2012-12-03

Ledarnas omvärldsspaning vecka 48

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– År 2015 kommer 1,3 miljarder människor världen över att arbeta på distans. Det är nästan 40 procent av hela den globala arbetsstyrkan, skriver Harvard Business Review, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Kvinnorna i majoritet i facktoppen

Sju av de 15 TCO-förbunden har kvinnodominans i sina styrelser, sex har mansdominans och två har balanserad könssammansättning. Det visar en genomgång som TCO-tidningen har gjort. För tre år sedan, när könsbalansen senast undersöktes, var det fler män än kvinnor i 10 av de 16 fackförbundens styrelser.

Tidningen Vision 2012-11-26

Mångfaldsbarometern: Extremt negativa attityder riskerar växa

Andelen svenskar med extremt negativ attityd till invandrare har under flera år varit stabil, men riskerar öka i händelse av förvärrad ekonomisk kris, arbetslöshet eller upplevt hot från främmande kulturella eller religiösa uttryck. Den slutsatsen dras i årets Mångfaldsbarometer från sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Den årliga attitydundersökningen Mångfaldsbarometern kartlägger svenskars aktuella attityder till den etniska mångfalden.

Forskning.se 2012-11-27

MentorBygg 2013 - fler kvinnliga ledare i byggbranschen

Som ett led i arbetet för en attraktiv byggbransch startar Sveriges Byggindustrier ett nationellt mentorskapsprogram för kvinnor i medlemsföretagen  MentorBygg 2013. Syftet med programmet är att bidra till medlemsföretagens och byggbranschens framtida chefsförsörjning och konkurrenskraft genom att ta tillvara på och utveckla kvinnor som en viktig rekryteringsbas.

SkogsSverige 2012-11-28

Segregationen har fördubblats

På tjugo år har bostadssegregationen i Sverige fördubblats, enligt siffror från SCB som Ekot tagit fram. I områden med hög andel invånare med utländsk bakgrund är också standarden lägst. I den tiondel av postnummerområden i Sverige som har högst andel människor med bakgrund i ett annat land har den andelen fördubblats mellan 1990 och 2010. I den tiondel av Sverige som har lägst andel människor med utländsk bakgrund har andelen däremot legat i stort sett stilla.

SvD 2012-11-28

På hyllan är allt som förut

Toys’r’us och BR Leksaker stoltserar lagom till jul med kataloger som inte är könsstereo-typa. Erika Hallhagen gav sig ut på stan för att lugna alla kränkta föräldrar. ”Inga pojkar drömmer om att bli prinsessor. Och jag har svårt att tro att små flickor har en önskan att vilja skjuta människor”, skrev krönikören Thomas Pascoe upprört i The Telegraph när nyheten om BR:s och Toys’r’us ”könskupp” nådde Storbritannien. Liverapporteringen från BR Leksaker i Gallerian visar alltjämt en tydlig struktur i pastell och svart.

SvD 2012-11-28

Facklig marknad

Lärarförhandlingar till medling

Förhandlingarna mellan lärarfacken och arbetsgivarorganisationen KFS har brutit samman. Nu begär parterna om hjälp med medling från Medlingsinstitutet. – KFS har inte varit velat ge lärarna något som för 2012 motsvarar mer än märket, det vill säga de 2,6 procent i löneökningar som övriga arbetsmarknaden får, säger ombudsman Robert Nilsson på Lärarförbundet.

Lärarnas nyheter 2012-11-26

Fler orter kan få arbetstidsavtal

Facket gick med på sänkt lön på SSAB Först SAS, nu SSAB. På måndagen accepterade IF Metall ett nytt arbetstidsavtal med sänkt lön på SSAB i Luleå - och fler kan följa efter.

SVT 2012-11-27

Nya turordningsregler skjuts upp

Avsikten var att förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal skulle gå i mål i månadsskiftet. Nu pekar det mesta på att man tar en paus under den ordinarie avtalsrörelsen.

Kollega 2012-11-30

Ledarskap

Why accountability is so muddled, and how to un-muddle it

One of the most sacred tenants of management is the need for clear accountability. As such, organizations spend enormous amounts of time and energy defining jobs, roles, and goals  and then figure out who to reward or punish when things go well or poorly. The assumption of course is that people will perform more effectively if they know exactly what they are supposed to accomplish and what will happen if they make or miss the target.

Harvard Business Review blog 2012-11-27

Övertid inget plus för chefen

Att imponera på chefen är inte så svårt. Kom i tid till möten och svara snabbt på mejl ger pluspoäng medan att jobba över inte imponerar. Det är kontentan av en attitydundersökning som organisationen Ledarna låtit göra. 1 200 chefer har svarat på frågor om vilka egenskaper som imponerar mest och minst hos chefskollegorna.

SvD 2012-11-30

Lön

Facket öppnade dörrar för ny a-kassa

I somras var låsningen total. Nu är alla åtta partierna i socialförsäkringsutredningen över-ens om grunderna för en ny arbetslöshetsförsäkring.  Det är en stor scenförändring, bekräftar Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Arbetet 2012-11-26

Högutbildade män får 168 000 mer om året

168 000 kronor mer i lön efter småbarnsåren Lönegapet mellan män och kvinnor i Sverige består och det är under småbarnsåren som det drar iväg. Högutbildade 45-åriga män tjänar 40 procent mer än kvinnor med samma utbildning, visar en studie från Ifau.

SvD 2012-11-27

Skillnader i löner störst bland chefer

Gapet mellan kvinnor och mäns löner skiljer stort beroende på yrke. På chefspositioner är skillnaden generellt större. Bland vd:ar tjänar männen 30 procent mer än kvinnorna och bland ekonomichefer tjänar männen nära 40 procent mer än kvinnorna. I vård och omsorg tjänar kvinnor och män lika mycket, förutom på chefsposterna.

DN 2012-11-28

Karriär & arbete

World-wide skilled trades shortage threatens global economy

Manpower Inc. advises that unless businesses, governments and trade associations work together to develop long-term strategies to alleviate talent shortages among skilled trades, future economic growth will suffer. Worldwide, skilled trades positions are the hardest to fill. In a new World of Work Insight Paper Titled: "Strategic Migration – a Short-Term Solution to the Skilled Trades Shortage," Manpower warns that as the global economy recovers, it is necessary to implement strategic migration policies in order to create a mobile workforce and plug the gap of skilled workers.

Global Talent Strategy 2012-11-26

Welcome to the age of the freelancer

Many freelancers incomes are on the rise and they expect good things for 2013, according to a recent survey. A look at the ups and downs of this trend. The ranks of the self-employed have held relatively steady over the past few years. In 2009, 15.3 million Americans identified themselves as self-employed, according to the Bureau of Labor Statistics. In October 2012, 14.9 million U.S. workers were self-employed. Daniel Pink, author of Free Agent Nation, attributes the recent rise in freelancers to several factors. For one, Pink says, the “dodgy economy has made employers loath to hire full-timers”. Freelancers provide “the right talent for the right task at the right time”, he says.

Fortune 2012-11-27

Svenska kvinnor och 55-åringar sticker ut i Europa

Sverige är tillsammans med Danmark de enda europeiska länderna där över 70 procent av kvinnorna förvärvsarbetar. Det visar ny statistik från EU. Andelen 55-64-åringar som arbetar är högst i Sverige av alla EU-länder. Jämfört med andra europeiska länder är de regionala skillnaderna över sysselsättning små i Sverige. Det här visar nypublicerad statistik i EU:s statistiska årsbok, Eurostat yearbook.

Lag & Avtal 2012-11-27

Sjöfartsjobben lämnar Sverige

Svensk sjöfart är i akut kris och flera tusen arbetstillfällen är hotade när utflaggningen av svenska fartyg fortsätter. Sveriges redareförening anklagar regeringen för att tvinga bort svenska rederier och arbetstillfällen från landet.

DI 2012-11-28

Förslag om ny anställningsform för ungdomar

En ny tidsbegränsad anställningsform för ungdomar under 23 är, så kallad utbildningsan-ställning, föreslogs i dag av statens utredare. Företagen ska enligt förslaget kunna säga upp ungdomar, som har dessa avtal, med kort varsel utan att behöva ange något skäl.

Sveriges Radio 2012-11-29

Bring nomadic employees back to the mothership

By 2015, 1.3 billion people worldwide will be working remotely. That's almost 40% of the entire global workforce. While we can thank technology and increasingly flexible office policies for the shift away from the office, for many companies, mobility has simply been an unintended consequence of trying to keep pace with change, as well as a calculable means to rein in real estate costs. But while the movement toward less square footage and mobile workforces will likely continue, we shouldn't discount the importance of the office.

Harvard Business Review blog 2012-11-29

For some employers, “cultural fit” trumps skill

In what Northwestern University professor Lauren A. Rivera says is the first systematic study that examines the impact of shared culture on hiring practices, recruiters of elite companies involving in undergraduate and graduate hiring often rate their own personal feelings of "cultural compatibility" with a candidate ahead of the candidates cognitive and technical skill sets. The study, which appears in the December issue of American Sociological Review, is based on interviews with professionals at investment banks, management consulting firms, and law firms, as well as on observations of a recruiting department.

Big Think 2012-11-30

Ekonomi

För andra månaden i rad pekar alla konfidensindikatorer nedåt

Barometerindikatorn föll närmare sju enheter i november, från 92,7 till 86,0, och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är betydligt svagare än normalt. Liksom förra månaden bidrog alla sektorer i näringslivet negativt i november. Även konfidensindikatorn för hushållen minskade betydligt i november.

Konjunkturinstitutet 2012-11-27

Övriga trendsignaler

People not machines key to global manufacturing war, finds study

The Deloitte 2013 Global Manufacturing Competitiveness Index has revealed that devel-oped nations such as the U.S., Germany and Japan may struggle to maintain their competitive edge over emerging nations like India and Brazil. Talent is and will be the key differentiator in the global manufacturing war. The report confirms that the landscape for competitive manufacturing is in the midst of a massive power shift. The report found that access to talented workers is the top indicator of a country’s competitiveness – followed by a country’s trade, financial and tax system, and then the cost of labor and materials.

Global Talent Strategy 2012-11-26

Global studie visar att digitalt avancerade företag är 26 % lönsammare än sina konkurrenter

Ny forskning från Capgemini Consulting och MIT Center for Digital Business har identifierat framgångsfaktorer för hur företag hanterar och drar nytta av digitala möjligheter och därmed blir mer konkurrenskraftiga. De företag som är förändringsbenägna och lyckas bäst når överlägsna ekonomiska resultat. Samtidigt riskerar många svenska företag att hamna kraftigt efter sina konkurrenter.

Capgemini 2012-11-26

Klimatkollaps hotar vid fortsatt dödläge

I Qatar träffas nu världens miljöministrar för att komma överens om nya avtal för att pressa ner utsläppen av koldioxid. Läget är akut. Stora delar av vår förmåga att försörja oss kan kollapsa, menar Johan Rockström, professor i miljövetenskap.

SvD 2012-12-01

Text: Uppdaterat: 2012-12-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem