2014-02-17

Ledarnas omvärldsspaning vecka 7

Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna

– Veckans omvärldsnyheter domineras av två olika frågor. Den ena är diskussionen om kvotering som startade efter en intervju med Jens Spendrup. Den andra är frågan om sifferlösa avtal utifrån Medlingsinstitutets årsrapport, berättar Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna.


Jämställdhet & diskriminering

”Finns inte fler kompetenta kvinnor”

Det stormar kring Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv. I en intervju säger han sig "absolut inte" vilja ha kvotering av kvinnor till företagens styrelser eftersom det saknas kvinnor med kompetens. Beror bristen på kvinnor i företagens styrelser på att det inte finns kompetenta kvinnor? Sedan Jens Spendrup har besvarat frågan med "ja", i Ekots lördagsintervju, och samtidigt pekat ut vård- och omsorg som en lämplig arena för kvinnor att visa framfötterna i, stormar det mot Svenskt Näringslivs styrelseordförande.

SvD 2014-02-10

Peter Norman vill ha lag om kvotering

Finansmarknadsminister Peter Norman anser att näringslivet är för saktfärdigt med att ta in kvinnor i styrelserna och vill ha kvotering. ”Det är rimligt eftersom det tar för lång tid på frivillig väg. Den senaste mätningen visar att andelen till och med sjunker. I de statliga bolagen har vi nått jämvikt utan att det varit särskilt besvärligt”.

DN 2014-02-10

Forskare: Lagstiftning enda vägen ”Politikerna måste våga utmana opinionen för att nå sina jämställdhetsmål”

Det absolut mest effektiva sättet att få män och kvinnor att dela jämnare på föräldraledigheten är att lagstifta om det. Det visar forskningen. Men kvotering väcker motstånd.

Göteborgs-Posten 2014-02-11

”Vakna upp Spendrup!”

Pinsamma kunskapsluckor. Det är skandal att högsta företrädaren för näringslivet menar att det är brist på kompetenta styrelsekvinnor, skriver stiftelsen Allbrights styrelse.

DN Debatt 2014-02-12

Trögt ändra arbetsfördelningen

Det finns sega mönster i arbetsfördelningen mellan kvinnor och män som påverkar hur vi har det i samhället och vem som gör vad. Föräldraförsäkringen kan användas som styrmedel, anser regeringens särskilde utredare Svend Dahl. Utredningen om män och jämställdhet har haft i uppdrag att kartlägga och analysera frågor som rör mäns livssituation och kvinnors och mäns förhållande till jämställdhet.

Publikt 2014-02-13


Facklig marknad

Facket splittrat om sifferlösa avtal

Det blir allt vanligare med avtal utan centralt bestämda löneökningsnivåer, så kallade sifferlösa avtal. Arbetsgivarna är positiva medan facket är mer splittrat i frågan. Enligt IF Metall ökar risken för huggsexor.

DI 2014-02-12

IF Metall körde över hela LO i avtalsrörelsen

IF Metall körde över hela LO i den senaste avtalsrörelsen. Frågan är om LO-förbunden har någon gemensam grund för samarbete i nästa avtalsrörelse. Slutsatserna är förbundens egna – och framkommer i en rapport som LO håller hemlig.

Arbetet 2014-02-14


Ledarskap

Stressade chefer får hjälp på nätet

En stressad chef blir sämre på att lyssna, ge feedback och hantera konflikter. Men hjälpen kan finnas bara ett musklick bort – i datorn, paddan och mobilen. Att lära sig hantera sin stress via webben kan låta som ett försök till quick fix för chefer med för mycket i kalendern. Men så är det inte, försäkrar Robert Persson Asplund, som är doktorand och koordinator för ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet där chefer får testa ett nytt sätt att minska sin stress.

Jusektidningen 2014-02-10

Platschefer viktiga för ekonomi och arbetsmiljö

Platschefernas ledarskap har stor betydelse för både arbetsmiljön och ekonomin inom byggsektorn, visar en ny rapport från Sveriges byggindustrier.

Kvalitetsmagasinet 2014-02-10

Tre av fyra chefer trivs med sitt uppdrag

Tre av fyra chefer är nöjda med sin arbetssituation, särskilt de som kan styra sitt arbete och har tillräckliga befogenheter. Det visar en undersökning från Sveriges Ingenjörer. Stor arbetsmängd och otydliga krav är de faktorer som skapar mest stress.

Prevent 2014-02-12


Lön

Centrala löneförhandlingar räddar många unga

I länder där lönen sätts i centrala förhandlingar klarar sig unga bättre än i samhällen där förhandlingarna sker på en lokal nivå, visar ny forskning från myndigheten Sieps.

Arbetet 2014-02-13

Kraftig ökning av antalet sifferlösa avtal på arbetsmarknaden

Medlingsinstitutet rapporterar i sin årsrapport en kraftig ökning av antalet sifferlösa avtal. Under 2013 omfattades drygt 400 000 löntagare av sifferlösa avtal år 2015 kommer antalet av vara närmare 800 000 skriver Medlingsinstitutet.

Arbetsgivarverket 2014-02-14

Sifferlösa avtal är framtiden

Att lönerna är så sammanpressade i Sverige beror i hög grad på att stora delar av arbetsmarknaden fortfarande omfattas av omoderna kollektivavtal. I dagarna släpper Ledarna sin årliga Lönekarriärbarometer. Av den framgår det att det är väldigt svårt att göra lönekarriär i Sverige.

Dagens Arena 2014-02-14

Yrkena där du kan göra lönekarriär

Möjligheten att göra lönekarriär i Sverige är liten. Men inom några yrken är det lättare än andra. Det visar en kartläggning som chefsorganisationen Ledarna har gjort.

DN 2014-02-14


Karriär & arbete

Personalchefsindex Kvartal 1 2014

För fjärde kvartalet i rad ligger personalchefsindex (PCI) på en positiv nivå och den uppåt-gående trenden för det säsongsrensade PCI-värdet fortsätter. Sveriges personalchefer förväntas öka nyanställningarna med 10 % under det kommande kvartalet. De mest positiva signalerna kommer från offentlig förvaltning och tjänstesektorn. Här prognostiseras en ökning av nyanställningar med 13 % jämfört med föregående kvartal.  

IC Potential 2014-02-10

Fler i arbetskraften och fler sysselsatta

Under 2013 var i genomsnitt 4 705 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 48 000 personer jämfört med 2012. En stor del av ökningen skedde bland utrikes födda. Antalet arbetslösa var 411 000, vilket motsvarade en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 143 miljoner per vecka.

SCB 2014-02-11

European businesses need a holistic approach to optimize talent sources

In the European Union, the rise of talentism has been combined with accelerating demo-graphic shifts, changes in workforce needs and a favorable regulatory environment. To-gether, these factors have led to the creation of a new approach to hiring. Rather than maintaining a segmented approach to their full-time, part-time and contract talent, forward looking EU employers have adopted an integrated approach towards hiring called blended solutions.

Manpower 2014-02-12


Ekonomi

Stegvis återhämtning av ekonomin

Den globala tillväxten är stegvis på väg mot fastare mark. Den bedömningen gör SEB:s ekonomer. Den svenska återhämtningen har hittills varit ganska seg men accelererar med hjälp av starkare privat konsumtion, viss ljusning för exportsektorn och ökat bostadsbyggande. SEB:s ekonomer spår att den svenska ekonomin växer med 2,5 procent i år och med 3,2 procent nästa år. Den bedömningen är oförändrad jämfört med bankens förra prognostillfälle.

SvD 2014-02-11

Nordea: Svensk ekonomi tar fart

Det ljusnar i Sveriges samtliga regioner samtidigt som Mälardalen får den snabbaste tillväxten de närmast åren. Det skriver Nordea i den regionala konjunkturrapporten.

Affärsvärlden 2014-02-12


Övriga trendsignaler

”Skolan sviker pojkarna”

Lärarna gör för lite för att stärka pojkarnas betyg, och fler insatser krävs för att locka män till kvinnodominerade yrken. Det säger regeringens utredare Svend Dahl som i dag, torsdag, lämnar över sin utredning till jämställdhetsministern.

DN 2014-02-13

Robotar kan ta över hälften av USA:s jobb

Snart kan nära hälften av alla jobb i USA tas över av robotar. Värst drabbas yrken som inte kräver högre utbildning, och utvecklingen kan vara ett faktum redan om tjugo år, menar forskare. - 47 procent av jobben i USA riskerar att automatiseras. Den stora nyheten här är väl att automatiseringen förmodligen kommer slå igenom inom transport, logistik, service och försäljning. Det är områden som ger jobb till många relativt lågutbildade, säger Carl Benedikt Frey, doktor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som utfört studien tillsammans med en kollega vid Oxford Martin School.

SvD 2014-02-16

Uppdaterat: 2014-02-17

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem