2012-11-28

Ledarnas omvärldsspaning vecka 47

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– För att öka tempot i att få en ökande andel kvinnor på chefspositioner startas projektet ”Battle of the numbers”. Tio av Sveriges största bolag är deltagare och som en av initiativtagarna står tidningen Chef. Läs om detta och mer i veckans omvärldsspaning, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Sverige näst sämst i Europa på integration

Det är svårare för nyanlända att få jobb i Sverige än i andra europeiska länder, visar en undersökning. Arbetslösheten är anmärkningsvärt hög för personer som nyligen invandrat till Sverige, konstaterar sociologen Ryszard Szulkin vid Stockholms universitet. Han har jämfört hur sysselsättningen ser ut för invandrare i 15 europeiska länder. Bara i Spanien är arbetslösheten högre bland nyanlända män och bara i Frankrike är arbetslösheten högre bland kvinnor.

Arbetet 2012-11-19

De ska skapa jämställdhet i näringslivet

Chefs chefredaktör Cissi Elwin Frenkel berättar för Resumé om Sveriges hittills största projekt för att få fler kvinnor till höga chefspositioner. ”Det är ett sådant här projekt som EU har efterfrågat och velat att näringslivet ska ta tag i”, säger Cissi Elwin Frenkel. ”Battle of the numbers” handlar om att 10 av Sveriges största företag, 10 topp-vd:ar och 100 utvalda kvinnor går samman för att öka andelen kvinnor på operativa chefspositioner i sina företag.

Resumé 2012-11-20

Facklig marknad

Professor: ”Staten har brutit mot kollektivavtalen”

Igår gick facken till slut med på konkurshotade SAS hårda villkor om lönesänkningar och förlängd arbetstid. Nåt liknande har inte hänt sen 20-talet, menar experter.

Sveriges Radio 2012-11-20

LO öppnar för längre avtal

LO kommer aldrig att acceptera avtal som inte ger några reallöneökningar i nästa års avtalsrörelse. Däremot kan man tänka sig längre avtalsperioder än de senaste årens ettåriga avtal. Det säger LO:s ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, till Reuters.

DI 2012-11-22

Kollektivavtalen i kommuner och landsting avviker ofta till arbetstagarens nackdel

Kollektivavtalen för arbetstagare i kommuner och landsting innehåller flexiblare regler jämfört med gällande lagstiftning. Det visar en rapport av Carin Ulander-Wänman vid Umeå universitet, som ges ut av IFAU idag.

IFAU 2012-11-22

Ledarskap

Svag chefsroll i relation till läkarrollen

Genom politiska reformer har chefsrollen i hälso- och sjukvården formellt stärkts under de senaste decennierna. Men nu visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet att chefsrollen i relation till läkarrollen i sjukvården i många fall i praktiken tycks vara svag – och att chefer själva ibland bidrar till detta. Analyserna visade bland annat att cheferna beskrev strategier för att leda läkares arbete som tycktes bidra till att försvaga chefsrollen och minska dess legitimitet i relation till läkarrollen i sjukvårdsorganisationen. Få chefer beskrev sin eller andras chefsroller inom ramen för det som i avhandlingen kallas en managementbaserad diskurs, det vill säga med en tydlig bas i den chefsposition cheferna hade i organisationen.

Forskning.se 2012-11-19

”Chefen ska hjälpa dig att växa”

Att våga ställa krav och fatta svåra beslut utgör grunden för ett modigt ledarskap. För att lyckas som chef måste du också ha andra egenskaper. ”Som chef får man betalt för att vara modig. Man måste våga ställa krav, fatta beslut och ge negativ feedback. Det finns många chefer som inte gör det”, säger Malin Trossing, ledarskapsexpert och författare till boken Våga leda modigare!

Computer Sweden 2012-11-21

Bra chefer är bra på att dricka kaffe

Tydligt chefskap, bra kommunikation och flexibla lösningar för alla som inte orkar jobba hundra procent. Det är några av de faktorer som får anställda i kommuner och landsting att må bra på sina jobb, visar en ny studie. I Strömstad har man gjort alla rätt och är en frisk kommun.

Suntliv 2012-11-22

Öppna kontor sätter chefer på prov

Att utforma en kontorsmiljö kräver många avvägningar. Hur ska hälsa, trivsel och produktivitet främjas på bästa sätt? Ny forskning visar att kraven på ledarskap och organisation ökar när enskilda rum byts mot kontorslandskap.

Prevent 2012-11-23

Lön

Partier närmare a-kasselösning

A-kassans framtid har länge varit föremål för stor politisk oenighet. Men enligt Nyheterna i TV 4 har alla partier nu enats om att utreda en modell där arbetslöshetsförsäkringen delas i två delar. En grundförsäkring som ger en fast ersättning från staten oavsett om man är med i en a-kassa eller inte.

DN 2012-11-22

Karriär & arbete

The Amazonification of recruiting

The Amazonification of recruiting is accelerating. Sites like Yelp and Glassdoor are pulling back the curtain on candidate experience. LinkedIn has found a way to rapidly accelerate the endorsement process, and apparently will start to weigh your endorsements in their search results.

HR Examiner 2012-11-20

Engagemang i jobbet gör dig nöjd med livet

Är du engagerad i arbetet så minskar risken för depression och du blir mer tillfreds med livet. Det framgår av en ny studie. Det är forskare i Finland och Holland som studerat arbetsengagemang, bland nära 2 000 personer som följts i sju år. Begreppet definierar forskarna som ett tillstånd av välbefinnande, präglat av energi, hängivenhet och att du går upp i arbetet. Enligt studien så minskar arbetsengagemang risken för depression. Det ökar dessutom tillfredsställelsen med livet - inte bara med arbetet.

Du&jobbet 2012-11-20

HR departments are increasingly prioritising employee wellbeing

Wellbeing schemes are not new. But since they initially emerged much has changed. They have evolved from seeing wellbeing as health and safety guidelines that seek to do no harm, to a wide range of initiatives that aim to tackle absences, presenteeism, poor productivity, employee engagement, staff retention and beyond the confines of the business, make employees happier and healthier.

HR Magazine 2012-11-21

Ökad stress när alltmer tid går till att gå in och ur system

Det administrativa arbetet försvinner inte för att antalet administratörer blir färre. Istället får lärare och läkare som arbetar i kärnverksamheten ägna hälften av sin arbetstid åt administration. Det säger Anders Ivarsson Westerberg, docent vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. De administrativa arbetsuppgifterna har blivit fler för skol- och vårdpersonal sedan början av 1990-talet. Ungefär hälften av arbetstiden går åt till administration.

Suntliv 2012-11-23

Flickors prestationer belönas

Flickornas bättre skolprestationer börjar nu visa sig på arbetsmarknaden. I synnerhet bland chefer. Detta enligt en forskningsrapport som läggs fram på måndag. Rapporten ”Betygsgapet mellan flickor och pojkar – konsekvenser för framtidens arbetsmarknad”, skriven av Åsa Löfström, docent i nationalekonomi vid Umeå Universitet på uppdrag av regeringens framtidskommission, beskriver hur betygsgapet mellan flickor och pojkar i skolan nu gör sig gällande på arbetsmarknad och på chefspositioner.

Veckans Affärer 2012-11-23
Framtidskommissionens rapport

Är det ett skitliv som väntar de unga, Victor Baerhandtz?

Arbetsmarknaden har förändrats. Unga får inte fast anställning och har begränsade möjligheter att planera framtiden när deras anställningsvillkor placerar dem utanför välfärdssystemet. Enligt Victor Bernhardtz skapar den nya arbetsmarknaden en arbetskraft vars potential inte utnyttjas. Otryggheten gör att människor tar mindre risker, blir mindre mobila, och har mindre möjlighet att ta sig vidare i livet.

TCO-tidningen 2012-11-23

Ekonomi

SEB spår jämngrått ekonomiskt landskap

Den globala krisen vill inte ta slut. När SEB:s ekonomer ser ut över det ekonomiska land-skapet är det mer än novembergrått. En förstärkt avmattning i Europa balanseras av en viss optimism om USA:s ekonomi – samtidigt som det finns en osäkerhet om vad ledarskiftet i Kina betyder.

SvD 2012-11-21

Risk att Sverige går in i recession

Sverige befinner sig i lågkonjunktur. Om det råder ingen tvekan, enligt fyra tunga ekonomer som SvD Näringsliv talat med. Flera ser också en risk för att nedgången fördjupas till recession. Den svåra frågan är hur lång tid det tar innan det vänder. Det avgörs av faktorer utanför Sveriges gränser.

SvD 2012-11-23

SAS riskerar sätta trenden

Svenska företag massvarslar. SAS stenhårda attityd mot de anställda kan lätt få efterföljare. Även om det är nödvändigt med förändringar är risken att en del bolag går för långt. Dålig personalpolitik kan bli en hög kostnad.

DN 2012-11-24

Övriga trendsignaler

What the West Can Learn from Jugaad

On its own, the structured approach to innovation favored by mature companies can’t deliver the agility and differentiation they need in today’s complex business environment. Instead of always using a hammer to deal with their problems, companies might find it helpful to use a screwdriver from time to time. In other words, we are not proposing that companies abandon their traditional structures and processes for innovation. Rather, they should expand their innovation tool kit.

strategy+business 2012-11-19

Global warming will devastate the poorest countries, World Bank study finds

By 2100, the world could heat up by 4 degrees Celsius, or 7.2 Fahrenheit. That could have a disastrous effect worldwide. But, according to a new report from the World Bank, such warming would be particularly damaging to the poorest, least prepared countries. In “Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided,” the World Bank points out that, “the poor will suffer the most” with rising temperatures.

Thinkprogress.org 2012-11-20

Kontorslandskap sänker prestationen och ökar tröttheten

Helena Jahncke, doktorand vid Högskolan i Gävle, visar i sin forskning att prestationen i koncentrationskrävande arbetsuppgifter försämras av normala ljudnivåer och bakgrundsprat i kontorslandskap. Det är en vanlig uppfattning att kontorslandskap förbättrar kommunikationen bland de anställda och att företag och organisationer kan spara pengar genom att minska lokalkostnaderna när fler kan arbeta på en mindre yta. Sämre prestationer. Tidigare forskning har dock inte gett några entydiga belägg för att kommunikationen verkligen förbättras.

Forskning.se 2012-11-22

Text: Uppdaterat: 2012-11-29

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem