2013-12-09

Ledarnas omvärldsspaning vecka 49

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Det behövs en ny typ av ledarskap, ett autentiskt ledarskap, menar Bill George professor på Harvard Business School. Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Discrimination against older jobseekers 'alarming', research finds

Almost 90% of jobseekers over the age of 60 say they have been rejected for a job because of their age, according to research published by UK jobs website Totaljobs.com. According to the survey, 83% of over-60s said they had been victims of age discrimination, and 73% of 51-60-year-olds said age was the main reason they had been rejected for a job. The survey, of more than 1,400 UK people over 50, found 57% of over-60s have been unemployed for more than six months.

HR magazine 2013-12-03


Facklig marknad

Myndigheter kan tvingas kräva kollektivavtal i upphandlingar

I januari röstar Europaparlamentet om nya EU-direktiv för offentliga upphandlingar. De nya reglerna kan innebära att det blir obligatoriskt för myndigheter att ställa krav på kollektivavtal.

TCO-tidningen 2013-12-04


Ledarskap

Factory workers are more productive when managers can’t see them

In a factory where mobile data cards were being made, hanging a curtain to conceal workers from managers’ view increased production by 10% to 15%, according to an experiment by Ethan S. Bernstein of Harvard Business School. The curtain prevented distractions and allowed workers to test productivity-boosting ideas before explaining them to managers. Managers need to consider not only their individual workers’ privacy on the job but also group privacy, Bernstein says.

Harvard Business Review 2013-12-02

Diverse teams perform better finds global study

Organizations that develop cross-disciplinary, diverse teams perform better – but lack of “inclusive leaders” hinders success. An overwhelming majority (84%) of business execu-tives say that their organization’s ability to develop and manage teams will be essential for future competitiveness, according to a global EY survey. Those who rate their companies as “excellent” at building diverse teams are much more likely to have achieved earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) growth of greater than 10% over the past year.

Global Talent Strategy 2013-12-03

What Motivates More?

Glassdoor recently published the results of a survey of US employees on employee appreciation and motivation. Clearly, expressing appreciation is the most effective way to encourage employees to give more discretionary effort – the very definition of employee engagement. Frankly, appreciation is also the easiest method. All that’s fundamentally required is pausing, noticing the efforts of team members, and specifically praising them for progress, contributions and results.

Compensation Cafe 2013-12-03

Två decennier av förlorat ledarskap

De senaste två decennierna har alltför många ledare blivit utvalda utifrån deras karisma, fasad och image på bekostnad av karaktär, kunskap och integritet. Detta enligt Bill George, professor på Harvard Business School och författare av Authentic Leadership. Resultatet har blivit ett allt sämre förtroende för ledare i västvärlden, ett faktum som gäller politiker såväl som chefer i offentlig eller privat tjänst.

Hamrin & Partners 2013-12-05

Lön

Störst lönelyft för byggare

Lönerna inom byggbranschen ökade med i genomsnitt 3,2 procent under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år. Det är den största ökningen bland alla branscher, visar en rapport från Medlingsinstitutet.

Byggvärlden 2013-12-03

Krisnivå på årets löneökningar

Årets löneökningar ser ut hamna på samma nivå som krisåren 1994 och 2010/2011. Det bedömer Medlingsinstitutet. Och det blir inte bättre nästa år.

DI 2013-12-03

Kopplar bonusar till hållbarhetsmål

Den globala mejerikoncernen Danone har länge arbetat med hållbarhetsfrågor. Nu har vd Peter Odemark gjort arbetet så konkret det kan bli: Uppnås inte hållbarhetsmålen betalas inte en krona ut i bonus till företagets chefer.

SvD 2013-12-08


Karriär & arbete

Unga flyttar till jobben – om de får några

Ungdomar är villiga att flytta till jobben – om de får några. Inget är så viktigt som en fast anställning för dagens unga, enligt en ny Sifo-undersökning.

SvD 2013-12-02

Sänkt krogmoms gav fler jobb

Sysselsättningen i branschen har ökat med cirka 4 000 jobb, enligt Konjunkturinstitutet. Priserna i restaurangerna har sjunkit med fyra procent sedan restaurangmomsen sänktes, enligt en bedömning från Konjunkturinstitutet. Det innebär att 40 procent av momssänkningen slagit igenom på priserna. Den ökade efterfrågan på restaurangtjänster har samtidigt lett till uppskattningsvis 4 000 fler jobb, enligt den rapport till regeringen som publiceras i dag.

Market 2013-12-02

Två av fem i äldreomsorgen vill sluta

En forskningsstudie visar att två av fem som arbetar i äldreomsorgen under det senaste året allvarligt funderat på att lämna sitt arbete. Det fysiskt och psykiskt tunga arbetet gör att många dagligen upplever trötthet och värk samt känner sig psykiskt uttröttade. Många av de som är med i studien uttrycker att de gärna vill arbeta i äldreomsorgen men vet inte om de orkar.

Forskning.se 2013-12-04


Ekonomi

PMI steg till 56,0 i november – industrikonjunkturen på allt fastare mark

PMI-totalt steg med 4,0 indexenheter till 56,0 i november och samtliga ingående delindex, förutom index för lager av inköpt material, gav ett positivt bidrag till PMI-total.

Silf 2013-12-02

Sveriges återhämtning långsam

Svensk ekonomi återhämtar sig de närmaste åren, men återhämtningen blir måttlig, eftersom exporten bara repar sig långsamt, enligt Nordeas ekonomer. Tillväxten spås stiga till 2,5 procent nästa år för att sedan dämpas något året därpå.  Riksbanken står inför svåra avvägningar, skriver Nordea. Valet blir sannolikt att låta reporäntan ligga stilla fram till andra halvåret 2014, då den enligt Nordeas prognos höjs.

SvD 2013-12-04

Konkurserna minskade i november

Antalet företagskonkurser minskade med 4 procent i november jämfört med november i fjol. Hittills i år har antalet företagskonkurser dock ökat med 5 procent, enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

DN 2013-12-04


Övriga trendsignaler

Companies not using HR data for business decisions, says study

Only one in three companies use recruitment and employee data to drive business deci-sions, despite evidence it helps firms outperform rivals 58% of the time, a global study has found. More than 90% of companies collect employee performance data, but only 51% use it to improve talent acquisition efforts, and 32% do not examine employee data in any way. The report, Counting Success: How metrics & measurement correlate with business success, surveyed 380 HR managers and directors at more than 300 companies.

HR magazine 2013-12-02

Ny studie: Fler lägger mer pengar på ekologiskt

En majoritet av svenskarna uppger att de lägger mer pengar på ekologiska produkter nu än för ett år sedan. Det visar Svensk Handels nya CSR-undersökning. Svenska konsumenter blir allt mer hållbarhetsmedvetna. Enligt Svensk Handels CSR-undersökning för 2013 uppger 55 procent av de tillfrågade att de lägger mer pengar på ekologiska produkter jämfört med för ett år sedan. Då var andelen 37 procent. Endast tre procent uppger att de lägger mindre pengar på denna typ av varor.

Market 2013-12-02


Uppdaterat: 2013-12-09

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem