2013-12-02

Ledarnas omvärldsspaning vecka 48

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Förra året var enligt en undersökning från UC ett år då kvinnors löner procentuellt ökade mer än männens. Men för att kvinnor ska komma i nivå med männen krävs det ytterligare 20 år av samma utveckling. Läs mer i omvärldsspaningen, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Kvinnors löner stiger mer än männens...eller gör de det?

UC har i en ny undersökning kartlagt inkomstutvecklingen i Sverige. UC:s undersökning visar att 2012 var ett bra år för kvinnorna. Kvinnors löner ökar mer än männens procentuellt men skillnaden är fortfarande stor i kronor och ören. I åldersgruppen 36-45 år rör det sig om cirka 100 000 kronor om året, visar en ny undersökning UC gjort. ”Om löneökningarna skulle utvecklas i samma takt, det vill säga att kvinnorna får en betydligt större ökning procentuellt, kommer det att ta cirka 20 år för kvinnor att komma i kapp männen”, säger Roland Sigbladh marknadschef på UC.

UC 2013-11-27


Jämställdhet & diskriminering

DO granskar jämställdheten i landstingen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder nu en granskning av landstingens arbete för jämställda löner. Närmare 200 000 arbetstagare, däribland läkarsekreterare, administratörer och tandsköterskor omfattas.

Tidningen Vision 2013-11-25

Kvinnor inom bygg flyr machokultur

En enkät till kvinnor inom byggbranschen avslöjade stora problem på jämställdhetsområ-det. Två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att sektorn tappar kompetens på grund av grabbighet och machokultur. Idag träffade representanter för branschen för att diskutera lösningar.

SvD 2013-11-28

Facklig marknad

"Sist in först ut" kan vara på väg bort

Regeln om sist in först ut kan vara på väg bort för tjänstemännen, avslöjar Arbetet. Svenskt Näringslivs förslag till PTK handlar om att det är arbetsgivaren som i huvudsak ska avgöra vem som får behålla jobbet.

SvD 2013-11-25

Inga besked om vad avtalen får kosta

Årets avtalsrörelse har lett till en kraftig ökning av löneavtal utan någon fastställd löneökning, så kallade sifferlösa avtal. Håkan Sörman och Ulf Bengtsson påstår att sifferlösa avtal inte innebär att staten och kommunerna som arbetsgivare går ifrån industrinormeringen. Ska vi som parter inom industrin lita på att våra avtal blir ett riktmärke måste vi kunna utläsa vad avtalen utanför industrin kostar. Så enkelt är det. Men det betyder inte att alla löneavtal behöver se likadana ut.

SvD Opinion 2013-11-27

Forskare: Las är inget problem

Las hindrar de svenska företagen från att utvecklas heter det ofta i debatten. Men både en utredning från 2011 och svensk forskning visar att Las är flexibel och inte hindrar företag i någon större utsträckning.

Ingenjören 2013-11-28


Ledarskap

Omsorgschefer hinner inte med ny utbildning

Regeringen har satsat 100 miljoner på utbildning för chefer i äldreomsorgen. Men svårig-heter att få ledigt och att hitta ersättare gör att många chefer väljer bort utbildningen.

Tidningen Vision 2013-11-27

UK workers: Managers don’t know how to motivate us

UK workers don’t think their managers know how to get the best out of their teams, according to research by benefits provider Edenred. The research of 7,200 European employees found less than half (47%) of UK workers believed their manager knows how to motivate team performance. Just over half (52%) said their manager knows how to motivate them to improve their performance.

HR Magazine 2013-11-28

Betre jobbtrivsel med kvinnelege sjefar

Kvinnelege leiarar er flinkare til å involvere dei tilsette i avgjerder på jobben, og er også best til å få folk til å trivast på jobben. ”Mannlege sjefar er i mindre grad opptekne av det sosiale på jobben. Fokuset er i større grad på det faglege og at det skal jobbast, medan kvinnelege sjefar er meir opptekne av at dei tilsette har det bra på jobben”, seier Mona Halvorsen.

Forskning.no 2013-11-29

Det som krävs för att bli en bra chef

I ett samarbete mellan forskare och praktiker studerar Chefios-projektet förutsättningar för ledarskap. Syftet är att få svar på frågan: Hur ska en organisation se ut för att det ska gå att vara en bra chef i den? Kraften i projektet handlar mycket om att jämföra organisationer med varandra, menar Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap och den som har lett forskningsprojektet.

Tidningen Curie 2013-11-29


Karriär & arbete

Få långtidsarbetslösa i Sverige

Jämfört med EU-snittet är Sverige ett av de tre länder som har lägst andel långtidsarbetslösa, alltså personer som varit arbetslösa sex månader eller mer. Långtidsarbetslösheten låg i Sverige i fjol på 37,1 procent, jämfört med snittet i EU:s 28 medlemsländer på 62,4 procent, enligt Statistiska centralbyrån.

SvD 2013-11-25

Arbetsförmedlingen: Därför går flest jobb till utrikesfödda

Nästan sju av tio nya jobb går till utrikesfödda, visar siffror från Statistiska centralbyrån. Det beror på att allt fler arbetssökande tillhör den gruppen.

Sveriges Radio 2013-11-25

Jobbhälsobarometer: Ungas motivation för sitt arbetet minskar kraftigt

Mer än hälften av arbetstagarna känner psykiskt obehag inför att gå till arbetet och de unga är minst motiverade, enligt årets Jobbhälsobarometer.

Vårdförbundet 2013-11-29

För få chefer skapar risker

Kommunens omsorg behöver fler chefer. I dag är områdena för stora och kritik kommer från såväl Socialstyrelsen som revisorerna. ”Cheferna har i dag för stora områden, vilket gör att de inte kan verka fullt ut i sina uppdrag”, konstaterar Bergstén förvaltningschef i Hällefors kommun.

Nerikes Allahanda 2013-11-30


Ekonomi

BNP ökade 0,3 procent

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,3 procent tredje kvartalet 2013 jämförd med motsvarande kvartal 2012. Hushållens konsumtionsutgifter gav det största bidraget till BNP-tillväxten, samtidigt som lagerinvesteringarna dämpade utvecklingen. Säsongrensad och jämförd med andra kvartalet 2013 ökade BNP med 0,1 procent.

SCB 2013-11-29


Övriga trendsignaler

Why young people are miffed about being considered junior

Young people tend to feel older than they really are. For example, in a series of experiments by Matthew L. Hughes and two colleagues at Texas A&M, participants with an average age of about 24 felt about 5 years older than their true ages, a finding that confirms the results of previous research. Older people have the opposite feeling: Participants in a group with average age about 60 said they felt 8 to 9 years younger than their true ages, and a group with average age 75 felt 16 years younger, which may help explain why many older people don’t feel ready to retire at retirement age.

Harvard Business Review Blog 2013-11-26

Uppdaterat: 2013-12-02

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem