2013-02-21

Ledarnas omvärldsspaning vecka 7

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– I sin bok "Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking" presenterar Susan Cain bland annat forskning om hur introverta och extroverta fungerar olika när det gäller belöningar och risk. Kan kanske ge något att tänka på vid nästa lönesamtal?

– Läs om detta och mer i veckans omvärldsnyheter, tipsar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Extroverts and introverts, rewards and risks

Are extroverts more “reward sensitive”? In combing through the research on personality and brain function, Susan Cain (author of Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking) concludes that they are. This conclusion, or at least its strong probability, raises some interesting questions for workplace culture, performance and rewards. In introducing this idea, Cain calls our attention to the work of Dr. Janice Dorn, PhD in neuroscience with a specialty in brain anatomy, M.D. trained in psychiatry, who works as a “financial psychologist”, having counseled more than 600 traders as part of her practice.  Dorn notes that her extroverted clients are more likely to be reward-sensitive, while the introverts are more likely to heed warning signals and are more successful at regulating their feelings of desire or excitement. 

Compensation Cafe 2013-02-15


Jämställdhet & diskriminering

LO:s ordförande vill kvotera in kvinnor

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tar nu ställning i den kontroversiella frågan om kvotering till näringslivets bolagstyrelser. Han gör det i samband med att LO presenterar sin rapport om inkomstutvecklingen i det man kallar Sveriges maktelit. Framförallt är det inom de största företagen i Sverige som kvinnliga direktörer är både mycket ovanliga och tjänar sämre.

SVT 2013-02-12

Männen sitter kvar på vd-stolen

Få kvinnor tar sig upp i topposition på svenska it-föröetag. CS sammanställning visar att bara 7,5 procent av vd-posterna innehas av en kvinna. "Det segar sig uppåt långsamt" - Ann-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT- och Telekombranschen I it- och telekombranschen är det fortfarande långt ifrån varannan damernas. Totalt sett är fördelningen i branschen ungefär 31 procent kvinnor och 69 procent män. På högsta chefsnivå ser det ännu sämre ut. En genomgång av 1 470 it- och telekomföretag med en omsättning på över tio miljoner kronor som CS gjort avslöjar bara 110 personer av kvinnligt kön.

Computer Sweden 2013-02-14

Facklig marknad

Medlingsinstitutet behåller industrin som norm

Medlingsinstitutet kommer i avtalsrörelsen inte att medverka till att något avtalsområde får löneökningar som är större än de påslag som industrins parter gör upp om. Men än är det oklart hur Medlingsinstitutet kommer att agera om det blir konflikt kring LO:s krav på ett krontalspåslag.

Arbetet 2013-02-11

Medlingsinstitutets årsrapport

Medlingsinstitutet presenterar i dag sin årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012”. Rapporten innehåller fakta om bland annat arbetsmarknaden, lönerna och den svenska konkurrenskraften år 2012.

Medlingsinstitutet 2013-02-11

Svenskt Näringsliv vill ändra turordningsreglerna

Förändrade turordningsregler är ett måste om Svenskt Näringsliv ska vara villiga att gå vidare med andra frågor i förhandlingar med LO på central nivå.

DI 2013-02-12

Lön och stress högst på fackligas dagordning

Lönerna och stressen i arbetslivet är de viktigaste frågorna för facken i år. Det visar svaren i TCO-tidningens enkät till förtroendevalda.

Tidningen Vision 2013-02-13

Ledarskap

Forskning om och med chefer

Kraven på chefer inom offentliga välfärdsorganisationer har ökat och allt fler drabbas av ohälsa. Därför tyckte Marie-Louise Österlind att det var viktigt att undersöka hur cheferna upplever sin arbetssituation och hur de ser på sin chefsroll. ”Det allra tydligaste budskapet som framstod medan avhandlingsprojektet pågick kan sammanfattas med begreppet omsorgsfullhet, vilket innefattar chefernas ansträngningar att uppnå idealet att vara en omsorgsfull chef som sätter människan i centrum”, säger Marie-Louise.

Högskolan Kristianstad 2013-02-13
Läs avhandlingen

Lön

Nu avlönas kvinnor ytterligare en minut

Löneglappet mellan kvinnor och män minskar marginellt. Förra året fick landets arbetande kvinnor betalt till 15.51, medan männen avlönades ända till klockan 17. I år utökas den betalda arbetstiden för kvinnor till 15.52, alltså en minut till. Det visar sammanställning som Sveriges Kvinnolobby. Löneskillnaderna mellan könen har alltså minskat med 0,2 procent till 14,3 procent. Förutsatt att gapet fortsätter minska i denna takt kommer det ta 68 år till dess att Sverige har jämställda löner.

Computer Sweden 2013-02-13

Större löneskillnader gynnar alla

Löneutvecklingskurvan för butiksanställda i handeln är en sorgligt platt linje. Mellan en ung oerfaren butikssäljare och en äldre och erfaren skiljer endast 46 kronor i månaden. Ökade löneskillnader gynnar både arbetsgivare och medarbetare, skriver Svensk Handels vd Dag Klackenberg i Market.

Svensk Handel 2013-02-14

Karriär & arbete

Nu tar de unga över jobben inom staten

Om ett år kulminerar de stora pensionsavgångarna. En äldre generation statsanställda ersätts av yngre med­arbetare. På Arbetsförmedlingen i Mjölby har samtalen i lunchrummet fått ny fart när medelåldern sänkts.

Publikt 2013-02-12

Nu sviktar Stockholms starka arbetsmarknad

Nu sviktar också Stockholms starka arbetsmarknad. Antalet anställda minskade kraftigt under fjärde kvartalet förra året och nedgången väntas fortsätta, enligt nya siffror idag från Stockholms handelskammare. Nedgången är bred och gäller samtliga branscher. Det är problemen i världsekonomin som kastar sin kalla skugga över Stockholmsregionen.

SvD 2013-02-12

Allt fler vill ha riktlinjer kring jobbmejl på fritiden

I takt med att telefoner, datorer och teknik utvecklas blir gränserna mellan arbetsliv och privatliv allt suddigare. I smarta telefoner kan mejlen läsas närsomhelst och varsomhelst. Ofta är det medarbetaren själv som måste sätta gränsen. Men nu flyttas fokus till arbetsgivaren – och frågan om lagstiftning har väckts.

Prevent 2013-02-13

Nu deppar cheferna ordentligt om jobben

En tydlig konjunkturbarometer är chefernas inställning till att anställa personal. I en färsk undersökning från Ledarna framgår att andelen chefer som tror på nyanställningar är den lägsta sedan 2010.

SvD 2013-02-15

Unga drabbas när färre anställs

Den stigande arbetslösheten slår mot dem som behöver få in en fot på arbetsmarknaden. De unga drabbas först eftersom arbetsgivarna anställer färre och korttidsanställningarna minskar. Bara under 2012 försvann 19 000 tillfälliga jobb.

DN 2013-02-17

Ekonomi

Reporäntan oförändrad på 1,0 procent

Tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt svag och inflationstrycket är lågt. Men det finns vissa ljusglimtar som talar för en stabilisering och konjunkturen väntas stärkas under året. Utvecklingen är i linje med den bedömning som Riksbanken gjorde i december. För att ge stöd åt ekonomin så att inflationen stiger mot målet på 2 procent behöver reporäntan vara fortsatt låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan på 1,0 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå under det närmaste året.

Riksbanken 2012-02-13

”Framtidsutsikterna mörkare än väntat”

På torsdagen kom usla siffror från Europas ekonomi. Nu kan Sverige dras med i raset. Och i Frankrike tvingas regeringen direkt backa från sina budgetmål. – Det står tydligt att det här var sämre siffror än väntat, vilket på grund av den statsfinansiella situationen i många länder medför att även framtidsutsikterna ser lite mörkare ut än väntat, säger Roger Josefsson, chefekonom Danske Bank Sverige.

SvD 2013-02-14

Övriga trendsignaler

Sex svenska bolag bland handelns 250 största

Så står sig svenska detaljister på listan över de största globala detaljhandelsföretagen. Ikea ligger kvar på 30:e plats och H&M klättrar från plats 57 till 55, enligt den årliga rapporten ”Global powers of retailing” från Deloitte och Stores magazine. Rapporten listar de 250 största detaljhandelsföreragen i världen, baserat på företagens redovisade omsättning 2011. På plats 71 ligger Ica (precis före Apple Stores), på plats 170 KF och på plats 244 Systembolaget.

Market 2013-02-12

Frugal products

Frugal products are simple, affordable solutions that meet customer needs in emerging markets. They are defined along the attributes "Functional, Robust, User-friendly, Growing, Affordable and Local" and are found in most industries. The development of frugal products will play an increasingly important role for Western companies going forward. Their contribution to sales is rising significantly faster than, say, that of high-tech products.

Roland Berger 2013-02-12

Kompetensutveckling för hållbarhetsproffs hett

Hållbarhetsområdet växer och allt fler högutbildade personer med olika utbildningsbak-grunder gör karriär inom det. Det har skapat en efterfrågan för specialistutbildningar, enligt en studie från Sustainable Plant och föreningen för internationella hållbarhetsproffs (ISSP).

Miljö & Utveckling 2013-02-13

Sverige – världens mest åldersfixerade land?

Vid ett seminarium kring åldersdiskriminering arrangerat av Uppsala universitet tillsam-mans med Upsala Nya tidning konstaterade ledarskapskonsulten Barbro Dahlbom-Hall att ” Sverige är världens mest åldersfixerade land, och ett av de länder som är mest normbundet. Den här problematiken finns inte alls utomlands i exempelvis USA och Japan”. Panelen delade till stora delar samma problembild, men åsikterna gick isär när diskussionen övergick till att handla om vilka åtgärder som ska användas för att åtgärda problemen.

Ergo 2013-02-14

Texts instead of email?

Has email already become passé? If, like me, you still remember your first AOL or Com-puserve account it's hard to believe. Still, there are a lot of changes in how people com-municate today, and with which devices. The fastest growing segment of the training and corporate communication space is sending text messages. One company, Train by Cell, is already using this tool to push learning out to the field.

Management-issues 2013-02-14

Visselblåsares skydd utreds

Regeringen vill veta om de som larmar om missförhållanden och brott behöver bättre skydd. En utredare ska ta reda på det. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström anser att det i dag är oklart vilket skydd så kallade visselblåsare har. Därför ger regeringen justitierådet Per Virdesten i uppdrag att ta reda på det. Han ska också undersöka vilka möjligheter anställda har att slå larm. I uppdraget ingår även att föreslå hur skyddet för visselblåsare kan förstärkas.

Lag & Avtal 2013-02-15

Uppdaterat: 2013-02-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem