2013-11-25

Ledarnas omvärldsspaning vecka 47

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Välfärdssektorn står inför stora utmaningar när 21 välfärdschefer väntas lämna arbetsmarknaden per arbetsdag under de närmsta tio åren. Det visar den senaste rapporten från Ledarna, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Sverige tappar 21 välfärdschefer om dagen

Den offentliga sektorn står inför en utmaning. 21 välfärdschefer väntas lämna arbetsmarknaden per arbetsdag under de närmsta tio åren, enligt en färsk rapport från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Ledarna 2013-11-20

 

Jämställdhet & diskriminering

Kvotering ska ge fler kvinnor på höga poster

Europaparlamentet röstade ja till könskvotering till bolagsstyrelser. Kvinnor ska ha minst 40 procent av posterna till år 2020.

Riksdag & Departement 2013-11-20

”Hög tid att könskvotera för bolagens och landets bästa”

Argumenten emot kvotering blir allt svårare att förstå. Bolag med könsblandade styrelser sköts bättre och är mer lönsamma än andra, och det är en myt att det råder brist på lämpliga kvinnliga kandidater, skriver 17 företrädare för näringsliv och ekonomisk forskning.

DN Debatt 2013-11-22


Facklig marknad

SKL: Sifferlösa avtal kan ge jämställda löner

För de kommunala arbetsgivarna skapas jämställda löner med sifferlösa tillsvidareavtal, enligt Ingela Gardner Sundström. Och genom att alla andra accepterar högre lönepåslag för de lågavlönade arbetarna i kommuner och landsting.

Arbetet 2103-11-19

Sverige är nu moget förallmängiltigförklarade avtal

Allmängiltigförklarade kollektivavtal är en kontroversiell fråga inom fackföreningsrörelsen i Sverige. Men en omsvängning tycks vara på väg. Enkelt uttryckt går allmängiltigförklarade kollektivavtal ut på att ett kollektivavtal upphöjs till lag.

TCO-tidningen 2013-11-20

Europarådet ifrågasätter svensk arbetsrätt

Europarådet är den andra internationella institution som kritiserar den svenska Lavallagen för att den inskränker mot strejkrätten. Nu kräver svenska fack att lagen rivs upp. På onsdagen slog Europarådets kommitté för sociala rättigheter i ett utlåtande fast att den svenska så kallade Lex Lavallagen inskränker i fria förhandlings- och strejkrätten. Lavallagen reglerar vad fackföreningar kan kräva för villkor för utländska löntagare i Sverige.

Europaportalen 2013-11-21

Därför vill vi att avtal ska vara sifferlösa

Debatten är intensiv om sifferlösa avtal. De påstås leda till för låga löneökningar alternativt hota industrins lönenormering genom för höga nivåer. Som arbetsgivarföreträdare för hela den offentliga sektorn vill vi klargöra att det i stället handlar om att kunna ha löneökningar som är verksamhetsanpassade hos den lokala arbetsgivaren, skriver Håkan Sörman och Ulf Bengtsson.

SvD Opinion 2013-11-24


Ledarskap

How different cultures perceive effective leadership

In a globalised work environment, having a multinational team is becoming the norm. Leading a global team, however, is about embracing differences and pulling the right levers at the right times to get the best out of a team. These differences can be put down to cultural origins, according to Caroline Rook, former INSEAD Dutch Alumni Fellow.

Insead 2013-11-21

Kontorsmiljö kan påverka upplevelsen av ledarskap

Hur kontoret är utformat kan påverka hur de anställda upplever ledarskapet på arbetsplatsen. Detta visar en studie från Stressforskningsinstitutet. Sämst ur ledarskapssynpunkt är rum med 2-3 personer. Studien, som baseras på svar från drygt 5 000 personer, kommer från SLOSH, The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health.

Forskning.se 2013-11-21

Organisations neglecting their employee value propositions

Every employment relationship is built on a psychological contract between employer and employee that defines what the employer expects from its employees and what it provides in return. Yet this contract - also known as the employee value proposition (EVP) - is often far from explicit, consisting of unstated assumptions and perceptions that are rarely formally recorded or measured, despite the critical impact they can have on employee motivation, engagement and performance.

Management-Issues 2013-11-22

Medkänsla på jobbet lönsam chefsstrategi

Det är lönsamt att vara snäll som chef. Både välbefinnandet och effektiviteten ökar. Det menar forskaren Daniel E Martin, professor på Stanfords center för altruism och med-känsla, som nu reser världen över och föreläser om ”compassion leadership”.

SvD 2013-11-24


Lön

Facket som har bäst villkor

Vårdförbundets inkomstförsäkring ger mest för pengarna medan Transports medlemmar får ut minst. Det visar en ny sammanställning som DN tagit del av. ”Inkomstförsäkringen minskar den ekonomiska stressen”, säger Sonja Dandenell, ­medlem i fackförbundet Unionen.

DN 2013-11-22


Karriär & arbete

It's who you are, not who you know

Sorry LinkedIn addicts. It's not how large your network is that matters most as far as your long-term career prospects go. It's altogether more old-fashioned attributes such as your personality and who you are. An analysis of personality versus social networks by Blaine Landis, a PhD student at the Cambridge Judge Business School, has found that personality is a consistently stronger predictor of performance and career success than having a large and influential social network.

Management-Issues 2013-11-18


Ekonomi

Prognosen för svensk tillväxt skruvas ned

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD sänker sin prognos för svensk tillväxt 2014 från 2,5 till 2,3 procent. Prognosen för årets tillväxt i Sverige sänks från 1,3 till 0,7 procent. Den svenska tillväxten beräknas 2015 öka till 3,0 procent. OECD sänker även sin prognos för global tillväxt till 3,6 procent 2014, ned från tidigare beräkningen på 4,0 procent och prognosen för USA:s tillväxt höjs till 2,9 procent 2014, från 2,8 procent. Prognosen för eurozonen sänks samtidigt från 1,1 till 1,0 procent.

SvD 2013-11-19

Konjunkturbarometern pekar på högtryck

Konjunkturbarometern steg till104,1 i november – upp 2,4 enheter sedan i oktober och alltså klart över den så viktiga 100- gränsen. Samtliga indikatorer, förutom för privata tjänstenäringar, steg.

SvD 2013-11-23


Övriga trendsignaler

Svenska befolkningen växer tredje snabbast i EU

Under 2012 hade Sverige efter Luxemburg och Malta den starkast växande befolkningen. Sammanlagt växte Sveriges befolkning under fjolåret med 7,6 promille av hela befolkningen vilket motsvarar 73 000 nya invånare. Samtidigt hade Sverige det fjärde högsta barnafödandet, 11,9 promille, och fjärde största nettomigrationen, 5,4 promille. Det visar en från EU:s statistikbyrå Eurostat. EU:s befolkning växte 2012 med 1,1 miljoner invånare, motsvarande 2,2 promille.

Europaportalen 2013-11-20

Uppdaterat: 2013-11-25

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem