2014-02-10

Ledarnas omvärldsspaning vecka 6

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Inköpschefsindex och personalchefsindex pekar båda på en förbättrad ekonomisk utveckling. Även Riksbankens företagsundersökning visar på en liknande utveckling, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

Kvotering ger mer kompetenta män

Kvotering av kvinnor leder till högre kompetens hos männen. Resultatet av en ny svensk studie presenteras i rapporten "Könskvotering: den medelmåttige mannens kris". Kvotering är en fråga som väcker mycket känslor. Kritiken handlar i allmänhet om att kompetensen riskerar att sjunka om män ersätts av kvinnor.

Ingenjören 2013-02-05

DO inleder granskning av privata arbetsgivares arbete för jämställda löner

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder nu en granskning av 100 privata arbetsgivares arbete för jämställda löner. Arbetsgivarna kommer från en rad olika områden, men gemensamt för dem är att de har en hög andel tjänstemän samt en relativt hög andel utrikesfödda bland de anställda.

Dagens Juridik 2014-02-07

Pappor är hemma allt mer

Pappor är hemma allt mer med sina barn visar nya siffror från Försäkringskassan. Men utvecklingen mot ett mer jämställt uttag av föräldradagarna går långsamt.

Sveriges Radio 2014-02-09

Ledarskap

Small investments in employee engagement could reap big economic returns

Employers who invest 10% in employee engagement strategies can increase company profits by £2,700 a year, a study suggests. Research published by think tank the Work Foundation claims the increased productivity is especially possible to achieve in low wage and low-skilled jobs, such as contact centres. It claims small investments in employee engagement in such sectors could contribute £49 billion to the UK economy by reducing sickness absence.

HR Magazine 2014-02-05


Lön

Löneutveckling till och med november 2014

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för perioden januari till och med november 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Medlingsinstitutet 2014-02-04


Karriär & arbete

Global talent exodus predicted

Global firms face a rising talent exodus as economic and labor market conditions improve, according to a new study from global management consultancy Hay Group, conducted in association with the Centre for Economics and Business Research.

Global Talent Strategy 2014-02-04

The slow approach to hiring

New research finds almost half of hiring managers have made a decision on a candidate within the first five minutes of an interview, but hiring experts say those managers who rush to judgment could risk passing over worthy candidates.

Human Resource Executive 2014-02-05

Yrkena där det är vanligast att jobba efter 65

Du&jobbet kan för första gången presentera listan över yrkena med störst andel 65-74-åringar. Konsthantverkare toppar. I fysiskt tunga jobb är det däremot få som håller efter 65. Lägst ligger industrirobotoperatörer. Omkring 106 000 personer över 65 år har fortfarande en anställning.

Du & Jobbet 2014-02-06

Stärkt arbetsmarknadsläge

Under fjärde kvartalet 2013 var 4 708 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med fjärde kvartalet 2012 är det en ökning med 63 000. Sysselsättningsgraden ökade med 0,5 procentenheter till 65,6 procent. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 379 000 och arbetslösheten till 7,4 procent. Antalet genomsnittligt arbetade timmar per vecka ökade med 2,2 miljoner timmar.

SCB 2014-02-06


Ekonomi

PMI steg till 56,4 i januari – industrikonjunkturen visar styrka

PMI-totalt steg med 4,2 indexenheter till 56,4 i januari, den högsta nivån sedan maj 2011. Samtliga delindex bidrog till uppgången där delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget och förklarar drygt halva uppgången. Delindex för produktionen steg med 4,0 indexenheter vilket gav ett bidrag motsvarande 1,0 indexenheter till PMI-totalt.

SILF 2014-02-03

Företagen hoppas på tydligare vändning till sommaren

Trots att orderingång och försäljning ökat något sedan i september saknas fortfarande tydliga tecken på en snabb konjunkturuppgång. Det uppger företagen i Riksbankens företagsundersökning som gjordes i januari. Men riskerna från omvärlden har minskat och företagen är därför hoppfulla om utvecklingen framöver. Framemot sommaren väntar man sig en starkare konjunkturuppgång.

Riksbanken 2014-02-04

Uppgång i ekonomin enligt personalchefer

Återhämtningen fortsätter enligt svenska personalchefer. Under det sista kvartalet 2013 nådde personalchefsindex den högsta nivån på ett år, rensat för säsongsvariationer. Inom parti- och detaljhandeln är utvecklingen starkast.

SvD 2014-02-07


Övriga trendsignaler

Millennials want companies that work on innovative ways to fix the world

The majority of millennials think they're innovative people. They want to work at--and give their money to--innovative companies that are good for society. In spite of all the economic, societal, and environmental obstacles thrown their way, millennials the world over still believe that things can change--and that business in particular can move the world into a better place. Deloitte's 2013 asked millennials who were born after January 1982 about how business can innovate and impact society.

Fast Company 2014-02-07

Does generational membership matter for workplace behavior?

Popular stereotypes suggest that generational differences among workers present chal-lenges for workplace managers. However, existing empirical research provides mixed evidence for generational differences in important values and attitudes.

Marginal Revolution 2014-02-08

Remaking the industrial economy

A regenerative economic model—the circular economy—is starting to help companies create more value while reducing their dependence on scarce resources. Visualize, for a moment, the industrial economy as a massive system of conveyor belts—one that directs materials and energy from resource-rich countries to manufacturing powerhouses, such as China, and then spirits the resulting products onward to the United States, Europe, and other destinations, where they are used, discarded, and replaced.

McKinsey & Co 2014-02-08

Uppdaterat: 2014-02-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem