2014-02-03

Ledarnas omvärldsspaning vecka 5

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Behovet att vi arbetar allt längre upp i åldrarna är sedan länge känt. Nu visar dock en rapport från riksdagens forsknings- och utvecklingssekretariat att Sverige är sämre än många andra länder på att få människor att stanna kvar i arbete vid stigande ålder, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Sverige sämre på att få äldre i jobb

Förväntningarna på att vi ska gå i pension vid 65 motverkar ett längre arbetsliv, det visar en rapport från riksdagens forsknings- och utvecklingssekretariat. Sverige är sämre än många andra länder på att få människor högre upp i åldrarna att jobba. Vi har sämre kunskaper och behöver ändra inställning.

Sveriges Radio 2014-01-30


Facklig marknad

Arbetsmarknaden iskall i medierna

Arbetsmarknadsjournalistiken har blivit en bristvara i riksmedierna, utkonkurrerad av börskurser och karriärtips. Om ingen ser var och hur samhällets tillgångar skapas riskerar den svenska modellen att eroderas.

Ingenjören 2013-01-28

Fackliga möjligheter trots kräftgång

I stort sett alla fackförbund i Europa har förlorat medlemmar de senaste 25 åren. Ändå visar fackliga initiativ under senare år att det finns manöverutrymme för facken. I en aktuell rapport sammanfattar Etui de senaste 25 årens utveckling i statistik och analys.

Publikt 2014-01-29

Förhandlar vidare om ändrad arbetsrätt

Privattjänstemannakartellen, PTK, och Svenskt Näringsliv fortsätter förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal. Den mest kontroversiella frågan är förändringar av turordningsreglerna.

Publikt 2014-01-31


Ledarskap

Helping managers help employees

Supervisors have plenty of room for improvement in terms of assisting employees in managing their careers, according to a new study. Experts say HR can be instrumental in helping managers provide their people with a solid career support system. If recent research from Towers Watson is any indication, many managers aren't providing their employees with the career support they need to thrive.

Human Resource Executive 2014-01-27

4 av 10 chefer överväger lämna socialtjänsten

Allt för mycket av socialtjänstens arbete är akutstyrt. Kombinationen av politiker som detaljstyr och brister i ansvarstagande är ohållbar. Det gör det svårt att möta medborgarnas behov. Många chefer ser det som ohållbart för kvaliteten i arbetet, skriver Heike Erkers och Margaretha Sandberg.

Dagens Samhälle debatt 2014-01-29


Lön

Störst inkomstökning i norr

År 2012 låg medianinkomsten på 278 000 kronor, vilket var 2,2 procent högre än 2011. Mellan åren 2000 och 2012 ökade medianinkomsten med drygt 20 procent. Det var i nordligaste Sverige som inkomsterna ökade mest under dessa år. Störst inkomstökning hade Kiruna med en ökning på 36 procent. Näst störst ökning hade Pajala med 33 procent. Förklaringen till detta är till stor del att gruvindustrin under denna period hade högkonjunktur.

SCB 2014-01-30


Karriär & arbete

Fler sysselsatta och färre varsel

374 000 inskrivna arbetslösa fick jobb under förra året. Arbetsförmedlingens samman-ställning av arbetsmarknadsåret 2013 visar en viss återhämtning. Men det är fortsatt kärvt för dem som saknar gymnasieutbildning.

Arbetsförmedlingen 2013-01-27

Chefer vill vidare i karriären

En majoritet av ingenjörscheferna är nöjda med sin arbetssituation, men drygt var tionde tycker inte att deras fulla kapacitet nyttjas, enligt en undersökning som Sveriges Ingenjörer har gjort. Enligt Sveriges Ingenjörers chefsbarometer är tre av fyra chefer nöjda med sin arbetssituation och åtta av tio hade tackat ja till rollen som chef om de hade vetat vad den skulle innebära redan på förhand.

Ingenjören 2014-01-28

61 000 fler jobb 2014

Bara två LO-yrken finns med på Arbetsförmedlingens lista över bristyrken där arbetsgivarna slåss om arbetskraft – byggnadsplåtslagare och lastbilsmekaniker. Åtta av elva överskottsyrken, där arbetslösa slåss om jobben, är LO-yrken – matroser, barnskötare, vårdbiträden, handelsanställda, vaktmästare, lagerarbetare, fordonsmontörer och städare.

Arbetet 2014-01-29

Arbetslösheten minskar i EU

Arbetslösheten i EU har minskat gradvis sedan början av förra året. Men det går ännu inte att tala om ett trendbrott, enligt Eurostat. Arbetslösheten minskade i EU-länderna med 0.1 procentenheter till 10.7 procent mellan december 2012 och samma månad 2013. Även arbetslösheten bland de under 25 år sjönk med 0.4 procentenheter till 23.2 procent. Det visar statistik från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Europaportalen 2014-01-31


Ekonomi

Miljöinnovationer främjar tillväxten

Gröna jobb är en nyckel för den europeiska ekonomins tillväxt. EU bör därför främja inno-vation och tillväxt på områden, enligt en färsk rapport. Rapporten "Miljöinnovation – jobb och tillväxt genom miljöpolitik", samlar statistiska fakta som stödjer tesen att gröna jobb är framtiden för den europeiska ekonomin. Medan nästan varje sektor har lidit stora förluster under de senaste åren fortsätter den gröna sektorn att öka, trots att även den har drabbats av en nedgången.

Miljö & Utveckling 2014-01-30


Övriga trendsignaler

”Cio:erna hänger inte med i svängen”

De flesta företag är oförberedda för den gigantiska förändring som sker i år, när tredje vågens it tar över. När digitaliseringsvågen sveper fram blir vd:s it-kompetens helt avgörande för vilka företag som blir framgångsrika.Över hälften av cio:erna står inför en digital förändring som sker snabbare än de kan hantera. I Sverige är andelen något lägre. Två av fem cio:er saknar dessutom kompetens för att genomföra förändringen. I år börjar enligt Gartner det andra stora trendskiftet i it-industrins historia på allvar.

Computer Sweden 2014-01-27

Studie slår hål på generationsmyten

Yngre och äldre arbetskraft är mer lika än olika. En ny studie slår hål på generationsmyten som bland annat säger att chefer måste anpassa sitt ledarskap efter medarbetarnas ålder. Det finns inga skillnader mellan yngre och äldres arbetsmetoder eller förväntningar på ledarskapet. Det framgår av en avhandling vid Århus Universitet. – Trots att vi letat har vi inte funnit att den yngre generationen ska ha några särskilda värderingar på arbetslivet i förhållande till deras äldre kollegor, säger Martin Bergholz, kommunikationsrådgivare på IT-tjänstföretaget Sigma i Danmark.

Prevent 2014-01-27

Digital ojämlikhet råder

Sverige är ett av de mest utvecklade länderna i världen när det gäller internetanvändning, men det finns stora skillnader i unga människors möjligheter att dra nytta av dess fördelar. I Ulli Samuelssons avhandling studeras digital ojämlikhet både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Företeelsen är med andra ord inte unik för Sverige, men den svenska kontexten utgör enligt Ulli Samuelsson ett intressant forskningsfält.

Forskning.se 2014-01-27

Val av pronomen avslöjar värderingar

Hur personliga pronomen används i språket avslöjar människors attityder både om sig själva och andra, samt fördomar om kvinnor och män. Det visar en ny avhandling i soci-alpsykologi av forskaren Marie Gustafsson Sendén vid Stockholms universitet.

Journalisten 2014-01-29

Uppdaterat: 2014-02-03

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem