2012-12-17

Ledarnas omvärldsspaning vecka 50

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Trots behovet att allt fler arbetar längre visar rekryterings- och bemanningsföretaget TNG:s seniorpanel att nära var fjärde arbetstagare över 50 år upplever sig ha blivit åldersdiskriminerade på arbetsmarknaden, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

50-plussare anser sig dissade

Nära var fjärde arbetstagare över 50 år upplever sig ha blivit åldersdiskriminerade på arbetsmarknaden, visar rekryterings- och bemanningsföretaget TNG:s seniorpanel. Många arbetar i den statliga sektorn. Bemanningsföretaget TNG har låtit 1000 personer i åldrarna 50 till 65 och lika många i åldrarna 20 till 30 år svara på frågor på temat åldersdiskriminering. Enligt resultatet anser de unga att de äldre försvårar för dem att ta sig in på arbetsmarknaden.

Lag&Avtal 2012-12-11

Lag om könskvotering till styrelser rör upp känslor - djupt splittrat civilutskott förkastar EU-förslaget

EU-kommissionens förslag om könskvotering i styrelser för börsnoterade företag borde förkastas. Det anser ett djupt splittrat civilutskott och föreslår att Riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Dagens Juridik 2012-12-13

Facklig marknad

Industriarbetsgivarna: ”Ta ansvar för märket”

På måndag presenterar Facken inom industrin vad de tänker kräva i den stundande avtalsrörelsen. Industriarbetsgivarna gör vad de kan fram till dess för att facken ska kräva så låga avtal som möjligt, i dag i en debattartikel i Dagens Industri. Först och främst vill Industriarbetsgivarna ha längre avtal. Det senaste avtalet på 14 månader var alldeles för kort. I Dagens Industri skriver företrädare för industrin: ”I en osäker omvärld måste vi som parter bidra till att skapa förutsättningar för längre planeringshorisonter”.

Lag&Avtal 2012-12-11

Byggjobbare får branschråd för gränsfrågor

Två nya branschråd inom bygg- och vårdsektorerna ska öka utbytet över sundet, bland annat med fler arbetspendlare och praktikanter. Målet är att skapa en effektivare arbetsmarknad för hela Öresundsregionen, och fler branscher väntar runt hörnet.

Nytt från Öresund 2012-12-14

Ledarskap

Ledarens expertis stimulerar medarbetares kreativitet

Gott ledarskap stimulerar forskares kreativitet. Det slås fast i en ny avhandling från Göteborgs universitet. Det går till och med att förutspå medarbetares framtida prestationer genom att se vilken kvalitet relationen mellan ledare och medarbetare har.

Göteborgs Universitet 2012-12-11

Efterlyses: fler chefer

Kommunals ordförande Annelie Nordström, efterlyser fler chefer i svensk äldreomsorg. ”På det här området händer det ingenting. Cheferna hinner inte leda och fördela arbetet”, sade Annelie Nordström vid en debatt om äldreomsorgen som vårdföretaget Attendo ordnade.

Kommunalarbetaren 2012-12-11

Förlegad syn på ledarskap

Skolledare är en av få yrkesgrupper som i lag uttryckligen är förbjuden att ha ett gemensamt chefsansvar, skriver Marianne Döös och Lena Wilhelmson. Förbudet är ett uttryck för politisk klåfingrighet. Ansvar som delas med någon annan är ett starkare ansvar, säger rektorer som arbetat gemensamt i många år. Samarbetet ger energi och uthållighet, bidrar till goda resultat för elever och skola. Samtidigt är rektorer, tillsammans med förskolechefer, en av få yrkesgrupper som i lag nu uttryckligen är förbjuden att ha ett gemensamt chefsansvar.

Lärarnas Nyheter 2012-12-11

Lön

Flera a-kassor tvingas höja avgiften

Den stigande arbetslösheten gör nu att flera a-kassor tvingas höja sina avgifter. IF Metall höjer med 50 kronor i månaden. Under oktober och november har arbetslösheten bland medlemmarna ökat med 2 000 personer, rapporterar TT. Även Byggnads och Transports a-kassor planerar att höja vid årsskiftet.

Tidningen Vision 2012-12-10

Karriär & arbete

Fler män än kvinnor i bemanningsbranschen

Sysselsättningen i bemanningsbranschen ökade med 14 procent under 2011. Nästan 60 000 individer förvärvsarbetande där och lönesumman ökade med 33 procent. Av de förvärvsarbetande i bemanningsbranschen var 59 procent män och 41 procent kvinnor. I början av 2000-talet var fördelningen nästan det omvända. Mellan 2010 och 2011 ökade männens lönesumma med 37 procent i denna bransch mot kvinnornas 28 procent.

SCB 2012-12-11

Chefer: ”Möten är totalt meningslösa”

Svenska chefer sitter stenhårt fast i mötesfällan. I en stor enkät bland Unionens chefsmedlemmar framgår tydligt att hälften av alla möten upplevs sakna mening enligt de tillfrågade. Manliga chefer har ännu fler möten än sina kvinnliga kollegor.  Håller den svenska möteskulturen på att gå över styr? Att svenska chefer lider av att sitta på alla möten framgår tydligt av en stor undersökning som presenteras i nästa nummer av chefstidningen Position.

SvD 2012-12-11

”Morot bättre än tvång om vi ska jobba efter 65”

Arbete bra för hälsan. Det finns två vägar att få fler äldre i arbete. Den ena är högre ­formell pensionsålder. Den andra vägen går via bättre förutsättningar för meningsfulla jobb som äldre vill ha. Varför välja tvång när morot fungerar bättre, skriver ­Stefan Fölster och Anders Morin från Svenskt Näringsliv.

DN 2012-12-11

Arbetslösheten ökade till 7,5 procent

I november 2012 var 4 644 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Tidsbegränsat anställda minskade med 47 000 personer jämfört med november 2011. Andelen arbetslösa var 7,5 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,4 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar att ökningen av antalet sysselsatta i princip har stannat av samt att antalet arbetslösa fortsätter att öka.

SCB 2012-12-13

Ekonomi

Ny prognos: Varslen sänker handeln

Varslen ökar och slår mot detaljhandeln. Därför skriver HUI ned sin årsprognos.  Alla indikatorer pekar nedåt, säger konjunkturanalytikern Jonas Arnberg. HUI Research spådde så sent som i september att detaljhandeln skulle växa med 3,0 procent i löpande priser under 2012. Sedan dess har kurvorna pekat nedåt. Och prognosen sänks till 2,0 procent.  Svensk ekonomi påverkas i högre grad av lågkonjunkturen i Europa och det gör att alla indikatorer pekar nedåt, säger Jonas Arnberg.

Market 2012-12-11

Konsumtionen höll BNP-tillväxten uppe

Den svenska ekonomin höll någorlunda fart under tredje kvartalet. Den huvudsakliga drivkraften för tillväxten var inhemsk konsumtion, trots ett högt hushållssparande. För näringslivet ökade produktionen inom både varu- och tjänsteproducerande branscher. Arbetade timmar minskade inom de varuproducerande branscherna vilket innebär att det är en ökad produktivitet som ligger bakom produktionsökningen.

SCB 2012-12-13

Arbetsgivare och fack i en gemensam och dyster rapport

Den globala tillväxten mattas av och särskilt tufft ser det ut för euroområdet. Sverige har tappat förmågan till återhämtning på grund av att investeringar uteblivit under lång tid. Den dystra prognosen kommer från arbetsgivarna Teknikföretagen, Almega och facket Unionen.

TCO-tidningen 2012-12-13

Övriga trendsignaler

En helt ny ekonomisk modell

Det finns idag mycket starka vetenskapliga bevis för att människans negativa påverkan på planeten har nått en nivå som innebär stora risker för välfärd och välstånd i framtiden. För att komma till rätta med problemen behövs det en helt ny ekonomisk modell. ”Det räcker inte att göra små förändringar i det nuvarande ekonomiska systemet för att klara de stora hållbarhetsutmaningarna”, säger författarna. ”Vi behöver en helt ny ekonomisk modell, en så kallad ’cirkulär eller cyklisk ekonomi’, som frikopplar rikedom och välfärd från resursförbrukning och ger naturkapitalet ett värde – allt med syftet att utarmningen av jordens resurser och förlusten av biologisk mångfald både bromsas upp och får tydligt utrymme både i nationalräkenskaperna och i företagens balansräkningar.”

Forskning.se 2012-12-11

Vanligt att ha kontakt med jobbet på fritiden

Fyra av tio förvärvsarbetande har varje vecka kontakt med arbetet på sin fritid per telefon eller e-post. Egna företagare och män i åldern 35–44 år är de grupper där det är vanligast att ha kontakt med arbetet på fritiden.

SCB 2012-12-11

Social media permission reaps ”unbelievable” collaboration benefits

Encouraging employees to use social media is complex and full of risks, but the rewards - in terms of collaboration and engagement - are "unbelievable", according to the CEO of a Big Four professional services firm. Quoting Deloitte Australias chief executive Giam Swiegers at the recent the recent ATC conference, national talent acquisition and mobility director, Tanyth Lloyd, said it is his advocacy and "permission" that has enabled Deloittes internal social network, Yammer, to be successful.

HR Daily 2012-12-12

Text: Uppdaterat: 2012-12-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem