2013-11-11

Ledarnas omvärldsspaning vecka 45

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Sverige behöver fler unga chefer, men för att det ska ske behöver bland annat bilden av chefen ändras. Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.Jämställdhet & diskriminering

Kvinnor mer pressade av jobbet än män

Kvinnor är borta från jobbet i större utsträckning än männen. De känner också i högre grad ett obehag att gå till jobbet. Det framgår av Jobbhälsobarometern, en kartläggning av arbetslivet som görs av branschorganisationen Sveriges Företagshälsor. På flera punkter har kvinnor, framför allt de yngre, sämre arbetsvillkor och hälsa än männen. Kvinnor har varit mer sjukskrivna och de tror själva att de kommer att vara mer sjukfrånvarande det närmaste året.

Du & Jobbet 2013-11-05

Women work more than men

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions released a gender analysis report on the findings of its Fifth Working Conditions Survey on 24 October.The 2010 Working Conditions Survey done in 34 European countries confirmed the impact on health and well-being of women’s "double shift". Combining paid working time with commuting time and unpaid work hours gives a total 64 hours per week for women against 53 hours for men. The difference is readily explained: women spend an average 26 hours a week on caring activities compared to men’s 9 hours.

ETUI 2013-11-05

Upp till bevis LO

För första gången någonsin hänger en bild på en kvinna bland ordförandeporträtten i LO-borgen. På det sättet är Wanja Lundby-Wedin historisk. Men en färsk rapport visar att mansdominansen håller i sig i organisationens topp och LO har lång väg att vandra när det kommer till jämställdhet.

SvD 2013-11-07


Facklig marknad

Facken revolterar mot a-kasseregler

Flera a-kassor gör revolt mot myndigheterna - och låter bli att nagelfara arbetssökande som inte skickat in aktivitetsrapporter enligt det nya regelsystemet.

SvD 2013-11-06

A-kassor ska förklara sig

Statens tillsynsmyndighet IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) vill veta varför en del a-kassor inte delar ut sanktioner till arbetslösa, som inte lämnade in aktivitetsrap-porter till Arbetsförmedlingen i oktober. Regeringen tänker inte ändra på reglerna. Arbetsförmedlingens it-system klarar av att hantera en halv miljon rapporter från arbetslösa varje månad, men rapporterna medför ”väsentliga konsekvenser” för verksamheten – inte bara för Arbetsförmedlingen utan sannolikt även för a-kassorna och IAF.

Arbetet 2013-11-06


Ledarskap

How does work get done without managers?

Getting rid of managers seems like a drastic — and to some, very unwise — idea, but innovative companies like Valve and W.L. Gore & Associates (the makers of Gore-Tex) have made the move to flat organizational structures to much success. Yet it’s difficult to imagine a workplace without managers when you haven’t experienced it yourself. What’s it like? How does anything even get done?

Smartblogs 2013-11-04

Stereotyp chefsbild hindrar unga

Bristen på unga chefer är akut i Sverige. Det konstaterar chefsorganisationen Ledarna i en rapport. Enligt Saga Forsmark, ledarskapsutvecklare på Ledarna, beror rekryteringsproblematiken delvis på att bilden av en chef är tyngd av stereotyper. ”Där behöver vi vidga våra vyer. Då skulle fler känna sig representerade och se sig själva som chefer. Allmän representation och förebilder är jätteviktiga. En bild av en chef är att det är den som är äldst. Vi likställer tyvärr ofta ålder med erfarenhet”, säger Saga Forsmark.

DN 2013-11-10


Lön

Inga planer på höjd a-kassa

Elisabeth Svantesson är sedan regeringens ombildning i september arbetsmarknadsmi-nister. Hon håller fast vid sina företrädares linje. A-kassan får vara som den är, åtminstone tills vidare.

TCO-tidningen 2012-11-04

Kommunal kräver ansvar från MI för lönegapet

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar inte. Medlingsinstitutet måste få starkare mandat att göra något åt löneskillnaderna. Industrins lönenorm måste gå att förena med aktiva insatser för att stoppa lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken. På DN Debatt i dag tisdag kräver Kommunal att Medlingsinstitutet ska få starkare mandat att göra något åt lönegapet. Trots många års arbete för jämställdhet har Sverige långt ifrån jämställda löner, med ett gap på 15 procent.

Lag & Avtal 2013-11-06


Karriär & arbete

Talent retention a global challenge

A study by AchieveGlobal, a business skills training firm, found that a high percentage of employees worldwide (23 percent in the United States alone) plan to leave their current positions next year.

Global talent strategy 2013-111-04

Många ovilliga jobba efter 65

Fyra av tio tjänstemän kan tänka sig att jobba vidare på deltid efter ordinarie pensionsålder vid 65 år. Men nästan varannan kan inte tänka sig att arbeta längre än till 65 år, enligt en ny undersökning.

Publikt 2013-11-05

Arbetsgivare lockar med fel saker

Sveriges personalchefer och arbetstagare har olika syn på vad som gör en anställning attraktiv. När personalcheferna försöker locka med en bra arbetsmiljö och sunda företagsvärderingar är de arbetssökande betydligt mer intresserade av lönen, en bra chef och möjlighet till uppskattning. Det visar Poolias Kompetensindikator där 500 personalchefer och 1 000 tjänstemän har besvarat frågor.

Poolia 2013-11-08


Ekonomi

Nu ökar suget efter inhyrd arbetskraft

Nu ljusnar det för Sverige. Den konjunkturkänsliga bemanningsbranschen publicerar i dag klart positiva siffror som visar på ökad efterfrågan på arbetskraft. ”Det är vind i seglen”, konstaterar Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

SvD 2013-11-04

EU-kommissionen ser vändning för Europa

EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn menar att en vändpunkt nu nåtts i den ekonomiska krisen. Ekonomikommissionär Olli Rehn ser tydliga tecken på en ekonomisk återhämning i EU. Men den höga arbetslösheten verkar bita sig fast och årets svenska tillväxt skrivs ned. Efter sex kvartal av ekonomisk stagnation eller tillbakagång noterade EU-länderna under årets andra kvartal en positiv tillväxt. EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn är försiktigt positiv.

Europaportalen 2013-11-05

Ageing population could impede growth in EU job market

A European Commission working paper, ‘Growth potential of EU human resources and policy implications for future economic growth’, analyses the impact of demographic ageing. The findings indicate that demographic trends and, more specifically, the ageing of the EU’s population, represent a key challenge in their impact on the size and structure of the European workforce.

Eurofound 2013-11-06

Toppar försiktigt optimistiska

Orderutvecklingen i de svenska storbolagen tar inte riktig fart och många företag tyngs ekonomiskt av en stark svensk krona – men kanske syns en liten ljusning i konjunkturen. Det går att utläsa ur börschefernas egna ord om verksamheten.

DI 2013-11-09


Övriga trendsignaler

Unep: Allt svårare att nå klimatmålen

En ny rapport från Unep slår fast att växthusgasutsläppen kommer överstiga gränsen för att lyckas nå tvågradersmålet med tio miljarder ton. En ny rapport från FN:s miljöprogram Unep som visar att växthusgasutsläppen kommer att överstiga den kritiska gräns som krävs för att nå tvågradersmålet år 2020. Om inte omedelbara åtgärder vidtas kommer gränsen överstigas med tio miljarder ton. Nästa vecka startar FN:s klimatförhandlingar i Warszawa.

Miljöaktuellt 2013-11-06

Uppdaterat: 2013-11-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem