2013-10-28

Ledarnas omvärldsspaning vecka 43

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– World Economic Forum lyfter fram de nordiska länderna som föregångare för jämställdhet. För anställda inom statliga myndigheter har nästan hälften lönesättande samtal. Det är något av det du kan läsa om i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.Jämställdhet & diskriminering

The secret of the Nordic gender nirvana

Although no country in the world has yet achieved gender equality, the Nordic countries consistently stand out in the World Economic Forum’s annual Global Gender Gap report, which measures how well countries are doing at removing the obstacles that hold women back. In this year’s report, Iceland holds the top spot for the fifth consecutive year with Finland, Norway and Sweden following close behind. With the exception of Denmark, all Nordic countries have closed over 80% of the gender gap, making them useful as both role models and benchmarks. So, what is the secret of their success?

World Economic Forum 2013-10-25

Facklig marknad

Avtalsrörelsen får godkänt

Resultatet av årets rekordstora avtalsrörelse får godkänt i Konjunkturinstitutets genom-gång. En avtalad årlig lönekostnadsökning på 2,3 procent i snitt oroar inte konjunkturbe-dömarna. Inte heller det faktiska utfallet som KI prognostiserar till 2,8 procent om året de kommande tre åren skrämmer. Takten hamnar under genomsnittet för lönekostnadsökningar på den svenska lönemarknaden de senaste 15 åren.

Arbetet 2013-10-23

Ledarskap

Leadership programmes are failing finds study

Survey shows majority of organizations don’t have a Leadership Development strategy and only 25% rate their LD programs as highly effective. The research, conducted from July-September, was a four-tiered approach involving an online survey; qualitative discussions with senior HR and talent leaders, vendors, executives, business unit leaders, and individual contributors at all levels in organizations of all sizes representing all industries across the globe.

Global Talent Strategy 2013-10-21

En av fem påverkas negativt av chefen

Hur bra relation har du till chefen? Det har jobbsajten Stepstone försökt ta reda på. En av fem anställda är inte på god fot med sin chef och detta påverkar deras arbete negativt. Sämst relation till chefen har tyskarna, visar stor europeisk undersökning.

SvD 2013-10-23

Ny standard för personalarbete

Många chefer saknar struktur och rutiner för personalhantering och organisationsutveckling. Men nu är nya standarder på gång som kan förenkla arbetet. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har startat en kommitté som ska utarbeta standarder inom HR-området. ”Standarderna beräknas bli klara om mellan ett till tre år och ska fungera världen över, och komplettera lagstiftningen som ser väldigt olika ut i alla länder. I dag är 38 länder med i ISO-kommittén”, säger Tina Bohlin projektledare på SIS, och ansvarig för den svenska delen.

Prevent 2013-10-24

Medkänsla i ledarskapet lönar sig – mer än du tror

Det är lönsamt att vara snäll som chef. Både väl­befinnandet och effektiviteten ökar. Det menar forskaren Daniel E Martin, professor på Stanfords center för altruism och medkänsla, och som just nu reser världen över och föreläser om "compassion leadership".

Chef 2013-10-24

Lön

Job satisfaction better than bonus, say employees

Job satisfaction is the main factor in keeping employees motivated, with only 13% saying they are motivated by a bonus, a survey by the Institute of Leadership and Management (ILM) has found. According to the study, the £36.9 billion spent on performance bonuses in the UK last year had no impact on the motivation and commitment levels for the “vast majority” of UK workers, the study said.

HR Magazine 2013-10-21

Samtal går om löneförhandling

Lönesättande samtal blir allt vanligare på de statliga myndigheterna. Nära hälften av de svarande i en ST-enkät säger att lönerna bestäms i lönesättande samtal. Samtidigt blir de traditionella löneförhandlingarna ovanligare.

Publikt 2013-10-24

Lönesamtal fungerar bäst för Vision och sämst inom bankerna

Hur fungerar lönesamtalen? Omdömena varierar stort bland förtroendevalda inom TCO-familjen. Mest nöjd är man inom Vision, mest missnöjd är man inom Finansförbundet. Bäst täckning har lönesamtalen i offentlig sektor. Sämst är täckningen inom privat sektor där Unionen (över 450 000 yrkesaktiva medlemmar) är det klart största förbundet bland tjänstemännen.

TCO-tidningen 2013-10-25

Karriär & arbete

Därför säger kvinnor nej till chefsjobben

Många utlandsresor, lite stöd, ingen utvecklingsplan och ingen möjlighet att jobba hemi-från, med sådana villkor ratar kvinnorna chefsjobben.

SvD 2013-10-21

Why the rise in non-permanent labour is fast becoming a C-Level issue

Today’s modern C-level executives cannot afford to ignore the fact that the market place is undergoing a fundamental shift in recruitment practices. In our experience more and more businesses are opting for a combination of a permanent and a contingent non-permanent workforce in order to make their businesses flexible. The current economic climate has created volatility in the market place leaving many businesses with fluctuations in orders and production levels.

HR Jobs 2013-10-21

Working from home is the way of the future

"The future, quite literally, belongs to those who get it," says the authors of a new book, Remote: Office Not Required. "Do you think today's teenagers, raised on Facebook and texting, will be sentimental about the old days of all-hands-on-deck, Monday morning meetings?" In addition to laying out the most compelling arguments for remote work, the book also provides employers and employees a road map for how to do it - from creating a virtual water cooler to designing an ergonomic home office environment.

Big Think 2013-10-22

Omkring 2 000 tjänstemän ska bort från Volvo LV

I förra veckan aviserade Volvo Lastvagnar en rad neddragningar, bland en flyttning av hyttillverkningen Umeå och förändrad produktion. Åtgärder som ska minska antalet anställda med cirka 700 i Sverige. Nu kommer ett nytt neddragningspaket. Som en del i det tidigare annonserade koncernövergripande effektiviseringsprogrammet har ett inriktningsbeslut fattats om att minska antalet tjänstemän inom stabs- och koncerngemensamma funktioner med cirka 2 000 anställda och konsulter.

Motor-Magasinet 2013-10-25

Ekonomi

KI: Jämviktsarbetslöshet 6,5-7 procent

Den svenska jämviktsarbetslösheten är enligt Konjunkturinstitutets beräkningar 6,5-7 procent fram till 2015.  KI ser dock förutsättningar för att jämviktsarbetslösheten kan sjunka till 6 procent på lite längre sikt, med det kräver politiska åtgärder för att få ned långtidsarbetslösheten och hjälpa utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden.

Affärsvärlden 2013-10-23

Minskad EU-budget fick nej

EU-parlamentet röstade på onsdagen bort medlemsländernas krav på en minskad EU-budget för nästa år. Med en stor majoritet gick EU-parlamentarikerna på tvären med medlemsländerna och anser att budgetposter för tillväxt, sysselsättning och EU:s utrikespolitik inte ska minskas. Sammanlagt handlar det om 240 miljoner euro (1,06 miljarder euro åtagande).

Europaportalen 2013-10-23

Teknikföretagen: Återhämtning fortsätter, men går trögt

Konjunkturen för svenska teknikföretag har bottnat och det finns all anledning att tro att det blir en fortsatt återhämtning, även om det går trögt. Det säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen. ”Botten i konjunkturen är passerad. Vi hade den absoluta botten produktionsmässigt det första kvartalet, sedan har riktningen gått åt rätt håll, men det är fortfarande trögt”, säger han.

Affärsvärlden 2013-10-25

Tunga besked från svenska industrijättar

Den svenska industrin hade en mörk dag i går. Hundratals miljoner i förlust för SSAB, ett svagt resultat från Atlas Copco och flera tusen jobb som försvinner i tunga sparprogram från Electrolux och AB Volvo.

SvD 2013-10-26

Övriga trendsignaler

Många söker till högskolan inför våren

Det höga söktrycket på högskolan fortsätter. 218 862 personer har sökt universitets- och högskoleutbildningar inför våren. Det innebär en ökning på 4,7 procent jämfört med förra året. Samtidigt minskar utbudet av utbildningar. Allra flest sökande har juristprogrammet vid Stockholms universitet, följt av läkarprogrammet vid Karolinska institutet och juristprogrammet vid Lunds universitet. De traditionella studieorterna – Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala – toppar listan över de mest attraktiva lärosätena.

Publikt 2013-10-21

Uppdaterat: 2013-10-28

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem