2012-11-12

Ledarnas omvärldsspaning vecka 45

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– I veckan presenterade SCB sin fickbok ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”. Sammanställningen visar att det går långsamt att uppnå ett mer jämställt Sverige, säger Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.

Jämställdhet & diskriminering

Jämställdheten trampar vatten

Idag publicerar SCB fickboken "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012". Den presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv.

SCB 2012-11-06

Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas

Idag är diskriminering som har samband med ålder förbjuden inom arbetslivet och på utbildningsområdet. Vid årsskiftet kommer diskrimineringsförbudet att utökas till att även omfatta samhällsområdena varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.

DO 2012-11-08

Facklig marknad

Debatt: En helt ny syn på fackavtal

Framtidens utmaningar för arbetsmarknaden kräver rörlighet och nya regelverk. Vi ser framför oss en modell med ett avtal som sträcker sig över alla sektorer och omfattar hela arbetsmarknaden, ett kollektivavtal som bidrar till innovation. Det skriver Peter Larsson och Camilla Frankelius, Sveriges ingenjörer.

DI Debatt 2012-11-07

Las hindrar inte rörligheten

Lagen om anställningsskydd hindrar inte svenskarna från att byta jobb. Bland 50-plussarna har bara fyra procent avstått från att söka eller ta ett nytt jobb på grund av turordningsreglerna i Las visar en undersökning från Novus. Las verkar ha ett dåligt rykte och de flesta vet dessutom inte vad lagen innebär. I en undersökning från Novus med drygt 1000 män och kvinnor i åldern 18-79 år svarade 80 procent att turordningsreglerna i Las enbart tar hänsyn till anställningstid.

Ingenjören 2012-11-08

Industriarbetsgivarna kräver lägre lönelyft

Den nybildade arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, som huvudsak representerar basindustrin, kräver i en debattartikel i Dagens Industri att de kommande avtalsförhandlingarna utgår från basindustrins förutsättningar och att basindustriavtalet blir riktmärke för hela den kommande avtalsrörelsen. De nya avtalen måste vara längre än det som löper ut och som är på 14 månader, menar undertecknarna av debattartikeln.

SvD 2012-11-09

Metall till motattack om lönerna

IF Metall avfärdar arbetsgivarnas utspel att för höga lönelyft har spätt på höstens varselvåg. Fackförbundet utesluter däremot inte längre avtal, något som arbetsgivarna också efterlyser. Men längre avtal är inte gratis, understryker avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

DI 2012-11-09

Ledarskap

Chefer: Bristande prestation beror på privata problem

Arbetsgivarna tror att privata problem är förklaringen till dåliga prestationer på jobbet. De anställda tror däremot att problemen finns på arbetsplatsen. Skillnaden mellan hur arbetsgivare och anställda förklarar sämre prestationer kan få följder för hälsan anser Anna Karin Lindeberg, hälsostrateg på Länsförsäkringar. ”Att det råder olika syn på vad som försämrar prestationen på jobbet kan få konsekvenser för hur företagaren upplever sitt ansvar som arbetsgivare och vad de erbjuder sina anställda för hjälp”, säger hon.

Lag & Avtal 2012-11-05

Vart fjärde företag styrs av en kvinna

Drygt vart fjärde företag i näringslivet, eller 27 procent, drevs av en kvinna år 2010. Kvinnliga företagsledare varierar mycket mellan olika branscher. I vård och omsorg leddes 59 företag av hundra av en kvinna. Sedan 2004 har antalet kvinnor som är operativa företagsledare ökat med 6,6 procent.

SCB 2012-11-07

The Wise Leader

Smart leaders steer their organisations to victory, but wise leaders are needed to keep them on top in a dynamic world. How then does one go from being a smart leader to a wise leader? One school of thought suggests being aware of one’s own identity and actions is a good place to start. “I think the essential pieces of awareness, and through that self-awareness, grows a depth of something that goes beyond smartness,” says Roger Lehman, Affiliate Professor of Entrepreneurship and Family Enterprise at INSEAD. “One of the issues is that smart leaders keep using the same formula even when the context or the situation or the market has changed, and what was smart becomes ineffective. Without self-awareness, it’s very hard to move out of your smartness.”

Insead 2012-11-08

Chefer i kvinnlig verksamhet har fler anställda och sämre stöd uppifrån

Cheferna i kommunens kvinnliga verksamheter ansvarar för i snitt tre gånger så stora organisationer som cheferna i de typiskt manliga verksamheterna. Kontakten med både den högre chefsnivån och politiker är också sämre i kvinnojobben. Det visar Tina Kankkunens forskning vid Stockholms universitet.

Suntliv 2012-11-09

Lön

Fler får högre lön på nytt jobb

TRR statistik första halvåret 2012 visar att nio av tio får jobb, fler får tillsvidareanställning och fler får högre lön.

TRR 2012-11-07

Kvinnor tjänar mer i endast en yrkesgrupp

Bara i en yrkesgrupp bland de tio största i landet tjänar kvinnor mer än männen med 200 kronor. I resten av grupperna halkar de efter med så mycket som 9000 kronor i månaden.  Arbetsmarknaden är väldigt könsuppdelad, säger Ulrika Hagström, jämställdhetspolitisk utredare på TCO.

Aftonbladet 2012-11-07

Karriär & arbete

Recruiting software goes social

Recruiters aren't the only ones who see the business benefit of social media. Human resources software vendors are rapidly building or buying social-recruiting tools to take advantage of this burgeoning talent trend. Over the past several months, software vendors across the industry have announced social recruiting releases and acquisitions.

Workforce 2012-11-05

Svenska arbetsplatser omorganiseras ofta

Svenska arbetsplatser tillhör de som omorganiseras mest. I krisländerna Spanien och Bulgarien är större förändringar mer ovanligt, enligt en rapport från EU:s forskning Eurofound.

Arbetet 2012-11-06

Ekonomi

Sysselsättningskris hotar branschen

Sysselsättningsläget I livsmedelsindustrin är sysselsättningsläget nu lika illa som under finanskrisen 2008, enligt Livsmedelsföretagens, Li:s, senaste konjunkturenkät. ”Vi ser en tilltagande varselvåg inom livsmedelsindustrin och nästa år väntas bli fortsatt dystert. Utfallet av den kommande avtalsrörelsen blir oerhört avgörande för företagens möjligheter att bibehålla antalet anställda”, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Fri Köpenskap 2012-11-06

Krisen sprider sig till tjänstemännen

Var tionde anställd får gå från Ericsson i Sverige. 1 550 anställda sparkas när telekomjätten genomför ett stort besparingsprogram. Till det kommer visstidsanställda och konsulter som inte kommer att få sina kontrakt förlängda.

Aftonbladet 2012-11-07

Varslens våg

Storvarslet från Ericsson är bara det senaste i raden. Atlas Copco, Trelleborg, Volvo Last-vagnar, Swedavia. Beskeden om nya neddragningar kommer i stort sett dagligen. Varseltalen under finanskrisen var visserligen mycket högre. Men den här gången står vi inför en lång och utdragen jobbkris.

SvD 2012-11-08

Övriga trendsignaler

Företags balansgång mellan samarbete och konkurrens

Högre produktkomplexitet, kortare produktlivscykler och ökade krav på kundanpassning har lett till att företag i allt högre utsträckning samarbetar med sina konkurrenter. Detta kräver nya sätt att tänka och agera. Företag måste kunna hantera olika roller, motstridigheter och många gånger en ökad kortsiktighet i relation med konkurrenterna, säger Marlene Johansson, Umeå universitet.

Forskning.se 2012-11-05

Innovative companies dont fear failure

The world's most innovative companies welcome and harness failure to help them devise more successful ideas. That's according to a new report from the Economist Intelligence Unit examining what it is that characterises the most innovative companies. Fifty-four percent of the top innovators we surveyed said they pour over customer comments – be they positive or negative - and scrutinise customer data for clues to effective future innovations.

Management-issues 2012-11-06

CSR-arbete ökar vinsten

Företag som talar om sitt sociala ansvarstagande och vars chefer bidrar i politiskt arbete ger mer avkastning till aktieägarna, visar forskning från University of California, Davis. Särskilt utmärker sig CSR-arbetets påverkan på vinsten i små företag, skriver Environmental Leader.

Miljö & Utveckling 2012-11-07

Parterna vill ha nytt centrum för arbetsmiljö

Sverige behöver ett nytt kunskapscentrum för arbetsmiljön. Det anser fackförbund och arbetsgivare inom industrin. I ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström föreslår arbetsmarknadens parter inom industrin att regeringen skapar ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö.

Du&jobbet 2012-11-08

Svårt omsätta ny kunskap

Tyckte du att kursen i förra månaden var ”o så inspirerande”, men inser nu att du inte har använt något av det du lärt dig? Bara 15 procent förändrar sitt beteende efter en utbildning, visar amerikansk forskning.

SvD 2012-11-08

Text: Stefan Kummås Uppdaterat: 2012-11-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem