2013-11-18

Ledarnas omvärldsspaning vecka 46

– En studie från Handelshögskolan i Oslo har studerat personlighetens betydelse för chefskapet. Enligt de båda professorerna L. Øyvind Martinsen och Lars Glasø spelar personligheten en mer central roll för chefer än för många andra yrken, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Invandring smörjer exporten

Länder med invandring och företag som anställer utlandsfödda personer ökar sin export. Det visar en avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou har analyserat olika aspekter av sambandet mellan internationell handel och migration. ”Invandring bidrar till ökad utrikeshandel och främjar företagens internationalisering. Personer som är födda i andra länder har kunskaper och kontakter som underlättar för företag att handla med andra länder”.

Forskning.se 2013-11-12

Mångfald i styrelsen bra för kvinnliga vd:ar

En kvinnlig vd löper större risk att lämna ett företag när styrelsen består mest av män eller av personer i samma ålder. En mångfald i styrelsen är således bra om man vill minska risken att en vd avgår som en följd av sociala processer.

SCB 2013-11-13


Facklig marknad

Hundratals avtal återstår i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen är långt ifrån över. Mer än 300 avtal återstår att förhandla om. ”Det finns en lång rad tillfällen där det kan stöka till det”, säger Claes Stråth, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hittills har det stökat till sig i tolv fall, enligt Claes Stråth på Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) seminarium "Hur har avtalsrörelsen 2013 fungerat?" i förra veckan. Byggnads, Elektrikerna, Transport och Kommunal har varslat liksom också arbetsgivarna i Almega.

Lag & Avtal 2013-11-12

Facket öppnar för lönesänkningar

Industrins krav på flexibilitet och ideliga uppsägningar tvingar facket på defensiven. Nu öppnar IF Metall för lönesänkningar om företaget hotar med varsel.

DI 2013-11-13

PTK och SN gör upp om studier med full inkomst

Privatanställda tjänstemän ska kunna utbilda sig med bibehållen inkomst. Svenskt Näringsliv och PTK arbetar med ett avtal som ger rätt till studier utan direkt koppling till jobbet. Regeringen kan bidra med bättre studiestöd, anpassade utbildningar och möjlighet att studera med bibehållen a-kassa.

Arbetet 2013-11-15


Ledarskap

A simple apology increases trust

Does your boss ever apologise if he or she has made a mistake? According to a new survey, half of employees feel that their boss never or rarely apologises, a third complain that their boss rarely even acknowledges their mistakes and only around five per cent get an apology every time one is warranted. But when the asked managers the same question, the response was starkly different. Half of bosses claimed they "always" apologise to employees for their mistakes, while a further four out of 10 (38 per cent) said that they "often" do.

Management-Issues 2013-11-11

Företagskulturen avgör om nya modeller för ledning lyckas

Sverige har alltför okritiskt anammat globala managementmodeller för organisationsstyrning. Om en styrmodell inte passar in i företagskulturen kommer den inte att bli framgångsrik. Det menar Päivi Riestola i en ny avhandling i arbetsvetenskap, Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Forskning.se 2013-11-13

Kvinnor är bättre chefer – men oroar sig mer

Kvinnor har bättre anlag för att bli chefer än män. Och de bästa cheferna finns i offentlig sektor. Det visar åtminstone en ny norsk från Handelshögskolan i Oslo, där nästan 3 000 chefer undersökts. Enligt undersökningen har personligheten en stor betydelse för hur bra chef man är. Forskarna har utgått från fem olika kriterier som de anser ger en bild av vår personlighet och kännetecknar ett effektivt ledarskap. Det är sådant som känslomässig stabilitet, öppenhet för nya intryck m m.

Du & Jobbet 2013-11-14


Karriär & arbete

Fler går arbetslösa lång tid

402 000 människor var arbetslösa i oktober. Det är i stort sett lika många som för ett år sedan. Men den siffran säger inte hela sanningen. Allt fler arbetslösa står långt från arbetsmarknaden. Mer än hälften av de arbetslösa, 213 000, hade gått utan jobb i minst ett halvår, plus 9 000 på ett år. Av dem hade två tredjedelar gått utan jobb i minst ett år.

Arbetet 2013-11-11

Organisations ill-prepared for future workforce ‘longevity’, says Gratton

Longer life expectancy of workers is one of the most important issues organisations will face in future, but they are not ready for it, London Business School professor Lynda Gratton said yesterday. “One-third of our children will live to 100-years-old," she said. “That will make a huge difference in how we think about careers. Longevity will be one of the most important issues we face. It will affect everyone and organisations are extremely ill-prepared.

HR Magazine 2013-11-12

Personalchefer lockar med fel saker

Det arbetstagarna främst vill ha när de tar ett nytt jobb är utvecklande arbetsuppgifter, något personalcheferna har uppfattat då det också är deras främsta argument när de försöker locka till sig kompetens.

Computer Sweden 2013-11-13

Fortsatta tecken på ett förbättrat arbetsmarknadsläge

Oktober 2013 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 år med 90 000 personer jämfört med samma period föregående år och var 4 746 000. Ökningen skedde främst bland ungdomar. Antalet arbetslösa uppgick till 374 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 4,1 miljoner timmar och var i genomsnitt 162,4 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för både antalet och andelen sysselsatta och en svag minskning av antalet arbetslösa män.

SCB 2013-11-14

Fler företag väntas nyanställa nästa år

En av fyra chefer planerar att fastanställa personal 2014. Det visar en undersökning där 600 mellanchefer och vd:ar i Sverige svarat på frågor om rekryteringsläget. Samtidigt kommer nu tecken på att arbetslösheten håller på att sjunka.

DN 2013-11-15

Job candidates should be less risk averse

Candidates like to employ a play-it-safe strategy during job interviews. They offer conservative answers. They avoid saying anything atypical. They let their credentials do the talking. But in this hyper-competitive market, a risk-averse approach may not be the way to go. When it comes down to it, hiring committees talk about what they remember most about a job candidate. Experience and credentials are important to them, of course.

Harvard Business Review 2013-11-15


Ekonomi

Inflationstakten -0,1 procent

Inflationstakten var minus 0,1 procent i oktober, vilket är en nedgång från september då den var 0,1 procent. Från september 2013 till oktober 2013 sjönk KPI med 0,2 procent i genomsnitt. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,6 procent i oktober.

SCB 2013-11-12

Industrisiffror ökar risk för BNP-ras

Bilden av svensk ekonomi är splittrad. Industrin kan ha felbedömt konjunkturen och rensar nu lagerhyllorna. Det kommer att pressa Sveriges BNP ordentligt. Kanske blir det två kvartal i rad med fallande BNP – det vill säga recession. Kapacitetsutnyttjandet i industrin ökade med 0,8 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt säsongsrensad statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Utnyttjandegraden inom industrin är därmed uppe på 86,9 procent, den högsta nivån sedan andra kvartalet 2012.

SvD 2013-11-15


Övriga trendsignaler

Det komplexa deltagandet: Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk

Arbetsmiljölagen ger anställda och deras representanter, skyddsombuden, rätt att delta i det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren har skyldighet att arrangera. Forskning om deltagande har i stor utsträckning varit fokuserad på strukturella och organisatoriska förutsättningar för anställdas deltagande. Mycket tyder dock på att anställda inte utnyttjar sina starka rättigheter. Avhandlingens analyserar arbetsmiljödeltagandet genom en fallstudie på ett pappersbruk med väl etablerade organisatoris

Linköpings universitet 2013-11-11

Dolda riskfaktorer för industriarbetare avslöjas med en ovanlig statistisk

Riskfaktorer som kommer från arbetsmiljön i en industri kan förbli oupptäckta då arbetare som jobbat länge utgörs av en grupp som är friskare än andra arbetare. Enligt en avhandling som Ove Björ försvarar vid Umeå universitet den 15 november är det möjligt att justera för detta och därmed öka chanserna att upptäcka farlig exponering från arbetsmiljön.

Umeå universitet 2013-11-12

The future of business education is ‘blended learning’, experts agree

The future of business education is blended learning, a panel of expert thinkers agreed yesterday. The call came from Santiago Iñiguez, the dean of Madrid’s IE Business School, who said: “It’s high-quality online learning combined with face-to-face sessions. Technology won’t replace professors, but we need to bring the professors into this new world." He added that the “infinite" amount of knowledge available online needed “editors" to make sense of it.

HR Magazine 2013-11-12

Företag saknar strategi för medarbetarenkäter

Att många har för mycket är göra och tycker att chefen är knäpp är sånt som brukar komma fram i medarbetarundersökningar. Men ofta vet företagen inte vad de ska göra med resultaten. Trots att det är så vanligt med medarbetarundersökningar finns det förvånansvärt lite forskning i ämnet. Framförallt råder det brist på litteratur om steget mellan enkätresultat och handling, förklarar Robert Holmberg som är doktor i arbets- och organisationspsykologi vid Lunds universitet

Jusektidningen 2013-11-13

Sämre psykosocial hälsa för bemanningsanställda

Bemanningsanställda löper högre risk att utsättas för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden. Den visar en ny kunskapssammanställning från Göteborgs universitet, som Arbetsmiljöverket beställt.

Arbetsmiljöverket 2013-11-15

Uppdaterat: 2013-11-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem