2013-02-04

Ledarnas omvärldsspaning vecka 5

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Signalerna om utveckling av svensk ekonomi går isär. Svenska hushåll och inköpscheferna visar ökad optimism samtidigt som personalchefernas förväntningar om arbetsmarknaden går i den andra riktningen, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Ojämställda arbetsplatser kan bidra till ohälsa bland kvinnor

Ojämställdhet på arbetsplatser kan vara en del av förklaringen till att kvinnor som grupp har ett sämre hälsotillstånd än män, skriver Sofia Elwér i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 1 februari. I avhandlingen identifieras en rad olika jämställdhetsmönster på arbetsplatser och hur de är kopplade till upplevelser av hälsa och ohälsa. Att arbeta på en arbetsplats med jämställda löner och ett jämställt uttag av föräldraledighet var kopplat till en låga nivåer av psykiska besvär som oro, ängslan eller ångest för både män och kvinnor.

Umeå Universitet 2013-01-28

Facklig marknad

Inkomstförsäkringar belastar facken

Den senaste tidens varselvågor har inneburit att inkomstförsäkringar gräver hål i fackförbundens kassor. Värst belastade är sex av de sju LO-förbund som erbjuder försäkringen. Enligt TV 4 News vittnar sex av de sju LO-förbund som erbjuder sina medlemmar inkomstförsäkring om dramatiska kostnadsökningar och flera av dem har tvingats höja sina premier.

Arbetet 2013-01-28

Haveri i jobbpaktsförhandlingarna

Förhandlingarna mellan regeringen och arbetsmarknadens partner om den så kallade jobbpakten har brutit samman. Svenskt Näringsliv har hoppat av förhandlingarna.

Upsala Nya Tidning 2013-01-29

Låglönesatsning ”tokhelig” för LO

Större delen av arbetsmarknaden omfattas av årets avtalsrörelse. Löner och villkor för runt 2,5 miljoner anställda ska förhandlas om. Det blir den tredje stora avtalsrörelsen sedan 2010. Ett återförenat LO mot ett tätt sammansvetsat Svenskt Näringsliv. Det är upplagt för en tuff avtalsrörelse. Det stora slaget kommer att stå om de lågavlönade.

SvD 2013-01-29

Attack på individgarantierna i upptakten av avtalsrörelsen

Lokal lönebildning. Slopade individgarantier. Mer differentiering. Det kräver arbetsgivarna på privat sektor. Men facket svarar att det inte löser problemet: Att lönesättningen uppfattas som diktat uppifrån.

TCO-tidningen 2013-01-29

Ledarskap

För många underställda för chefer i äldrevården

Mer än hälften av cheferna i äldreomsorgen anser att de har för många underställda för att kunna utöva ett bra ledarskap. Det framgår av en ny undersökning som fackförbundet Vision presenterar idag. Drygt 2 200 chefer i kommuner, landsting och kommunala bolag har deltagit i undersökningen om förutsättningarna för att kunna utöva ett gott ledarskap.

SvD 2013-01-29

The future of talent is in clusters

An effective team is a powerful thing. Many of us have participated on teams where the members complement each other, trust each other and find ways of working that are not only effective, but also enjoyable. For teams like this, performance is typically much higher than might be expected of the sum of individuals. And yet while teams often are where the real work gets done, most businesses don't value or manage them well.

Harvard Business Review 2013-02-01

Lön

Svenskarna pessimistiska till löneutvecklingen i år

Närmare varannan svensk tror att löneutvecklingen kommer vara sämre under 2013 än tidigare. Det visar en ny undersökning från Skop.

Computer Sweden 2013-01-30

Konjunkturlönestatistik till och med november 2012

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgår till 3,2 procent för perioden januari till november 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,3 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Medlingsinstitutet 2013-02-01

Karriär & arbete

Recruitment should be based on culture and values as well as skills

Employers today are increasingly looking for a more diverse workforce, but a report last month by the All Party Parliamentary Group (APPG) on Race and Community still found that black and ethnic minority (BME) women face discrimination “at every stage of recruitment” from employers.

HR Magazine 2013-01-28

More companies using evaluation tools to identify future leaders and more

A recent Aberdeen research report found that companies are including assessment tools in their efforts to identify high-potential talent, to develop workers interpersonal and leadership skills and to set performance goals for their staff.  When Driscolls, a century-old California-based global provider of fresh berries, wanted to help its core workers hone their leadership skills, the company turned to employee assessment tools.

Workforce 2013-01-29

Företagen räknar med drastiska förändringar

Personalchefsindex faller brant. Var fjärde anställd arbetar på ett företag som planerar att minska på personalstyrkan. Det visar IC-Potentials senaste mätning som SvD Näringsliv har tagit del av.

SvD 2013-01-31

Pop-Up Workplace

Research indicates that no single type of office space accomplishes productivity targets across both individual and team-based tasks. In light of this demand, the trend of pop-up workplaces is growing to meet the need for flexible and agile office productivity. Office furniture and equipment designed with workplace flexibility in mind, is allowing spaces to be customized to suit the immediate needs of workers and projects.

PSFK 2013-01-31

Rekordhög arbetslöshet i byggbranschen

Byggnads och målarnas a-kassa slår larm om rekordhög arbetslöshet i byggbranschen. Elva procent av medlemmarna är öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. I Norrbotten och Piteå är arbetslösheten dock betydligt lägre.

Piteå-Tidningen 2013-02-01

Euro area unemployment rate at 11.7%

The euro area (EA17) seasonally-adjusted unemployment rate was 11.7% in December 2012, stable compared with November. The EU271 unemployment rate was 10.7%, also stable compared with November. In both zones, rates have risen markedly compared with December 2011, when they were 10.7% and 10.0% respectively. These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union.

Eurostat 2013-02-02

Ekonomi

Inget rekord i julhandeln

Decemberförsäljningen i detaljhandeln minskade med 0,4 procent i löpande priser. I fasta priser och korrigerat för kalendereffekter blev det däremot en ökning för både dagligvaror och sällanköpsvaror. I löpande priser ökade dagligvaruhanden med 3,0 procent i december, medan sällanköpshandeln backade med 2,5 procent. I fasta priser och kalenderkorrigerat gick dagligvaror fram med 2,3 procent, sällanköpsvaror med 2,6 procent och detaljhandeln totalt med 2,5 procent, enligt Detaljhandelsindex som tas fram av HUI Research och Statistiska centralbyrån, SCB.

Fri Köpenskap 2013-01-28

Tjänstesektorn lyfter Stockholm

Löneökningar i den privata sektorn ligger bakom ökad tillväxt i Stockholms län och stad. Men arbetslösheten växer också. Tillväxttakten ökade under tredje kvartalet 2012 med 5,1 procent i Stockholms län och 6,7 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Lönesumman i den privata sektorn växte med 7,3 procent i länet och 7,6 procent i staden. I den offentliga sektorn ökade lönesumman med 2,2 procent i Stockholms län och 1,9 procent i Stockholms stad.

SvD 2013-01-28

Ekonomin vänder

Svenska hushåll har blivit mer optimistiska. Humörsvängningen i Konjunkturinstitutets barometer har sällan varit så kraftfull som nu. Det bådar gott – även om industrin släpar efter.

DI 2013-01-31

Snart full rulle

Inköpscheferna i den svenska industrin har blivit betydligt mer positivt inställda till ekonomin. Det bådar gott för både konjunkturen och börsutvecklingen.

DI 2013-02-02

Övriga trendsignaler

The Transparency Conspiracy

One of the most troubling outcomes of the ongoing financial crisis has been a collapse of trust in democratic institutions and politicians. Indeed, in 2012, the global public-relations firm Edelman’s “Trust Barometer” survey registered the biggest-ever decline when it comes to government. Can greater “transparency” – the new political mantra of civic activists and an increasing number of democratic governments – reverse this trend?

Project Syndicate 2013-01-30

Get ready for the new era of global manufacturing

The global manufacturing sector is on the threshold of a dynamic new phase that will provide renewed opportunity for manufacturing firms — and a host of new challenges. Incumbents who can rise to the challenge — and upstarts who may find lower barriers to entry — could do very well, indeed. We see two forces that will dominate global manufacturing in the coming decade. First we see major shifts in demand. Second, we see a raft of innovations that will alter how products are designed, manufactured and sold — everything from nanotechnologies to 3D printing.

Harvard Business Review 2013-01-31

Uppdaterat: 2013-02-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem