat. Det är slutsatserna i en ny bok som vill slå hål myterna om hur man leder och styr en organisation.

Kvalitetsmagasinet 2012-10-25

Svårt att lyckas med en omorganisation

Omkring 60 procent av alla omorganisationer misslyckas på ett eller annat sätt. Det beror oftast på att de varit dåligt genomförda eller att man missbedömt hur människor reagerar på förändringarna. Människor är inte särskilt förtjusta i förändringar. Det är anledningen till att de flesta associerar organisationsförändringar med något negativt. ”Vi gillar förutsägbarhet, trygghet, kontinuitet - inte minst när det gäller vårt arbete”, sa Johnny Hellgren, docent i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet under ett seminarium om attityder och beteenden vid omorganisationer.

Prevent 2012-10-25

Lön

Lönegapet mellan könen inom LO ökar

Lönerna ökade mer för LO:s män än kvinnor under åren 2010 och 2011. Det har ett samband med att perioden präglades av rekordlåga löneökningar: ”I kristider är det inte populärt med låglönesatsningar”, säger Mats Larsson, utredaren bakom LO:s lönerapport. Under den senaste tvååriga avtalsperioden har löneskillnaderna mellan samtliga kvinnor och män minskat med 0,3 procentenheter.

Arbetet 2012-10-24

Svenskarna hoppas på högre lön

Hushållen har en ökad optimism om den egna löneutvecklingen medan förväntningarna om den genomsnittliga löneutvecklingen i Sverige ligger kvar på en låg nivå. Det framgår av en undersökning från Skop, som publicerades på onsdagen.  Skops index över den väntade genomsnittliga löneökningstakten i Sverige sjönk till -19,7 i september, jämfört med -19,2 i juni/juli. Index över den förväntade egna löneökningstakten steg däremot till +3,5 från -4,1 i den föregående mätningen.

SvD 2012-10-24

Störst påslag på chefernas lön

Chefernas löner ökar mer än andras. Det visar Tidningen Visions undersökning av resultatet i årets löneöversyn i kommuner och landsting. Enligt Visions centrala avtal med Sveriges Kommuner och Landsting ska medlemmarna i genomsnitt få minst 2,6 procents löneökningar i år. Tidningen Visions undersökning, som besvarats av 154 av 236 avdelningar, visar att de allra flesta landade på ett utfall strax däröver.

Tidningen Vision 2012-10-26

Karriär & arbete

Reinfeldt: Jobba längre

Om vi vill behålla vår välfärdsstandard får vi antingen jobba längre eller höja skatten med ungefär åtta procent. Det visar färska siffror från finansdepartementet.

Riksdag & Departement 2012-10-23

Kompetensbrist jobbhinder för unga

Trots hög ungdomsarbetslöshet uppger mer än var fjärde arbetsgivare att de har problem med att rekrytera rätt personal, enligt en undersökning som bemanningsföretaget Proffice beställt från Sifo. ”Arbetsgivarna ropar efter utbildning och erfarenhet”, säger Carina Björkefors, nordisk försäljningschef på bemanningsföretaget Proffice som beställt undersökningen från Sifo. Enligt SCB är nästan var femte person mellan 20 och 24 år utan jobb.

SvD 2012-10-23

Värsta krisen sedan 70-talet

Varsel, nedläggningar och konkurser. Lågkonjunkturen slår hårt mot skogsindustrin. För sågverken är krisen den värsta på 40 år. Samtidigt har massa- och pappersindustrin också problem. Sedan början av 2011 har över 2 000 personer varslats och fler varsel väntas komma.  Det här känns värre än finanskrisen, säger Per Hidesten på Skogsindustrierna.

SvD 2012-10-23

Varselvågen väntas rulla vidare

Varsel och dålig matchning till lediga jobb tynger arbetsmarknaden. Inför resten av året bedömer fler personalchefer än tidigare att det blir neddragningar i egna företaget, visar personalchefsindex som SvD Näringsliv tagit del av.

SvD 2012-10-24

Arbetslivet behöver anpassas för äldre

Flexiblare arbetsvillkor, en förändrad syn på äldres kompetens och möjlighet till vidareut-bildning är några förutsättningar för att förlänga arbetslivet. Det kom fram vid en paneldiskussion om arbetsmiljöns betydelse för att jobba längre.

Prevent 2012-10-25

Ekonomi

Dyster prognos från industrins ekonomiska råd

Minskad efterfrågan och ökande antal varsel här hemma. Finansiell oro som sprider sig i omvärlden. Partsgemensamma ekonomiska rådet dämpar förväntningarna inför industrins avtalsrörelse.

TCO-tidningen 2012-10-22

Nu sparar chefen

Nyheterna om varsel duggar nu tätare och den ekonomiska situationen ser allt mer osäker och kärv ut i många verksamheter runtom i landet. Det bekräftas av att många chefer planerar nedskärningar på personalrelaterade områden, så som personalkonferenser och julfester - samtidigt som många själva arbetar mer.

Ledarna 2012-10-23

Samtliga konfidensindikatorer backade i oktober

Barometerindikatorn föll drygt tre enheter i oktober, från 95,6 till 92,3 och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är påtagligt svagare än normalt. Alla sektorer i näringslivet bidrog negativt. Även konfidensindikatorn för hushållen sjönk i oktober.

Konjunkturinstitutet 2012-10-24

Reporäntan oförändrad på 1,25 procent

Den svenska ekonomin har hittills vuxit i en god takt men bromsar nu in till följd av den svaga utvecklingen i omvärlden. Arbetslösheten väntas stiga något under den närmaste tiden och inflationstrycket är lågt. För att stimulera ekonomin så att inflationen stiger mot målet på 2 procent beslutade Riksbankens direktion att behålla en fortsatt låg reporänta på 1,25 procent och dessutom sänka reporäntebanan.

Riksbanken 2012-10-25

Övriga trendsignaler

Svenska Kraftnät presenterar utvecklingsplan

Svenska kraftnät har nu offentliggjort remissutgåvan av Perspektivplan 2025. Detta är första gången som Svenska Kraftnät redovisar hur verket ser på utvecklingen av det svenska elnätet på cirka femton års sikt. Svenska Kraftnät ökar mycket kraftigt utbyggnaden av det svenska stamnätet för el. I planen uppskattas verkets investeringar till i storleksordningen 55-60 miljarder kronor. 

Energinyheter.se 2012-10-22

Öppna landskap på jobbet sparar yta - men personalen kostar mest

Öppna kontorslandskap finns överallt. Orsaken är oftast att arbetsgivaren vill spara in på dyrbar kontorsyta. Men personalen är den stora kostnaden i en verksamhet, inte lokalerna. Arbetsgivaren borde fundera över vad sämre produktivitet och medarbetare som mår dåligt, kostar, säger Jonas Falk, arkitekt på Strategisk Arkitektur, med fokus på kontorsutveckling. Under lång tid har enskilda kontorsrum blivit allt mer sällsynta, till förmån för öppna kontorslandskap.

Suntliv 2012-10-24

Oro inför julhandeln: "För varje vecka ser det mer negativt ut"

Lågkonjunkturen hotar årets julhandel. ”Detaljhandeln är också mer utsatt i år för konkurser än tidigare”, säger HUI:s vd Lena Larsson. Julhandeln har slagit rekord varje år sedan slutet på 1990-talet. Men enligt Lena Larsson, vd på HUI Research finns det i år en risk för en sämre julhandel än förra året. ”För varje vecka som går ser det mer negativt ut. Varslen ökar och detaljhandeln är också mer utsatt i år för konkurser än tidigare”, säger Lena Larsson till di.

Market 2012-10-25

Text: Uppdaterat: 2012-10-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem