2013-01-07

Ledarnas omvärldsspaning vecka 51-52

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Enligt statistik från utbildningsföretaget Zenger Folkman är genomsnittsåldern 42 år på de 17 000 ledare som deltagit i företagets kurser. Men genomsnittsåldern på första linjens chefer i dessa företag är 33, en roll som många stannar i fram till 39. Vilket får artikelns författare att dra slutsatsen att vi väntar för länge med att utbilda våra chefer, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Ny undersökning bland svenska företag: Nio av tio villiga att anställa personer med funktionsnedsättning

I dag har nästan fyra av tio företag med fler än tio anställa minst en medarbetare med funktionsnedsättning*. Men så många som nio av tio företag är villiga att anställa personer med funktionsnedsättning – en dold kraft som idag ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Den främsta fördelen med att anställa personer med funktionsnedsättning uppges vara att det skapar bättre arbetsmiljö för hela företaget.

Samhall 2012-12-20

Facklig marknad

Omställningsavtal skjuts på framtiden

Det blir inget nytt omställningsavtal före våren 2013. Parterna har pausat förhandlingarna tills att den mest intensiva perioden av avtalsrörelsen genomförts.

Kollega 2012-12-19

Ledarskap

We wait too long to train our leaders

When I looked back at our database of some 17,000 worldwide leaders participating in our training program, who hailed from companies in virtually every sector throughout the world, I found that their average age was 42. More than half were between 36 and 49. Less than 10% were under 30; less than 5% were under 27. But the average age of supervisors in these firms was 33. It follows then, that if they're not entering leadership training programs until they're 42, they are getting no leadership training at all as supervisors.

Bloomberg 2012-12-17

Employers face a conflict between employee skills and changing workforce needs, says CEB

Managers need 20% more productivity from their employees at a time when the instability of the economy is impacting the corporate bottom line, according to research published by advisory firm CEB. The research of more than 20,000 UK employees claims organisations are entering an age of a new work environment and the next generation of 'high performers' should now be sought during the recruitment process.

HR Magazine 2012-12-18

Evaluating the employees you can't see

We all tend to trust what we can see. If someone is always in the office early and leaves late, you'd probably assume he is a dedicated, hard-working employee. But he might actually be the least productive of his co-workers. And that's why numerous experts have advised that companies should avoid management by observation, and instead focus on the actual work itself. But many companies have clung to cultures of "face time," in which staffers who log the longest hours are assumed to be the best employees. Though as telecommuting becomes more widespread and the workplace becomes increasingly virtual, management by observation simply doesn't work anymore. Supervisors can't concern themselves with the "where" and "when" of work. Instead, they now have to concentrate on the "what" and "how."

Harvard Business Review blog 2012-12-20

Do MBAs make better CEOs?

If an MBA should prepare students for anything, it’s running a company well. Plenty of research, however, claims that it doesn’t. But new research calls those findings into question, suggesting that MBAs are significantly less likely to be among the most ineffective corporate leaders.

Business Week 2012-12-28

Lön

Sverige har lägst andel lågavlönade

Endast 2,5 procent av svenskarna klassas som lågavlönade - långt under EU-medlet på 17 procent. Näst minsta andel lågavlönade i EU har Finland med 5,9 procent. Högsta andelen lågavlönade har Lettland (27,8 procent) och Litauen (27,2 procent). Det visar från EU:s statistikbyrå Eurostat. Lågavlönad är den som tjänar två tredjedelar, eller mindre, av medianbruttotimlönen i landet. Nivån är alltså relativ och specifik för varje enskilt EU-land.

Europaportalen 2012-12-21

Karriär & arbete

Sveriges äldre bakom bemanningsboom

Andelen svenskar som arbetar efter 65-årsdagen fortsätter att öka. Mitt i boomen står Pensionärspoolen, som sedan starten 2008 vuxit så det knakar. "ROT och RUT var avgörande för att satsningen skulle fungera, tillsammans med halverade arbetsgivaravgifter för personer över 65 år", säger vd Patrik Magneby.

Svenskt Näringsliv 2012-12-21

Number of over-65s still in work has increased dramatically while business favours return of default retirement age

Pensioners facing higher costs of living are working in even greater numbers, according to a report published today by over 50s insurance group Saga. The number of those aged over 65 who are still working increased by 124,000 in 2012 compared with 2011. The report claims there are several reasons for the rise. The inflation rate for older people is running higher - at 10% a year - than for younger adults because of fast-rising prices for food and utility bills. Both items make up a larger fraction of the spending of over-65s than they do for the general population.

HR Magazine 2012-12-18

Ekonomi

Svensk ekonomi bromsar

Höstens kraftiga inbromsning i industriproduktionen fortsätter. Konjunkturen bottnar till sommaren nästa år och följs av en osäker återhämtning. Det skriver Svenskt Näringsliv i en konjunkturprognos som presenterades på måndagen. ”Exporten till Europa minskar kraftigt till följd av de åtstramningar som många länder nu genomför för att få bukt med en skenande statsskuld. Industrin är först ut med omfattande varsel, men detta sprider sig nu till de inhemska sektorerna när hushållens oro för arbetslöshet ökar”, säger Stefan Fölster, Svenskt Näringslivs chefekonom, i en kommentar.

SvD 2012-12-17

Den nedåtgående trenden bröts i december och barometerindikatorn vände upp

Barometerindikatorn återhämtade sig i december och steg med närmare fyra enheter, från 86,0 i november till 89,6. Den ligger dock fortfarande drygt tio enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är betydligt svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar positivt den här månaden. Resultaten från bygg- och anläggningsverksamhet samt detaljhandel var neutrala. Konfidensindikatorn för hushållen fortsatte däremot nedåt i december.

Konjunkturinstitutet 2012-12-19

Övriga trendsignaler

Norden i topp på ICT Development Index 2011

I ITU:s (International Telecommunication Union) senaste rapport ”Measuring the Information Society 2012” (pdf), rankas Sverige som tvåa i deras "ICT Development Index (IDI)" för 2011, efter Sydkorea som ligger i topp. Sedan följer Danmark, Island och Finland. Av de 155 rankade länderna hamnar Niger lägst, i den senaste rankingen når Niger endast upp till 0,88.

Internetstatistik 2012-12-17

Arbetskostnad delas vid kris

I en utredning inom finansdepartementet föreslås ett statligt stöd vid korttidsarbete. Stödet ska användas vid allvarliga kriser. Korttidsarbete innebär en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de anställda där både arbetstid och lön tillfälligt minskar.  Lösningen kan användas av företag när efterfrågan faller kraftigt. Enligt utredningens förslag ska tre parter – arbetsgivare, arbetstagare och staten – dela på kostnaderna för korttidsarbetet. Staten föreslås bära en tredjedel av kostnaderna. Förslaget förutsätter att EU-kommissionen godkänner stödet.

Dagens Industri 2012-12-18

Elnäten måste anpassa till egen el-producenter

Vanliga svenska hushåll kommer i framtiden inte att vara passiva elkonsumenter. Den snabbt växande egen el-rörelsen skapar ett helt nytt begrepp – procumers; producenter och konsumenter. För att hantera detta har regeringen tillsatt ett samordningsråd för smarta elnät.

Ny Teknik 2012-12-21

I framtiden kan vi bli tio gånger äldre

Varannan nyfödd väntas bli 104 år Mer än hälften av alla barn som föds i Sverige under 2013 kan bli mer än 104 år gamla. Den prognosen gör den världsberömde demografen James Vaupel vid Max Planck-institutet i Rostock som intervjuas i boken Åldrandets gåta. Forskarna ser inte längre något tydligt tak för hur gamla vi kan bli.

SvD 2012-12-27

Uppdaterat: 2013-01-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem