2013-02-11

Ledarnas omvärldsspaning vecka 6

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– En studie från World Economic Forum och KPMG visar att civilsamhället blir allt mer likt privat och offentlig sektor. Intressant är att civilsamhället sätter tonen i diskussion kring viktiga framtidsfrågor som hållbarhet. Läs mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Kvinnor har svårare att få kompetensutveckling

Färre kvinnor än män uppger att de får gehör från sin arbetsgivare när de tar egna initiativ till kompetensutveckling, 56 procent jämfört med 63 procent av männen. Samtidigt uppger fler kvinnor än män att de vill ha kompetensutveckling.

Prevent 2013-02-05

Mäns överrepresentation bland företagare ökar - även i kvinnobranscher

Konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn skulle leda till att fler kvinnor startade företag. Det var politikernas förhoppning. Men resultatet så här långt är att fler män än kvinnor driver företag i flertalet branscher, även bland de kvinnodominerade. Det visar en lic-avhandling i företagsekonomi vid Linköpings universitet. Med lagen om offentlig upphandling 1992 inleddes en omvandling av den offentliga sektorn.

Forskning.se 2013-02-06

Facklig marknad

Totalblockerat i avtalsförhandlingarna

Det är totalblockerat i alla pågående avtalsförhandlingar. Om tre veckor löper Byggnads avtal ut och om lika lång tid träder de opartiska ordförandena in i industriparternas förhandlingar.

Arbetet 2013-02-05

Teknikföretagens bud: 4,5 procent på tre år

Ett 3-årigt avtal med en höjning av arbetskraftskostnaderna på 4,5 procent. Det är huvuddragen i det bud som Teknikföretagen i dag överlämnat till IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Svenskt Näringsliv 2013-02-06

Har facket någon framtid?

En ny forskarantologi resonerar om den nedåtgående spiral som blivit fackets färdriktning i så gott som hela världen. Nyttig läsning för alla som bryr sig om facket och särskilt för dem med förnyelse på dagordningen.

TCO-tidningen 2013-02-06

Ledarskap

Rektor - tredje viktigaste chefsrollen

Landets rektorer har den tredje viktigaste chefsrollen i samhället, enligt svenska folket. Det visar en undersökning som UR låtit göra. De som rankar rektorerna högt på listan motiverar sitt val med att en rektor leder framtiden. De som tvärtom rankar rektorn lågt menar att de har för litet inflytande och att de styrs ovanifrån.

Lärarnas Nyheter 2013-02-06

Are performance review processes really that bad?

Recent research suggests the performance-review process is not quite dead, but certainly has room for improvement. Experts urge HR to continue shifting toward the type of frequent and instant feedback that makes the process truly valuable for employees.

Human Resource Executive 2013-02-07

The importance of agility

Given the dramatic changes in how work gets prioritized, communicated and carried out, HR's challenge is to feed leadership pipelines with people who can adapt "on a dime." As noted in a recent Korn/Ferry Institute white paper titled Using Learning Agility to Identify High Potentials Around the World, studies have repeatedly shown that the ability to learn from experience is what differentiates successful executives from unsuccessful ones. Learning agility is used to describe those with openness, willingness to learn, curiosity about the world, a willingness to experience new things, good people skills and a high tolerance for ambiguity.

Human Resource Executive 2013-02-07

Lön

Bilden av ökande löneskillnader är missvisande

Löneskillnaderna i Sverige har legat still, eller till och med minskat något, under 2000-talet. Att skillnaderna är så små är ett stort problem. Lönesättningen på hela arbetsmarknaden behöver bli mer lokal, individuell och prestationsbaserad, skriver Annika Elias, ordförande för Ledarna.

SvD Opinion 2013-02-06

The merits system

It is clear that the annual bonus system doesn't work. A tremendous amount of research says that it demotivates people, destroys collaboration, and causes dysfunctional behavior among managers and employees. What also doesn't work is the flat system, where everyone simply gets the same compensation or bonus. This also demotivates most people. And it makes organizations inflexible in times when agility is needed. What we need is a merits system.

Noop.nl (blog) 2013-02-06

Sex av tio redo sänka lönen för att rädda jobbet

Hellre lönesänkning än inget jobb alls. Sex av tio kan tillfälligt acceptera en lägre lön i utbyte mot att arbetsgivaren inte säger upp personal, visar DN/Ipsos. Men facket är splittrat. ”Krisavtal innebär en utpressningssituation”, säger Jan-Henrik Sandberg, ordförande i Pappers.

DN 2013-02-07

Lönsamt att byta jobb

De som byter jobb får en genomsnittlig löneförhöjning på 10,6 procent visar färsk lönestatistik från Sveriges Ingenjörer. 66 400 ingenjörer har svarat på Sveriges Ingenjörers 2012 års lönestatistik som nu finns tillgänglig på Sacos lönesök. Sacos lönesök är en webbsida som är tillgänglig för alla som är medlemmar i ett SACO-förbund och här finns data som medellöner, lönespridning per åldersgrupp, examensår, utbildning med mera, allt baserat på den årliga lönenekäten.

Ingenjören 2013-02-08

Karriär & arbete

”Jobben sådana som vi inte vill ha i Sverige”

Antalet utrikes födda växer snabbt på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt ökar klyftorna och de invandrare som har det tuffast får allt sämre möjligheter. ”De som stod långt ifrån arbetsmarknaden för tio år sedan gör det fortfarande. Ökningen av andelen utlandsfödda betyder inte att alla har fått det lättare. Det betyder bara att den svenska arbetsmarknaden har vuxit”, säger Thord Ingesson, migrationspolitisk talesperson vid LO.

SvD 2013-02-04

Why faking enthusiasm is the latest job requirement

Increasingly, companies want loving the job to be part of the job (though they're less eager to pay for it). But when our required professional persona is at odds with ourselves, we all suffer. Award-winning UC Berkeley sociologist Arlie Russell Hochschild, in her book The Managed Heart, coined the term "emotional labor" to describe the curious situation where "seeming to love the job becomes part of the job." This concept has been in the air lately.

Fast Company 2013-02-05

Tre av tio it-anställda får inte jobba hemma

Långt ifrån alla it-anställda som tycker att de kan arbeta hemifrån får det för sina arbetsgivare. Nio av tio tjänstemän inom it-sektorn anser att de helt eller delvis kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, men bara sju av tio får jobba på distans. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Microsoft. ”Det finns lite kvar att göra i branschen”, säger Sabina Rasiwala Hägglund, marknadschef för Microsoft Sverige.

Computer Sweden 2013-02-06

Talent a key concern in 2013 for global CEOs

The 16th Annual Global CEO Survey from PwC came out last week and has revealed that global talent shortages are still a top 3 concern for CEOs worldwide. The research showed that 41% of CEOs were somewhat concerned and 17% of global CEOs were very concerned about availability of key skills in 2013.

Global Talent Strategy 2013-02-06

Senior executives expect job opportunities in green technology sector to shrink, report reveals

Senior executives confidence in the UK green technology sector's ability to create new jobs has shrunk, according to a survey published today by Interim Partners. The report found just 5% of senior executives expect the UK green technology sector to create the most new jobs in 2013, down from 18% last year.

HR Magazine 2013-02-06

Ekonomi

”Nordiska modellen” hyllas av The Economist

Den nordiska samhällsmodellen är vägen framåt för både det skuldsatta Sydeuropa och ett trött USA, skriver brittiska tidskriften The Economist som även har en specialrapport om den skandinaviska framgångssagan. Detta uppmärksammas av va.se. I det nya numret av The Economist står Norden, "den nya supermodellen", i fokus  såväl på omslag som ledarsida. Om man tvingats återfödas var som helst i världen som en individ med genomsnittlig begåvning och inkomst, skulle man hoppas på att vara en viking, står det i det nya numret.

Ekonomisverige 2013-02-04

Övriga trendsignaler

Ideell sektor tar framtidens ton

Gränserna mellan privat och offentlig sektor och civilsamhället blir allt mer lika i uttryck och förhållningssätt. Och det är den ideella sektor som anger tonen när det gäller framtidsfrågor, inte minst gällande hållbarhet, visar en ny studie från World Economic Forum och KPMG. Den bygger på svar från 200 chefer och ledare inom olika samhällssektorer, expertintervjuer och workshops. Och en av slutsatserna är att ideell sektor sätter tonen när viktiga framtidsfrågor diskuteras, inte minst hållbarhetsfrågor.

Miljö & Utveckling 2013-02-05

Uppdaterat: 2013-02-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem